Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #15 • Genomgång uppgift 2 • Tis 27 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Träff #15 • Genomgång uppgift 2 • Tis 27 feb • vt 24 UX Writing • Nackademin

Jonas Söderström

February 27, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 Genomgång av uppgift 2 UX writing

  • Trä ff #15 • Tisdag 27 februari Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 Få fler att välja cykel i

  stället för bil Vill rapportera problem Vill hitta cykelväg Vill pumpa cykeln Jag ser många små hinder Gör det lätt att hitta pumparna Cykel- vägs- app EFFEKT eller MÅL eller SYFTE KONKRET LÖSNING eller ÅTGÄRD ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- MÅL eller EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS DESIGN eller TEXT Detaljerade användnings- mål eller användnings- villkor -VILLKOR eller BETEENDETYP Ska kunna rapportera med bild
 3. Jonas Söderström • 2024 Vill du komma igång att cykla?

  Vi hjälper dig! • Ska ff a vår app med cykelkartor! • En tryckt cykelkarta kan du hämta gratis på medborgarkontoret, Stationsgatan 48A. • Cykelpump fi nns vid Stortorget. • Stöter du på problem eller vill fråga något, kan du rapportera direkt i appen. Eller höra av dig till cykelsamordnaren Anna Persson på 070–123 45 67. Ett av Byköping kommuns mål är att fl er ska välja cykel i stället för bil. Läs mer om hur vi bygger ut cykelbanorna!
 4. Jonas Söderström • 2024 Välkommen till teknik- och fritidsförvaltningen Gång

  och cykelbanor Omfattning Det fi nns ca 20 mil cykelvägar i Halmstads kommun, som sedan länge har ett mycket bra basnät. Längs fl era av de större huvudgatorna kan man cykla på ömse sidor om vägarna vilket minskar behovet att korsa dessa. Halmstad har också bra terrängförhållande för cykelbanor med få backar och nätet byggs ut kontinuerligt med egna resurser eller med hjälp av statsbidrag. Halmstads kommun utsågs till ”Årets cykelstad 2010” av Cykelfrämjandets riksstyrelse. Halmstads kommun var tidiga med att bygga om nedlagda järnvägar till cykelbanor och byggde under 80-talet ut två större stråk. Idag kan man cykla på belagda banvallar mellan tätorten och Villdalen (ca 18 km) samt mellan tätorten och Farby (ca 12 km).
 5. Jonas Söderström • 2023 Alla ska komma igenom köp-flödet Vill

  vara säker på priset Vill inte bli överraskad av extra fraktkostnad Jag är orolig för extrakostnader Ux copy ”förtroende- skapare” EFFEKT KONKRET LÖSNING ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- VILLKOR EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS Förebygg oro Jag har aldrig e-handlat Vill förstå hur det funkar Gör super- tydligt Ta bort alla facktermer Vill få rätt vara från början (Vill slippa returnera) Omvandlings- snurra? Tabell? Mått på modell i bild? Detalj- cm-mått? Stöd alla måttsystem Vad är 46M?
 6. Jonas Söderström • 2023 Gemensamma användningsmål hittar man oftast om

  man tittar på … beteende … attityd eller inställning … drivkraft … roll eller ansvar … användningskontext … förutsättningar, som kunskaper eller erfarenhet … [fysiska egenskaper, kön, ålder, bostadsort, fritidsintressen] … som vi menar kan vara relevant i förhållande till verksamhetens mål och projektets inriktning. }
 7. Jonas Söderström • 2023 Vill kunna göra backup EFFEKT KONKRET

  LÖSNING ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- VILLKOR EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS Effektivt intranät
 8. Jonas Söderström • 2023 Vill aldrig förlora ett dokument EFFEKT

  KONKRET LÖSNING ANVÄNDARE efter ANVÄNDNINGS- VILLKOR EFFEKTKEDJA och KARTLÄGGNING AV ANVÄNDNINGSMÅL UTMANING FÖR OSS Extra extern hårddisk Autmatisk backup Molnlagring … Effektivt intranät
 9. Jonas Söderström • 2022 Den lösning som kommer att användas

  är den som tillfredsställer användarnas användningsmål.
 10. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd
 11. Jonas Söderström • 2023 Hur känner man igen en lösning?

  Något man köper, betalar för, behöver driva, organisera Bestående förändring Lösning En förändrad (mätbar) kvalitet hos organisationen eller hos människor
 12. Jonas Söderström • 2023 En portal Bestående förändring Lösning Mindre

  tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd Effektmål Mätpunkt 25%
 13. Jonas Söderström • 2023 Portal Lösning Utbildning Mer stöd Byta

  arbetsform? Incitament? AI? Whiteboard? Mindre tidsåtgång för ansökan om forskningsstöd Inte missa något enda forskningsstöd 25% Bestående förändring Effektmål Mätpunkt
 14. Jonas Söderström • 2023 Handlingsplan vid brand eller annan fara

  • Försök att själv släcka mindre bränder med brandsläckare • Ta inga personliga risker! • När larmet ljuder utryms skolan enligt utrymningsplanen som fi nns i våra korridorer • Utbildare går sist ut från lokalen och stänger dörren men låser den inte. • Använd trapporna och närmaste nödutgång. Använd inte hissen vid utrymning. • Om larmet skedde i samband med lektion ska klassen samlas vid återsamlingsplatsen med utbildaren för närvarokontroll. • Gå inte in i skolan förrän klartecken givits.
 15. Jonas Söderström • 2023 Handlingsplan vid brand eller annan fara

  • Försök att själv släcka mindre bränder med brandsläckare • Ta inga personliga risker! • När larmet ljuder utryms skolan enligt utrymningsplanen som fi nns i våra korridorer • Utbildare går sist ut från lokalen och stänger dörren men låser den inte. • Använd trapporna och närmaste nödutgång. Använd inte hissen vid utrymning. • Om larmet skedde i samband med lektion ska klassen samlas vid återsamlingsplatsen med utbildaren för närvarokontroll. • Gå inte in i skolan förrän klartecken givits. Etikett, inte rubrik Blandade former: tilltal och beskrivning Målgrupp lärare? Annan kanal? Av vem?
 16. Jonas Söderström • 2023 Gör så här vid brand eller

  fara: • Släck mindre bränder med brandsläckare! • Utrym skolan när larmet går! • Ta trapporna och närmaste nödutgång! • Använd inte hissen! • Samlas vid återsamlingsplatsen … • Vänta på klartecken … Verb (imperativ) först i alla meningar!
 17. Jonas Söderström • 2023 Text 2: Anslag vid ”Microtorget” –

  den del intill lunchrestaurangen där studenter kan värma egen mat i mikrovågsugnar.
 18. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet informerar våra studenter om

  kommande förändring i Microtorget Jöns Jacob. I samband med att det planeras en ombyggnation i Jöns Jacob restaurangen så behöver vi på Karolinska Institutet se över tillfälliga lösningar under kommande terminer för våra studenter på campus, som värmer egen mat i Microtorget. Då man inte längre kommer att kunna diska tallrikar och bestick på sikt så kommer vi införa engångsmaterial, så som papptallrikar och träbestick för er att tillgå vid behov, med start 1e september 2022. (Dessa fi nns tillgängliga, endast för er studenter att hämta ut vid cafét i Jöns Jacob.) För att även kunna ta hänsyn till logistiken och miljön så rekommenderar vi att ni medtar egna vatten fl askor som ni är välkomna att fylla på vid våra vattenstationer i Microtorget. Återvinning av papptallrikar och bestick sker i de utställda kärlen i Microtorget, vänligen använd dessa. Tack för er förståelse och hjälp med att skapa den bästa miljön och möjligheten för att kunna värma maten i Jöns Jacob. Fastighetsavdelningen Karolinska Institutet
 19. Jonas Söderström • 2023 Karolinska Institutet informerar våra studenter om

  kommande förändring i Microtorget Jöns Jacob. I samband med att det planeras en ombyggnation i Jöns Jacob restaurangen så behöver vi på Karolinska Institutet se över tillfälliga lösningar under kommande terminer för våra studenter på campus, som värmer egen mat i Microtorget. Då man inte längre kommer att kunna diska tallrikar och bestick på sikt så kommer vi införa engångsmaterial, så som papptallrikar och träbestick för er att tillgå vid behov, med start 1e september 2022. (Dessa fi nns tillgängliga, endast för er studenter att hämta ut vid cafét i Jöns Jacob.) För att även kunna ta hänsyn till logistiken och miljön så rekommenderar vi att ni medtar egna vatten fl askor som ni är välkomna att fylla på vid våra vattenstationer i Microtorget. Återvinning av papptallrikar och bestick sker i de utställda kärlen i Microtorget, vänligen använd dessa. Tack för er förståelse och hjälp med att skapa den bästa miljön och möjligheten för att kunna värma maten i Jöns Jacob. Fastighetsavdelningen Karolinska Institutet Inifrånperspektiv • Du kan hämta papptallrikar… • Ta med vatten fl aska … • Återvinn i kärlen …
 20. Jonas Söderström • 2023 Re: Trasslet med SBS-servern Vi har

  ju haft problem med SBS-servern sedan i december. Den har bl a indikerat varningar för fi ler i backuploggen. Jag har kört diskkontrollen, men hann tyvärr inte med att köra hela underhållsprocessen pga tidsbrist. Den genomförde i alla fall ett fl ertal justeringar i fi lsystemet, som kan ses i Application Log (Event Viewer). Alla kommer ju inte åt den, så jag har länkat till en text fi l med innehållet för den aktuella händelsen. Jag har t.ex. inte haft möjlighet att se om den genomförda åtgärden har haft någon påverkan på VPN-tjänsten. Servern ska nu vara mer korrekt än före avbrottet, men om ni upptäcker problem så kontakta gärna mig per mail. /Lasse
 21. Jonas Söderström • 2023 Re: Trasslet med SBS-servern Vi har

  ju haft problem med SBS-servern sedan i december. Den har bl a indikerat varningar för fi ler i backuploggen. Jag har kört diskkontrollen, men hann tyvärr inte med att köra hela underhållsprocessen pga tidsbrist. Den genomförde i alla fall ett fl ertal justeringar i fi lsystemet, som kan ses i Application Log (Event Viewer). Alla kommer ju inte åt den, så jag har länkat till en text fi l med innehållet för den aktuella händelsen. Jag har t.ex. inte haft möjlighet att se om den genomförda åtgärden har haft någon påverkan på VPN-tjänsten. Servern ska nu vara mer korrekt än före avbrottet, men om ni upptäcker problem så kontakta gärna mig per mail. /Lasse Viktigaste! ”Öh, fortfarande problem…” Vill berätta hur hårt han jobbat Extra info för särskilt intresserade
 22. Jonas Söderström • 2023 Ämne: Nu fungerar servern igen Vi

  har fi xat problemen med vår server. Den ska nu fungera bättre än innan strulet började. (Det kan fortfarande fi nnas några störningar. Vi osäkra på hur VPN- tjänsten fungerar, då vi inte kunnat kontrollera denna fullt ut.) Om du upptäcker något nytt problem, mejla mig. Lasse på IT-avdelningen Strunta i? Direkt på nyttan! Hjälte! 😍
 23. Jonas Söderström • 2023 Sveriges energiläge: Ny lägesbild 6 december

  Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det fi nns en risk för e ff ektbrist under vinterns höglasttimmar och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Energimyndigheten bedömer fortsatt att risken för störningar i drivmedelsförsörjningen av mellandestillat, inklusive vinterdiesel, är förhöjd. Risken bedöms fortsätta in i år 2023. Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det fi nns osäkerheter i den framtida utvecklingen. Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och den kommande vintern. Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Det kommer sannolikt att vara fl er utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023.
 24. Jonas Söderström • 2023 Sveriges energiläge: Ny lägesbild 6 december

  Elförsörjningen i Sverige är i nuläget ansträngd, men stabil. Det fi nns en risk för e ff ektbrist under vinterns höglasttimmar och osäkerheten ökar markant när Oskarshamn 3 tas ur drift 9–18 december. Energimyndigheten uppmanar fortsatt att minska elanvändningen. Energimyndigheten bedömer fortsatt att risken för störningar i drivmedels- försörjningen av mellandestillat, inklusive vinterdiesel, är förhöjd. Risken bedöms fortsätta in i år 2023. Gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden är i nuläget robust, men det fi nns osäkerheter i den framtida utvecklingen. Energimyndigheten understryker fortsatt vikten av att samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen kontinuitetssäkrar sin verksamhet givet det säkerhetspolitiska läget och den kommande vintern. Den preliminära statistiken över elanvändningen i november visar en minskning för Sverige som helhet med 8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år. Det kommer sannolikt att vara fl er utmaningar för gasförsörjningen på den dansk-svenska marknaden under vintern 2023/2024 än vad som är fallet under 2022/2023. Etikett Bedömingar / Uppmaningar Gas igen? Vilka? ?
 25. Jonas Söderström • 2023 • ”Fortsätt spara el” • Uppmaningar

  – gör! – först • Punktlista eller underrubriker Redan i rubriken
 26. Jonas Söderström • 2023 Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från

  och med det år du fyller 20 år av en tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras.
 27. Jonas Söderström • 2023 Kort om tandvårdsförsäkringen Du omfattas från

  och med det år du fyller 20 år av en tandvårdsförsäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård respektive protetik och tandreglering. Med bastandvård menas undersökning, förebyggande tandvård, de vanligaste behandlingarna som lagning av hål, tanduttagning och rotbehandlingar samt akuttandvård. I den del som kallas protetik och tandreglering ingår bland annat behandlingar med bryggor och kronor, avtagbara proteser, implantat och olika typer av tandställningar. Hur stor ersättning du får genom tandvårdsförsäkringen beror bland annat på din ålder och vilken behandling som ska utföras. Punktlistor
 28. Jonas Söderström • 2023 Du omfattas från och med det

  år du fyller 20 år av en tandvårds- försäkring. Tandvårdsförsäkringen innebär att du inte själv behöver betala hela kostnaden för din tandvård. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård samt protetik och tandreglering. Med bastandvård menas • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera I protetik och tandreglering ingår • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Hur stor ersättning du får beror bland annat på ….
 29. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då betalar en tandvårdsförsäkring resten. Tandvårdsförsäkringen delas upp i två delar, bastandvård samt protetik och tandreglering. Med bastandvård menas • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera I protetik och tandreglering ingår • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Hur stor ersättning du får beror bland annat på …. Men även här!
 30. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då står en tandvårdsförsäkring för resten. Tandvårdsförsäkringen har två delar. I den första delen ingår • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera Detta kallas bastandvård. Den andra delen täcker land annat • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Detta kallas i försäkringen protetik och tandreglering. Hur stor ersättning du får beror bland annat på ….
 31. Jonas Söderström • 2023 Från och med det år du

  fyller 20 år betalar du bara en del av kostnaden för din tandvård. Då står en tandvårdsförsäkring för resten. Tandvårdsförsäkringen har två delar. I den första delen ingår • undersökning, • förebyggande tandvård, • lagning av hål, med mera Detta kallas bastandvård. Försäkringen täcker x procent …. Den andra delen täcker bland annat • bryggor och kronor, • proteser, • tandställningar. Detta kallas i försäkringen protetik och tandreglering. Här betalar du upp till x tusen …
 32. Jonas Söderström • 2023 Vi har fått ett meddelande från

  arbetsförmedlingen Av meddelandet som vi har fått från arbetsförmedlingen framgår att du inte har varit aktivt arbetssökande under december månad 2020. Vi avskriver meddelandet Du har nyligen fått ett beslut från oss om ett annat meddelande. Eftersom det här meddelandet avser ditt arbetssökande fram till den 1 januari 2021 och vårt förra beslut om sanktion skickades till dig den 11 januari 2021, varken utreder eller fattar vi något beslut om det nya meddelandet. Det beror på att du ska ha möjlighet att läsa det första beslutet innan du får ett nytt, för att du ska veta vad som krävs av dig. Om vårt tidigare beslut skulle ändras, kommer vi att pröva om det här meddelandet påverkar din ersättning. Varför får du det här brevet När arbetsförmedlingen har skickat ett meddelande till oss ska vi ta ställning till om uppgifterna påverkar din arbetslöshetsersättning. Då har du rätt att få information från oss om att vi har fått ett meddelande, och vad det innebär för dig. Kontakta oss om du har frågor Om du har frågor får du gärna ringa mig. Du kan också skicka ett meddelande via Mina sidor.
 33. Jonas Söderström • 2023 Vi har fått ett meddelande från

  arbetsförmedlingen Av meddelandet som vi har fått från arbetsförmedlingen framgår att du inte har varit aktivt arbetssökande under december månad 2020. Vi avskriver meddelandet Du har nyligen fått ett beslut från oss om ett annat meddelande. Eftersom det här meddelandet avser ditt arbetssökande fram till den 1 januari 2021 och vårt förra beslut om sanktion skickades till dig den 11 januari 2021, varken utreder eller fattar vi något beslut om det nya meddelandet. Det beror på att du ska ha möjlighet att läsa det första beslutet innan du får ett nytt, för att du ska veta vad som krävs av dig. Om vårt tidigare beslut skulle ändras, kommer vi att pröva om det här meddelandet påverkar din ersättning. Varför får du det här brevet När arbetsförmedlingen har skickat ett meddelande till oss ska vi ta ställning till om uppgifterna påverkar din arbetslöshetsersättning. Då har du rätt att få information från oss om att vi har fått ett meddelande, och vad det innebär för dig. Kontakta oss om du har frågor Om du har frågor får du gärna ringa mig. Du kan också skicka ett meddelande via Mina sidor. Borde aldrig skickats. Fixa systemet istället!
 34. Jonas Söderström • 2023 Text 7: Instruktion från Skolverkets Lärportalen,

  delen ”Främja motivation, lärande och välbefinnande” (2022).
 35. Jonas Söderström • 2023 … Syftet med delen är att

  bidra med ökad kunskap om olika förmågor som kan relateras till elevers utveckling av olika strategier i lärandet kopplat till utformning av undervisning. Grundläggande utgångspunkter är att använda pedagogiska strategier som hjälper eleverna att behålla fokus samt en undervisning som placeras in i ett sammanhang och stöttar eleverna i att aktivera sina bakgrundskunskaper kring ett visst ämne. Tillsammans med dina kollegor får du pröva olika sätt att stödja elevernas tilltro till den egna förmågan genom att utveckla strategier för att kommunicera tydliga förväntningar, att arbeta med olika typer av stödstrukturer för ökad självständighet och att utveckla strategier som stödjer eleverna i att påbörja, genomföra och slutföra uppgifter i undervisningen.
 36. Jonas Söderström • 2023 … Syftet med delen är att

  bidra med ökad kunskap om olika förmågor som kan relateras till elevers utveckling av olika strategier i lärandet kopplat till utformning av undervisning. Grundläggande utgångspunkter är att använda pedagogiska strategier som hjälper eleverna att behålla fokus samt en undervisning som placeras in i ett sammanhang och stöttar eleverna i att aktivera sina bakgrundskunskaper kring ett visst ämne. Tillsammans med dina kollegor får du pröva olika sätt att stödja elevernas tilltro till den egna förmågan genom att utveckla strategier för att kommunicera tydliga förväntningar, att arbeta med olika typer av stödstrukturer för ökad självständighet och att utveckla strategier som stödjer eleverna i att påbörja, genomföra och slutföra uppgifter i undervisningen. Punktlista Punktlista Gör radikal omskrivning!
 37. Jonas Söderström • 2023 (Exempel) Hur kan du hjälpa eleverna

  att behålla fokus under en lektion? Hur kan du få eleverna att använda kunskaper som de redan har i ämnet? I den här delen ska du, tillsammans med dina kollegor, få pröva olika sätt att öka elevernas tilltro till sin egen förmåga. Vi visar hur du kan • Kommunicera tydliga förväntningar • Öka elevernas självförtroende • Stötta dem att börja, genomföra och slutföra uppgifter. Originalets lix: 78 Nytt lix: 40
 38. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Mars 12 Interaktions- design. UX-process.

  UX Research. Kundresa. Länkar. Bild på webb. Torsdag Februari 29 Tisdag Mars 5 Vecka 11 Vecka 9 Vecka 10 Typografi. Textdesign. Torsdag Mars 7