Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Del 2 i serien om digital arbetsmiljö: Människan och krav-kontroll-modellen

Presentationen finns filmad på https://youtu.be/oINLeYM21wo

Jonas Söderström
PRO

February 21, 2018
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. Digital arbetsmiljö och 
 krav-kontrollmodellen

 2. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 3. Digital arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö

 4. Digital arbetsmiljö Tekniska
 kvaliteter:
 kapacitet, stabilitet Anpassat till 
 människor

  
 & uppgift Direkt påverkan på själva arbetet
 5. MÄNNISKA MILJÖ

 6. Gråt

 7. Skratt

 8. Skratt + morr

 9. Ironi

 10. Bara ett system? Du har
 tur, du...

 11. Mess från X, 
 om hennes anställnings-
 intervju

 12. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får en infarkt 
 av [x-system]” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 13. Kontroll – Krav

 14. Låga Höga Hög Låg Skadligt Egen- kontroll Krav

 15. Låga Höga Hög Låg Skadligt Krav Nya typer av styrning

  och kontroll- förlust
 16. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord
 17. None
 18. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 19. ”Magisk hatt”? Jag ändå

 20. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord Får inte påverka arbets- verktyg och 
 -processer Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 21. Får inte vara med 
 och påverka 
 digitala system

  Unionen, Vision, ST 2015–2017
 22. Får inte vara med och påverka 2008 2010 2014 44

  % 58 % 66 % 2008 -2014 Unionen
 23. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka 
 i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- 
 och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 24. Låga Höga Hög Låg Skadligt Nya nivåer av krav 


  pga kognitiva belastningar Egen- kontroll
 25. Låg Höga krav Hög Stress Nya nivåer av 
 kognitiva

  belastningar Nya typer 
 av styrning och kontrollförlust Dålig digital arbetsmiljö Låg egen- kontroll
 26. Ökade (kognitiva) krav • Stora informationsmängder • Svårtolkade gränssnitt •

  Stor interaktions-variation • Överdrivet antal notifieringar eller larm
 27. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 28. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 29. Ökade (kognitiva) krav • Stora informationsmängder • Svårtolkade gränssnitt •

  Stor interaktions-variation • Överdrivet antal notifieringar eller larm • Snabba införanden utan utbildning • ”Integration i användarens huvud”
 30. LÄSA SKRIVA ”AB 113” ”402333”

 31. LÄSA SKRIVA

 32. ”IT-stress”

 33. Digital arbetsmiljö

 34. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas@kornet.nu Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!