Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Yazılımda Kariyer

Yazılımda Kariyer

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım&Bilişim Kulübü için yapmış olduğum sunum

Eser Ozvataf

November 04, 2022
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Yazılımda Kariyer
  B A H Ç E Ş E H İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ 0 4 .1 1. 2 0 2 2 E S E R Ö Z VAT A F

  View Slide

 2. Tanışalım
  Sektörde neler yapılıyor?
  Öğrencilikten işyerine geçiş
  Nasıl başarı sağlanır?
  Soru & Cevap
  B U G Ü N KO N U Ş A C A K L A R I M I Z

  View Slide

 3. Tanışalım
  Kod yazmaya başladığım ilk dönemler

  Oyun geliştirme ve BBS'ler
  Internet'in hayatımıza girişi, Web siteleri geliştirme

  Önlisans - Bilgisayar programcılığı​
  Maaşlı, tam zamanlı profesyonel olarak yazılım geliştiriciliği

  Lisans, Yüksek lisans, uzaktan çalışma, startuplar, sosyal medya ile tanışma

  Kurumsal şirketlerde çalışma deneyimi, yöneticilik, yazılım toplulukları


  Danışmanlık, Getir, Developer relations alanında çalışmak

  CTO @ Datapad​
  T A N I Ş M A
  1992 · 1994


  1995 · 1997
  1998 · 2002

  2003 · 2004
  2005 · 2009

  2010 · 2014

  2015 · 2019

  2020 · 2022  Bugün
  youtube.com/EserOzvataf twitter.com/eserozvataf

  View Slide

 4. Kimler yazılım alanında çalışmak konusunda istekli?

  Kimler bugün yazılım üreten bir firmada çalışmaya hazır olduğunu düşünüyor?
  Kimler daha önce bu alanda çalışma fırsatı buldu?​


  Kimler yazılım geliştirmede önünde engeller olduğunu düşünüyor?

  Kimler öğrenemediğini düşünüyor?

  Kimler okulun gereksiz bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor?

  T A N I Ş M A
  Tanışalım

  View Slide

 5. Ürün​ Yöneticileri

  İş Birimleri

  Destek Ekipleri​
  Yazılım sektöründeki farklı disiplinler
  İş Analistleri​


  Arayüz Tasarımcılar​
  ı

  Deneyim Tasarımcıları​


  Proje Yöneticileri​
  Yazılım Geliştiriciler​


  Veri Bilimciler
  İş Zekası Uzmanları

  Veritabanı Uzmanları​
  01
  Sistem Uzmanları

  Platform Mühendisleri

  Kalite Mühendisleri​
  02 03 04
  S E K T Ö R D E N E L E R YA P I L IYO R ?
  Başlarken herkesin yalnızca kod yazdığını düşünüyordum.
  Talep toplama​ Planlama ve Analiz Uygulama Teslimat

  View Slide

 6. Başlayamayanların "tetikleyici" beklentisi gerçek değil. Bir tüyo yok
  01
  Topluluk imkanlarımız sonsuz! Ama az kullanılıyor
  04
  Tüyo olmasa da "çalışan" ve "çalışmayan" yöntemler var. Empirist (deneyci) davranmak
  gerekli
  05
  Kendimize koyduğumuz
  engelleri kaldıralım​
  Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş
  "Komplike" bir sürece erken başlamak, fazla zaman yatırımı yapmak büyük avantaj
  sağlıyor
  02
  Tek bir öğrenme yolu yok
  03

  View Slide

 7. Takip et, anlamaya çalış, netleştirmek için soru sor, ellerini kirlet
  01
  Yardım alarak birkaç tam proje bitir, bunları portföyüne ekle
  04
  Aramalara yanıt ver! Birisi senin çalışma alanlarını arattığında sana ulaşabilsin
  05
  Öğrenci olsam neler
  yapardım?
  Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş
  Topluluklara dahil ol, katılım göstermek hedef olsun
  02
  Literatürü araştır, gelecek kaygısını bırakıp başlangıç için en sonuç alabileceğin alanları
  hedefle
  03

  View Slide

 8. Yardımcılar ve hızlandırıcılar
  Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş
  Eğitim Materyalleri
  Topluluklar ve İnsanlar
  Bootcampler ve Kurslar

  View Slide

 9. N A S I L B A Ş A R I S A Ğ L A N I R ?
  Teorik (bilgisayar bilimleri, matematik v.b.) veya pratik (uygulama geliştirmek) her ikisini de
  kullanacağınız noktalar olur.
  01
  Alana dair zor problemleri birer bilmece gibi çözebiliyor olmak genel problem çözme kapasitemizi
  arttırır.
  02
  Pazarlamaya karşı duran, akıntıya kapılmak yerine çıktı'ya odaklanan; Ürün veya teknolojilere değil,
  mesleğin literatürüne katkı yapanlar zamana karşı durabiliyorlar.
  03
  Teknik başarı
  etkenleri
  Kavramlar, çerçeveler, araçlar, hatta insanlar ve yaklaşımlarını eleştirmeden önce anlamaya çalışmak,
  farklı bir bakış açısından değerlendirmeye çalışmak öğrenimimize katkı sağlar.
  04

  View Slide

 10. N A S I L B A Ş A R I S A Ğ L A N I R ?
  Gerek mülakatlarda, gerek işyerinde, gerek basit bir açık kaynak projede… Sizden ne beklendiğini
  anlayıp o alanda çözüme giden bir plan yapabilme kabiliyetiniz sizi deneyimli olmaya götürecek.
  01
  İyi bir dinleyici, iletişimci, sunumcu olmak yaptığınız işlerin size geri dönüşünü arttırır.
  02
  Tek başına ilerlemek yerine başkalarıyla yardımlaşma içinde olmak ilişkiler ağı oluşturur. Hem aynı
  meslekten birilerinden öğrenmenizi sağlar hem de yeni olanakların öncüsü olur.
  03
  Soft başarı
  etkenleri

  View Slide

 11. Sorular?
  S O R U & C E VA P
  Mülakatlar
  Bootcampler
  İşten çıkartmalar
  Teknolojiler
  Topluluklar

  View Slide

 12. Teşekkürler
  B A H Ç E Ş E H İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ 0 4 .1 1. 2 0 2 2 E S E R Ö Z VAT A F

  View Slide