Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Fre 10 maj • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Träff #12 • Mitt i kursen utvärdering • Fre 10 maj • vt 24 • UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

May 11, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Trä ff #12 • Fredag 10

  maj Mitt i kursen: Reflektion och delsummering Jonas Söderström • Vt 24 • UX Writing • Nackademin
 2. Jonas Söderström • 2023 🎵🎶 knack, knack ? Tror att

  hälften kommer att förstå 2 % förstår x 25 Elizabeth Newton: Overcon fi dence in the Communication of Intent: Heard and Unheard Melodies. PhD diss. Stanford, 1990.
 3. Jonas Söderström • 2023 ”The curse of knowledge” När man

  vet, är det oerhört svårt att föreställa sig hur det är att inte veta.
 4. Jonas Söderström • 2023 Det gamla vanliga tonfelet Belöning inlöst

  Substantiv Inget aktivt verb Inget riktigt subjekt Beskriver händelsen ur vår/systemets synvinkel!!
 5. Jonas Söderström • 2023 Det mer vänliga tonfallet Du har

  använt din belöning! Personliga pronomina Aktivare verb Subjekt Beskriver värdet för användaren!!! Direkt tilltal
 6. Jonas Söderström • 2023 X-partiet vill • Att det införs

  en lagreglerad rätt att överklaga betyg och ökade möjligheter för elever att få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Att det införs en 10-årig grundskola som börjar vid sex års ålder • Att det införs en fl exibel skolstart. Här är våra förslag: • Elever ska ha rätt att överklaga betyg. De ska kunna få sina kunskaper prövade av en annan lärare. • Eleverna ska gå tio år i grundskolan. De ska som regel börja vid sex år. • Men det ska också vara möjligt att börja lite tidigare eller senare. Vad vi gör – inifrånperspektivet Vad det betyder för dem vi vänder oss till
 7. Jonas Söderström • 2023 Gör tröskeln in i texten så

  låg som möjligt! Få och korta meningar! Inga bisatser! Enkla och korta ord!
 8. Jonas Söderström • 2023 Skippa allmän intro (”mjukt”)! Skippa bakgrund/historia

  (”djupt”)! Skippa ”delar före nyttan” (”analytiskt”)!
 9. Jonas Söderström • 2023 Den upp-och-nervända pyramiden • Det viktigaste

  först… • …och sedan allt i fallande viktighetsordning. • Texten kan strykas bakifrån
 10. Jonas Söderström • 2023 ”På den här sidan” Tra fi

  kdatalagring På den här sidan fi nns det information om vad tra fi kdatalagring är och om hur reglerna ser ut. Gå rakt på sak i stället Om tra fi kdatalagring När två parter kommunicerar elektroniskt ska vissa uppgifter lagras …
 11. Jonas Söderström • 2023 Gå rakt på sak i stället

  Vanliga frågor om betalningsanmärkningar Har jag en betalningsanmärkning? Datainspektionen kan inte se… ”På den här sidan” Betalningsanmärkningar På den här sidan kan du få svar på de vanligaste frågorna som Datainspektionen får om betalningsanmärkningar.
 12. Jonas Söderström • 2024 Trä ff #1 Tis 2 april

  Praktiskt kring kursen. Vad är UX? Trä ff #2. Tor 4 april Vad är UX writing? Organisationsperspektiv. Trä ff #3. Tis 9 april Grunder i ux-texter. Genrer av ux-text 1. Trä ff #4. Tor 11 april Genrer av ux-text 2. Flöden. Trä ff #5. Tis 16 april Informationsdesign. Trä ff #6. Tor 18 april Inkluderande design. Tr ä ff #7. Tis 23 april Klarspr å k och kr å ngligt spr å k 1 Tr ä ff #8. Tor 25 april Rubriker. Tr ä ff #9. Tis 30 april Genomg å ng uppgift 1. Tr ä ff #10. Tor 2 maj Ton, avs ä ndarpersonor, framing. Tr ä ff #11. Tis 7 maj Inifr å nperspektiv. Inleda text – ingresser. Vad vi gjort
 13. Jonas Söderström • 2024 Tr ä ff #13. Tis 14

  maj Besök av ux-skribent. Klarspråk och krångligt språk 2. Tr ä ff #14. Tor 16 maj Skriva för e ff ekt. Målgrupper inom UX. Tr ä ff #15. Tis 21 maj Genomgång uppgift 2. Tr ä ff #16. Tor 23 maj Mer om e ff ekter och målgrupper. Länkar. Tr ä ff #17. Tis 28 maj UX Research. Tr ä ff #18. Tor 20 maj Typogra fi . Textdesign. Tr ä ff #19. Tis 4 juni Interaktionsdesign. UX-process. Tr ä ff #20. Fre 7 juni Flöden. Tr ä ff #21. Tis 11 juni SEO. Testa text. Tr ä ff #22. Tor 13 juni Genomgång av uppgift 3. Tr ä ff #23. Tis 18 juni Bild på webb. AMA med Jonas Tr ä ff #24. Ons 19 juni Avslutning. Vad vi har kvar
 14. Jonas Söderström • 2023 • Är det tempot för lågt?

  • Är det onödigt med repetition? • Något jag borde återkomma till? • Något mer att ta upp framöver?
 15. Jonas Söderström • 2023 • Är det tempot för lågt?

  • Är det onödigt med repetition? • Något jag borde återkomma till? • Något mer att ta upp framöver?
 16. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Maj 21 = Lämna in

  uppgift 2 senast 19 maj Torsdag Maj 16 Genomgång av uppgift 2 Vecka 20 Mer om effekter och målgrupper. Länkar. Tisdag Maj 14 Besök av ux-writer. Klarspråk och krångligt språk 2. Skriva för effekt. Målgrupper inom UX. Vecka 21 Torsdag Maj 23