Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Bilder till presentation på filmen
Digital arbetsmiljö (del 2): Människan och krav-kontroll-modellen
https://www.youtube.com/watch?v=FQNbYqjRMeU

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström

February 21, 2018
Tweet