Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

"Jävla skitsystem" för SAN

"Jävla skitsystem" för SAN

Presentation vid Sjöfartens Arbetsmiljönämnds konferens i Göteborg 27 oktober

61ef1a66bfeee0f3c4ea32c451448cfe?s=128

Jonas Söderström
PRO

October 27, 2016
Tweet

Transcript

 1. JÄVLA SKITSYSTEM Jonas Söderström • SAN • Gbg 27 okt

  2016
 2. 1994 –

 3. Stockholm • Göteborg • Malmö • Denver

 4. None
 5. Skapa nytt dokument

 6. Det är ändå märkligt att datoriseringen av journalsystem inte verkar

  ha minskat läkarnas tidsåtgång för journalarbete Arbetsmiljö
 7. 30 1200 3000 15 10 5 Kredittid Max. kreditgräns Diskonteringsid

  Senaste order Överskott Utbetalningsfrist
 8. 30 1200 3000 15 10 5 Kredittid Max. kreditgräns Diskonteringsid

  Senaste order Överskott Utbetalningsfrist
 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. sep 2011 – sep 2012 2 757 tim övertid

 14. ”Lönen kommer fortsätta vara felaktig hela 2013 eftersom det tar

  tid att hitta nya rutiner” Personalchefen
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. None
 22. None
 23. None
 24. 2013

 25. 2014

 26. X skickar SMS om en anställnings- intervju

 27. Kanske detta system?

 28. ”Bara ett system? Du har tur, du...”

 29. None
 30. ”copy-paste i Excel ... och det är ... ett evighetsgöra”

  ”Vi har tre olika budgetsystem som inte pratar med varandra”
 31. None
 32. None
 33. Passexpeditionerna ”Stress, kaos och arga kunder som skäller. Miljön för

  de anställda på Stockholms passexpeditioner är usel. Flera har svimmat på arbetsplatsen och dagligen nns det de som drar sig undan till det speciella ”bryta-ihop-rum” som ordnats och brister ut i gråt. Arbetsgivarna och facket är överens om att det är det nya datasystemet, som ska hantera passen, som inte fungerar.”
 34. Den digitala arbetsplatsen som orsak till stress

 35. Problem i den digitala arbetsmiljön 3400 2012 M T O

  T F
 36. 1. Långsamma system (webbaserade) 2. Datorn 3. Printern 4. Chefen

  5. Möten Största källan till frustration på jobbet? 1077 YouGov/Canon 2012
 37. 1. Välfungerande it-lösningar (87%) 2. Hög lön (82%) 3. Tekniska

  lösningar för distansjobb (79%) 4. Företag i teknisk framkant (68%) 5. Friskvårdsbidrag (68%) Viktigast för att trivas på jobbet? 1027 TNS Sifo/TDC
 38. 0 5 10 15 Osäker 24h arbete Vaksam Farligare 26

  % Skapar stress? IT-system 3700 ” rst responders” Arnetz, 2013
 39. från 145 till 313 klick med det nya systemet Förnya

  vapenlicens snitt 2 tim 52 m Skriva en rapport om snatteri
 40. None
 41. None
 42. None
 43. None
 44. För många system

 45. Karolinska Institutets Bibliotek, 18 feb 110 personer 117 system

 46. None
 47. Systemen är olika 11.11.16 11-11-16 2016-11-11 16.11.11 1959-03-21-1237 590321-1237 19590321-1237

  195903211237
 48. Lina jobbar med två system: i ett ska hon använda

  punkt, i det andra komma 1.5 tim 1,5 tim
 49. 1.5 tim 1,5 tim Vad händer om hon råkar skriva

  komma i systemet som kräver punkt? 1,5 tim
 50. Systemet ignorerar kommatecknet och registrerar 15 timmar, utan felmeddelande! 15

  tim
 51. Ctrl-O 1) Beräkna 2) Stäng och spara inte

 52. None
 53. None
 54. / Flickr DITT NYA SYSTEM

 55. Min miljö

 56. Undermålig design

 57. 1 2 3 4 Nästa > Adress Frakt Betala Bekräfta

 58. Hur betala fakturan?

 59. Införande: Snabbt Okoordinerat

 60. Landstinget Dalarna ➡ IP-telefoni ➡ Pascal ➡ TakeCare ➡ ICF

  ➡ Ny funktionalitet på SITHS-kort M T O T F M T O T F M L S L S Försommaren 2013
 61. None
 62. Vaksamhetens börda

 63. javlaskitsystem.se: Varför vaggar doktorn musen? Foto: Henrik Ahlén

 64. Konsekvenserna: Kognitiv belastning på en helt ny skala

 65. Två års utbildning

 66. Två dagars utbildning

 67. ”IKT-stress”

 68. symptom

 69. orsaker

 70. ”IKT-stress”

 71. digital arbetsmiljö

 72. Digital arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö

 73. Alla förhållanden i arbetet där man interagerar med eller styrs

  av digitala system De nition av digital arbetsmiljö:
 74. Digital arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Musarm Paddnacke SMS-tumme Syn- ergonomi styrning,

  kontroll/ övervakning, känsla av misstro, med mera Organisatorisk och social arbetsmiljö
 75. Digital arbetsmiljö Kapacitet, stabilitet, uptime Påverkan på arbetet Anpassat till

  människor & uppgift
 76. God digital arbetsmiljö Kapacitet, stabilitet, uptime God använd- barhet Påverkan

  på arbetet enkelt, intuitivt lätt att hitta, svårt att göra fel, bra feedback, utbildning, införande stabilt, inga krascher exibilitet, enklare administration, fokus på kärnuppgift, empowerment, självständighet
 77. Dålig digital arbetsmiljö ”Teknik- strul” Dålig använd- barhet Påverkan på

  arbetet servern nere, printern krånglar, långsamt nätverk orimligt många klick, svårt att hitta, lätt att göra fel, svag feedback, dålig utbildning detaljstyrning, betungande administration, nedskärningar, brist på exibilitet
 78. IT-systemen är en arbetsmiljöfråga

 79. MEN DESSUTOM

 80. 2006 – 2014 Förlorad tid / dag, snitt Snittuppskattning, ≈30.000

  -26 min
 81. Sand Hill 2012 Enterprise systems study 17% end user productivity

  loss 300 ”The economic value of losses outweighs 100% of total IT spend. Ouch.”
 82. 0 % 1 % 2 % 3 % 4 %

  95-2005 2006-13 ITs bidrag Totalt OECD 90-95, SCB 95-2013 Produktivitetstillväxt i Sverige faller
 83. Vad kan vi göra åt det?

 84. Arbetsmiljölagen 2 kapitlet

 85. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte

  utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. AML, Kapitel 2, § 1
 86. Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så beskaffade

  och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet ges mot ohälsa och olycksfall. AML, Kapitel 2, § 5
 87. None
 88. ”IT-ROND”

 89. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU

 90. • 6 åtgärdas direkt – install/inställningsfel • 5 handhavandefel/bristande info

  till användare • 37 st ligger på Meliorförv • 4 st regional IT-avdelning • 5 st Nät • ... och så vidare 70 problem
 91. Bild: Karin Båtelson, överläkare SU Verksamhetschef IT-ansvarig på olika nivåer

  Systemleverantör Läkare(/ssk/sekr)
 92. TA HJÄLP

 93. Kognitionsvetare Interaktions- designer

 94. En till från Arbetsmiljölagen

 95. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin

  egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. AML, kapitel 2, § 1
 96. Men i verkligheten...

 97. Får inte vara med och påverka 2008 2010 2014 44

  % 58 % 66 % Unionen
 98. Unionen 2010 ”Bra samverkan med it-projektet” 3 %

 99. Riskbedömning inför förändringar av arbetsmiljö (8§ SAM)

 100. Bevaka och spana

 101. Ta initiativet om utbildning

 102. None
 103. None
 104. Checklistan kan fritt laddas ner från http://javlaskitsystem.se/verktyg/

 105. Ledningen vet inte vad arbetet innehåller.

 106. None
 107. None
 108. None
 109. None
 110. None
 111. None
 112. None
 113. None
 114. None
 115. None
 116. None
 117. Mest frustrerande?

 118. None
 119. None
 120. None
 121. ”...drunknar i styrsystem” Forskare och lärare vid Uppsala universitet

 122. None
 123. None
 124. Digitala system är möjliggörare

 125. ...också av mer administration

 126. En till från Arbetsmiljölagen

 127. Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och

  den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kapitel 2, § 1
 128. © Jan Gulliksen, Bengt Göransson and Åsa Cajander 15 år

 129. Kräv ”consumer- grade usability”

 130. None
 131. Tack! Mejl: jonas.soderstrom@inuse.se Twitter: @Jonas_Blind_Hen Sajt: inuse.se javlaskitsystem.se Slideshare: Jonas_inUse

  Pelle Sten