Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Mån 28 nov • Bestående effekter vs lösningar • IxD ht 22 • Nackademin

Mån 28 nov • Bestående effekter vs lösningar • IxD ht 22 • Nackademin

Jonas Söderström

November 28, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Bestående effekter 
 vs lösningar Jonas

  Söderström • Måndag 28 nov 2022 Interaktionsdesign och prototyping • Nackademin ht 22
 2. Jonas Söderström • 2022 Denna vecka Måndag 28 
 


  Tisdag 29 
 Onsdag 30 Torsdag 1 dec Fredag Fm: Föreläsning och en snabbövning. 
 Em: Vidare jobb med wireframes och tester. 
 Jonas på plats för feedback och frågor.. Sammanfatta användningstester med slutsatser/ insikter i enkel rapport. Klickbara prototyper i Figma (Ulf) Avsluta uppgiften. 
 Gör rapport, lämna på studentportalen DISTANS -föreläsning: WCAG.
 3. Jonas Söderström • 2022 Nästa vecka Måndag 5 dec 


  
 Redovisning av uppgift 1 i tvärgrupper Intro av slutuppgift – börja jobba med den!
 4. En portal Bestående förändring Lösning Mindre tidsåtgång för ansökan om

  forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 5. Jonas Söderström • 2022 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 6. Jonas Söderström • 2022 Portal Lösning Utbildning Mer stöd Byta

  arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25% Bestående förändring
 7. NYA INTRANÄTET Meny Meny Meny Meny Meny Meny PA 22

  • 10 feb Dessa sidor har problem 2015-01-30 2015-02-15 2015-03-20 2015-04-30 Reseräkningar Semester Övertid Tidrapport 4 nya Rubrik Granskas Fel- 
 rapporter 2 200 47 89 Läst 1 86 2103 99 4 330 2446 343 Innehålls- 
 ansvarig Eva Larsson Lotta Olsson Hans Ek Ola Berg Ulla Skog Favoriter Genvägar