Speaker Deck

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

by Jonas Söderström

Published February 21, 2018 in Education

Bilder till presentation på filmen
Digital arbetsmiljö (del 2): Människan och krav-kontroll-modellen
https://www.youtube.com/watch?v=FQNbYqjRMeU