Hypermedia Affordance

Hypermedia Affordance

Hypermedia Affordance with BEAR.Sunday

Aad26cd7119bd8c0c2bbea107515716d?s=128

Akihito Koriyama

July 30, 2017
Tweet

Transcript

 1. Hypermedia affordance with BEAR.Sunday @koriym 2017

 2. None
 3. IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ"⒎PSEBODF

 4. IUUQFLSJUTKQXQDPOUFOUVQMPBETDPNJDB⒎PSEBODFQEG

 5. None
 6. GET /menu

 7. None
 8. None
 9. no affordance

 10. None
 11. None
 12. rel=“order” !

 13. /order
 
 but how ?

 14. OPTIONS /order

 15. None
 16. None
 17. POST /order/?name=latte ☕

 18. None
 19. PUT /order?id=123&extra=shot

 20. None
 21. GET /order?id=123

 22. None
 23. OPTIONS /payment

 24. PUT: the payment should be idempotent

 25. IUUQTXXXJOGPRDPNKQBSUJDMFTXFCCFSSFTUXPSLqPX Resource interface for state machine URI as state "

  " "
 26. 200 GET /menu
 201 POST /order/?name=latte
 100 PUT /order/?order_id=1234&extra=shot
 200

  PUT /payment?order_id&card_num=123&expire=101018
 URIs as event source
 27. * CQS * CQRS * Discoverable * Cache * Observe

  * Message Driven Development * Micro Service * Event Sourcing * Decoupled Component REST++
 28. Hypermedia API

 29. Hypermedia Driven Development

 30. None
 31. IUUQTXXXXPSHJOUFHSBUJPOXPSLTIPQQIZQFSNFEJBPSJFOUFEEFTJHOQEG

 32. IUUQTXXXJOGPRDPNKQBSUJDMFTXFCCFSSFTUXPSLqPX

 33. None
 34. None
 35. Self-Descriptive API

 36. None
 37. CURIEs (Compact URI) IUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ$63*&

 38. None
 39. None
 40. None
 41. IUUQKTPOTDIFNBPSH

 42. backend + front-end UPEPKTPO UPEPTKTPO

 43. None
 44. ? REST API

 45. REST != CRUD over HTTP

 46. REST != Return JSON with pretty URI

 47. None
 48. IUUQTXXXJOGPRDPNOFXT$36%3&45

 49. IUUQTUXJUUFSDPNpFMEJOHTUBUVT

 50. None
 51. None
 52. Network affordance

 53. Information (+ affordance) NFOV SFMlPSEFSz

 54. hypermedia affordance SFMlPSEFSz

 55. Internet Programing

 56. = Programing Internet

 57. BEE B⒎PSEBODF