Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #10• 6 dec • Inifrån- och utifrånperspektiv, ton och frame • UX Writing • ht 22 Nackademin

Träff #10• 6 dec • Inifrån- och utifrånperspektiv, ton och frame • UX Writing • ht 22 Nackademin

Jonas Söderström
PRO

December 06, 2022
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2022 Inifrån- och utifrånperspektiv UX writing •

  Trä ff #10 • 6 dec Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart
 2. Jonas Söderström • 2022 Nytt schema!

 3. Jonas Söderström • 2022 Ux-texters form & innehåll Rubriker &

  ingresser Jul- och nyårsuppehåll ! 🎆 Länkar Flöden & interaktioner Webbtypogra fi Sökoptimering mm Avslutning – Intyg 11/10 13/12 🎄 10/1 17/1 24/1 31/1 7/2 = ni får inlämningsuppgift Krångligt språk 

 4. Nya datum Tisdag Februari 7 Webb- typografi Tisdag Januari 24

  Sök- optimering med mera Tisdag Januari 31 Avslutning
 5. Jonas Söderström • 2022 Om någon söker jobb 
 och

  behöver intyg innan den 7 mars, ange mig som referens 
 så kan jag intyga att ni gått kursen!
 6. Jonas Söderström • 2022 Lite repetition

 7. Jonas Söderström • 2022 Passiv form vid obekvämt innehåll Vattenruschbanan

  är avstängd 
 tills påpekanden efter besiktning 
 är åtgärdade. Inget ”vi beklagar” eller 
 ”… tills vi hunnit laga den!”
 8. Jonas Söderström • 2022 ”redan 
 de gamla grekerna”

 9. Jonas Söderström • 2022 Byråkratens sätt att skriva 1. Kommunen

  uppmärksammade redan 2016 problemen med… 2. En utredning tillsattes… 3. I andra kommuner har man… 4. Visserligen… 5. Men andra skäl talar för… 6. Fullmäktige har 2021-01-02 tagit som sitt beslut att… 7. … avska ff a alla daghem. ”Redan de gamla grekerna …”
 10. Jonas Söderström • 2022 Onödig abstraktion Vidare har vi lagt

  ner stor omsorg kring 
 datorbaserad resultatåterkoppling. 
 Det innebär i korthet att vi på ett pedagogiskt 
 rätt sätt presenterar data i avancerade former, 
 ex som tidsserieanalyser och korrelationer. Vidare har vi lagt ner stor omsorg på att 
 presentera avancerade data, som tidsserieanalyser 
 och korrelationer, på ett pedagogiskt sätt. Se upp med: • Det innebär att … • Med detta menas … • Detta betyder …
 11. Jonas Söderström • 2022 • Situation • Konsekvenser • Konsensus

  • Modell • Implementera • Revidera • Tolerera • Korrelation • Relatera (till) Läge Följder Samsyn, enighet Mönster, mall Införa, skapa, göra Ändra, rätta Tåla Samband Anknyta (till), knyta an Läsarna bedömde dessa skribenter som mer intelligenta!
 12. Jonas Söderström • 2022 Enkla prepositioner Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn… 
 (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... 
 (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller branden... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. 
 (skriv i)
 13. Jonas Söderström • 2022 ”NDG” -> substantiv Vi måste vara

  eniga när det gäller renoveringen av badhuset... Vi måste vara eniga om att renovera badhuset...
 14. Jonas Söderström • 2022 Verb istället! Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn är att... 
 Praxis när barn omhändertas är att… En analys när det gäller bakomliggande orsaker visar... 
 En analys av varför det började brinna visar… Favorit när det gäller förstaplatsen är Tiger Woods 
 Favorit är Tiger Woods Det han kan berätta när det gäller branden... 
 Det han kan berätta om hur lågorna slog ut …
 15. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 får dig att

  verka 
 mer intelligent.
 16. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 minskar risken 


  att misstolka.
 17. Jonas Söderström • 2022 Enkelt språk 
 gör läsaren mer

  intelligent.
 18. Jonas Söderström • 2022 Knack, knack! Ett experiment

 19. Jonas Söderström • 2022 🎵🎶 knack, knack ?

 20. Jonas Söderström • 2022 🎵🎶 knack, knack ? Tror att

  hälften kommer att förstå 2 % 
 förstår x 25 Elizabeth Newton: Overcon fi dence in the Communication of Intent: Heard and Unheard Melodies. PhD diss. Stanford, 1990.
 21. Jonas Söderström • 2022 ”The curse of knowledge” När man

  vet, 
 är det oerhört svårt att föreställa sig 
 hur det är att inte veta.
 22. Jonas Söderström • 2022 Tid för nybörjare att göra ett

  antal uppgifter 
 på sin mobiltelefon? Hinds, Pamela J: The Curse of Expertise: The E ff ects of Expertise and Debiasing Methods on Predicting Performance. Journal of Experimental Psychology: Applied 5 (1999): 205–21. Säljare tror: 13 minuter Kund, verklig tid 33 minuter
 23. Jonas Söderström • 2022 Inifrån- och utifrånperspektiv

 24. Jonas Söderström • 2022 DELIVERY 1. Background 2. Process 3.

  Results 4. Actions
 25. Jonas Söderström • 2022 Delivery: 1. Background 2. Process 3.

  Results 4. Actions
 26. Jonas Söderström • 2022 Det gamla vanliga tonfelet Belöning inlöst

  Substantiv Inget aktiv verb Inget subjekt Beskriver händelsen ur vår/ systemets synvinkel
 27. Jonas Söderström • 2022 Det mer vänliga tonfallet Du har

  använt 
 din belöning! Personliga pronomina Aktivt verb Subjekt Beskriver värdet för användaren Direkt tilltal
 28. Jonas Söderström • 2022

 29. Jonas Söderström • 2022 0–5 år: förskola 7–15 år: grundskola

  Över 15 år: gymnasium
 30. Jonas Söderström • 2022 Inifrån- perspektivet

 31. Jonas Söderström • 2022 ”Redan de gamla grekerna …”

 32. Jonas Söderström • 2022 Att bryta inifrånperspektivet är svårt

 33. Jonas Söderström • 2022 ≈ Paus! Tisdag 6 december ≈

 34. Jonas Söderström • 2022 Tonalitet

 35. Jonas Söderström • 2022 Tonalitet ”Skrytfena”

 36. Jonas Söderström • 2022 Några fler ”skrytfenor”

 37. Jonas Söderström • 2022 Nuläge Samtalstillfället Marknadsföringsinsatser Informationsåtgärder Frågeställningar I

  ett framtidsperspektiv Storskaliga (projekt) Målsättning Utvecklingsprocess Nu Samtalet Marknadsföring Information Frågor I framtiden Stora Mål Utveckling
 38. Jonas Söderström • 2022 Ton

 39. Det är 
 inte jag, 
 det är 
 du

 40. Jonas Söderström • 2022 Emily Silverman, NY Times 1 nov

  2019
 41. Checking in on a beloved patient who was hospitalized? An

  accusatory pop-up may appear: This can be a jarring way to hear the news. 
 But Epic o ff ers no condolences, no empathy, 
 no acknowledgment that doctors, too, 
 have beating hearts.” DECEASED PATIENT WARNING: 
 YOU ARE ENTERING THE MEDICAL RECORD OF A DECEASED PATIENT. 
 ARE YOU SURE YOU WANT TO PROCEED? ’’
 42. Who is Epic? I try to imagine. He rolls his

  shirts into tubes and 
 arranges them by color… He uses a PC. He never bends the rules. 
 He serves on the board of directors. Perhaps a clean-shaven man who wears square- toed shoes and ill- fi tting business suits. He follows the stock market. ’’
 43. And he doesn’t know 
 his audience.” ’’

 44. Om min tjänst vore en människa – hur vore den

  då? Ska den uppfattas som: • En engagerad reseledare, angelägen om att allt ska bli så bra och problemfritt som möjligt för dig – som hotels.com? • En saklig och korrekt advokat, som presenterar 
 alla möjligheter för dig, men låter dig välja? • En engelsk butler, tjänstvillig men diskret i bakgrunden 
 tills dess man behöver honom? • En rolig kompis?
 45. Jonas Söderström • 2022 En sporttokig kompis

 46. En medkännande coach

 47. Jonas Söderström • 2022 Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim” Kim är

  stolt över att Skellefteå inte är en storstads- 
 kommun, utan en mindre kommun i Norrland. 
 I den som i andra frågor håller sig Kim till verkligheten 
 och vägrar fl u ff a till kommunikationen med stora ord 
 för att försöka få saker att låta större och bättre än vad de är. Kim ser inte invånarna som passiva mottagare utan 
 vill istället ge dem en mer aktiv roll. ’Jag står inte ut 
 med kommuner som gör invånarna till åskådare.’ (…) ’Känns det här som en text skriven av en person 
 med Kims ståndpunkt?’ blir en central kontrollfråga.” ’’
 48. Jonas Söderström • 2022 Skellefteå kommun tonalitetsguide: ”Kim” Ska du

  ska ff a värmepump? Så här gör du Information om värmepumpar eftersom arbetet kostar mer än vi hade räknat med på grund av bristande resurser Skriv inte Skriv
 49. Jonas Söderström • 2021 • https://skelleftea.se/invanare/startsida/ kommun-och-politik/press--och- informationsmaterial/klarsprak-och- tonalitet/tonalitetsguiden

 50. Jonas Söderström • 2022 Bygg en avsändarpersona • Välj en

  roll, yrke eller personlighet som du tycker passar. • Ge den ett namn, en ålder, en dialekt. • Bygg ut personan genom att avsluta meningar som dessa: • När [namn] pratar känner jag mig … (inspirerad / intresserad / hemma / i trygga händer ...) • [Namn] är ... (snar till skratt / alltid korrekt / på min sida / coachande / en rolig fan...) • [Namn] skulle aldrig ... (slänga på luren / yttra ett enda ord corporate bullshit / fl ytta från kommunen / glömma att kolla om jag verkligen har förstått...) • [Namn] vet…, [Namn] kan … (och så vidare)
 51. Jonas Söderström • 2022 Se till att er tänkta ton

  kan hantera både bra och dåliga saker! 😳 😄
 52. Jonas Söderström • 2022

 53. Jonas Söderström • 2022 Är det verkligen ”goda nyheter” att

  ni gör det jag har betalt er för?
 54. Jonas Söderström • 2022 Inte ”Du kan hämta ditt paket

  i Instabox paketskåp på Coop Storsjövägen om 
 1–2 dagar.”
 55. Jonas Söderström • 2022 Mejlet om att boken var försenad

  hade inte rubriken ”Tråkiga nyheter”….
 56. Jonas Söderström • 2022 En typisk språk- eller 
 ”tonalitets”-guide

  • Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, 
 inga svordomar, du-tilltal, etc … • Speci fi ka sidor med instruktioner för • Mejl • Jobbannonser • Linkedin-inlägg • Instagramposter Excrement!
 57. Jonas Söderström • 2022 En bättre guide till språk och

  ton • Allmänna språkliga principer • Svenska, undvik förkortningar, 
 inga svordomar, du-tilltal, etc … • Fokusera på mottagarna!
 58. Jonas Söderström • 2022 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Förtroende • Skriv så här: viktigaste först, kort, fokusera 
 på huvudsaken, ledigt men vårdat språk … • Kontexter: O ff erter, anbud, upphandlingar • Typisk målgrupp: Upphandlingsansvariga … • De har mycket att läsa, och är tvungna att göra det • Vår text konkurrerar med många andra
 59. Jonas Söderström • 2022 När vi vill att mottagaren ska

  känna • Ny fi kenhet • Skriv så här: skapa ”gap of curiosity”, använd cool jargon, ordlekar/vitsar är ok i rubriker … • Kontexter: Jobbannons på LinkedIn, … • Typisk målgrupp: Utvecklare sugna på nytt jobb, journalister i fackpress …
 60. Jonas Söderström • 2022 När vi vill att mottagaren ska

  känna • ”Vad smarta de är” (Beundran) • Skriv så här: … • Exempel: Kunskapsintensiv marknadsföring på Twitter/ Medium, lyfta medarbetare på LinkedIn … • Typisk målgrupp: Projektägare /-ledare hos potentiella nya kunder, …
 61. Jonas Söderström • 2022 10 exempel 
 på ton

 62. Vilken?

 63. Jonas Söderström • 2022

 64. Jonas Söderström • 2022 Infantiliserande!

 65. Jonas Söderström • 2022

 66. Jonas Söderström • 2022 Rak ton

 67. Jonas Söderström • 2022 Drama queen

 68. Jonas Söderström • 2022 Beskäftig

 69. Jonas Söderström • 2022 Försynt?

 70. Jonas Söderström • 2022 Antropomorf

 71. Jonas Söderström • 2022 Antropomorf

 72. Jonas Söderström • 2022 Re-frame av ett budskap • Varje

  fredag: har ni tidrapporterat? • Gnäll,gnäll … • … eller tillkämpad hurtighet
 73. Jonas Söderström • 2022 ”Ton” på steroider: ”framing” ”inramning?”

 74. Jonas Söderström • 2021 ”Framing” • George Lako ff •

  Arvsskatt -> ”Death tax” • The ALL NEW Don’t Think of an Elephant! 
 Know Your Values and Frame the Debate 
 (Chelsea Green Publishing, 2014) 
 • Moral politics. How liberals and 
 conservatives think 
 (University of Chicago Press 2002)
 75. Jonas Söderström • 2021

 76. Jonas Söderström • 2022 Att re-frama tidrapportering 😳

 77. Jonas Söderström • 2021 ( )

 78. Jonas Söderström • 2022 Det är lite fånigt, men…

 79. Jonas Söderström • 2022 HAR NI INTE TIDRAPPORTERAT?!?

 80. Jonas Söderström • 2022

 81. Jonas Söderström • 2022 (Vårt tidrapporterings- system hette Harvest)

 82. Jonas Söderström • 2022

 83. Jonas Söderström • 2022

 84. Jonas Söderström • 2022

 85. Jonas Söderström • 2022

 86. Jonas Söderström • 2022

 87. Jonas Söderström • 2022

 88. Jonas Söderström • 2022

 89. Jonas Söderström • 2022

 90. Jonas Söderström • 2022

 91. Jonas Söderström • 2022

 92. Jonas Söderström • 2022

 93. Jonas Söderström • 2022 Sen slutade Sara … …och Ylva

  tog över.
 94. Jonas Söderström • 2022

 95. Jonas Söderström • 2022

 96. Jonas Söderström • 2022

 97. Jonas Söderström • 2022

 98. Jonas Söderström • 2022

 99. Jonas Söderström • 2022

 100. Jonas Söderström • 2022

 101. Jonas Söderström • 2022

 102. Jonas Söderström • 2022

 103. Jonas Söderström • 2022

 104. Jonas Söderström • 2022 Resultat: 
 I stället för ta

  ut det tråkiga i förskott – förväntan på något roligt
 105. Jonas Söderström • 2022 Ändrad ton – ändrad ”frame”

 106. Tisdag December 6 Tisdag December 13 Inifrån- och utifrån- perspektiv

  Rubriker och ingresser Tisdag Januari 10 Länkar = ni får inlämningsuppgift Tisdag Januari 17 Flöden och interaktioner