Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hangi ihtiyaçlarla serverless'a yöneldik?

Hangi ihtiyaçlarla serverless'a yöneldik?

Eser Ozvataf

October 21, 2017
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Hangi İhtiyaçlarla Serverless’a
  Yöneldik?
  Eser Özvataf


  https://eser.ozvataf.com

  @eserozvataf

  View Slide

 2. Tanışalım
  açıkkaynak
  http://acikkaynak.info

  View Slide

 3. Bir İhtiyaca Karşılık Çözümler
  Yazılım geliştirmeye başlamak için hangi programlama dilini öğrenmeliyim?
  Soru:
  - Python

  - JavaScript

  - Java

  - C#

  - C

  - Ruby

  - PHP

  - Objective-C

  - C++

  - vs…
  Yanıt Kümesi:
  Bizim senaryomuz için en uygun çözüm hangisi?

  View Slide

 4. Bir İhtiyaca Karşılık Çözümler
  En uygun çözüme giderken sorular yanıtlamamız gerekecek

  View Slide

 5. Peki ya gerçek hayatta
  projelendirdiğimiz
  senaryolar?
  Çok farklı değil…

  View Slide

 6. Proje İhtiyaçlarına Karşılık Çözümler
  Çözüm A: Client/Server Proje Çözüm B: Serverless Proje
  “Kurumsal Çözüm” “Ürün Geliştirme”
  Aynı yıl geliştirilmiş ve müşteriye ulaştırılmış iki farklı proje
  Delivery Management
  • Takım Liderlerinden işe uygun niteliklerde yazılımcı kaynağını temin
  edilmesi

  • Projenin müşteriye ulaştırılmasına kadar olan süreçte teknik sorumluluğu

  View Slide

 7. Proje İhtiyaçlarına Karşılık Çözümler
  Çözüm A: Client/Server Proje Çözüm B: Serverless Proje
  “Kurumsal Çözüm” “Ürün Geliştirme”
  Önceden Planlama, UML Şemaları Agile Metodolojisi
  DDD, Monolithic mimari Microservisler
  Müşteriye ait DataCenter Amazon Web Services
  .NET Core ve yeni nesil Microsoft çözümleri node.js
  SQL Server + ORM MongoDB Atlas + ODM
  REST API + MVC Client Uygulamaları REST API + SPA Client Uygulamaları
  Yoğun Yazılım Prensipleri ve Desenleri Defansif Programlama
  .NET’e hakim, senior developerlar JavaScript’e aşina dev. + CodeReview
  Aynı yıl geliştirilmiş ve müşteriye ulaştırılmış iki farklı proje

  View Slide

 8. İhtiyaçları Kim Belirler?
  Diğer Paydaşlar
  Product Owner*
  * Tüm paydaşlar Serverless için hazır mı?

  View Slide

 9. Çözüm B (ürün.com) için İhtiyaçlar
  • Multi-tenancy modelinde SaaS bir ürün olacak

  (örnek: Slack, Gmail)

  • Cloud’da çalışacak

  • Ölçeklenme sorunu olmayacak ama kapasite tahmini yok

  • Bakım gereksinimi olmayacak

  • İleride başka yazılımcılarla devam edilebilecek
  Biz bu projeyi “serverless” yapmalıyız

  View Slide

 10. Serverless (FaaS) Ne Demek?
  Tasarladığınız yazılımın fiziksel olarak bir sunucu
  tarafından çalıştırıldığı gerçeğini unutmak.


  Ve bu yeni gerçeklik doğrultusunda yazılım
  geliştirmek.

  View Slide

 11. Serverless Geliştirme Nasıl Yapılır?
  •Kod tabanını Functions / İşlevler ile tasarlamak

  •Stateless İşlevler

  •Sınırları bilmek (1 dakika limiti)

  •Mümkün oldukça Cloud ürünlerinden yararlanmak
  Tüm Bunların Sonucunda Kodunuz Yatay Ölçekleniyor…

  View Slide

 12. Tek Daireli Müstakil Ev
  1 aile barınabilir

  Garajı ve bahçesi var

  Afet Durumlarında: Kolay Tahliye

  İnşaası: Basit

  Planda Değişiklik Yapmak: Kolay
  Çift Katlı, 4 Daireli Bina
  4 aile barınabilir

  Garaj yok, ortak bahçe

  Afet Durumlarında: Önlemler Alınmalı

  İnşaası: Orta zorluk

  Planda Değişiklik Yapmak: Daha zor
  6 Katlı, 12 Daireli Bina
  12 aile barınabilir

  Garaj yok, bahçe yok

  Afet Durumlarında:

  - Riskli, Yangın Merdiveni Gerekiyor

  - Alt Katlarda Oluşacak Sorun Üst Katları Etkiler

  İnşaası: Zor

  Planda Değişiklik Yapmak

  - Yeni Yapı Daha Ucuz

  - Destek Kolonunun Yerini Değiştiremezsiniz
  Kodun / işlevlerin dikey ölçeklenmesi

  View Slide

 13. Tek Kavrama Sahip Kod Tabanı: Dizi
  1 kavram barınabilir, çeşitli işlevler olabilir

  Örnek: “Yayınlanmakta olan dizileri listele”

  Acil Durumlarda: Kolay Debug

  İnşaası: Basit

  Planda Değişiklik Yapmak: Kolay
  Birden Fazla Kavrama Sahip Kod Tabanı: Dizi, Kullanıcılar, Takip
  3-4 kavram barındırabilir, bunların çeşitli işlevleri var

  Örnek: “Kullanıcılar dizileri takip ederler, özel bir liste alırlar”

  Acil Durumlarda: Önlemler Alınmalı

  İnşaası: Orta zorluk

  Planda Değişiklik Yapmak: Daha zor
  Çok Fazla Kavrama Sahip Kod Tabanı: Diziler, Sezonlar, Kullanıcılar,

  … Abonelik, Bildirimler, Arkadaşlar (trakt.tv)
  Çok fazla kavram barınabilir

  Acil Durumlarda:

  - Riskli, loglama ve test mutlaka gerekli

  - Sistem stabilitesi bozulursa (memory leak gibi durumlar) tüm sistemi etkiler

  İnşaası: Zor

  Planda Değişiklik Yapmak

  - Yeni bir kod tabanı inşaa etmek daha maliyetsiz olabilir

  - Her istediğiniz konuda refactor yapamazsınız
  Kodun / işlevlerin dikey ölçeklenmesi

  View Slide

 14. Nihai amaç 12 ailenin
  barınması…

  Peki ya bu problemi
  çözebilmemiz için bize
  sınırsız alan sağlanabilse?

  View Slide

 15. Tek Daireli Müstakil Ev
  1 aile barınabilir

  Garajı ve bahçesi var

  Afet Durumlarında: Kolay Tahliye

  İnşaası: Basit

  Planda Değişiklik Yapmak: Kolay
  1 2 3 4
  5 6 7 8
  9 10 11 12
  12 X
  Kodun / işlevlerin yatay ölçeklenmesi
  13 X
  14 X

  Tek Kavrama Sahip Kod Tabanı
  1 kavram barınabilir, çeşitli işlevler olabilir

  Örnek: “Yayınlanmakta olan dizileri listele”

  Acil Durumlarda: Kolay Debug

  İnşaası: Basit

  Planda Değişiklik Yapmak: Kolay

  View Slide

 16. Günün sonunda…


  Neye ihtiyaç vardı?
  Serverless tercihi bizlere
  ne sağladı?

  View Slide

 17. Ürünleşmek
  Belirli bir kalite standartı sağlandı
  •Kullanıcı deneyiminin performans sorunlarıyla
  baltalanmadığı %99.9 uptime’a sahip bir yapı

  •Kapasite limitinin olmadığı, kapasite arttırılması
  için beklenilmediği bir yapı

  View Slide

 18. Bakımdan Kurtulmak
  Operasyon kaynaklı zahmet ve maliyeti azaltıldı
  •Containerlarla çalışsanız dahi sorununuz olan;
  OS ve Runtimelar için güvenlik açığı ve
  güncelleme takibi yapılmıyor

  •Bakıma ayrılan personel ve kaynak maliyeti yok

  View Slide

 19. Otomatik Ölçeklenme Sağlamak
  Ölçekleme problemleri düşünülmemeye başlandı
  •Development ve Test süreçlerinin yük hesapları ve
  dar boğazlarını hesaplamak zorunda kalmadık

  •Erken optimizasyon yerine agile pratiklerine yaklaştık

  •En kötü senaryoda dahi kullanıldığı kadar ödenecek,
  idle kalan sunucuların elektrik faturasını
  ödenmeyecek

  View Slide

 20. DevOps’a Geri Dönüş
  DevOps tasarlamak yerine ürüne ve koda odaklanmak
  • Farklı OS, Runtime tepkilerinin olmaması

  • Process çıktılarının loglarını cloud provider sağlanması

  • Temiz Stack Trace’ler

  • Her işlevin farklı runtime ile çalışabilir/değiştirilebilir olması


  View Slide

 21. Demo
  https://github.com/eserozvataf/webend-demo

  View Slide

 22. Sorular?

  View Slide

 23. Teşekkürler
  Eser Özvataf


  https://eser.ozvataf.com

  Twitter: @eserozvataf
  açıkkaynak


  http://acikkaynak.info

  Twitter: @acikkaynakinfo

  View Slide