Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Asenkron PHP

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=47 Hidayet Doğan
September 08, 2018

Asenkron PHP

PHP'de web ve CLI tarafinda asenkron programlama nasıl yapabiliriz? PHP kütüphaneleri ve eklentileri. Demo kaynak kodları: https://github.com/hdogan/asenkron-php-demo

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=128

Hidayet Doğan

September 08, 2018
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ASENKRON PHP HİDAYET DOĞAN

 2. MERHABA! • 1995 programlama ile tanışma • 1998 yılından itibaren

  PHP • 1999 yılından itibaren iş hayatı • 1998 (ya da 1999) yılından itibaren ögrenci • Kurucu Ortak & Yazılım Uzmanı
 @ Yazılım Parkı • Yazılım Uzmanı
 @ İ. D. Bilkent Üniversitesi Fotoğraf: Onur Canalp
 3. FERAGATNAME • Bilgisayar bilimcisi değilim • Birazdan bahsedeceğimiz beyin yakıcı

  kavramlar konusunda uzman değilim
 4. ASENKRON Bir görevi durdurmadan/bekletmeden başka görevler yapmak 
 Örnek: Kitap

  okurken çamaşır yıkamak (elle değil)
 5. NEREDE ASENKRON? • Web
 Dosya (video, PDF, imaj) işleme, e-posta

  gönderme • CLI (Command Line Interface)
 Çoklu dosya indirme, ağ servisleri, her türlü ağır iş
 6. NEREDE ASENKRON? - WEB Apache mpm_prefork PHP mod_php Tarayıcı İstek

  Yanıt Veritabanı işi E-posta işi Video çevirme işi 0.01sn 5 dk 30 dk ±35 dk
 7. NEREDE ASENKRON? - WEB Apache mpm_prefork PHP mod_php Tarayıcı İstek

  Yanıt Veritabanı işi E-posta işi Video çevirme işi ±0.01sn
 8. NASIL ASENKRON? - WEB • İşleri kuyruğa sok (queue). •

  Arka planda kuyrukları çalıştır (worker/consumer).
 9. NASIL ASENKRON? - WEB Apache mpm_prefork PHP mod_php Tarayıcı İstek

  Yanıt + Bağlantıyı Kes die(“PHP sonlandı, hafıza temizlendi.”)
 10. NASIL ASENKRON? - WEB • İşleri kuyruğa sok (queue). •

  Arka planda kuyrukları çalıştır (worker/consumer). • İşin durumunu aralıklarla sor (AJAX)
 Ya da o sana söylesin (WebSocket)
 11. NASIL ASENKRON? - WEB • Beanstalkd • Gearman • Redis

  • ZeroMQ, RabbitMQ • Veritabanı
 12. NEREDE ASENKRON? - CLI Toplu e-posta gönderme E-posta gönder E-posta

  gönder E-posta gönder 1 sn 1.2 sn 0.9 sn 3.1 sn e-posta-gonderici.php
 13. NEREDE ASENKRON? - CLI Toplu e-posta gönderme E-posta gönder E-posta

  gönder E-posta gönder 1 sn 1.2 sn 0.9 sn ±1.2 sn e-posta-gonderici.php
 14. NEREDE ASENKRON? - CLI Aptal Bot 1. Müşteriye yanıt 2.

  Müşteriye yanıt 3. Müşteriye yanıt chat-bot.php
 15. NEREDE ASENKRON? - CLI Akıllı Bot 1. Müşteriye yanıt 2.

  Müşteriye yanıt 3. Müşteriye yanıt chat-bot.php
 16. NASIL ASENKRON? “PHP ile asenkron kod mu yazılır ya.” –

  JavaScript veya Go’ya Gönül Verip Macbook’unu Etiketle Dolduranlar Derneği
 17. REACTPHP • Non-Blocking Event Loop • Asenkron DNS çözücü •

  Asenkron Sunucu, İstemci • Promise
 18. AMP • Non-Blocking Event Loop • Asenkron DNS çözücü •

  Asenkron Sunucu, İstemci • Promise, Coroutine
 19. SWOOLE • Non-Blocking Event Loop / Multi-Process • Asenkron DNS

  çözücü • Asenkron Sunucu, İstemci, Dosya İşlemleri • Coroutine
 20. EVENT LOOP? • select (Linux, Windows) • poll (Solaris) •

  epoll (Linux) • kqueue (BSD, Mac) Okuyacak/gönderilecek veri var mı? Hata oluştu mu? Zaman aşımı var mı?
 21. NON-BLOCKING? • Blocking Kipi
 Programın işleyişi işlemler (I/O, bağlantı kurma/

  kabul etme gibi) bitene kadar bekler. • Non-Blocking Kipi
 İşlemler anında yanıt döner. Bittiğinde programa haber/sinyal verilir. PHP’de işlemler aksi belirtilmedikçe BLOCKING (işlemin bitmesi beklenir)
 22. PROMISE? (Asenkron) işlemlerin olası sonuçlarını temsil eder. Durumlar
 * waiting/pending


  * resolved/success
 * failed/failure AKA: “Futures”
 23. COROUTINE? • Tamamen bitmeden adımlardan geri dönüş alma • Kanal

  (channel) aracılığı ile haberleşme (IPC) • AKA: Fiber, lightweight thread • Jonglörün topları çevirmesi Araya girilebilen, (genellikle) asenkron çalışan fonksiyonlar.
 24. Non-Blocking Event Loop Promise Coroutine Concurrency Parallel Multi-Process Thread

 25. KISS Senkron Programlama • İşlemi başlatırız. • Bitmesini bekleriz. •

  Sonraki işlemlere geçeriz.
 26. KISS Asenkron Programlama • İşlemi başlatırız. • Bitmesini beklerken başka

  işlemlere geçeriz. • Bitince bize haber verir. (callback/promise)
 27. KISS Asenkron Programlama • Ayrı bir “thread” veya “process” ile

  uygulanmış olabilir. • Tek “process” ile event loop üzerinde uygulanmış olabilir. • Uygulama detayları kullanıcıdan soyutlanır (kullanımı basitleştirilir, coroutine, async/ await).
 28. KISS Asenkron Programlama • PHP’de işlemler aksi belirtilmedikçe BLOCKING (işlemin

  bitmesi beklenir) • PHP’de ek kütüphane veya eklentilerle asenkron programlama yapabiliriz. • Asenkron işlemler içinde BLOCKING işlemlerden kaçınılır.
 29. REACTPHP AMP SWOOLE Asenkron işlemler yapmamızı sağlar

 30. DEMO

 31. SORULAR?

 32. TEŞEKKÜRLER! KAYNAKLAR • reactphp.org • amphp.org • swoole.co.uk • kraken-php.com

  Hİ.DO • http://hi.do • @hdogan • github.com/hdogan • speakerdeck.com/hdogan • tr.linkedin.com/in/hdogan