$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Empati och inkluderande design

Empati och inkluderande design

Jonas Söderström
PRO

November 18, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022
  Inkluderande design

  som skapar
  tillgänglighet
  Jonas Söderström • Fredag 18 nov 2022
  Interaktionsdesign och prototyping • Nackademin ht 22

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2022
  Tryck på skärmen!
  ’’ ’’

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2022
  Tryck på skärmen!
  🤷

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2022
  🤷
  👵

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2022
  Röd signalfärg


  Synliga lappar


  Gul signalfärg


  Sträcker sig mot användaren


  ”Ta mig!”

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2022
  ”Signifiers”
  (”A
  ff
  ordances”)
  Håll här
  Lägg något
  här

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2022
  ”Signifiers??”
  ???
  Huh?
  Va?

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2022
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar


  Inget ”ta mig!”


  Ingen text ”tryck här för
  nummerlapp” … ingen
  bild…
  Tryck på den blåa randen!

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2022
  Inga visuella ledtrådar
  till att det
  fi
  nns lappar


  Inget ”ta mig!”


  Ingen text ”tryck här för
  nummerlapp” … ingen
  bild…
  Ärrvävnad!

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2022
  Apotek

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2022
  Postkontoret

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2022
  Postkontoret

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2022
  ”Men så svårt är det väl inte…”

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2022
  • … den som inte kan
  svenska perfekt


  • … den som har immiga
  glasögon på grund av
  regn ute


  • … den som är stressad


  • … den som är på
  vårdcentralen för första
  gången


  • … den som har torr hud
  🤷
  👵
  De mest sårbara – svårt med
  språket, svårt att gå –

  var de som drabbades!

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2022
  "….jag personligen hade inte
  tänkt att det faktiskt kan vara
  fysiskt omöjligt att använda en
  pekskärm på grund av till
  exempel torra
  fi
  ngertoppar"

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2022
  Funktionsnedsättning
  https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv
  nedsättning av fysisk, psykisk
  eller intellektuell
  funktionsförmåga”
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2022
  Funktionsvariation
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2022
  Funktionshinder
  Individens förmågor
  Omvärldens krav
  {
  Funktions-


  hinder
  Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2022
  Inkluderande design –

  att minska trösklar

  i omvärlden
  Individens förmågor Omvärldens krav
  Jonas Söderström • 2021

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2022
  Tillgänglighet är ett

  mått på slutresultatet:

  bättre eller sämre
  Individens förmågor Omvärldens krav
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2022
  Programvara och system skall
  vara lämpligt utformade med
  hänsyn till arbetsuppgiftens
  krav och användarens
  förutsättningar och behov.
  Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
  Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2022
  “Visst, men vi behöver
  inte tänka på tillgänglighet.


  Vår målgrupp för den här appen
  har inga handikapp.”

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2022
  Det vet du inte, grabben
  Starr

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2022
  Companies have usually engineered voice
  technology to cater to uninterrupted speech
  from “the average North American English
  voice,” said Frank Rudzicz, associate professor
  at the University of Toronto who studies
  speech, language and arti
  fi
  cial intelligence. As
  a result, diverse speech patterns sometimes
  sound foreign to voice-enabled devices.


  In other words, companies have rarely
  prioritized those of us whose speech doesn’t
  match what engineers assume to be the norm.

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2022
  Funktionsnedsättningar är olika
  Rörelse
  Armlös Skada Nybliven förälder
  Touch / tap!

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  Kognitiva funktionsvariationer
  Permanent


  • Autism / ADHD-spektrum


  • Dyslexi


  • Utvecklingsstörning


  • Hjärntrötthet (permanent?)


  Tillfällig


  • ”Pollenhjärna”


  Situation


  • Utvakad på grund av kolikbarn


  • Kognitiv överbelastning (stress)

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2022
  “Visst, men vår målgrupp är
  genomsnittsanvändarna.”

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2022
  Exkludering på
  fl
  er sätt

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2022
  Inkludering är mer än anpassning
  till funktionsvariationer …
  … det kan också gälla innehåll.


  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2022
  Förutsätt inte att alla vill
  fi
  ra Mors dag/Fars dag

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2022
  Låt mottagarna bestämma:

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2022
  Fördjupnings-läsning:


  Katrine Marçal:

  Att upp
  fi
  nna världen

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2022
  Användbarhet
  ”Tillgänglighet”

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2022
  Användbarhet
  ”Tillgänglighet” Användbarhet
  ”Användbarhet”

  är illusionen

  av att det
  fi
  nns

  en bred normalitet

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2022
  …inte bara
  unga vita
  män
  Design för alla Användbarhet

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2022
  …inte bara
  unga vita
  män
  Inkluderande
  design
  Användbarhet

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2022
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2022
  Det som är bra
  för personer
  med funktions-
  nedsättningar

  är oftast också
  bra för alla.
  Nyplings gårdsbutik, Lokrume

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2022

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2022
  Martin Bondeman, Kungliga Operan:

  Om alla våra särskilda behov
  https://youtu.be/Z1Cqt1tYKM4

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2022
  • Patricia Moore: Design for all –

  The Lifespan Design Challenge (YouTube)


  • 25 min


  • https://www.youtube.com/watch?v=AzjEfozVWj0
  • Martin Bondeman, Kungliga Operan:

  Om alla våra särskilda behov (YouTube)


  • 16 min


  • https://youtu.be/Z1Cqt1tYKM4

  View Slide