Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Yazılımda Kariyer

Yazılımda Kariyer

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım&Bilişim Kulübü için yapmış olduğum sunum

Eser Ozvataf

November 04, 2022
Tweet

More Decks by Eser Ozvataf

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Yazılımda Kariyer B A H Ç E Ş E H

  İ R Ü N İ V E R S İ T E S İ 0 4 .1 1. 2 0 2 2 E S E R Ö Z VAT A F
 2. Tanışalım Kod yazmaya başladığım ilk dönemler Oyun geliştirme ve BBS'ler

  Internet'in hayatımıza girişi, Web siteleri geliştirme Önlisans - Bilgisayar programcılığı​ Maaşlı, tam zamanlı profesyonel olarak yazılım geliştiriciliği Lisans, Yüksek lisans, uzaktan çalışma, startuplar, sosyal medya ile tanışma Kurumsal şirketlerde çalışma deneyimi, yöneticilik, yazılım toplulukları ​ Danışmanlık, Getir, Developer relations alanında çalışmak CTO @ Datapad​ T A N I Ş M A 1992 · 1994 ​ 1995 · 1997 1998 · 2002 2003 · 2004 2005 · 2009 2010 · 2014 2015 · 2019 2020 · 2022 Bugün youtube.com/EserOzvataf twitter.com/eserozvataf
 3. Kimler yazılım alanında çalışmak konusunda istekli? Kimler bugün yazılım üreten

  bir firmada çalışmaya hazır olduğunu düşünüyor? Kimler daha önce bu alanda çalışma fırsatı buldu?​ Kimler yazılım geliştirmede önünde engeller olduğunu düşünüyor? ​ Kimler öğrenemediğini düşünüyor? Kimler okulun gereksiz bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor? T A N I Ş M A Tanışalım
 4. Ürün​ Yöneticileri İş Birimleri Destek Ekipleri​ Yazılım sektöründeki farklı disiplinler

  İş Analistleri​ Arayüz Tasarımcılar​ ı Deneyim Tasarımcıları​ Proje Yöneticileri​ Yazılım Geliştiriciler​ Veri Bilimciler İş Zekası Uzmanları Veritabanı Uzmanları​ 01 Sistem Uzmanları Platform Mühendisleri Kalite Mühendisleri​ 02 03 04 S E K T Ö R D E N E L E R YA P I L IYO R ? Başlarken herkesin yalnızca kod yazdığını düşünüyordum. Talep toplama​ Planlama ve Analiz Uygulama Teslimat
 5. Başlayamayanların "tetikleyici" beklentisi gerçek değil. Bir tüyo yok 01 Topluluk

  imkanlarımız sonsuz! Ama az kullanılıyor 04 Tüyo olmasa da "çalışan" ve "çalışmayan" yöntemler var. Empirist (deneyci) davranmak gerekli 05 Kendimize koyduğumuz engelleri kaldıralım​ Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş "Komplike" bir sürece erken başlamak, fazla zaman yatırımı yapmak büyük avantaj sağlıyor 02 Tek bir öğrenme yolu yok 03
 6. Takip et, anlamaya çalış, netleştirmek için soru sor, ellerini kirlet

  01 Yardım alarak birkaç tam proje bitir, bunları portföyüne ekle 04 Aramalara yanıt ver! Birisi senin çalışma alanlarını arattığında sana ulaşabilsin 05 Öğrenci olsam neler yapardım? Ö Ğ R E N C İ L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş Topluluklara dahil ol, katılım göstermek hedef olsun 02 Literatürü araştır, gelecek kaygısını bırakıp başlangıç için en sonuç alabileceğin alanları hedefle 03
 7. Yardımcılar ve hızlandırıcılar Ö Ğ R E N C İ

  L İ K T E N İ Ş Y E R İ N E G EÇ İ Ş Eğitim Materyalleri Topluluklar ve İnsanlar Bootcampler ve Kurslar
 8. N A S I L B A Ş A R

  I S A Ğ L A N I R ? Teorik (bilgisayar bilimleri, matematik v.b.) veya pratik (uygulama geliştirmek) her ikisini de kullanacağınız noktalar olur. 01 Alana dair zor problemleri birer bilmece gibi çözebiliyor olmak genel problem çözme kapasitemizi arttırır. 02 Pazarlamaya karşı duran, akıntıya kapılmak yerine çıktı'ya odaklanan; Ürün veya teknolojilere değil, mesleğin literatürüne katkı yapanlar zamana karşı durabiliyorlar. 03 Teknik başarı etkenleri Kavramlar, çerçeveler, araçlar, hatta insanlar ve yaklaşımlarını eleştirmeden önce anlamaya çalışmak, farklı bir bakış açısından değerlendirmeye çalışmak öğrenimimize katkı sağlar. 04
 9. N A S I L B A Ş A R

  I S A Ğ L A N I R ? Gerek mülakatlarda, gerek işyerinde, gerek basit bir açık kaynak projede… Sizden ne beklendiğini anlayıp o alanda çözüme giden bir plan yapabilme kabiliyetiniz sizi deneyimli olmaya götürecek. 01 İyi bir dinleyici, iletişimci, sunumcu olmak yaptığınız işlerin size geri dönüşünü arttırır. 02 Tek başına ilerlemek yerine başkalarıyla yardımlaşma içinde olmak ilişkiler ağı oluşturur. Hem aynı meslekten birilerinden öğrenmenizi sağlar hem de yeni olanakların öncüsü olur. 03 Soft başarı etkenleri
 10. Sorular? S O R U & C E VA P

  Mülakatlar Bootcampler İşten çıkartmalar Teknolojiler Topluluklar
 11. Teşekkürler B A H Ç E Ş E H İ

  R Ü N İ V E R S İ T E S İ 0 4 .1 1. 2 0 2 2 E S E R Ö Z VAT A F