Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Phalcon - Eklenti olarak sunulan PHP çatısı - PHP Günleri 2013#1

Phalcon - Eklenti olarak sunulan PHP çatısı - PHP Günleri 2013#1

PHP Günleri 2013#1 - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

D55de538259751cc08d16a0843e1c69f?s=128

Hidayet Doğan

May 25, 2013
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Phalcon Eklenti olarak sunulan PHP çatısı

 2. Merhaba! Fotoğraf: Onur Canalp 1995 Tübitak Bilgisayar Kulubü Linux, BASIC,

  C, Perl 1998 Merhaba PHP! 1999 İş Hayatı: Yazılım + Sistem 2000 Türkiye PHP Grubu (php.org.tr) 2013 PHP Geliştiricileri Derneği (pgd.org.tr) http://hi.do @hdogan
 3. Çatı (Framework) nedir? Bir veya birden fazla konsept, yaklaşım dahilinde

  yazılım geliştirme sürecine rehberlik eden, tekrar kullanılabilir platformlar. Kod kütüphaneleri, araçlar, API
 4. Neden çatılar? Standartları olan ve organize edilmiş bir altyapı sunarak

  projelerin daha kolay idame edilmesini ve daha kısa sürede geliştirilmesini sağlar. Profesyonel yazılım geliştirme sürecinde gereklidir.
 5. PHP nasıl çalışır? PHP yorumlanır, derlenmez* Betik her çağırıldığında tekrar

  yorumlanması gerekir. Betik her çağırıldığında (APC, Xcache, Zend Opcache gibi eklentiler kullanılmazsa) sözdizimi kontrol edilir ve sözdizimi ağacı tekrar oluşturulur. PHP esnek, türleri önceden belirtilmemiş (weak/loose typing) değişken yapısına sahiptir.
 6. PHP ile hazırlanmış (geleneksel) çatılar nasıl çalışır? Sınıfları ve fonksiyonları

  içeren birçok dosya her istekte diskten okunur. Kullanılan her dosya yorumlanır. Modern çatıların bazıları performansı arttırmak için geç yükleme ve otomatik yükleme (lazy loading - autoloading) yöntemi kullanır. Sadece gerekli dosyalar diskten okunur ve yorumlanır. Çatıya ait kodlar genellikle değişmez.
 7. PHP eklentileri nasıl çalışır? Web sunucunun yaşam döngüsü boyunca eklentiler

  PHP ile birlikte bir defaya mahsus yüklenir. Derlenmiş olduğu için sözdizimi kontrol edilmez ve yorumlanmaz.
 8. İyi, güzel de PHP kullanmayı bırakıp C mi ögrenelim?

 9. Phalcon! Tamamen C dili ile hazırlanmış PHP eklentisi. Bileşenleri bağımsızdır,

  sadece istenilen bileşenler kullanılabilir. Veritabanlarına erişimde performans için C dili ile hazırlanmış ORM içerir. Şablon yorumlamada performans için C ile hazırlanmış şablon eklentisi içerir. PHP iç yapısına/kaynaklarına doğruca eriştiği için çalışma süresi daha kısadır.
 10. Geleneksel Çatılarla Kıyaslama Geneneksel Çatılar Phalcon Her istekte binlerce satır

  kodun yorumlanması Evet Hayır Her istekte onlarca dosya yüklenmesi Evet Hayır Her istekte sınıfların, fonksiyonların, sabitlerin varlığının kontrol edilmesi Evet Hayır Düşük seviye iyileştirme Hayır Evet
 11. Performans Kıyaslamaları

 12. <h1>Merhaba Dünya!</h1>

 13. Kıyaslama Ortamı İşletim Sistemi: Mac OS X Lion 10.7.4 Web

  Sunucusu: Apache 2.2.22 PHP 5.3.15 + APC 3.1.11 (apc.stat = 0) İşlemci: Intel Core i5 2.04 GHz Hafıza: 4GB DDR3 1333 MHz Disk: 500GB SATA
 14. ab -n 1000 -c 5 http://localhost/phalcon/merhaba/dunya

 15. Saniyedeki İstek Sayısı 0 500 1000 1500 2000 2500 3000

  Zend Laravel Symfony Fuel Kohana Yii CodeIgniter Phalcon 2,535.82 1,059.05 961.28 860.59 729.42 541.01 489.03 354.55 İstek/Saniye
 16. Bir İstek İçin Geçen Süre 0 0.75 1.5 2.25 3

  Zend Laravel Symfony Fuel Kohana Yii CodeIgniter Phalcon 0.39 0.94 1.04 1.16 1.37 1.85 2.05 2.82 Milisaniye/İstek
 17. İstek Başına Kullanılan PHP Dosyası 0 10 20 30 40

  50 60 70 Zend Kohana Laravel Fuel Yii CodeIgniter Symfony Phalcon 4 18 23 27 30 46 46 66 Dosya sayısı
 18. İstek Başına Kullanılan Hafıza 0 0.5 1 1.5 2 Zend

  Yii Symfony Laravel Kohana CodeIgniter Fuel Phalcon 0.75 1 1.1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 Hafıza (MB)
 19. Mikro Çatı Kıyaslaması

 20. Saniyedeki İstek Sayısı 0 1000 2000 3000 Silex Slim Phalcon

  2516.74 1134.21 448.75 İstek/Saniye
 21. Bir İstek İçin Geçen Süre 0 0.75 1.5 2.25 3

  Silex Slim Phalcon 0.4 0.89 2.23 Milisaniye/İstek
 22. İstek Başına Kullanılan PHP Dosyası 0 15 30 45 60

  Silex Slim Phalcon 2 17 54 Dosya sayısı
 23. İstek Başına Kullanılan Hafıza 0 0.4 0.9 1.3 Silex Slim

  Phalcon 0.75 1.25 1.25 Hafıza (MB)
 24. ORM Kıyaslaması

 25. mysql> desc urunler; +--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+ | Field | Type | Null

  | Key | Default | Extra | +--------------+------------------+------+-----+------+-------------------+ | id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | | urun_tipi_id | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | | | ad | varchar(70) | NO | | NULL | | | fiyat | decimal(16,2) | NO | | NULL | | | aktif | char(1) | YES | | NULL | | +--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+ 5 rows in set (0.00 sec) 500 istek, anlık 10 istek
 26. 10 Adet Kayıt Ekleme - Süre 0 1 2 3

  4 5 6 Doctrine 2 Phalcon 2.38 5.92 Ekleme süresi (saniye)
 27. 10 Adet Kayıt Ekleme - Hafıza Kullanımı 0 1 2

  3 4 5 6 7 8 Doctrine 2 Phalcon 0.73 7.42 Hafıza (MB)
 28. 10 Adet Kayıt Getirme - Süre 0 0.5 1 1.5

  2 2.5 3 Doctrine 2 Phalcon 0.47 2.22 Getirme süresi (saniye)
 29. 10 Adet Kayıt Getirme - Hafıza Kullanımı 0 2 4

  6 8 10 Doctrine 2 Phalcon 0.77 9.98 Hafıza (MB)
 30. Raspberry Pi

 31. Raspberry Pi İşletim Sistemi: Raspbian (Debian 7) Web Sunucusu: Nginx

  1.2.1 PHP 5.4.4 (FPM) İşlemci: ARMv6 700 MHz Hafıza: 512MB (480MB) Disk: 4GB Class 6 SDHC (Okuma: 19MB/s Yazma: 20MB/s)
 32. Saniyedeki İstek Sayısı 0 14 28 42 56 70 Laravel

  Yii CodeIgniter Phalcon 67.38 5.40 3.96 2.89 İstek/Saniye
 33. Bir İstek İçin Geçen Süre 0 100 200 300 400

  Laravel Yii CodeIgniter Phalcon 14.84 185.24 252.61 345.58 Milisaniye/İstek
 34. Özellikleri Model View Controller Mikro Çatı Dependency Injection/Container Önbellek (APC,

  Memcached, MongoDB, dosya) Oturum yönetimi, filtreleme, ayarlar, sistem günlükleri (log) Şablonlar (PHP ve Volt) ACL (Access Control List)
 35. Özellikleri ORM (Object Relational Mapper) MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite İlişkiler

  (one-to-one, one-to-many, many-to-many, belongs-to) Davranışlar (Behaviors) Olaylar (Events) Hidrasyon (Hydration) Transaction
 36. Özellikleri ODM (Object Document Mapper) - MongoDB Üst bilgi notları

  (Annotations) HTML, Form yardımcısı Komut satırı arayüzü (CLI) Unit Test (PHPUnit) Debug (Xdebug)
 37. Problemler Yaygınlık (Paylaşımlı barındırma, PaaS) Güncelleme Kritik hata ayıklama

 38. Sorular?

 39. Teşekkürler! http://phalconphp.com http://github.com/phalcon @phalconphp http://github.com/hdogan http://tr.linkedin.com/in/hdogan http://speakerdeck.com/hdogan Hidayet Doğan Phalcon