Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Zákeřný eval()

Petr Viktorin
September 27, 2012

Zákeřný eval()

Zrádnosti funkce eval(), a co použít místo ní. Přednáška pro zářijové PyVo 2012.

Petr Viktorin

September 27, 2012
Tweet

More Decks by Petr Viktorin

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Zákeřný eval() Petr Viktorin [email protected] nebezpečné PyVo 2012-09-27

 2. $ pydoc eval eval(source[, globals[, locals]]) Evaluate the source in

  the context of globals and locals. The source may be a string representing a Python expression or a code object as returned by compile().
 3. import os import math f = raw_input ( " Zadej

  funkci : " ) for x in range ( 5 ) : print " x = %s , y = %s " % ( x , eval ( f ) )
 4. Zadej funkci: x * 5 x = 0, y =

  0 x = 1, y = 5 x = 2, y = 10 x = 3, y = 15 x = 4, y = 20
 5. Zadej funkci: x * 5 x = 0, y =

  0 x = 1, y = 5 x = 2, y = 10 x = 3, y = 15 x = 4, y = 20 Zadej funkci: math.sin(x) x = 0, y = 0.0 x = 1, y = 0.841470984808 x = 2, y = 0.909297426826 x = 3, y = 0.14112000806 x = 4, y = -0.756802495308
 6. Zadej funkci: x * 5 x = 0, y =

  0 x = 1, y = 5 x = 2, y = 10 x = 3, y = 15 x = 4, y = 20 Zadej funkci: math.sin(x) x = 0, y = 0.0 x = 1, y = 0.841470984808 x = 2, y = 0.909297426826 x = 3, y = 0.14112000806 x = 4, y = -0.756802495308 Zadej funkci: x ** 999999 x = 0, y = 0 x = 1, y = 1
 7. Zadej funkci: x * 5 x = 0, y =

  0 x = 1, y = 5 x = 2, y = 10 x = 3, y = 15 x = 4, y = 20 Zadej funkci: math.sin(x) x = 0, y = 0.0 x = 1, y = 0.841470984808 x = 2, y = 0.909297426826 x = 3, y = 0.14112000806 x = 4, y = -0.756802495308 Zadej funkci: x ** 999999 x = 0, y = 0 x = 1, y = 1 Zadej funkci: open('/etc/passwd').read() x = 0, y = root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
 8. Zadej funkci: x * 5 x = 0, y =

  0 x = 1, y = 5 x = 2, y = 10 x = 3, y = 15 x = 4, y = 20 Zadej funkci: math.sin(x) x = 0, y = 0.0 x = 1, y = 0.841470984808 x = 2, y = 0.909297426826 x = 3, y = 0.14112000806 x = 4, y = -0.756802495308 Zadej funkci: x ** 999999 x = 0, y = 0 x = 1, y = 1 Zadej funkci: open('/etc/passwd').read() x = 0, y = root:x:0:0:root:/root:/bin/bash bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin Zadej funkci: os.system('fire-mah-lazors --target=alderaan')
 9. Jak se bránit?

 10. $ pydoc eval eval(source[, globals[, locals]]) The globals must be

  a dictionary and locals can be any mapping, defaulting to the current globals and locals. If only globals is given, locals defaults to it.
 11. >>> import math >>> eval ( "math . sin (

  3 . 1 4 1 ) " ) 0.0005926535550994539
 12. >>> import math >>> eval ( "math . sin (

  3 . 1 4 1 ) " ) 0.0005926535550994539 >>> eval ( "math . sin ( 3 . 1 4 1 ) " , { } ) Traceback ( most recent c a l l l a s t ) : . . . NameError : name 'math' is not defined
 13. >>> import math >>> import os >>> eval ( "math

  . sin ( 3 . 1 4 1 ) " , dict ( math=math) ) 0.0005926535550994539
 14. >>> import math >>> import os >>> eval ( "math

  . sin ( 3 . 1 4 1 ) " , dict ( math=math) ) 0.0005926535550994539 >>> eval ( " os . system ( ' echo pwned ' ) " , dict (math=math) ) Traceback ( most recent c a l l l a s t ) : . . . NameError : name 'os' is not defined
 15. Už je to bezpečné?

 16. >>> import math >>> import os >>> eval ( "

  dir ( ) " ) [ ' __builtins__ ' , '__doc__ ' , '__name__ ' , ' __package__ ' , 'math ' , ' os ' ]
 17. >>> import math >>> import os >>> eval ( "

  dir ( ) " ) [ ' __builtins__ ' , '__doc__ ' , '__name__ ' , ' __package__ ' , 'math ' , ' os ' ] >>> eval ( " dir ( ) " , dict (math=math) ) [ ' __builtins__ ' , 'math ' ]
 18. >>> dir ( __builtins__ ) [ . . . ,

  ' abs ' , ' a l l ' , ' any ' , ' apply ' , ' basestring ' , ' bin ' , ' bool ' , ' buffer ' , ' bytearray ' , ' bytes ' , ' callable ' , ' chr ' , 'cmp ' , . . . , ' vars ' , ' xrange ' , ' zip ' ]
 19. >>> dir ( __builtins__ ) [ . . . ,

  ' abs ' , ' a l l ' , ' any ' , ' apply ' , ' basestring ' , ' bin ' , ' bool ' , ' buffer ' , ' bytearray ' , ' bytes ' , ' callable ' , ' chr ' , 'cmp ' , . . . , ' vars ' , ' xrange ' , ' zip ' ] >>> eval ( ' ' ' open ( ' / etc / passwd ' ) . read ( ) ' ' ' , { } ) 'root:x:0:0:root:/root:/bin/bash\n ...
 20. >>> eval ( "open ( ' / etc / passwd

  ' ) . read ( ) " , dict ( __builtins__ = { } ) ) Traceback ( most recent c a l l l a s t ) : . . . NameError : name 'open' is not defined
 21. >>> eval ( "open ( ' / etc / passwd

  ' ) . read ( ) " , dict ( __builtins__ = { } ) ) Traceback ( most recent c a l l l a s t ) : . . . NameError : name 'open' is not defined >>> eval ( " abs(−5) " , dict ( __builtins__ = { } , abs=abs ) ) 5
 22. Už je to bezpečné!?

 23. eval() vyhodnotí jakýkoli výraz

 24. Co není výraz? def f ( x ) : return

  3 + x
 25. Co není výraz? def f ( x ) : return

  3 + x for x in range (10) : print x
 26. Co není výraz? def f ( x ) : return

  3 + x for x in range (10) : print x x = 3
 27. Co není výraz? def f ( x ) : return

  3 + x for x in range (10) : print x x = 3 import os a další příkazy: http://docs.python.org/reference/index.html
 28. Jak to obejít?

 29. def f ( x ) : return 3 + x

 30. def f ( x ) : return 3 + x

  f = ( lambda x : 3 + x ) !
 31. x = 3 * 8 foobar ( x )

 32. x = 3 * 8 foobar ( x ) (

  lambda x=3 ** 8: foobar ( x ) ) ( )
 33. for x in range (10) : print x

 34. for x in range (10) : print x [ sys

  . stdout . write ( '%s \ n ' % x ) for x in range (10) ]
 35. def f ( x ) : return 3 + x

  for i in range (10) : print f ( i )
 36. def f ( x ) : return 3 + x

  for i in range (10) : print f ( i ) ( lambda f =( lambda x : 3 + x ) , out=sys . stdout . write : [ out ( '%s \ n ' % f ( x ) ) for x in range (10) ] ) ( ) !
 37. class T( object ) : def __init__ ( self ,

  p) : s e l f . p = p
 38. class T( object ) : def __init__ ( self ,

  p) : s e l f . p = p T = type ( "T" , ( object , ) , { ' __init__ ' : lambda self , p : setattr ( self , 'p ' , p) } )
 39. import os os . system ( " echo pwned" )

 40. import os os . system ( " echo pwned" )

  __import__ ( ' os ' ) . system ( " echo pwned" ) !
 41. import os os . system ( " echo pwned" )

  ( lambda os=__import__ ( ' os ' ) : os . system ( " echo pwned" ) ) ( )
 42. Téměř jakýkoli program se dá převést na jediný výraz

 43. Téměř jakýkoli program se dá převést na jediný výraz eval()

  vyhodnotí jakýkoli výraz
 44. Téměř jakýkoli program se dá převést na jediný výraz eval()

  vyhodnotí jakýkoli výraz Ještě tak mít ten __import__...
 45. >>> (42) . bit_length ( ) 6

 46. >>> (42) . bit_length ( ) 6 >>> dir (42)

  [ . . . , '__add__ ' , ' __class__ ' , '__doc__ ' , ' __hash__ ' , ' __str__ ' , ' bit_length ' , . . . ]
 47. >>> (42) . bit_length ( ) 6 >>> dir (42)

  [ . . . , '__add__ ' , ' __class__ ' , '__doc__ ' , ' __hash__ ' , ' __str__ ' , ' bit_length ' , . . . ] >>> (42) . __class__ <type ' int ' >
 48. >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ <

  type ' int ' > , <type ' object ' >]
 49. >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ <

  type ' int ' > , <type ' object ' >] >>> ' 42 ' . __class__ . mro ( ) [ < type ' str ' > , <type ' basestring ' > , <type ' object ' >]
 50. >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ <

  type ' int ' > , <type ' object ' >] >>> ' 42 ' . __class__ . mro ( ) [ < type ' str ' > , <type ' basestring ' > , <type ' object ' >] >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ −1] <type ' object ' >
 51. >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ −1]

  <type 'object'>
 52. >>> (42) . __class__ . mro ( ) [ −1]

  <type 'object'> >>> ( ( 4 2 ) . __class__ . mro ( ) [ −1]. __subclasses__ ( ) ) [<type 'type'>, <type 'weakref'>, ..., <type 'int'>, <type 'basestring'>, ..., <type 'super'>, <type 'xrange'>, ..., <type 'function'>, <type 'classobj'>, ..., <type 'sys.version_info'>, ..., <class 'warnings.catch_warnings'>, ..., <class 'codecs.IncrementalEncoder'>, ...]
 53. >>> [ c for c in ( ( 4 2

  ) . __class__ . mro ( ) [ −1]. __subclasses__ ( ) ) i f c . __name__ == ' f i l e ' ] [ 0 ] <type 'file'>
 54. >>> [ c for c in (42) . __class__ .

  mro ( ) [ −1]. __subclasses__ ( ) i f c . __name__ == ' f i l e ' ] [ 0 ] ( ' / etc / passwd ' ) . read ( ) 'root:x:0:0:root:/root:/bin/bash\n . . .
 55. ( lambda fc =( lambda n : [ c for

  c in ( ) . __class__ . __bases__ [ 0 ] . __subclasses__ ( ) i f c . __name__ == n ] [ 0 ] ) : fc ( " function " ) ( fc ( " code " ) ( 0 ,0 ,0 ,0 , "KABOOM" , ( ) , ( ) , ( ) , " " , " " ,0 , " " ) , { } ) ( ) ) ( )
 56. Ale eval()ovaný kód se dá předem vyčistit!!!!

 57. Ale eval()ovaný kód se dá předem vyčistit!!!! Znáte problémy s

  os.system? SQL injection? XSS?
 58. Ale eval()ovaný kód se dá předem vyčistit!!!! Znáte problémy s

  os.system? SQL injection? XSS? Znáte moduly rexec a bastion?
 59. Ale eval()ovaný kód se dá předem vyčistit!!!! Znáte problémy s

  os.system? SQL injection? XSS? Znáte moduly rexec a bastion? ... nedá!!!!
 60. Co místo evalu?

 61. Věřím svým uživatelům! Opravdový modul

 62. Věřím svým uživatelům! Opravdový modul Dělám kalkulačku! pyparsing, PLY

 63. Věřím svým uživatelům! Opravdový modul Dělám kalkulačku! pyparsing, PLY Chci

  načíst dict/list! ast.literal_eval
 64. Věřím svým uživatelům! Opravdový modul Dělám kalkulačku! pyparsing, PLY Chci

  načíst dict/list! ast.literal_eval Čtu/píšu data/koniguraci! YAML, JSON, ConfigParser
 65. Věřím svým uživatelům! Opravdový modul Dělám kalkulačku! pyparsing, PLY Chci

  načíst dict/list! ast.literal_eval Čtu/píšu data/koniguraci! YAML, JSON, ConfigParser Dělám překladač/REPL! compile & exec()
 66. Pozor na to, že eval se zákeřně schovává ve funkci

  input! input(x) ⇔ eval(raw_input(x))
 67. ? Petr Viktorin @encukou [email protected] Slajdy jsou pod licencí Creative

  Commons Attribution-ShareAlike 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
 68. Zdroje (pozor, většinou zastaralé) http://nedbatchelder.com/blog/201206/eval_really_is_ dangerous.html http://lybniz2.sourceforge.net/safeeval.html http://effbot.org/zone/librarybook-core-eval.htm