Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ERROR - om arbetsmiljö och teknik

ERROR - om arbetsmiljö och teknik

Presentation för TV4

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

April 24, 2020
Tweet

Transcript

 1. ERROR Jonas Söderström Om teknik och arbetsmiljö TV4 • 24

  april 2020
 2. Välkommen till jobbet! Och vad gör jag nu?

 3. Är jag inne eller ute?

 4. Vi drunknar i administration Program som var tänkta att hjälpa

  stjäl tid från forskning och utbildning
 5. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system Digital arbetsmiljö:
 6. Digital arbetsmiljö Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor &

  uppgift Teknisk kvalitet: kapacitet, stabilitet
 7. God digital arbetsmiljö God användbarhet: enkelt, intuitivt, konsekvent, lätt att

  hitta, svårt att göra fel, bra utbildning och införande Fungerande teknik: stabilt, inga krascher, snabbt nätverk, snabb respons Nytta för arbetet: flexibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet Inverkan på själva arbetet Anpassat till människor & uppgift Teknisk kvalitet: kapacitet, stabilitet
 8. Dålig digital arbetsmiljö ”IT-strul”: servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk,

  långa väntetider, uppdateringar som stör arbetet Dålig användbarhet: orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning Tids- och motivationstjuvar: detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på flexibilitet, stödjer inte verkliga uppgifter Anpassat till människor & uppgift Inverkan på själva arbetet Teknisk kvalitet: kapacitet, stabilitet
 9. Inte bara ett system ...

 10. None
 11. Karolinska Institutets Bibliotek, 18 feb 110 personer 117 system

 12. None
 13. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda

  punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 14. Vad händer om hon råkar skriva komma i systemet som

  kräver punkt? 1.5 tim 1,5 tim 1,5 tim
 15. Systemet ignorerar kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande! 15

  tim
 16. / Flickr DITT NYA SYSTEM

 17. Min miljö

 18. Konsekvenserna: Ökande stress och psykiska belastningar

 19. Kontroll- förlust Kognitiv last (krav) Emotionell belastning Etisk stress

 20. Krav – Kontroll

 21. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress
 22. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya typer av styrning och kontrollförlust
 23. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar
 24. None
 25. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 26. Kontrollförluster Mikro (sekunder) Makro (år) Vänta på respons från systemet:

  ”mikrostress” Avbrott för uppdateringar Får inte påverka arbetsverktyg och -processer Detalj- styrning av arbetet (”digital Taylorism”)
 27. Får inte vara med och påverka i förändringar Unionen, Vision,

  ST 2015–2017
 28. Får inte vara med och påverka 2008 2010 2014 44

  % 58 % 66 % 2008 -2014 Unionen
 29. Låga krav Höga krav Hög egen- kontroll Låg egen- kontroll

  Stress Nya nivåer av krav pga kognitiva belastningar
 30. Ökade (kognitiva) krav • Stora informationsmängder • Svårtolkade gränssnitt •

  Stor interaktions-variation • Snabba införanden utan utbildning • ”Integration i användarens huvud” • Överdrivet antal notifieringar eller larm
 31. 66 sängar med hjärtmonitor: 187 larm per säng och dag

  Totalt ≈15000 larm per dag 381 560 larm per månad från ett system Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 32. Totalt, inklusive larm per sms och med ljus: 2 507

  822 unika larm per månad. Den överväldigande delen falska. Drew, B et al: Insights into the Problem of Alarm Fatigue with Physiologic Monitor Devices. (Oct 2014) Intensivvårdsavdelning på University of California, San Francisco Medical Center
 33. Etisk belastning ”Samvetsstress”

 34. Polisens rapportsystem PUST

 35. ”Det är inget på det här jobbet som har fått

  mig att gråta – utom [x-system]. Vid ett antal tillfällen.” ”Man får försöka hitta kreativa lösningar för att kunna sköta sitt jobb.” 4600 anställda, Stockholm, okt 2017
 36. Tragedin: Vi har vetat i 40 år (!) hur man

  bygger bra system.
 37. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016

 38. Kommunalarbetaren, 15 okt 2016 ”Vi fick berätta hur vår arbetsdag

  såg ut, och företaget byggde appen efter våra behov”
 39. Vårdfokus, 6 sep 2017

 40. Foto: Jenny Leyman/Vårdfokus +8 % produktivitet

 41. None
 42. Lagen

 43. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 44. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade

  och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 45. För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, bör [arbetsgivaren] försäkra sig om

  att den teknik som används är utformad och anpassad till det arbete som ska utföras. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 46. Det är väsentligt att identifiera orsakerna bakom arbetsbelastningen … Utöver

  den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan fysiska, kognitiva och ergonomiska förhållanden bidra till arbetsbelastningen. OSA (AFS 2015:4) , § 9
 47. Programvara och system skall vara lämpligt utformade med hänsyn till

  arbets- uppgiftens krav och användarens förutsättningar och behov. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5), § 10
 48. Vad kan vi göra åt det?

 49. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 50. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM, AFS 2001:1)

 51. SAM-hjulet Undersök Riskbedöm Åtgärda Följ upp

 52. Kartlägga den befintliga miljön digironden.suntarbetsliv.se Bedöma risk vid förändringar prevent.se/it

 53. Så jobbar ni med Digi-ronden

 54. • Introduktion, kort film, • Övergripande info • Länkar till

  Förstå-delen • Fördjupande texter (i flera lager) • Några korta filmer • Film för inledande möte (APT) • Tre checklistor • Handledning för plan
 55. Är verksamhetens digitala system enkla att använda? • Uppmärksamma it-avdelningen

  • Engagera usability-expert för utvärdering • Gör uppskattning av förlorad tid
 56. Görs riskbedömning av nya digitala system eller större uppdateringar? Åtgärd:

  • Använd Prevents ”Inför rätt IT”
 57. Så jobbar ni med Inför rätt IT

 58. None
 59. Kommer det att göras regelbundna och återkommande användningstester med riktiga

  användare i den verkliga arbetsmiljön under utvecklingsarbetet?
 60. Är det tydligt vilka arbetsuppgifter som systemet ska hjälpa till

  att lösa?
 61. Nej Ansvar och tid Åtgärd

 62. Vart ska vi rikta kraven?

 63. Vems ansvar? ”IT-strul”: IT-drift, support, IT-avdelning Dålig användbarhet: Utvecklare, leverantörer,

  upphandlare, HR-avdelning Tids- och motivationstjuvar: Ledning! Inte anpassat till människor & uppgift ”Onödigt och oskäligt arbete” Instabilt, dålig kapacitet, krascher
 64. Men vilka lösningar finns det?

 65. Judith / F under cc-licens lickr Fem åtgärdsnivåer 4. Anpassa

  och ändra systems funktioner/design 3. Tekniska förbättringar ”under huven” 2. Ändra och anpassa verksamheten 1. Utbildning, stöd, vägledning 5. Byta hela system/tjänster
 66. 5. Byta system • Stort verksamhetssystem – lång process •

  Litet system – gratistjänster? Open source? • Om man byter system: bevaka era nyckelkrav, inte bara problemen! • ”Att registrera en faktura får inte ta mer än 8 klick.”
 67. 4. Ändra och anpassa • Förändra funktioner • Förändra design

  • Svårt med kommersiellt inköpta program … • … men många system kan konfigureras och anpassas • Billigast vid beställning / utveckling • Förändringar kräver goda skäl – verksamhet och arbetsmiljö
 68. Om ni lyckas få igenom ändringar: Följ upp och mät!

 69. Mät efter ändringar Före ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 70. Mät efter ändringar Efter ”Systemet hjälper mig att göra analys”

 71. 3. Förbättringar ”under huven” • ”Systemet är trögt” • Uppgradera

  nätverk, servrar • Fler licenser • Högre kapacitet
 72. 2. Ändra verksamheten • Ge mer tid till uppgift X

  • Ta bort uppgift Y – ge till andra • Rensa bort administration • Skapa policies
 73. 1. Utbildning, införande, stöd • Utbildning/coachning på plats • Repetionsutbildning

  • Ökad support • Support måste finnas nära till hands för verksamhetskritiska system • Support måste förstå verksamheten
 74. Ta initiativet

 75. None
 76. None
 77. Checklistan kan fritt laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 78. Summering

 79. Använd SAM! Ställ krav med ”Inför rätt IT”! Gör digitala

  arbetsmiljöronder!
 80. Det är inte du – det är systemen Det är

  inte bara ”it- strul” – det är beslutade missgrepp Du har rätt till god digital arbetsmiljö!
 81. None
 82. Foto: Lars Lundqvist Mejl: jonas.soderstrom@blacklizzy.se Webb: javlaskitsystem.se Speakerdeck: jonas_blind_hen Tack!

 83. Tre områden för digital arbetsmiljörond FEM

 84. •Undersöks bäst på plats •En hel del kan rättas direkt

  •Ansvar: Drift, förvaltning, IT-support •Tillräckligt antal datorer? •Hantering, placering? •Bildskärmar, tangentbord? •Laddning, kringutrustning, sladdar? 1. Hårdvara, nätverk, fysiska kvaliteter
 85. 2. Design, använd- barhet • Ansvar: IT-avdelning, upphandling, krav på

  leverantörer •System som ”talar annat språk” (andra begrepp)? •Många klick, ologiskt, oöverskådligt? •Många inloggningar?
 86. 3. Utbildning, införande, stöd • Ansvar: HR, IT-support • Finns

  lokal support med mandat och ansvar för verksamhetskritiska system och verktyg? • Har medarbetarna fått utbildning? Repetitions- utbildning, coachning på plats? • Finns extra stöd vid arbetstoppar och kritiska tidpunkter?
 87. • Ansvar: ledning, verksamhets- utvecklare med it, digitaliserings- ansvariga •Stödjer

  rätt arbetsuppgifter? •Pålagor, skapar orimlig tids- åtgång? •Gränslöst arbete? •”Digital taylorism”? 4. Inverkan på arbetet ”Vi drunknar i styrsystem”
 88. 5. Kopplingar mellan flera system • Svåraste problemen att lösa

  • Beroende av system som andra organisationer driftar eller äger • Vem har ansvar? • Andra åtgärder under tiden?
 89. Fem aspekter att undersöka • Hårdvara, nätverk och fysiska kvaliteter

  • Användbarhet och design • Inverkan på / Anpassning till arbetet • Utbildning, införande, stöd • Kopplingar och beroenden mellan flera system