$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Träff #14 • UX Research • 14 nov • ht 23 UX Writing • Nackademin

Träff #14 • UX Research • 14 nov • ht 23 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

November 15, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  UX research
  UX writing • Trä
  ff
  #14 • Tisdag 14 november
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2023

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  MÄTNINGAR
  Analysera loggar, statistik
  • Bounce rate, mest /minst lästa,
  mest sökta….
  • Konverteringsgrad, återköp
  • Tidsåtgång
  OBSERVERADE BETEENDEN
  Fältstudier, användningstester
  • Besöksmönster
  • Success rate
  UPPMÄTTA TYCKANDEN
  Enkäter
  • Attityder
  • Nöjdhet
  • Uppskattad tidsåtgång
  • Uppskattad kvalitet
  ANALYSERADE TYCKANDEN
  Djupintervjuer,
  användningstester
  • Attityder
  • Förklarade beteenden
  Upplevelser Beteenden
  Kvalitativa metoder
  Kvantitativa metoder

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  Story!
  Det är ju svårt
  att sig fram i rullstol
  i den här stan…
  ’’
  ’’

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Ändrade regler
  för bidrag:
  Projekt måste innehålla
  användarundersökningar.

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Ifrågasätt
  antaganden,
  förutfattade meningar,
  "common knowledge”

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Vi matchar minsta
  tecken mot mönster
  och generaliserar

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Photo by David Clode on Unsplash
  Photo by David Clode on Unsplash

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  Photo by Vincent van Zalinge on Unsplash

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Användarstudier
  i praktiken

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  Intervju
  och
  obser-
  vation
  i miljö

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  Observation:
  ”Skuggning”

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  Observation:
  ”Medlyssning”

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  • Kan du beskriva vad du ser:
  vad är syftet med kartan?
  • Var är du någonstans?
  • Hur skulle du hitta till
  pendeltåget mot Märsta/
  blå linje/grön linje/
  centralstationen?
  Peka riktning!
  • Vad tolkar du detta som
  (navigationspunkterna)?
  • Kan du hitta till en bankomat?
  Hur skulle du gå dit?
  • Är du boende i Stockholm?
  Observation
  och test:
  SLs kartor

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  INOM UX GILLAR VI
  ▸Observationer (i kontext)
  ▸Intervjuer (dito)
  ▸Data

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  SÄTT VI INTE ÄR FÖRTJUSTA I
  ▸Enkäter
  ▸Fokusgrupper

  View Slide

 30. Jonas Söderström • 2023
  HUR LÄGGER MAN UPP PROJEKT?
  VAD VILL VI HA REDA PÅ?

  View Slide

 31. Jonas Söderström • 2022
  Vad undersöker vi?
  ▸ Hur kan vi
  få varje
  besökare
  att läsa
  fl
  er
  artiklar
  hos oss?
  ▸ Undrar om
  de förstår
  nu när vi
  skrivit om
  frakt-
  villkorne?
  ▸ Hur gör folk
  med all
  frukt? Finns
  det någon
  affärsmöjlig-
  het där?
  ▸ Vilka saker
  är viktiga
  för den som
  ska hyra
  båtplats i
  kommunen?
  Design / detalj
  Affär / förutsättningar

  View Slide

 32. Jonas Söderström • 2023
  HUR LÄGGER MAN UPP PROJEKT?
  VILKA …?
  HUR MÅNGA …?

  View Slide

 33. Jonas Söderström • 2023
  Vilka vi ska prata
  med?
  Det vet vi inte.

  View Slide

 34. Jonas Söderström • 2023
  GRUNDER FÖR URVAL
  VILKA ÄR DET SOM …
  ▸ … använder X idag?
  ▸ … inte använder X idag?
  ▸ … ska använda X i morgon?
  ▸ … använder X mest?
  ▸ … är mest arga, mest
  in
  fl
  ytelserika, mest synliga?
  ▸ …är mest sårbara, utsatta, om X
  fungerar — eller kraschar?
  ▸ … användarna vänder sig till,
  om något går fel med X?
  ▸ … bestämmer mest över X
  (om det inte är ledningen)?
  ▸ … förmedlar användarna till X
  (mellanhänder)?
  ▸ …
  fi
  nns nära användarna av X?
  ▸ Vad gör användarna efter X?
  ▸ Är fysiska eller personliga
  egenskaper viktiga?
  Kön, ålder, funktions-variation?

  View Slide

 35. Jonas Söderström • 2023
  HUR KAN VI OBSERVERA X
  FÖR ATT SE VAD VI INTE TÄNKT PÅ?

  View Slide

 36. Jonas Söderström • 2023
  Hur många
  behöver
  vi prata med?
  Det beror på.

  View Slide

 37. Jonas Söderström • 2023
  VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK
  30 personer
  5 statistiska
  sanningar
  5 personer
  30 insikter

  View Slide

 38. Jonas Söderström • 2023
  VI SÖKER INSIKTER, INTE STATISTIK
  30 personer
  5 statistiska
  sanningar
  5 personer
  30 insikter

  View Slide

 39. Jonas Söderström • 2023
  För statistiska sanningar, sök hellre bland data
  ▸ Hur många avbryter köpet
  med artiklar i varukorgen?
  ▸ Hur få läser de sidor som läses
  minst på intranätet?
  ▸ Hur är fördelningen
  av sökord?
  ▸ Vilka devicer accessar vilka
  sidor på unionen.se?
  Spool: ”The 300-
  million dollar
  button”
  Polisens intranät:
  över hälften av
  nyheterna lästes av
  bara 0,1%
  Socialstyrelsens sajt
  är en uppslagsbok
  Sidan ”Varsel”
  accessas
  överväldigande via
  mobil

  View Slide

 40. Jonas Söderström • 2023
  BOTH WAYS
  ▸ Loggar visar att X
  procent avbryter
  köpet. Men varför? ▸ Några intervjuade
  säger att de inte
  orkar fylla i
  lösenord. Hur vanligt
  är det?

  View Slide

 41. Jonas Söderström • 2023
  AVTAGANDE INSIKTER

  View Slide

 42. Jonas Söderström • 2023
  AVTAGANDE INSIKTER

  View Slide

 43. Jonas Söderström • 2023
  … MEN DET FINNS INGEN GARANTI
  HUR LÖSER VI DET?

  View Slide

 44. Jonas Söderström • 2023
  1: Användar-
  intervjuer
  2: Testa
  enkla skisser
  3: Prototyptester

  View Slide

 45. Jonas Söderström • 2023
  Ibland måste man ta med alla
  delar av en organisation i sin
  undersökning – för att skapa
  legitimitet och förankring.

  View Slide

 46. Jonas Söderström • 2023
  Värdet
  av en väl
  förankrad
  bild av
  kundinsikter?
  • Unionens sajt:
  • + 80 intervjuer
  över hela landet
  • Många nivåer i
  organisationen

  View Slide

 47. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 48. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 49. Jonas Söderström • 2023
  Jag behöver hjälp snabbt!
  Var får jag den bästa dealen?
  Det är så värt att jobba fackligt!

  View Slide

 50. Jonas Söderström • 2023
  Nöjdhet hos
  medlemmar:
  från 20 %
  till > 90 %
  Design/koncept
  för webben
  som stod i 6 år
  (2013–2019)

  View Slide

 51. Jonas Söderström • 2023
  OM VAD FRÅGAR JAG?
  ▸ ”We draw upon our deep well of ignorance”
  Alan Cooper
  ▸ We are looking for answers
  that there’s no questions for yet”
  Gretchen McCullogh: from Because internet (2019)

  View Slide

 52. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 53. Jonas Söderström • 2023
  Närbutiken Tingstäde

  View Slide

 54. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 55. Jonas Söderström • 2023
  Om jag öppnade en
  närbutik, vad skulle du vilja
  kunna köpa i den?

  View Slide

 56. Jonas Söderström • 2023
  1. Mjölk och
  fi
  l
  2. Bröd
  3. Ost
  4. Välling
  5. Barnmat
  6. …
  7. …
  8. …
  9. Chips
  10. Godis

  View Slide

 57. Jonas Söderström • 2023

  View Slide

 58. Jonas Söderström • 2023
  HUR FRÅGAR MAN?
  ▸ Frågeteknik
  ▸ Ställ ÖPPNA frågor
  ▸ Ställ NEUTRALA frågor
  ▸ Fråga om EN SAK I TAGET
  ▸ Ställ KONKRETA frågor

  View Slide

 59. Jonas Söderström • 2023
  FRÅGETEKNIK
  ÖPPNA FRÅGOR
  ▸ Ställ frågor utan givna
  svarsalternativ (ja/nej):
  ▸ ”Berätta om X”
  ▸ ”Hur skulle du beskriva
  den här uppställningen?”
  ▸ Inte
  ▸ ”Gillar du X?”
  ▸ ”Är den här uppställningen
  överskådlig?”
  ▸ ”Berätta mer!”
  ▸ ”Förklara!”
  ▸ ”Hur menar du då?”
  ▸ ”När hände det senast?”
  ▸ ”Vad hände sedan?”
  ▸ ”Varför det?”
  LYSSNA, STÄLL FÖLJDFRÅGOR

  View Slide

 60. Jonas Söderström • 2023
  KONTROLLFRÅGOR
  FRÅGETEKNIK
  kan behöva vara ja/nej-frågor:
  ▸ ”Har jag förstått dig rätt,
  att du föredrar Y framför X?”
  ▸ ”Som jag uppfattade det så
  (…) – stämmer det?”
  ▸ Det är inte ovanligt att IP ger
  motstridiga svar under en
  intervju:
  ▸ ”Det vore bra om man såg
  allt på samma skärm”
  ▸ ”Jag skulle vilja se
  en sak i taget”
  ▸ Säg: ”Jag noterade att du
  tidigare sa att …”
  GÅ TILLBAKA

  View Slide

 61. Jonas Söderström • 2023
  EN SAK I TAGET
  FRÅGETEKNIK
  ▸ ”Hur använder du X?”
  ▸ ”Vad tycker du om X?
  ▸ Inte
  ▸ ”Hur använder du X och
  vad tycker du om det?”
  ▸ ”Vad kan gå fel med X?
  Hur känner du dig då?”
  ▸ Undvik värderande ord
  och ledande formuleringar
  ▸ ”Om det går fel med X
  blir det förstås jättejobbigt?”
  NEUTRALA FRÅGOR

  View Slide

 62. Jonas Söderström • 2023
  WOULD YOU LIKE
  WALMART TO BE
  LESS CLUTTERED?
  Walmart (2009) minskade sortimentet med 15 procent,
  gjorde butikerna renare, mer plats i gångarna …
  VAD KOSTAR EN LEDANDE FRÅGA, DESSUTOM JA/NEJ-FRÅGA?
  YES!
  YES!
  YES!
  YES!
  … och tappade ≈20 miljarder SEK i försäljning
  https://www.retailzipline.com/blog/what-walmarts-cleanliness-experiment-teaches-about-customer-feedback
  What Walmart’s Cleanliness Experiment Teaches about Customer Feedback. Zipline, July 29, 2019
  YES!
  YES!

  View Slide

 63. Jonas Söderström • 2023
  FRÅGA SÅ KONKRET SOM MÖJLIGT
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Börja inte med
  ▸ ”Hur brukar du göra X? Gör du X ofta?”
  ▸ Fråga hellre
  ▸ ”Kan du berätta om senaste gången du gjorde X?”
  ▸ ”Och gången innan det?”
  ▸ Därefter kan du fråga
  ▸ ”Är det vanligt? Var det ett undantag? Hur ofta …?”

  View Slide

 64. Jonas Söderström • 2023
  … MEN INTE EFTER EGENSKAPER ELLER FEATURES
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Tycker du att knappen ska vara till vänster eller till höger?
  ▸ Hur tycker du lösningen ska fungera?
  ▸ Vad tycker du tjänsten ska innehålla?

  View Slide

 65. Jonas Söderström • 2023
  ”DET VORE BRA OM DEN HADE …”
  FRÅGETEKNIK
  ▸ “People will often say, ‘I’d like it better if it could do x.’
  It always pays to be suspicious of these requests for new features.
  ▸ If you probe deeper, it often turns out that they already have
  a perfectly
  fi
  ne source for x and wouldn’t be likely to switch.
  They’re just telling you what they like.”
  Steve Krug: Don’t make me think

  View Slide

 66. Jonas Söderström • 2023
  HITTA DJUPARE DRIVKRAFTER – SIKTA PÅ MAGEN
  FRÅGETEKNIK
  ▸ Vad gör dig nöjd, tillfreds, stolt …
  ▸ … när du går hem från jobbet / efter matchen / efter tvätten
  / efter köpet?
  ▸ … när du går och lägger dig?
  ▸ Vad är det som skaver, gör ont, förstör dagen?

  View Slide

 67. Jonas Söderström • 2023
  SÄTTA IGÅNG
  HUR GÖR MAN I PRAKTIKEN?

  View Slide

 68. Jonas Söderström • 2023
  ÄR DET LÄSKIGT?

  View Slide

 69. Jonas Söderström • 2023
  Photo by Photo Boards on Unsplash
  VAR INTE RÄDD

  View Slide

 70. Jonas Söderström • 2023
  FOLK GILLAR ATT PRATA OM SIG SJÄLVA
  ▸ Eftersom vi designar tjänster som
  ska användas, frågar vi oftast om
  hur man gör något – mer än om
  känsliga psykologiska områden

  View Slide

 71. Jonas Söderström • 2023
  INLEDNING
  1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT
  ▸ Tacka för att du får ta användarens tid.
  Förklara
  ▸ varifrån du kommer,
  ▸ hur lång tid det ska ta,
  ▸ hur det ska gå till i stort.

  View Slide

 72. Jonas Söderström • 2023
  INLEDNING
  1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT
  ▸ Om ni är två undersökare – en utfrågare
  och en dokumentatör – presenterar
  ni förstås er båda!

  View Slide

 73. Jonas Söderström • 2023
  INLEDNING
  1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT
  ▸ Förklara att du/ni inte är ansvariga för
  eventuell lösning som används nu. ”Du kan
  säga vad du vill till oss …”

  View Slide

 74. Jonas Söderström • 2023
  INLEDNING
  1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT
  ▸ Berätta om hur resultaten kommer att
  användas.
  ▸ Förklara anonymitet.

  View Slide

 75. Jonas Söderström • 2023
  INLEDNING
  1. FÖRKLARA FÖRUTSÄTTNINGARNA TYDLIGT
  ▸ Om du vill spela in, fråga om det är ok.
  ▸ Berätta hur inspelningen
  kommer att användas.

  View Slide

 76. Jonas Söderström • 2023
  SJÄLVA INTERVJUN
  KONTAKT & FÖRTROENDE
  ▸ Ställ några allmänna och positiva frågor. Med anknytning
  till området du ska undersöka.
  ”Vad är det bästa med ditt jobb / att ungarna spelar fotboll?”
  eller liknande?”
  ▸ Be dem förtydliga! Var ny
  fi
  ken, intresserad, men neutral!
  Luta dig framåt!

  View Slide

 77. Jonas Söderström • 2023
  BOKTIPS
  STEVE KRUG:
  DON’T MAKE
  ME THINK

  View Slide

 78. Jonas Söderström • 2023
  UX-process
  Testa text,
  användnings-
  tester
  Typografi,
  Textdesign
  Tisdag
  November
  21 Tisdag
  December
  5
  Flöden,
  Kundresa
  Tisdag
  December
  12
  Tisdag
  November
  28

  View Slide