Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Açık kaynak pratikleri

Açık kaynak pratikleri

Webend Ankara 26.05.2018

Eser Ozvataf

May 25, 2018
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Webend Ankara

  26.05.2018
  Açık kaynak pratikleri
  Eser Özvataf

  View Slide

 2. HAKKIMDA
  ESER ÖZVATAF
  ▸ Kurumsal Mimari @ KoçSistem
  ▸ Açık Kaynak Gönüllüsü
  ▸ Halen Lisansüstü Öğrencisi
  /eserozvataf
  /eserozvataf

  View Slide

 3. HAKKIMDA

  View Slide

 4. HAKKIMDA
  acikkaynak.info

  View Slide

 5. ‣ NASIL BAŞLADIM?
  ‣ AÇIK KAYNAK
  PRATİKLERİ
  ‣ KURUMLARA
  UYARLANMASI
  Bugün bahsedeceklerim:

  View Slide

 6. NASIL BAŞLADIM?
  AÇIK KAYNAK KATILIMCILIĞIMIN EVRELERİ
  ▸ Kod paylaşımı için üniversitedeki çalışmalarımı GitHub üzerinde paylaştım.
  ▸ Tekrar kullanılabilen (reusable) kod parçalarını arşivleme amacıyla
  kütüphaneler haline getirerek paylaştım.
  ▸ Deneysel (Proof of Concept) projeler bunların yanına eklendi.
  ▸ Kullandığım başka kütüphaneleri takip edip, issue’larına yazmaya başladım.
  ▸ Diğer projelere kod katkısı yapmaya başladım.
  ▸ Kendim projeler geliştirmeye çalıştım.

  View Slide

 7. NASIL BAŞLADIM?

  View Slide

 8. NASIL BİR EKOSİSTEM? BURADA NELER NORM?
  AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ

  View Slide

 9. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  15-20 YIL ÖNCE…
  GNU / Linux Apache

  View Slide

 10. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  BUGÜN…

  View Slide

 11. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  HATTA…

  View Slide

 12. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  BİLİMSEL METODA YAKINLIK
  ▸ Birçok anlamda bilimle benzeşmesi
  ▸ Şeffaftır, herkes tarafından kullanılabilir ve gözlemlenebilir.
  ▸ Kişisel/kurumsal çıkarlar ana hedef değil, ancak yan faydadır.
  ▸ Deneyselliği sever, farklı yaklaşımların da sonuçlarını görmek için cesaretlidir.
  ▸ Tutkulu, özverili, projeye inanan katılımcılarını kendi bulur.

  View Slide

 13. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  HERKESİN KATILIMCI OLARAK DAHİL EDİLEBİLİRLİĞİ
  ▸ Kaynakların erişime açıklığı
  ▸ Kaynağın üzerinden takip edilebilir yaklaşımlar/akışlar
  ▸ Debug > Fork Et > Düzelt > PR akışı
  ▸ Nasıl katkıda bulunulacağına yönlendirmeler
  ▸ Katkı standartlarının kontrolünü sağlayan akışlar (CI)

  View Slide

 14. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  ÜRÜN, YAZILIM VE YAZILIMCI NİTELİĞİNİ YÜKSELTMESİ
  ▸ Takım çalışması için sürüm yönetim sistemlerini omurga olarak kullanımı
  ▸ Branching model benimseme zorunluluğu
  ▸ CI/CD’nin Pull Request seviyesine çekilmesi
  ▸ Test’in ve dokümantasyonun neredeyse kutsallaştırılması
  ▸ Roadmap/Release Cycle’ların belirginliği
  ▸ UNIX felsefesi ile tekrar kullanılabilir (reusable) bileşen üretimi

  View Slide

 15. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ
  KNOW-HOW PAYLAŞIMI VE GERİBİLDİRİMLERİN SAĞLANMASI
  ▸ “Katkı yalnızca kod seviyesinde değildir” anlayışı
  ▸ Issue Management üzerinden bazen kod bazen ürün seviyesinde geri
  bildirimler, katılımcılar ve paydaşlarla iletişim imkanı
  ▸ Scrum’da PBI refinement’a daha az gereksinim
  ▸ Tüm bug, karar, soru ve PR’lar issue management üzerinden ilerlenmesi
  nedeniyle yaşayan bir knowledge base’in oluşması

  View Slide

 16. KURUMLARA UYARLANMASI
  BUNLAR KAPALI GELİŞTİRMEDE KULLANILABİLİR Mİ?

  View Slide

 17. KURUMLARA UYARLANMASI
  0/1 DEĞİL, POLARİZASYON
  Açık Kaynak Geliştirme Kapalı Geliştirme
  ^
  Herkese Açıklık Kurum İçi Açıklık Yalnızca Sorumlu Kişi

  View Slide

 18. KURUMLARA UYARLANMASI
  BUGÜN BAŞLAMAK İÇİN ÖNERİ

  View Slide

 19. KURUMLARA UYARLANMASI
  SCRUM KULLANAN ÖRNEK BİR MODEL
  Product Backlog
  Sprint Board
  Development
  Documentation
  Testing
  CI / CD
  Review
  Release
  Issue Board
  Issue Review

  View Slide

 20. KURUMLARA UYARLANMASI
  SOMUT KAZANIMLAR
  ▸ Herkesin ulaşabileceği bir proje envanteri oluşuyor.
  ▸ Geliştirici, ürün/proje yöneticisi, kullanıcı iletişimini güçlendiriyor. Ortak yazılım
  kültürünün oluşması sağlanıyor.
  ▸ Koda erişimi olan herkes kendi sorumluluk alanlarının dışında da katkıda
  bulunabiliyor. Utilizasyon ve cross functioning artıyor.
  ▸ Kurumsal hafıza (knowledge base) oluşuyor. Hangi karar neden alınmış, ne gibi
  çözümlere sahibiz soruları yanıtsız kalmıyor.
  ▸ Geribildirimler, gözden geçirmeler, code reviewlar mümkün hale geliyor.

  View Slide

 21. KURUMLARA UYARLANMASI
  ▸ Sorular?
  /eserozvataf
  /eserozvataf
  SON OLARAK…

  View Slide

 22. TEŞEKKÜRLER

  View Slide