Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Digital arbetsmiljö och 
krav-kontrollmodellen

Del 2 i serien om digital arbetsmiljö: Människan och krav-kontroll-modellen

Presentationen finns filmad på https://youtu.be/oINLeYM21wo

Jonas Söderström
PRO

February 21, 2018
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Education

Transcript

 1. Digital arbetsmiljö och 

  krav-kontrollmodellen

  View Slide

 2. Alla förhållanden
  i arbetet där man
  interagerar med
  eller
  styrs av digitala system
  Digital arbetsmiljö:

  View Slide

 3. Digital
  arbetsmiljö
  Organisatorisk
  och social
  arbetsmiljö
  Fysisk
  arbetsmiljö

  View Slide

 4. Digital arbetsmiljö
  Tekniska

  kvaliteter:

  kapacitet,
  stabilitet
  Anpassat till 

  människor 

  & uppgift
  Direkt påverkan
  på själva arbetet

  View Slide

 5. MÄNNISKA MILJÖ

  View Slide

 6. Gråt

  View Slide

 7. Skratt

  View Slide

 8. Skratt + morr

  View Slide

 9. Ironi

  View Slide

 10. Bara ett
  system?
  Du har

  tur, du...

  View Slide

 11. Mess från X, 

  om hennes
  anställnings-

  intervju

  View Slide

 12. ”Det är inget på det här
  jobbet som har fått mig att
  gråta – utom [x-system]. 

  Vid ett antal tillfällen.”
  ”Man får en infarkt 

  av [x-system]”
  4600 anställda, Stockholm, okt 2017

  View Slide

 13. Kontroll – Krav

  View Slide

 14. Låga Höga
  Hög
  Låg
  Skadligt
  Egen-
  kontroll
  Krav

  View Slide

 15. Låga Höga
  Hög
  Låg
  Skadligt
  Krav
  Nya typer
  av styrning
  och
  kontroll-
  förlust

  View Slide

 16. Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro
  (år)
  Vänta

  på respons 

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott 

  för upp-
  dateringar ,
  byta 

  lösenord

  View Slide

 17. View Slide

 18. Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro
  (år)
  Vänta

  på respons 

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott 

  för upp-
  dateringar ,
  byta 

  lösenord
  Detalj-

  styrning av
  arbetet
  (”digital
  Taylorism”)

  View Slide

 19. ”Magisk hatt”?
  Jag
  ändå

  View Slide

 20. Kontrollförluster
  Mikro

  (sekunder)
  Makro
  (år)
  Vänta

  på respons 

  från systemet:

  ”mikrostress”
  Avbrott 

  för upp-
  dateringar ,
  byta 

  lösenord
  Får inte
  påverka
  arbets-
  verktyg och 

  -processer
  Detalj-

  styrning av
  arbetet
  (”digital
  Taylorism”)

  View Slide

 21. Får inte vara med 

  och påverka 

  digitala system
  Unionen, Vision, ST 2015–2017

  View Slide

 22. Får inte vara med
  och påverka
  2008 2010 2014
  44 %
  58 % 66 %
  2008 -2014
  Unionen

  View Slide

 23. Arbetstagaren skall ges
  möjlighet att medverka 

  i utformningen 

  av sin egen arbetssituation 

  samt i förändrings- 

  och utvecklingsarbete 

  som rör hans eget arbete.
  AML, kapitel 2, § 1

  View Slide

 24. Låga Höga
  Hög
  Låg
  Skadligt
  Nya nivåer av krav 

  pga kognitiva belastningar
  Egen-
  kontroll

  View Slide

 25. Låg Höga krav
  Hög
  Stress
  Nya nivåer av 

  kognitiva belastningar
  Nya typer 

  av styrning och
  kontrollförlust
  Dålig digital arbetsmiljö
  Låg egen-
  kontroll

  View Slide

 26. Ökade (kognitiva) krav
  • Stora informationsmängder
  • Svårtolkade gränssnitt
  • Stor interaktions-variation
  • Överdrivet antal notifieringar eller larm

  View Slide

 27. 66 sängar med hjärtmonitor:
  187 larm per säng och dag
  Totalt ≈15000 larm per dag
  381 560 larm per månad från ett system
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center

  View Slide

 28. Totalt, inklusive larm 

  per sms och med ljus:
  2 507 822 unika larm per månad.
  Den överväldigande delen falska.
  Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014)
  Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center

  View Slide

 29. Ökade (kognitiva) krav
  • Stora informationsmängder
  • Svårtolkade gränssnitt
  • Stor interaktions-variation
  • Överdrivet antal notifieringar eller larm
  • Snabba införanden utan utbildning
  • ”Integration i användarens huvud”

  View Slide

 30. LÄSA
  SKRIVA
  ”AB 113” ”402333”

  View Slide

 31. LÄSA
  SKRIVA

  View Slide

 32. ”IT-stress”

  View Slide

 33. Digital
  arbetsmiljö

  View Slide

 34. Foto: Lars Lundqvist
  Mejl:
  [email protected]
  Webb:
  javlaskitsystem.se
  Speakerdeck:
  jonas_blind_hen
  Tack!

  View Slide