Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Servizo de correo

Servizo de correo

i-rochiño

May 07, 2024
Tweet

More Decks by i-rochiño

Other Decks in Education

Transcript

 1. O correo ten env´ ıo as´ ıncrono o que significa

  ... 1. que se sincroniza co sistema 2 de 21
 2. O correo ten env´ ıo as´ ıncrono o que significa

  ... 1. que se sincroniza co sistema 2. que non se sincroniza co sistema 2 de 21
 3. O correo ten env´ ıo as´ ıncrono o que significa

  ... 1. que se sincroniza co sistema 2. que non se sincroniza co sistema 3. que o receptor pode non estar conectado 2 de 21
 4. Que un servizo sexa transparente significa ... 1. que non

  se precisa configurar 2. que o usuario pode non conocer os detalles program´ aticos 3 de 21
 5. Que un servizo sexa transparente significa ... 1. que non

  se precisa configurar 2. que o usuario pode non conocer os detalles program´ aticos 3. ambas respostas son correctas 3 de 21
 6. Para redirixir unha conta de correo a outra ... 1.

  te˜ nen que pertencer ´ o mesmo dominio 5 de 21
 7. Para redirixir unha conta de correo a outra ... 1.

  te˜ nen que pertencer ´ o mesmo dominio 2. te˜ nen que pertencer a distintos dominios 5 de 21
 8. Para redirixir unha conta de correo a outra ... 1.

  te˜ nen que pertencer ´ o mesmo dominio 2. te˜ nen que pertencer a distintos dominios 3. tanto ten o dominio, te˜ nen que ser transparentes ´ o usuario 5 de 21
 9. As contas de correo dun usuario ... 1. est´ an

  rexistradas sempre no mesmo servidor 6 de 21
 10. As contas de correo dun usuario ... 1. est´ an

  rexistradas sempre no mesmo servidor 2. pode ter varias nun mesmo servidor 6 de 21
 11. As contas de correo dun usuario ... 1. est´ an

  rexistradas sempre no mesmo servidor 2. pode ter varias nun mesmo servidor 3. dependen da configuraci´ on do software do cliente 6 de 21
 12. As contas de correo te˜ nen asignadas ... 1. tantas

  caixas de correo como decida o usuario 7 de 21
 13. As contas de correo te˜ nen asignadas ... 1. tantas

  caixas de correo como decida o usuario 2. unha caixa de correo no servidor 7 de 21
 14. As contas de correo te˜ nen asignadas ... 1. tantas

  caixas de correo como decida o usuario 2. unha caixa de correo no servidor 3. ambas respostas son correctas 7 de 21
 15. Nun MUA o usuario pode ... 1. abrir unha conta

  de correo 2. abrir varias contas de correo 8 de 21
 16. Nun MUA o usuario pode ... 1. abrir unha conta

  de correo 2. abrir varias contas de correo 3. non ten nada que ver coa recepci´ on de correo 8 de 21
 17. Un webmail ´ e ... 1. un servidor de correo

  2. un sistema de transmisi´ on de correo 9 de 21
 18. Un webmail ´ e ... 1. un servidor de correo

  2. un sistema de transmisi´ on de correo 3. interface para o correo 9 de 21
 19. Un exemplo de MDA ´ e ... 1. mailx 2.

  postfix 3. dovecot 10 de 21
 20. Nun DNS para atender ´ o correo te˜ no que

  rexistrar ... 1. bind9 12 de 21
 21. Nun DNS para atender ´ o correo te˜ no que

  rexistrar ... 1. bind9 2. MX 12 de 21
 22. Nun DNS para atender ´ o correo te˜ no que

  rexistrar ... 1. bind9 2. MX 3. postfix 12 de 21
 23. Unha caixa de correo pode ser ... 1. un ficheiro

  2. unha carpeta 3. ambas respostas son correctas 13 de 21
 24. O remitente e o destinatario te˜ nen que estar ...

  1. no mesmo dominio 2. en diferentes dominios 14 de 21
 25. O remitente e o destinatario te˜ nen que estar ...

  1. no mesmo dominio 2. en diferentes dominios 3. as d´ uas posibilidades son correctas 14 de 21
 26. Un servidor POP3 ... 1. pode ser tam´ en servidor

  IMAP 2. pode ser tam´ en servidor SMTP 15 de 21
 27. Un servidor POP3 ... 1. pode ser tam´ en servidor

  IMAP 2. pode ser tam´ en servidor SMTP 3. ningunha das respostas ´ e correcta 15 de 21
 28. Un usuario quere unha conta de correo ... 1. hai

  que rexistralo en postfix 16 de 21
 29. Un usuario quere unha conta de correo ... 1. hai

  que rexistralo en postfix 2. hai que rexistralo no POP3 16 de 21
 30. Un usuario quere unha conta de correo ... 1. hai

  que rexistralo en postfix 2. hai que rexistralo no POP3 3. ningunha resposta ´ e correcta 16 de 21
 31. Un MUA pode traballar como ... 1. axente de recepci´

  on de correo 2. axente de env´ ıo de correo 17 de 21
 32. Un MUA pode traballar como ... 1. axente de recepci´

  on de correo 2. axente de env´ ıo de correo 3. ambas respostas son correctas 17 de 21
 33. Un correo electr´ onico consta de ... 1. cabeceira 2.

  corpo de texto 3. ambas respostas son correctas 18 de 21
 34. Grazas ´ as extensi´ ons MIME podemos ... 1. enviar

  adxuntos 2. enviar imaxes 19 de 21
 35. Grazas ´ as extensi´ ons MIME podemos ... 1. enviar

  adxuntos 2. enviar imaxes 3. ambas respostas son correctas 19 de 21
 36. As extensi´ ons MIME ... 1. melloran o ASCII de

  7 bits 2. permiten o env´ ıo de fotos 20 de 21
 37. As extensi´ ons MIME ... 1. melloran o ASCII de

  7 bits 2. permiten o env´ ıo de fotos 3. ambas respostas son correctas 20 de 21
 38. Se o meu xefe s´ o me permite usar un

  MUA non debo ... 1. configurar o protocolo IMAP 21 de 21
 39. Se o meu xefe s´ o me permite usar un

  MUA non debo ... 1. configurar o protocolo IMAP 2. configurar o protocolo POP3 21 de 21
 40. Se o meu xefe s´ o me permite usar un

  MUA non debo ... 1. configurar o protocolo IMAP 2. configurar o protocolo POP3 3. ningunha resposta ´ e correcta 21 de 21