Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Del 2 i serien om digital arbetsmiljö: Människan och krav-kontroll-modellen

Presentationen finns filmad på https://youtu.be/oINLeYM21wo

Jonas Söderström

February 21, 2018
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. 
 Vid ett antal tillfällen.” ”Man får en infarkt 
 av [x-system]” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 2. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord
 3. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 4. Kontrollförluster Mikro
 (sekunder) Makro (år) Vänta
 på respons 
 från

  systemet:
 ”mikrostress” Avbrott 
 för upp- dateringar , byta 
 lösenord Får inte påverka arbets- verktyg och 
 -processer Detalj-
 styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 5. Får inte vara med och påverka 2008 2010 2014 44

  % 58 % 66 % 2008 -2014 Unionen
 6. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka 
 i utformningen 


  av sin egen arbetssituation 
 samt i förändrings- 
 och utvecklingsarbete 
 som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 7. Låga Höga Hög Låg Skadligt Nya nivåer av krav 


  pga kognitiva belastningar Egen- kontroll
 8. Låg Höga krav Hög Stress Nya nivåer av 
 kognitiva

  belastningar Nya typer 
 av styrning och kontrollförlust Dålig digital arbetsmiljö Låg egen- kontroll
 9. Ökade (kognitiva) krav • Stora informationsmängder • Svårtolkade gränssnitt •

  Stor interaktions-variation • Överdrivet antal notifieringar eller larm
 10. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 11. Totalt, inklusive larm 
 per sms och med ljus: 2

  507 822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 12. Ökade (kognitiva) krav • Stora informationsmängder • Svårtolkade gränssnitt •

  Stor interaktions-variation • Överdrivet antal notifieringar eller larm • Snabba införanden utan utbildning • ”Integration i användarens huvud”