$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Swoole ile Asenkron PHP

Swoole ile Asenkron PHP

Swoole, PHP ile "asenkron", eş zamanlı ve ağ servisleri uygulamalarını hızlı ve kolayca geliştirmemize yardımcı olan ve eklenti olarak gelen yüksek performans bir kütüphanedir. Oturumda "Asenkron" ve "Ağ Servisleri" gibi temelde bilinmesi gereken konulara değinip bu tarz uygulamaları PHP ile geliştirmek için var olan çözüm ve kütüphanelere göz atıp, Swoole eklentisi ile bunları biraz daha derinlemesine irdeleyeceğiz.

Hidayet Doğan

December 12, 2020
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Technology

Transcript

 1. SWOOLE İLE ASENKRON PHP HİDAYET DOĞAN

 2. MERHABA! • 1995 programlama ile tanışma • 1998 yılından itibaren

  PHP • Kurucu Ortak & Yazılım Uzmanı
 @ Yazılım Parkı • Yazılım Uzmanı
 @ İ. D. Bilkent Üniversitesi Fotoğraf: Onur Canalp
 3. FERAGATNAME • Bilgisayar bilimcisi değilim • Birazdan bahsedeceğimiz muhtemel beyin

  yakıcı kavramlar konusunda uzman değilim
 4. ASENKRON Bir görevi durdurmadan/bekletmeden başka görevler yapmak 
 Örnek: Kitap

  okurken çamaşır yıkamak
 5. NEREDE ASENKRON? • Web
 Dosya (video, PDF, imaj) işleme, e-posta

  gönderme • CLI (Command Line Interface)
 Çoklu dosya indirme, ağ servisleri, her türlü ağır iş
 6. NEREDE ASENKRON? mpm_prefork nginx mod_php php-fpm Tarayıcı İstek Yanıt Veritabanı

  işi E-posta işi Video çevirme işi 0.01sn 5 dk 30 dk ±35 dk
 7. NEREDE ASENKRON? mpm_prefork nginx mod_php php-fpm Tarayıcı İstek Yanıt Veritabanı

  işi E-posta işi Video çevirme işi ±0.01sn
 8. NASIL ASENKRON? • İşleri kuyruğa sok (queue). • Arka planda

  kuyrukları çalıştır (worker/consumer).
 9. NASIL ASENKRON? • Beanstalkd • Gearman • Redis • RabbitMQ

  • Veritabanı • AWS SQS
 10. NASIL ASENKRON? mpm_prefork nginx mod_php php-fpm Tarayıcı İstek Yanıt +

  Bağlantıyı Kes die(“PHP sonlandı, hafıza temizlendi.”) E-posta işi Video çevirme işi Kuyruk
 11. NASIL ASENKRON? • İşleri kuyruğa sok (queue). • Arka planda

  kuyrukları çalıştır (worker/consumer). • İşin durumunu aralıklarla sor (AJAX) • İşin durumu sana iletilsin (SSE, WebSocket)
 12. NEREDE ASENKRON? Toplu e-posta gönderme E-posta gönder E-posta gönder E-posta

  gönder 1 sn 1.2 sn 0.9 sn 3.1 sn e-posta-gonderici.php
 13. NEREDE ASENKRON? Toplu e-posta gönderme E-posta gönder E-posta gönder E-posta

  gönder 1 sn 1.2 sn 0.9 sn ±1.2 sn e-posta-gonderici.php
 14. NASIL ASENKRON? • Cron, Kuyruk (queue) • Asenkron e-posta istemcisi,

  Thread, Child Process, Coroutine/Fiber
 15. NEREDE ASENKRON? Web Sayfasına Erişiliyor Mu? HTTP istemci HTTP istemci

  HTTP istemci 0.12 sn 1.3 sn 0.8 sn 2.22 sn web-erisim-kontrol.php
 16. NEREDE ASENKRON? HTTP istemci HTTP istemci HTTP istemci 0.12 sn

  1.3 sn 0.8 sn ±1.3 sn web-erisim-kontrol.php Web Sayfasına Erişiliyor Mu?
 17. NASIL ASENKRON? • Cron, Kuyruk (queue) • Asenkron HTTP istemcisi,

  Thread, Child Process, Coroutine/Fiber
 18. NEREDE ASENKRON? Aptal Bot 1. Müşteriye yanıt 2. Müşteriye yanıt

  3. Müşteriye yanıt chat-bot.php
 19. NEREDE ASENKRON? Akıllı Bot 1. Müşteriye yanıt 2. Müşteriye yanıt

  3. Müşteriye yanıt chat-bot.php
 20. NASIL ASENKRON? • AJAX? Long polling? • Ağ servisi (WebSocket,

  SSE)
 21. NASIL ASENKRON? • JavaScript
 async/await • Go
 go routines •

  C#
 async/await
 22. NASIL ASENKRON? “PHP ile asenkron kod mu yazılır ya.” –

  <?=date('Y') ?> Yılında Yeni Çıkmış "Hype" Programlama Diline Gönül Verip Macbook’unu Etiketle Dolduranlar Derneği
 23. REACTPHP • Non-Blocking I/O • Event Loop • Sunucu, İstemci,

  DNS Çözümleyici • Promise reactphp.org
 24. AMP • Non-Blocking I/O • Event Loop • Sunucu, Asenkron

  İstemci, DNS Çözümleyici • Parallel Processing, Promise, Coroutine amphp.org
 25. SWOOLE • Non-Blocking I/O • Event Loop • Sunucu, İstemci,

  DNS Çözümleyici • Parallel Processing, Coroutine swoole.co.uk
 26. EVENT LOOP? • select (Linux, Windows) • poll (Solaris) •

  epoll (Linux) • kqueue (BSD, Mac) Okuyacak/gönderilecek veri var mı? Hata oluştu mu? Zaman aşımı var mı? stream_select() / socket_select()
 27. NON-BLOCKING? • Blocking Kipi
 Programın işleyişi işlemler (I/O, bağlantı kurma/

  kabul etme gibi) bitene kadar bekler. • Non-Blocking Kipi
 İşlemler anında yanıt döner. Bittiğinde programa haber/sinyal verilir. PHP’de işlemler aksi belirtilmedikçe BLOCKING (işlemin bitmesi beklenir) stream_set_blocking() / socket_set_(non)block()
 28. PROMISE? (Asenkron) işlemlerin olası sonuçlarını temsil eder. Durumlar
 * waiting/pending


  * resolved/success
 * failed/failure AKA: “Futures”
 29. COROUTINE? • Kanal (channel) aracılığı ile haberleşme (IPC) • AKA:

  "Fiber", "lightweight thread" • Jonglörün topları çevirmesi Araya girilebilen, asenkron işler yapmamızı sağlayan fonksiyonlar/arayüzler.
 30. Non-Blocking Event Loop Promise Coroutine Concurrency Parallel Multi-Process Thread

 31. KISS Senkron Programlama • İşlemi başlatırız. • Bitmesini bekleriz. •

  Sonraki işlemlere geçeriz.
 32. KISS Asenkron Programlama • İşlemi başlatırız. • Bitmesini beklerken başka

  işlemlere geçeriz. • Bitince bize haber verir. (callback/promise)
 33. KISS Asenkron Programlama • Ayrı bir “thread” veya “process” ile

  uygulanmış olabilir. • Tek “process” ile event loop üzerinde uygulanmış olabilir. • Uygulama detayları kullanıcıdan soyutlanır (kullanımı basitleştirilir, coroutine, async/ await).
 34. KISS Asenkron Programlama • PHP’de işlemler aksi belirtilmedikçe BLOCKING (işlemin

  bitmesi beklenir) • PHP’de ek kütüphane veya eklentilerle asenkron programlama yapabiliriz. • Asenkron işlemler içinde BLOCKING işlemlerden kaçınılır.
 35. pecl install swoole

 36. • Asenkron dosya işlemleri • Coroutines • HTTP, HTTP/2, WebSocket,

  Redis, TCP/UDP ağ sunucuları • HTTP, HTTP/2, WebSocket, Redis, MySQL, PostgreSQL, DNS, TCP/UDP istemcileri • SSL/TLS Özellikleri
 37. Master Manager Worker Worker Task Worker Task Worker Reactor Reactor

  Timer Yapısı
 38. HTTP Sunucu

 39. WebSocket Sunucu

 40. Coroutine HTTP İstemci

 41. Channel

 42. WaitGroup

 43. • Global (variable scope), static (singleton) değişkenlere dikkat! • use

  Swoole\Table; • use Swoole\Atomic; • Blocking işlemlere dikkat! Uyarılar
 44. Table

 45. • PHP 7.4 + Swoole 4.5 • NodeJS 12 ("http")

  • Go 1.14 ("net/http") Benchmark (HTTP Sunucu) ab -c 500 -n 500000 • CPU: 8 core (Intel Xeon) • RAM: 16GB • Ubuntu 18.04 LTS https://medium.com/@rioastamal/benchmark-php-swoole-vs-nodejs-vs-go-539a5493b067
 46. https://medium.com/@rioastamal/benchmark-php-swoole-vs-nodejs-vs-go-539a5493b067

 47. https://medium.com/@rioastamal/benchmark-php-swoole-vs-nodejs-vs-go-539a5493b067

 48. https://medium.com/@rioastamal/benchmark-php-swoole-vs-nodejs-vs-go-539a5493b067

 49. • Laravel
 https://github.com/swooletw/laravel-swoole
 https://github.com/hhxsv5/laravel-s • Symfony
 https://github.com/k911/swoole-bundle • PSR Middleware


  https://github.com/imefisto/psr-swoole-native
 https://github.com/mezzio/mezzio-swoole • Siler
 https://siler.leocavalcante.dev/swoole Diğerleri ile Kullanımı
 50. Kullananlar

 51. 拉屎! Belge ve Kaynaklar swoole.com swoole.co.uk

 52. Belge ve Kaynaklar https://gumroad.com/l/swoolebook/PHPKonf PHPKonf'a özel %40 indirim 25 Aralık'a

  kadar
 53. DEMO http://swoole.hi.do

 54. TEŞEKKÜRLER! KAYNAKLAR • swoole.co.uk • reactphp.org • amphp.org Hİ.DO •

  http://hi.do • @hdogan • github.com/hdogan • speakerdeck.com/hdogan • tr.linkedin.com/in/hdogan