$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Digitalt utanförskap - eller digitalt utanförställande

Digitalt utanförskap - eller digitalt utanförställande

VGRs biblioteks seminarieserie

Jonas Söderström
PRO

September 08, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Digitalt ”utanförskap”… eller digitalt 
 utanförställande?

  Webbinarium VGR • 8 sep 2022 Jonas Söderström
 2. Hej! Kul att 
 vara här! • Digitala lösningar sedan

  1980 • Digital arbetsmiljö 
 för runt 20 år sedan • ”UX-strateg” • Konsult, utbildare • Regeringen • ICA • Polisen • KF • Försäkringskassan • Axfood • Prevent • Sunt Arbetsliv • Lärarförbundet • SIF • CAB • SL • Unionen • IFSW
 3. Jonas Söderström • 2022

 4. Jonas Söderström • 2022 Tryck på skärmen! ’’ ’’

 5. Jonas Söderström • 2022

 6. Jonas Söderström • 2022

 7. Jonas Söderström • 2022 Tryck på skärmen! 🤷

 8. Jonas Söderström • 2022 🤷 👵

 9. Jonas Söderström • 2022 Röd signalfärg Synliga lappar Gul signalfärg

  Sträcker sig mot användaren ”Ta mig!”
 10. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers” (”A ff ordances”) Håll här

  Lägg något här
 11. Jonas Söderström • 2022 ”Signifiers??” ??? Huh? Va?

 12. Jonas Söderström • 2022 Ingen text ”Nummerlapp” Ingen text ”Tryck

  här” Inga visuella ledtrådar 
 till att det fi nns lappar Inget ”ta här!” Ingen förklarande bild Tryck på den blåa randen!
 13. Jonas Söderström • 2022 Ärrvävnad! Ingen text ”Nummerlapp” Ingen text

  ”Tryck här” Inga visuella ledtrådar 
 till att det fi nns lappar Inget ”ta här!” Ingen förklarande bild
 14. Jonas Söderström • 2022 ”Men så svårt är det väl

  inte…”
 15. Jonas Söderström • 2022 • … den som inte kan

  svenska perfekt • … den som har immiga glasögon på grund av regn ute • … den som är stressad • … den som är på vårdcentralen för första gången • … den som har torr hud 🤷 👵 De mest sårbara – svårt 
 med språket, svårt att gå – 
 var de som drabbades!
 16. Jonas Söderström • 2022 "….jag personligen hade inte tänkt att

  det faktiskt kan vara fysiskt omöjligt att använda en pekskärm på grund av till exempel torra fi ngertoppar"
 17. Jonas Söderström • 2022 1994 –

 18. Tre personer för att försöka hitta extrapriset i säljsystemet

 19. Jonas Söderström • 2022

 20. Jonas Söderström • 2022 Alla förhållanden i arbetet där man

  interagerar med eller styrs av digitala system Digital arbetsmiljö:
 21. Jonas Söderström • 2022 God digital arbetsmiljö God användbarhet: 


  enkelt, intuitivt, 
 konsekvent, 
 lätt att hitta rätt, 
 svårt att göra fel, 
 bra utbildning 
 och införande Fungerande teknik: stabilt, 
 inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons 
 Nytta för arbetet: fl exibilitet, enklare administration, 
 fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet 

 22. Jonas Söderström • 2022 Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere,

  printern krånglar, långsamt nätverk, långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: 
 orimligt många klick, 
 svårt att hitta, 
 lätt att göra fel, 
 svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på fl exibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till 
 människor 
 & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk 
 kvalitet: 
 stabilitet, 
 kapacitet
 23. Jonas Söderström • 2022 ”Teknik- strul” Vems ansvar? it-avdelning, 


  utveckling, upphandling, leverantörer, HR (införande och utbildning), 
 it-strategi förvaltning, it-drift, support ledning, verksamhetutvecklare, digitala strateger Dålig använd- barhet Negativ inverkan på arbetet
 24. Jonas Söderström • 2022 Kraftigt ökade kognitiva krav

 25. ”Password expired”

 26. 21 system Lösenordsuppdateringar med olika intervall (3, 4, 5 vecka)

 27. ≈ 270 lösenords-uppdateringar per år Ø var 4e vecka ≈

  13/år x 21 system ≈ 273 252 arbetsdagar per år
 28. None
 29. • A password should consist of at least six characters,

  and should include at least one of the following: • At least one capital letter (A – Z) • At least one small letter (a – z) • At least one digit (0 -9) • Should not contain "special characters" such as %, for example • A password may not be the same as a user name, or consist of part of a user name. • A password may not be associated with personal information such as, e.g. a name, personal identity number, telephone number, etc. • A password may not be a combination of digits, a word or a common combination of words that can be found in a dictionary or used in everyday language, regardless of language. • A password must be changed every ninetieth day and may not be the same as one used previously. • A password should not be noted down. If noted, the password should be treated as a document of value.
 30. Krav – Kontroll

 31. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress
 32. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya typer av styrning och kontrollförlust
 33. Jonas Söderström • 2022 Låga krav Höga krav Hög egen-

  kontroll Låg egen- kontroll Stress Nya nivåer 
 av krav 
 pga 
 kognitiva belastningar
 34. Jonas Söderström • 2022 ”Säkerhetsteater”

 35. Jonas Söderström • 2022 Onödig kognitiv belastning drabbar oss alla

 36. Jonas Söderström • 2022

 37. Jonas Söderström • 2022 https://www.linkedin.com/posts/annateljfors_hjaeurntraemtthet-fatigue-arbetsmiljaem-activity-6840354255908429824-H2NR

 38. Jonas Söderström • 2022

 39. Jonas Söderström • 2022 Karolinska Institutet Biblioteket, 18 feb 2014

  110 anställda 117 system +Teams +Zoom +Pexip 
 +Google Meet +Whereby +Jitsi +Miro +Mural 125
 40. Jonas Söderström • 2022 Hur får vi en digital miljö

  som stöttar både användare och verksamhet? 🤔
 41. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 42. Jonas Söderström • 2022 Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick

  berätta hur vår arbetsdag såg ut, 
 och företaget byggde appen efte r­ våra behov”
 43. Jonas Söderström • 2022 Ingen digitalisering utan empatisering

 44. Jonas Söderström • 2022 Spellista BlindHen

 45. Jonas Söderström • 2022 Tack! Mejl: 
 jonas@kornet.nu Webb: 


  javlaskitsystem.se Speakerdeck: 
 jonas_blind_hen Foto: Lars Lundqvist