Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

PHP 101

PHP 101

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=128

Hidayet Doğan

February 27, 2014
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. PHP 101 Hidayet Doğan

 2. Merhaba! 1995 Tübitak Bilgisayar Kulubü Linux, BASIC, C, Perl 1998

  Merhaba PHP! 1999 İş Hayatı: Yazılım + Sistem 2000 İş Hayatı: Yazılım + Yönetim Fotoğraf: Onur Canalp
 3. PHP 101 Nedir? Tarihçe Neden? Giriş Çatılar (Framework) Kaynaklar Sorular

 4. Nedir?

 5. Nedir? Betik Dili (Scripting Language) Sunucu Taraflı (Server Side) HTML

  İçine Gömülebilir (HTML Embedded) Açık Kaynak
 6. Tarihçe

 7. Tarihçe 1994 Rasmus Lerdorf (Personal Home Page Tools, FI) 1995

  PHP Tools, Personal Home Page Construction Kit 1996 PHP/FI 2.0 1998 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP 3) 1998 70.000 web sitesi 2000 PHP 4 (Zend Engine)
 8. Tarihçe 2004 PHP 5 (Zend Engine 2) 2008 PHP 4

  geliştirilmesi (desteği) durduruldu. 2009 PHP 5.3 2012 PHP 5.4 2013 PHP 5.5 2014 250.000.000 web sitesi
 9. Tarihçe <!--include header.html--> <!--getenv HTTP_USER_AGENT--> <!--ifsubstr $exec_result MSIE--> <p>Internet Explorer

  kullanmasaydın iyiydi...</p> <!--endif--> <!--include footer.html-->
 10. Tarihçe <?php include ‘header.php’; if (substr($_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’], ‘MSIE’)) { echo ‘<p>Internet

  Explorer kullanmasaydın iyiydi...</p>’; } include ‘footer.php’; ?>
 11. Neden?

 12. Neden? Kariyer: 170 ilan*, 1500-8000 TL maaş Binlerce hazır fonksiyon,

  eklenti, kütüphane Yaygınlık * Şubat 2014
 13. Giriş

 14. Menü 1 adet PHP yorumlayıcı 1 adet web sunucusu Tercihen

  1 adet veritabanı sunucusu 1 adet editör
 15. Tablot Menü apt-get install lamp-server^ Zend Server MAMP BitNami MAMP

  Stack WampServer XAMPP BitNami WAMP Stack
 16. Tablot Menü apt-get install lamp-server^ Zend Server MAMP BitNami MAMP

  Stack WampServer XAMPP BitNami WAMP Stack
 17. Kurallar • <?php ile başlar ?> ile biter. • İfadeler

  ; ile bitirilir.
 18. Değişkenler $ ile başlar. Harf veya _ ile başlar. Büyük,

  küçük harfe duyarlı. = ile atanır. $php
 19. Değişkenler Sayılar (Integers), Ondalıklı Sayılar (Float/Double) Metinler (Strings) Diziler (Arrays)

  Nesneler (Objects)
 20. Sayılar ve Metinler <?php $yas = 20; $borc = 72.5;

  $isim = ‘Ahmet’; $isim = “Mehmet”; ?>
 21. Diziler <?php $notlar = array(30, 40, 27, 60); $notlar =

  [30, 40, 27, 60]; $notlar = array(’vize’ => 30, ’final’ => 60); $notlar = [’vize’ => 30, ’final’ => 60]; ?>
 22. Sınıflar <?php class Ogrenci { public $isim; protected $puan; private

  $para; } ?> <?php $ahmet = new Ogrenci(); $ahmet->isim = ‘Ahmet’; ?>
 23. Kalkulus 101 <?php $a = 12; $b = 56.5; $c

  = $a + $b; ?> <?php $a = 12; $b = 5; $c = $a % $b; ?> <?php $a = 12; $b = 5; $c = ($a - $b) / 2; ?>
 24. Sınama <?php $a = 12; $b = 7; $c =

  $a > $b; $c = $a < $b; $c = $a && $b; $c = $a || $b; $c = $a == $b; ?> true false
 25. Koşullar <?php $maas = 1750; if ($maas < 1000) {

  echo ‘Fakir’; } elseif ($maas < 3000) { echo ‘Orta direk’; } else { echo ‘Zengin’; ?> <?php $dil = 1; switch ($dil) { case 1: echo ‘Türkçe’; break; default: echo ‘Diğer’; break; } ?>
 26. Fonksiyonlar <?php function selam_soyle($isim) { echo ‘Selam ‘ . $isim;

  } ?> <?php selam_soyle(‘Hidayet’); selam_soyle(‘Ramazan’); selam_soyle(‘Engür’); ?>
 27. Fonksiyonlar <?php function selam_soyle($isim) { return ‘Selam ‘ . $isim;

  } ?> <?php echo selam_soyle(‘Hidayet’); echo selam_soyle(‘Ramazan’); echo selam_soyle(‘Engür’); ?>
 28. Eğlence <?php $a = date_sunrise(time(), SUNFUNS_RET_STRING, 39.91, 32.85, 90, 3);

  echo ‘Bugün Ankara\’da güneşin doğuş saati: ‘ . $a; ?>
 29. Çatılar (Framework)

 30. Çatılar (Framework) Laravel Yii Framework Symfony Zend Framework CakePHP Phalcon

  (Eklenti)
 31. Kaynaklar

 32. Kaynaklar http://php.net http://www.phptherightway.com http://www.planet-php.org http://www.reddit.com/r/PHP http://phpsecurity.readthedocs.org http://packagist.org

 33. Kaynaklar http://ab.org.tr http://inet-tr.org.tr http://kamp.linux.org.tr http://groups.google.com/group/php-egitimleri http://php-tr.com

 34. Sorular

 35. Teşekkürler! http://hi.do http://github.com/hdogan http://tr.linkedin.com/in/hdogan @hdogan http://speakerdeck.com/hdogan Hidayet Doğan