Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #14 • Webbtypogtafi för läsbarhet • ht 22 UX Writing • Nackademin

Träff #14 • Webbtypogtafi för läsbarhet • ht 22 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström
PRO

January 24, 2023
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023
  Typografi för läsbarhet


  Praktikfall: Linda K!


  Textdesign för läsbarhet

  (icke-webb!)
  UX writing • Trä
  ff
  #14 • 24 januari
  Jonas Söderström • Nackademin • Ht 2022 • Kvartsfart

  View Slide

 2. Jonas Söderström • 2023
  A
  Läsning är ingen naturlig aktivitet

  View Slide

 3. Jonas Söderström • 2023
  Läsning och
  förståelse är målet
  Typogra
  fi
  är verktygen

  View Slide

 4. Jonas Söderström • 2023
  Vilket typsnitt är bäst?


  Storlek?


  Hur långa rader?
  Grunderna

  View Slide

 5. Jonas Söderström • 2023
  ”En undersökning visar …”
  Ta det med en nypa salt.

  View Slide

 6. Jonas Söderström • 2023
  • Läsning är extremt komplext och resultaten

  kan till stor del vara motstridiga, beroende på
  textens storlek, läsarens avstånd till den,
  belysningen, innehållet etc…
  • Även om ett resultat tycks vara att en design
  läses ”snabbare” eller ”lättare”, kan skillnaderna
  vara små i praktiken.


  • Människor har ofta en annan uppfattning om
  läshastighet etc, än vad tidtagaruret säger.

  View Slide

 7. Jonas Söderström • 2023
  Display-typsnitt
  (eller rubrik-typsnitt)
  vs bröd-typsnitt

  View Slide

 8. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;


  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet


  Röda Rummet
  Brödtext Display

  View Slide

 9. Jonas Söderström • 2023
  Star Wars
  LOve actually
  BABBLARNA

  View Slide

 10. Jonas Söderström • 2023
  Brödtext &
  allmänt

  View Slide

 11. Jonas Söderström • 2023
  Aalborg
  Två grundtyper
  Aalborg Antikva


  Serif-typsnitt
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Anses numer lika lättlästa
  g
  g
  Serif
  Serif

  View Slide

 12. Jonas Söderström • 2023
  A
  Typsnittsformer
  A
  Linjär


  Grotesk


  Sans serif
  Antikva


  Serif-typsnitt


  Medieval-
  antikva


  Garald
  Didon


  Nyantikva
  A
  Mekan


  Egyptienne


  Slab serif
  A
  Real


  Transantikva
  A

  View Slide

 13. Jonas Söderström • 2023
  A
  A
  Futura


  Helvetica


  Frutiger


  Garamond


  Berling


  Bembo


  Minion


  Goudy Old
  Style
  Didot


  Bodoni
  A
  Rockwell


  Clarendon


  Memphis


  Beton


  A
  Baskerville


  Times
  A
  Typsnitt har namn – tidigare ofta efter formgivaren eller uppdragsgivaren (tryckeri/tidning)
  Linjärer har varit populära för skärmar,
  pga sämre upplösning än papper

  View Slide

 14. Jonas Söderström • 2023
  Olika typsnitt i samma grad

  framträder i olika storlek på skärmen.
  Älgx Älgx Älgx
  Monaco 175 p Trebuchet 175 p Adobe Garamond 175 p
  Ä 175 p

  View Slide

 15. Jonas Söderström • 2023
  Älgbix
  Verdana
  Älgbix
  Älgbix
  Calibri
  Trebuchet
  Älgbix
  Open Sans
  Älgbix
  Lucida
  Grande
  Arial
  Älgbix

  View Slide

 16. Jonas Söderström • 2023
  Skillnader i bokstavsformer
  skapar olika grad av svärta
  eller ljushet i textbilden
  Man strävar normalt efter en ”lagom” svärta

  View Slide

 17. Jonas Söderström • 2023
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, slussvaktarnes
  pipor visslade,
  ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussarn
  e hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under
  honom bullrade den
  nyvaknade staden;
  ångvinscharne snurrade
  nere i Stadsgårds-
  hamnen, järnstängerna
  skramlade i järnvågen,
  slussvaktarnes pipor
  visslade, ångbåtarne vid
  Skeppsbron ångade,
  Kungsbacksomnibussar
  ne hoppade skallrande
  fram på den kullriga
  stenläggningen;
  Långt nere under honom
  bullrade den nyvaknade
  staden; ångvinscharne
  snurrade nere i Stads-
  gårdshamnen, järn-
  stängerna skramlade i
  järnvågen, sluss-
  vaktarnes pipor visslade,
  ångbåtarne vid Skepps-
  bron ångade,
  Kungsbacksomni-
  bussarne hoppade
  skallrande fram på den
  kullriga stenläggningen;
  ITC Garamond Adobe Garamond Sectra

  View Slide

 18. Jonas Söderström • 2023
  Slutna former

  eller öppna

  View Slide

 19. Jonas Söderström • 2023
  oceas
  Slutna former gör bokstäverna svåra att skilja från varandra i små grader
  oceas oceas
  g
  Mabry Myriad
  Open Sans
  Helvetica
  29
  Mabry
  29
  Open Sans
  g
  oceas
  Myriad
  Helvetica

  View Slide

 20. Jonas Söderström • 2023
  Ill
  Bokstavsformer och bokstavspar bör vara distinkta!
  Ill
  Helvetica Tahoma
  Ill
  Trebuchet
  !"
  Arial Avenir
  nh #$
  Helvetica BBC Reith
  bd bd
  Atkinson
  Hyperlegible
  Ill
  Atkinson Hyperlegible
  ij
  Helvetica Tahoma
  ij
  Mabry
  ij ij
  Atkinson
  Hyperlegible
  %&'#
  Helvetica Trebuchet
  lo b lo b
  Atkinson
  Hyperlegible

  View Slide

 21. Jonas Söderström • 2023
  • Atkinson Hyperlegible

  View Slide

 22. Jonas Söderström • 2023
  En annan detalj
  e a s e a s
  Adobe Garamond
  Helvetica

  View Slide

 23. Jonas Söderström • 2023
  x-höjd
  xnh73 %
  Century Gothic
  xnh55 %
  Adobe Garamond

  View Slide

 24. Jonas Söderström • 2023
  xnh
  xnh
  xnh
  xnh
  73 %
  69 %
  52 %
  72 %
  Cochin Myriad
  Century Gothic
  Trebuchet
  xnh
  Open Sans
  72 %
  xnh55 %
  Adobe Garamond
  xnh63 %
  Minion

  View Slide

 25. Jonas Söderström • 2023
  Proportioner

  View Slide

 26. Jonas Söderström • 2023
  Många sajter/appar
  använder högsmala
  typsnitt (”condensed”)


  för att få in tillräckligt
  med information på
  smala mobilskärmar.
  Älgbix
  Älgbix
  Älgbix
  Myriad Condensed
  Blair MD ITC
  Myriad Normal

  View Slide

 27. Jonas Söderström • 2023
  … för rubriker

  View Slide

 28. Jonas Söderström • 2023
  … men också för knappar

  View Slide

 29. Jonas Söderström • 2023
  … och en
  smalare för
  opinions-
  artiklar
  NY Times har
  en måttligt
  smal
  rubrikstil för
  nyheter …

  View Slide