$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Phalcon - Eklenti olarak sunulan PHP çatısı - PHP Günleri 2013#1

Phalcon - Eklenti olarak sunulan PHP çatısı - PHP Günleri 2013#1

PHP Günleri 2013#1 - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Hidayet Doğan

May 25, 2013
Tweet

More Decks by Hidayet Doğan

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Phalcon
  Eklenti olarak sunulan PHP çatısı

  View Slide

 2. Merhaba!
  Fotoğraf: Onur Canalp
  1995 Tübitak Bilgisayar Kulubü
  Linux, BASIC, C, Perl
  1998 Merhaba PHP!
  1999 İş Hayatı: Yazılım + Sistem
  2000 Türkiye PHP Grubu
  (php.org.tr)
  2013 PHP Geliştiricileri Derneği
  (pgd.org.tr)
  http://hi.do
  @hdogan

  View Slide

 3. Çatı (Framework) nedir?
  Bir veya birden fazla konsept, yaklaşım dahilinde yazılım
  geliştirme sürecine rehberlik eden, tekrar kullanılabilir
  platformlar.
  Kod kütüphaneleri, araçlar, API

  View Slide

 4. Neden çatılar?
  Standartları olan ve organize edilmiş bir altyapı sunarak projelerin
  daha kolay idame edilmesini ve daha kısa sürede geliştirilmesini
  sağlar.
  Profesyonel yazılım geliştirme sürecinde gereklidir.

  View Slide

 5. PHP nasıl çalışır?
  PHP yorumlanır, derlenmez*
  Betik her çağırıldığında tekrar yorumlanması gerekir.
  Betik her çağırıldığında (APC, Xcache, Zend Opcache gibi
  eklentiler kullanılmazsa) sözdizimi kontrol edilir ve sözdizimi
  ağacı tekrar oluşturulur.
  PHP esnek, türleri önceden belirtilmemiş (weak/loose typing)
  değişken yapısına sahiptir.

  View Slide

 6. PHP ile hazırlanmış (geleneksel)
  çatılar nasıl çalışır?
  Sınıfları ve fonksiyonları içeren birçok dosya her istekte diskten
  okunur.
  Kullanılan her dosya yorumlanır.
  Modern çatıların bazıları performansı arttırmak için geç yükleme
  ve otomatik yükleme (lazy loading - autoloading) yöntemi
  kullanır. Sadece gerekli dosyalar diskten okunur ve yorumlanır.
  Çatıya ait kodlar genellikle değişmez.

  View Slide

 7. PHP eklentileri nasıl çalışır?
  Web sunucunun yaşam döngüsü boyunca eklentiler PHP ile
  birlikte bir defaya mahsus yüklenir.
  Derlenmiş olduğu için sözdizimi kontrol edilmez ve
  yorumlanmaz.

  View Slide

 8. İyi, güzel de
  PHP
  kullanmayı
  bırakıp C mi
  ögrenelim?

  View Slide

 9. Phalcon!
  Tamamen C dili ile hazırlanmış PHP eklentisi.
  Bileşenleri bağımsızdır, sadece istenilen bileşenler kullanılabilir.
  Veritabanlarına erişimde performans için C dili ile hazırlanmış
  ORM içerir.
  Şablon yorumlamada performans için C ile hazırlanmış şablon
  eklentisi içerir.
  PHP iç yapısına/kaynaklarına doğruca eriştiği için çalışma süresi
  daha kısadır.

  View Slide

 10. Geleneksel Çatılarla Kıyaslama
  Geneneksel Çatılar Phalcon
  Her istekte binlerce satır kodun
  yorumlanması
  Evet Hayır
  Her istekte onlarca dosya
  yüklenmesi
  Evet Hayır
  Her istekte sınıfların,
  fonksiyonların, sabitlerin
  varlığının kontrol edilmesi
  Evet Hayır
  Düşük seviye iyileştirme Hayır Evet

  View Slide

 11. Performans Kıyaslamaları

  View Slide

 12. Merhaba Dünya!

  View Slide

 13. Kıyaslama Ortamı
  İşletim Sistemi: Mac OS X Lion 10.7.4
  Web Sunucusu: Apache 2.2.22
  PHP 5.3.15 + APC 3.1.11 (apc.stat = 0)
  İşlemci: Intel Core i5 2.04 GHz
  Hafıza: 4GB DDR3 1333 MHz
  Disk: 500GB SATA

  View Slide

 14. ab -n 1000 -c 5 http://localhost/phalcon/merhaba/dunya

  View Slide

 15. Saniyedeki İstek Sayısı
  0
  500
  1000
  1500
  2000
  2500
  3000
  Zend Laravel Symfony Fuel Kohana Yii CodeIgniter Phalcon
  2,535.82
  1,059.05
  961.28
  860.59
  729.42
  541.01
  489.03
  354.55
  İstek/Saniye

  View Slide

 16. Bir İstek İçin Geçen Süre
  0
  0.75
  1.5
  2.25
  3
  Zend Laravel Symfony Fuel Kohana Yii CodeIgniter Phalcon
  0.39
  0.94
  1.04
  1.16
  1.37
  1.85
  2.05
  2.82
  Milisaniye/İstek

  View Slide

 17. İstek Başına Kullanılan PHP
  Dosyası
  0
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  Zend Kohana Laravel Fuel Yii CodeIgniter Symfony Phalcon
  4
  18
  23
  27
  30
  46
  46
  66
  Dosya sayısı

  View Slide

 18. İstek Başına Kullanılan Hafıza
  0
  0.5
  1
  1.5
  2
  Zend Yii Symfony Laravel Kohana CodeIgniter Fuel Phalcon
  0.75
  1
  1.1
  1.25
  1.25
  1.5
  1.5
  1.75
  Hafıza (MB)

  View Slide

 19. Mikro Çatı Kıyaslaması

  View Slide

 20. Saniyedeki İstek Sayısı
  0
  1000
  2000
  3000
  Silex Slim Phalcon
  2516.74
  1134.21
  448.75
  İstek/Saniye

  View Slide

 21. Bir İstek İçin Geçen Süre
  0
  0.75
  1.5
  2.25
  3
  Silex Slim Phalcon
  0.4
  0.89
  2.23
  Milisaniye/İstek

  View Slide

 22. İstek Başına Kullanılan PHP
  Dosyası
  0
  15
  30
  45
  60
  Silex Slim Phalcon
  2
  17
  54
  Dosya sayısı

  View Slide

 23. İstek Başına Kullanılan Hafıza
  0
  0.4
  0.9
  1.3
  Silex Slim Phalcon
  0.75
  1.25
  1.25
  Hafıza (MB)

  View Slide

 24. ORM Kıyaslaması

  View Slide

 25. mysql> desc urunler;
  +--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
  | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
  +--------------+------------------+------+-----+------+-------------------+
  | id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment |
  | urun_tipi_id | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | |
  | ad | varchar(70) | NO | | NULL | |
  | fiyat | decimal(16,2) | NO | | NULL | |
  | aktif | char(1) | YES | | NULL | |
  +--------------+------------------+------+-----+---------+----------------+
  5 rows in set (0.00 sec)
  500 istek, anlık 10 istek

  View Slide

 26. 10 Adet Kayıt Ekleme - Süre
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Doctrine 2 Phalcon
  2.38
  5.92
  Ekleme süresi (saniye)

  View Slide

 27. 10 Adet Kayıt Ekleme - Hafıza
  Kullanımı
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Doctrine 2 Phalcon
  0.73
  7.42
  Hafıza (MB)

  View Slide

 28. 10 Adet Kayıt Getirme - Süre
  0
  0.5
  1
  1.5
  2
  2.5
  3
  Doctrine 2 Phalcon
  0.47
  2.22
  Getirme süresi (saniye)

  View Slide

 29. 10 Adet Kayıt Getirme - Hafıza
  Kullanımı
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  Doctrine 2 Phalcon
  0.77
  9.98
  Hafıza (MB)

  View Slide

 30. Raspberry Pi

  View Slide

 31. Raspberry Pi
  İşletim Sistemi: Raspbian (Debian 7)
  Web Sunucusu: Nginx 1.2.1
  PHP 5.4.4 (FPM)
  İşlemci: ARMv6 700 MHz
  Hafıza: 512MB (480MB)
  Disk: 4GB Class 6 SDHC (Okuma: 19MB/s Yazma: 20MB/s)

  View Slide

 32. Saniyedeki İstek Sayısı
  0
  14
  28
  42
  56
  70
  Laravel Yii CodeIgniter Phalcon
  67.38
  5.40
  3.96
  2.89
  İstek/Saniye

  View Slide

 33. Bir İstek İçin Geçen Süre
  0
  100
  200
  300
  400
  Laravel Yii CodeIgniter Phalcon
  14.84
  185.24
  252.61
  345.58
  Milisaniye/İstek

  View Slide

 34. Özellikleri
  Model View Controller
  Mikro Çatı
  Dependency Injection/Container
  Önbellek (APC, Memcached, MongoDB, dosya)
  Oturum yönetimi, filtreleme, ayarlar, sistem günlükleri (log)
  Şablonlar (PHP ve Volt)
  ACL (Access Control List)

  View Slide

 35. Özellikleri
  ORM (Object Relational Mapper)
  MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite
  İlişkiler (one-to-one, one-to-many, many-to-many, belongs-to)
  Davranışlar (Behaviors)
  Olaylar (Events)
  Hidrasyon (Hydration)
  Transaction

  View Slide

 36. Özellikleri
  ODM (Object Document Mapper) - MongoDB
  Üst bilgi notları (Annotations)
  HTML, Form yardımcısı
  Komut satırı arayüzü (CLI)
  Unit Test (PHPUnit)
  Debug (Xdebug)

  View Slide

 37. Problemler
  Yaygınlık (Paylaşımlı barındırma,
  PaaS)
  Güncelleme
  Kritik hata ayıklama

  View Slide

 38. Sorular?

  View Slide

 39. Teşekkürler!
  http://phalconphp.com
  http://github.com/phalcon
  @phalconphp
  http://github.com/hdogan
  http://tr.linkedin.com/in/hdogan
  http://speakerdeck.com/hdogan
  Hidayet Doğan
  Phalcon

  View Slide