Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Träff #20 • SEO, Testning, motionskampanj • 7 jun • vt24 • UX Writing • Nacakdemin

Träff #20 • SEO, Testning, motionskampanj • 7 jun • vt24 • UX Writing • Nacakdemin

Jonas Söderström

June 07, 2024
Tweet

More Decks by Jonas Söderström

Other Decks in Design

Transcript

 1. Jonas Söderström • 2023 SEO Testa text … ett mätbart

  exempel UX writing • Trä ff #20 • Fredag 7 juni Jonas Söderström • Nackademin • Vt 2024
 2. Jonas Söderström • 2023 Enkla prepositioner Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn… (skriv för eller vid) En analys när det gäller bakomliggande orsaker... (skriv av) Favorit när det gäller förstaplatsen är... (skriv till) Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... (skriv om) ... vår tilltro till politiker när det gäller miljöfrågor är låg. (skriv i)
 3. Jonas Söderström • 2023 Verb istället! Praxis när det gäller

  omhändertaganden av barn är att... Praxis när barn omhändertas är att… En analys när det gäller bakomliggande orsaker visar... En analys av varför det började brinna visar… Favorit när det gäller förstaplatsen är Tiger Woods Favorit är Tiger Woods Det han kan berätta när det gäller brandens förlopp... Det han kan berätta om hur branden började …
 4. Jonas Söderström • 2023 37 Miniuppgift: leta efter ”när det

  gäller” genomför(s) bedriver innebär utför(s) möjliggör(s) användning distribution införande process arbete material utveckling möjlighet roll när det gäller tomma verb substantiverade verb abstrakta substantiv
 5. Jonas Söderström • 2023 Leta efter ”i” När ”i” används

  i abstrakta sammanhang, kan man ofta förenkla meningarna. Ett Frågor&Svar-dokument underlättar för de inblandade i kommunikationen med journalister och andra intressenter. Ett Frågor&Svar-dokument hjälper de inblandade att kommunicera bättre med journalister och andra intressenter. Notera hur ”i” tvingar fram ett substantiv i stället för ett verb!
 6. Jonas Söderström • 2023 Erik Wellander När satserna på detta

  sätt blåsas upp och ordmassan alltså ökas utan motsvarande ökning av tankeinnehållet, så blir följden, som vid all in fl ation, en värdeminskning.” Ur Riktig svenska, 1939 (s 145) ’’
 7. Jonas Söderström • 2023 Onödiga förstärkningar (adverb) • Vi har

  arbetat påtagligt med att förbättra kvalitén... • Företaget har medvetet tagit ställning mot barnarbete i sitt regelverk • De praktiska möjligheterna till ökat aktivt deltagande måste utvecklas • Tips: testa om en förstärkning verkligen är meningsfull genom att byta adverbet till sin motsats! • Vi har omedvetet tagit ställning mot barnarbete … ???
 8. Jonas Söderström • 2023 X-stad kommun har god tillgång på

  en väl utbyggd och högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbe fi nnande. Den första veterinärstationen startades redan 1931. Idag styrs verksamhetens av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länsstyrelsens inspektion. Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktionsnedsättningar. Dessa kan ibland förefalla allvarliga, men varje åtgärd vidtages i sådana fall för att säkerställa att nedsättningen inte ska hämma djurets möjlighet att bibehålla sina väsentliga och artunika beteenden. Man tillser till exempel att djuret har förmåga att ska ff a sitt foder, och kan därigenom trygga en hög livskvalitet för djuret. Ängslig utförlighet Mer så!
 9. Jonas Söderström • 2023 • - inte i titel •

  - inte i URL • + i rubrik • - sällan i text 👎
 10. Jonas Söderström • 2023 Antalet sökningar på ”svinin fl uensa”

  var ca 100 ggr vanligare än på A(H1N1) enligt serverstatistik som var tillgänglig.
 11. Jonas Söderström • 2023 • Den första sidan, Sjukvårdsguiden, var

  en kommersiell aktör. • Låg som nr 1 på Google på sökning på ”svinin fl uensa” • Den andra, 1177.se, fi nansieras av skattemedel. • Fanns inte bland de 50 första trä ff arna på Google (5 sidor). Antalet besök torde varit mikroskopiskt. Väl använda resurser?
 12. Jonas Söderström • 2023 Vad som (med hyfsad sannolikhet) är

  viktigast •Inlänkar från andra sajter •Interna länkar med nyckelord •Total UX på sajten •URL med nyckelord •Bra kvalité!
 13. Jonas Söderström • 2023 Vad man måste se upp med

  •ROT •Redundant •Outdated •Trivial
 14. Jonas Söderström • 2023 Läs igenom texten. Stryk över ord

  eller uttryck med den färg som motsvarar vad du känner: • Det här var enkelt. • Det här gjorde att jag kände mig säker/trygg. • Det här förstod jag inte riktigt. • Det här gjorde mig nervös, som om något dåligt skulle kunna hända. Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika identi fi erare och standardinformation som skickas av en enhet för personanpassade annonser och andra typer av innehåll, annons- och innehållsmätning samt målgruppsinsikter, samt för att utveckla och förbättra produkter. Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om geogra fi sk positionering och identi fi ering via skanning av enheten. Du kan klicka för att godkänna vår och våra leverantörers uppgiftsbehandling enligt beskrivningen ovan. Alternativt kan du få åtkomst till mer detaljerad information och ändra dina inställningar innan du samtycker eller för att neka samtycke. Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte kräver ditt samtycke, men du har rätt att invända mot sådan uppgiftsbehandling. Du kan när som helst ändra dina preferenser genom att återvända till den här webbplatsen eller besöka vår integritetspolicy. Välj de egenskaper du vill kolla!
 15. Jonas Söderström • 2023 Bestäm vad du behöver ha reda

  på • Testa ofta och små delar under arbetets gång … • Testa i varje sprint! • …och sedan den stora helheten.
 16. Jonas Söderström • 2023 Verktyg i research- och testarbetet Testkort

  • Vi tror att… (hypotes) • För att veri fi era det kommer vi att… (test) • Och mäta… (mätpunkt) • Vi har rätt om… (kriterier)
 17. Jonas Söderström • 2023 Förstår de våra begrepp? Vad fi

  nns under ”Studiemedel”, tror du? Tja, pennor, block, linjaler och sånt …
 18. Jonas Söderström • 2023 Förstår de våra begrepp? Vad fi

  nns under ”Studiemedel”, tror du? 💶 = studiebidrag
 19. Jonas Söderström • 2023 Skriv scenarios • Skriv ett eller

  fl era scenarios: • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present till ditt barnbarn. Du undrar hur mycket totalpriset kommer att bli…” • Var beredd att anpassa dem: • ”Du har funderat på att köpa en modelljärnväg i present till ditt syskonbarn…”
 20. Jonas Söderström • 2023 ”Prajma” inte användarna på dina ord

  • I scenariot: undvik exakt det ord eller uttryck som fi nns på en knapp eller länk du vill testa • Du undrar hur mycket frakten kommer att kosta … Frakt • Du undrar vad totalpriset kommer att bli …
 21. Jonas Söderström • 2022 Att rekrytera testpersoner 1. Låt kunden

  göra det, och sätta upp tider (efter dina instruktioner om time slots, pauser etc) 2. Använd en agentur. Jag har haft bra samarbete med Norstat. 3. Gerillaundersökningar / fältstudier. Gå på random folk på plats, i lunchkön, etc.
 22. Jonas Söderström • 2022 Praktiska tips • Vara två: •

  En lyssnar (och frågar). • En antecknar och har ett stoppur rullande. • Spela in men anteckna också. Gå inte igenom band efteråt. • Om något särskilt bra, sägs eller händer anteckna tiden. Hitta just det stället. • Jag skriver hellre för hand än på dator, • Sätt av en timme direkt efter intervjun för att förtydliga. anteckningarna och kort diskutera med varandra • Man orkar knappast mer än tre eller fyra intervjuer per dag.
 23. Jonas Söderström • 2023 ”Talk-aloud protocol” Uppmana testpersonen att prata

  och kommentera … Här vill de att jag ska gå till nästa steg … … men det viktigaste kan vara att kolla när hen tystnar! ?????
 24. Jonas Söderström • 2023 Observera och mäta • Hur många

  lyckas med uppgiften? • Är de säkra på att de gjort rätt? • Hur många gör fel? • Hur många gör fel men tror att de gjort rätt? • Hur många ger upp och lyckas inte slutföra? • Tid att genomföra uppgift? • Om de lyckats: Kan de förklara för en tredje person hur de gjorde?
 25. Jonas Söderström • 2022 Sammanfatta tillsammans Vad hörde vi? Vad

  stack ut? Vad var tydligt? Vad bekräftades? Vad var nytt, oväntat? Något vi behöver följa upp
 26. Jonas Söderström • 2022 Justera löpande • Gör en test

  run med en eller två användare. • Utvärdera materialet, scope, tid, plats, urval. • Repeat if necessary.
 27. Jonas Söderström • 2023 Bostadsrättsföreningen • ≈ 250 lägenheter •

  Svårt att få villiga till styrelse och förtroendeuppdrag • ≈ 20 personer på årsmöte (varav styrelsen 8) 🤔
 28. Jonas Söderström • 2023 Hur få folk att ställa upp

  så man får ihop en styrelse? 🤔
 29. Jonas Söderström • 2023 ”Gå med i styrelsen” är inte

  första steget Styrelseuppdrag Komma på årsmötet Skriva en motion
 30. Jonas Söderström • 2023 (Ännu mer generellt: Jag kan inte

  göra något åt Trump. Men jag kanske kan öka det demokratiska engagemanget i min närmiljö.) 😞
 31. Jonas Söderström • 2023 0 2 4 6 8 10

  12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal motioner
 32. Jonas Söderström • 2023 A ffi scherna sattes upp i

  alla portar, och byttes ut efter 4–5 dagar. Så kampanjen varade i ett par veckor fram till sista datum för motioner.
 33. Jonas Söderström • 2023 0 2 4 6 8 10

  12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal motioner Fördubbling! All time high!
 34. Jonas Söderström • 2023 0 2 4 6 8 10

  12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal motioner 250%!
 35. Jonas Söderström • 2023 0 2 4 6 8 10

  12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antal motioner Corona? Sämre koncept? (… men fortfarande +500 % över snittet från åren innan)
 36. Jonas Söderström • 2023 0 2 4 6 8 10

  12 14 16 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Antal motioner Noll!
 37. Jonas Söderström • 2024 Tisdag Juni 18 Inlämning av uppgift

  3 senast söndag 16 juni kl 23.59 Torsdag Juni 13 Avslutning. Vecka 25 Genomgång av uppgift 3. Vecka 24 Tisdag Juni 11 Länkar. Interaktions- design, UX-process. Onsdag Juni 19