Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Açık kaynak pratikleri

Açık kaynak pratikleri

Webend Ankara 26.05.2018

D518bd56413643cbed1c8a02c25898cc?s=128

Eser Ozvataf

May 25, 2018
Tweet

Transcript

 1. Webend Ankara
 26.05.2018 Açık kaynak pratikleri Eser Özvataf

 2. HAKKIMDA ESER ÖZVATAF ▸ Kurumsal Mimari @ KoçSistem ▸ Açık

  Kaynak Gönüllüsü ▸ Halen Lisansüstü Öğrencisi /eserozvataf /eserozvataf
 3. HAKKIMDA

 4. HAKKIMDA acikkaynak.info

 5. ‣ NASIL BAŞLADIM? ‣ AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ ‣ KURUMLARA UYARLANMASI

  Bugün bahsedeceklerim:
 6. NASIL BAŞLADIM? AÇIK KAYNAK KATILIMCILIĞIMIN EVRELERİ ▸ Kod paylaşımı için

  üniversitedeki çalışmalarımı GitHub üzerinde paylaştım. ▸ Tekrar kullanılabilen (reusable) kod parçalarını arşivleme amacıyla kütüphaneler haline getirerek paylaştım. ▸ Deneysel (Proof of Concept) projeler bunların yanına eklendi. ▸ Kullandığım başka kütüphaneleri takip edip, issue’larına yazmaya başladım. ▸ Diğer projelere kod katkısı yapmaya başladım. ▸ Kendim projeler geliştirmeye çalıştım.
 7. NASIL BAŞLADIM?

 8. NASIL BİR EKOSİSTEM? BURADA NELER NORM? AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ

 9. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ 15-20 YIL ÖNCE… GNU / Linux Apache

 10. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ BUGÜN…

 11. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ HATTA…

 12. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ BİLİMSEL METODA YAKINLIK ▸ Birçok anlamda bilimle

  benzeşmesi ▸ Şeffaftır, herkes tarafından kullanılabilir ve gözlemlenebilir. ▸ Kişisel/kurumsal çıkarlar ana hedef değil, ancak yan faydadır. ▸ Deneyselliği sever, farklı yaklaşımların da sonuçlarını görmek için cesaretlidir. ▸ Tutkulu, özverili, projeye inanan katılımcılarını kendi bulur.
 13. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ HERKESİN KATILIMCI OLARAK DAHİL EDİLEBİLİRLİĞİ ▸ Kaynakların

  erişime açıklığı ▸ Kaynağın üzerinden takip edilebilir yaklaşımlar/akışlar ▸ Debug > Fork Et > Düzelt > PR akışı ▸ Nasıl katkıda bulunulacağına yönlendirmeler ▸ Katkı standartlarının kontrolünü sağlayan akışlar (CI)
 14. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ ÜRÜN, YAZILIM VE YAZILIMCI NİTELİĞİNİ YÜKSELTMESİ ▸

  Takım çalışması için sürüm yönetim sistemlerini omurga olarak kullanımı ▸ Branching model benimseme zorunluluğu ▸ CI/CD’nin Pull Request seviyesine çekilmesi ▸ Test’in ve dokümantasyonun neredeyse kutsallaştırılması ▸ Roadmap/Release Cycle’ların belirginliği ▸ UNIX felsefesi ile tekrar kullanılabilir (reusable) bileşen üretimi
 15. AÇIK KAYNAK PRATİKLERİ KNOW-HOW PAYLAŞIMI VE GERİBİLDİRİMLERİN SAĞLANMASI ▸ “Katkı

  yalnızca kod seviyesinde değildir” anlayışı ▸ Issue Management üzerinden bazen kod bazen ürün seviyesinde geri bildirimler, katılımcılar ve paydaşlarla iletişim imkanı ▸ Scrum’da PBI refinement’a daha az gereksinim ▸ Tüm bug, karar, soru ve PR’lar issue management üzerinden ilerlenmesi nedeniyle yaşayan bir knowledge base’in oluşması
 16. KURUMLARA UYARLANMASI BUNLAR KAPALI GELİŞTİRMEDE KULLANILABİLİR Mİ?

 17. KURUMLARA UYARLANMASI 0/1 DEĞİL, POLARİZASYON Açık Kaynak Geliştirme Kapalı Geliştirme

  ^ Herkese Açıklık Kurum İçi Açıklık Yalnızca Sorumlu Kişi
 18. KURUMLARA UYARLANMASI BUGÜN BAŞLAMAK İÇİN ÖNERİ

 19. KURUMLARA UYARLANMASI SCRUM KULLANAN ÖRNEK BİR MODEL Product Backlog Sprint

  Board Development Documentation Testing CI / CD Review Release Issue Board Issue Review
 20. KURUMLARA UYARLANMASI SOMUT KAZANIMLAR ▸ Herkesin ulaşabileceği bir proje envanteri

  oluşuyor. ▸ Geliştirici, ürün/proje yöneticisi, kullanıcı iletişimini güçlendiriyor. Ortak yazılım kültürünün oluşması sağlanıyor. ▸ Koda erişimi olan herkes kendi sorumluluk alanlarının dışında da katkıda bulunabiliyor. Utilizasyon ve cross functioning artıyor. ▸ Kurumsal hafıza (knowledge base) oluşuyor. Hangi karar neden alınmış, ne gibi çözümlere sahibiz soruları yanıtsız kalmıyor. ▸ Geribildirimler, gözden geçirmeler, code reviewlar mümkün hale geliyor.
 21. KURUMLARA UYARLANMASI ▸ Sorular? /eserozvataf /eserozvataf SON OLARAK…

 22. TEŞEKKÜRLER