Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BPStudy #112 LT @kotomacontact

9041fdff5d57103cd0636ef0515dd14b?s=47 kotoma
December 19, 2016
400

BPStudy #112 LT @kotomacontact

9041fdff5d57103cd0636ef0515dd14b?s=128

kotoma

December 19, 2016
Tweet

Transcript

 1. ෼ͰৼΓฦΔ ౦ژϠΫϧτεϫϩʔζ #14UVEZ

 2. ࣗݾ঺հ w ͜ͱ· w !LPUPNBDPOUBDU w ͪͳϠΫʢ෢಺ϑΝϯʣ

 3. ̎̌̍̒೥

 4. ౦ژϠΫϧτεϫϩʔζ

 5. ̑ҐPS[ ̒̐উ̓̔ഊ෼

 6. ͱ͍͏͜ͱͰ

 7. ࠓ೥ͷઓ͍ΛৼΓฦΓ·͠ΐ͏ ͜͜·Ͱ෼੾ͬͯͳ͍ͱ΍͹͍

 8. ʙ݄
 ̍ϲ݄ඵͰߦ͖·͢

 9. উഊ෼

 10. ɾТɾA

 11. ओͳग़དྷࣄ w ੒੉ɺΩϟϦΞॳͷάϥεϥඃ஄ w ൧ݪɺϥΠΞϯɺྺ࢙త࿨ղ ˡ͜Ε͔Β̎೥Ͱ͢Ͷɻ

 12. ओͳ͚͕ਓ w όϨϯςΟϯʢ೑཭Εɿʙʣ w େҾʢࠊ௧ɿʙʣ w ിࢁʢഎதͷ௧Έɿʙʣ w ୩಺ʢࢮٿࠎંɿʙʣ w

  ্ాʢࢮٿࠎંɿʙʣ w ઒ౡܚࡾʢਟଳଛইɿʙʣˡ4#)
 13. ओͳ͚͕ਓ̎ w ࢁຊ఩࠸ʢӈගਟଳ࠶ݐखज़ɿʙʣ w ੴࢁʢ৘ใͳ͠ɿ݄ʙʣ w ϖϨεʢΠϯϑϧΤϯβɿʙʣ w ಙࢁʢΠϯϑϧΤϯβɿʙʣ w

  ؗࢁʢӈග௧ˠखज़ɿʙʣ w σΠϏʔζʢഎے௧ɿʙʣ
 14. উഊ

 15. ओͳग़དྷࣄ w ৽֞๫౤ w ߕࢠԂͰͷࢼ߹தʹ্ۭ͔Βڕ͕མԼ
 ʢ͍ΘΏΔόϨϯςΟϯWT'JTIࣄ݅ʣ ˡ͜Μͳ5γϟπ΋ ࡞ΒΕ·ͨ͠Ͷ

 16. ओͳ͚͕ਓ w ੴ઒ʢ;͘Β͸͗௧ɿʙʣ w Ҏ্ʂ

 17. ͲΜͲΜ͍͖·͢

 18. ̕উഊ

 19. ɾТɾA ·ͨෛ͚ӽ͠

 20. ओͳग़དྷࣄ w ϗʔϜਆٶͰΦϦοΫεʹ·͔͞ͷ̏࿈ഊ ˡߴҪWTίʔσΟΤͷ ҟ࣍ݩ໺ٿ΋͜ͷ̏࿈ઓ

 21. ओͳ͚͕ਓ w ിࢁʢࠎ࠳ইɿʙʣ w ࠓ࿘ʢ೴਒ᚰɿʙʣ
 ೴਒ᚰϧʔϧ͸͜ͷλΠϛϯάͰࢪߦ

 22. ओͳ͚͕ਓ̎ w ੴࢁʢݞ௧ɿʙʣ w ੴ઒ʢ;͘Β͸͗௧ɿʙʣ w ݹ໺ʢӈݞෛইɿʙʣ w খ઒ʢࠊͷுΓɿʙʣ w

  ݪथཧʢӈݞͷ೑཭Εɿʣ
 23. ϩʔςશ໓Ͱ͸ɻɻɻ

 24. ݄̓

 25. ̔উഊ

 26. ҆ఆͷഊ

 27. ओͳग़དྷࣄ w ΦϯυϧηΫؼࠃʼୀஂ w ࢁా఩ਓ͞Μ̍̌̌߸ w ਓؒࠃๅࢁా఩ਓ͞Μ͕ాݪ͔Βࢮٿ

 28. ओͳ͚͕ਓ w ઒୺ʢࠎંɿʙʣ w ߴҪʢے࠳ইɿʙʣ w ଜதʢගͷுΓɿʙʣ

 29. ΫϦʔϯφοϓɻɻɻ

 30. ݄̔

 31. ̍̑উ̕ഊ

 32. ͑ͬɺউͪӽ͠ʁ ʀƄƅ`Тƅ 

 33. ॵ͍ͷʹʁ԰֎ॵ͍ͷʹʁ

 34. ओͳग़དྷࣄ w ށా܉GFBUɽόϨϯςΟϯ͕ڧ͍ w খ઒͕উഊͷ޷੒੷Ͱ݄ؒ.71

 35. ओͳ͚͕ਓ w ࢁాʢࠎ࠳ইɿʙʣ w ਿӜʢࠊ௧ɿʙʣ w ଜதʢගͷுΓɿʙʣ

 36. ݄̕ʙ

 37. উഊ

 38. ओͳग़དྷࣄ w ࢁా఩ਓ͞Μ̏̌౪ྥΛܾΊͯτϦϓϧεϦʔ֬ఆ w ਓؒࠃๅࢁా఩ਓ͞Μʹؠః͕ࢮٿ w ϧʔΩʔኍԬɺॳଧ੮ͰຊྥଧʢࡾӜେี͔Βʣ ˡϑΥʔϜ͕׬શʹࢁా

 39. ओͳ͚͕ਓ w ࢁాʢࢮٿɿڧߦग़৔ܧଓʣ w ࠓ࿘ʢߕঢ়થػೳ௿Լ঱ɿʙʣ

 40. ͸͍ɺ͓͔ͭΕ͞·Ͱͨ͠ɻ

 41. ·ͱΊ

 42. ਟଳ͕ͭͳ͕͍ͬͯͯ΋ ༏উ͸Ͱ͖ͳ͍ʂ

 43. ϠΫϧτͱ͍͑͹ ਟଳ ͱ͍͏࣌୅Ͱ͸ͳ͍ʂ

 44. ͋ͱ

 45. ࡔޱ࠷ߴʂʂ

 46. ͋Γ͕ͱ͏ΦϦοΫεʂ

 47. ͪͳΈʹ

 48. ๻ͷ؍ઓ࣌̍̎উ̐ഊ

 49. ๻ͷ؍ઓ࣌̍̎উ̐ഊ

 50. ˌͳ͍

 51. ͱ͍͏͜ͱͰ

 52. དྷ೥΋ϠΫϧτεϫϩʔζ ΑΖ͓͘͠Ͷ͕͍͠·͢ʂ