Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Microservice Everything Redux

Microservice Everything Redux

Refreshed version (after 2years) of the Microservice Everything presentation.

Jakub Marchwicki

October 24, 2017
Tweet

More Decks by Jakub Marchwicki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 1/107 MIKROSERWISY, WSZĘDZIE MIKROSERWISY, WSZĘDZIE

  MIKROSERWISY MIKROSERWISY Jakub Marchwicki [@kubem]
 2. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 2/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl the

  5 why’s of microservices the 5 why’s of microservices Mikroserwisy? Mikroserwisy? Mikroserwisy? Mikroserwisy? Mikroserwisy? Dlaczego? Dlaczego? (ง •̀ ω•́ )ง✧, dlaczego? •.◉, dlaczego? ༼☯ ﹏ ☯༽! Dlaczego?
 3. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 3/107 Software engineer Chief Mob

  O cer Jakub Marchwicki <@kubem> http://jakub.marchwicki.pl
 4. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 4/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl dlaczego

  mikroserwisy? dlaczego mikroserwisy? Całkiem prawdopodobna historia, chociaż wszystkie wydarzenia i postacie przedstawione poniżej są kcyjne.
 5. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 5/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl dnia

  pierwszego, siedział architekt dnia pierwszego, siedział architekt
 6. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 6/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl w

  swojej wieży z kości słoniowej w swojej wieży z kości słoniowej w smutku i niepewności
 7. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 7/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl i

  architekt rzekł i architekt rzekł
 8. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 8/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl niech

  nastaną mikroserwisy niech nastaną mikroserwisy
 9. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 9/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl niech

  nastaną małe usługi niech nastaną małe usługi zmieniające się z jednego tylko powodu
 10. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 10/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl niech

  usługi komunikują się niech usługi komunikują się z wykorzystaniem otwartych interfejsów
 11. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 11/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl i

  niech wyjście jednego będzie wejściem dla kolejnego i niech wyjście jednego będzie wejściem dla kolejnego
 12. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 12/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl uczyniwszy

  to architekt dał temu nazwę uczyniwszy to architekt dał temu nazwę
 13. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 13/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl nazwał

  to systemem rozproszonym nazwał to systemem rozproszonym
 14. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 14/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl i

  programiści widzieli to i programiści widzieli to i było to dobre
 15. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 15/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl i

  tak upłynął wieczór i poranek i tak upłynął wieczór i poranek (Rodz. 1, 4-13)
 16. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 16/107

 17. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 17/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl mikroserwisy

  mikroserwisy — Sam Newman “Mikroserwisy to koncept architektoniczny który w założeniu ma na celu rozprzęgnięcie rozwiązania poprzez jego dekompozycje funkcjonalną na mniejsze elementy, komunikujące się między sobą poprzez lekkie mechanizmy, często HTTP
 18. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 18/107

 19. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 19/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl mikroserwisy

  mikroserwisy Niewielki problem biznesowy Niezależny; niezależnie wdrażany Działający we własnym procesie Zarządzający swoimi danymi Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów
 20. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 20/107

 21. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 21/107 monolit to zło -

  mmkey? monolit to zło - mmkey?
 22. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 22/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl mikroserwisy

  są fajne mikroserwisy są fajne Czysty kod Tworzymy moduły które mają pojedynczą odpowiedzialność Są szybsze niż monolity Łatwiejsze w zarządzaniu Łatwiejsze do skalowania Docker, docker, docker, docker potencjalnie szybsze do wdrożenia, szybsze w działaniu nie wszyscy pracują na pojedynczym code-basie tutaj gdzieś powinien pojawić się Docker
 23. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 23/107 mikroserwisy są fajne -

  mmmkey? mikroserwisy są fajne - mmmkey?
 24. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 24/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl (…

  ) collection of task-oriented or dedicated systems that pool their resources and capabilities together to create a new, more complex system which offers more functionality and performance than simply the sum of the constituent systems
 25. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 25/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl system

  of systems system of systems (… ) collection of task-oriented or dedicated systems that pool their resources and capabilities together to create a new, more complex system which offers more functionality and performance than simply the sum of the constituent systems
 26. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 26/107

 27. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 27/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl co

  może pójść nie tak? co może pójść nie tak?
 28. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 28/107

 29. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 29/107

 30. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 30/107 // Exibit A +-------------+

  | | | Resources | | service | | | +-------------+ //
 31. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 31/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | | Access control | | Resources | | | | service | +------------------+ | | +-------------+ //
 32. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 32/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | | Access control | | Resources | | | | service | +------------------+ | | +-------------+ +----------------+ | | | Users | | repository | | | +----------------+ //
 33. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 33/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | | Access control | | Resources | | | | service | +------------------+ | | +-+-----------+ ^ | | +----------------+ | | | | | Users | | | repository | | | | | +----------------+ (1) + //
 34. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 34/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | | Access control | | Resources | | | | service | +------------------+ | | +-+-------+---+ ^ | | | | | +----------------+ | | | | | | | Users | | | (2) | repository | | +-----------> | | | +----------------+ (1) + //
 35. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 35/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | | Access control | | Resources | | | | service | +------------------+ | +<---------+ +-+-------+---+ (3) | ^ | | | | | | | +----------------+ | | | | | | | Users | | | (2) | repository | | +-----------> | | | +----------------+ (1) + //
 36. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 36/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | (4) | Access control | | Resources +------------>+ | | service | +------------------+ | +<---------+ +-+-------+---+ (3) | ^ | | | | | | | +----------------+ | | | | | | | Users | | | (2) | repository | | +-----------> | | | +----------------+ (1) + //
 37. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 37/107 // Exibit A +------------------+

  +-------------+ | | | | (4) | Access control | | Resources +------------>+ | | service | +------------------+ | +<---------+ +-+-------+---+ (3) | ^ | | | | | | | | | | +----------------+ | | | | | | | | | Users | | | | (2) | repository | | | +-----------> | | | | +----------------+ (1) | + | (.?.) v //
 38. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 38/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl droga

  ku mikroserwisom droga ku mikroserwisom
 39. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 39/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl droga

  ku mikroserwisom droga ku mikroserwisom — Christopher Alexander “ Piecemeal Growth to proces budowy krok po kroku, umożliwiający ciągłą ewaluację istniejącego systemu oraz elastyczne podejmowanie decyzji jaki powinien być kolejny krok.
 40. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 40/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl a

  scoring engine EXIBIT B EXIBIT B -- 2009
 41. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 41/107 +-----------------------------------------------+ | | |

  +-----------------------------------+ | | | | | | | Boundary: SOAP | | | | | | | +-----------------------------------+ | | | | | | | EJB | | | | | | | +-----------------------------------+ | | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | | | | | | JAX-WS | | JPA | | DROOLS | | | | | | | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | JBoss 4.2.x | | | +-----------------------------------------------+
 42. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 42/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Można

  to jakoś to wizualizować? Trudno jest sprzedać webservice. cel biznesowy? cel biznesowy?
 43. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 43/107 +-----------------------------------------------+ | | |

  +--------------------+--------------+ | | | | | | | | Boundary: SOAP | JSF | | | | | | | | +--------------------+--------------+ | | | | | | | EJB | | | | | | | +-----------------------------------+ | | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | | | | | | JAX-WS | | JPA | | DROOLS | | | | | | | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | JBoss 4.2.x | | | +-----------------------------------------------+
 44. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 44/107 +-----------------------------------------------+ | | |

  +-----------------+-----------------+ | +---------------+ | | | | | | | | | Boundary: SOAP | REST endpoint | <--------------+ | Dedicated | | | | | | | mobile | | +-----------------+-----------------+ | | Single Page | | | | | | Application | | | EJB | | | | | | | | | | | +-----------------------------------+ | +---------------+ | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | | | | | | JAX+WS | | JPA | | DROOLS | | | | | | | | | | | +--------+ +-------+ +----------+ | | | | | | JBoss 4.2.x | | | +-----------------------------------------------+
 45. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 45/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Rzeczy

  odmienne trzymaj oddzielnie ZAPAMIĘTAĆ ZAPAMIĘTAĆ
 46. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 46/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl microservices

  checklist microservices checklist Niewielki problem biznesowy Niezależny; niezależnie wdrażany Działający we własnym procesie Zarządzający swoimi danymi Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów     
 47. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 47/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl retrospekcja

  retrospekcja
 48. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 48/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl —

  James Lewis “ We define libraries as components that are linked into a program and called using in-memory calls, while services are out-of-process components who communicate with remote procedure calls
 49. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 49/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl consumer

  driven contracts consumer driven contracts (… ) drives the development of the Provider from its Consumers point of view, which means consumer describes what and how it wants to receive the information (in a form of a contract) and then provider implements the service following the given contract.
 50. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 50/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl huge

  image repository EXIBIT C EXIBIT C -- 2007
 51. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 51/107 +--------------------------------------+ | | |

  web / controllers | | | +-----------+--------------------------+ | | (1) | v +-------------------------------------+ | | | application logic | | | +--+-------------------------+--------+ | | | (2) ^ | (4) | | | v | (3) v | +----------+--+ +------------------+ | | | | | MySQL | | filesystem | | | | | +-------------+ +------------------+
 52. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 52/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl że

  nie da się pracować Szukajka jest taaaaaaka wolna cel biznesowy? cel biznesowy?
 53. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 53/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Jak

  nie - polub! Nie ma czegoś takiego jak legacy Gdy nikt nie używa - wyrzuć MIĘTAĆ MIĘTAĆ
 54. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 54/107 Proxy +-----+ +------------------+ |

  | /* | | +----------------+--------------------------> | | | | | | The Old stuff | | | | | +--------+ | | | | | | | | | +------------------+ | | | | | | | | | Elastic Search | | | | data push | | | | | | | | | | | +------------------+ | | | | /search | | | | | +--------------------------> | | <------+ | | | Elastic Search | | | | index | | | | | +-----+ +------------------+
 55. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 55/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl microservices

  checklist microservices checklist Niewielki problem biznesowy Niezależny; niezależnie wdrażany Działający we własnym procesie Zarządzający swoimi danymi Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów     
 56. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 56/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl retrospekcja

  retrospekcja
 57. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 57/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Andrew

  Tanenbaum — Consistency protocols (2007) “(… ) as every parent of a small child knows, converting a large object into small fragments is considerably easier than the reverse process.
 58. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 58/107 Write through update query

  +--------------------------+ +----------------------------------+ -------------------->| update denormalized view |-------->| update persistent (master) store | +--------------------------+ +----------------------------------+ Write behind update query +----------------------------------+ +---------------------------+ ---------------->| update persistent (master) store |----------->| update denormalized views | +----------------------------------+ +---------------------------+ Read through read query +--------------------------+ +---------------------------+ <---------------------| update denormalized view |<--------------| read persistent store | +--------------------------+ +---------------------------+
 59. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 59/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl co

  zapamiętać co zapamiętać z tych wszystkich projeków
 60. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 60/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl metoda

  małych kroków metoda małych kroków
 61. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 61/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl przestaną

  działać kiedyś monility to systemy "troszkę mniej rozproszone"
 62. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 62/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl nie

  rysuj - śledź i wizualizuj nie rysuj - śledź i wizualizuj
 63. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 63/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl niech

  aplikacja sama mówi gdzie spędza czas
 64. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 64/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl automatyzuj,

  automatyzuj automatyzuj, automatyzuj
 65. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 65/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl nawet

  pojedynczego JAR’a nie wdrażaj ręcznie
 66. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 66/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl a

  jeżeli już się zdecydujemy a jeżeli już się zdecydujemy to co robią nasze mikro serwisy kiedy nikt nie patrzy?
 67. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 67/107

 68. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 68/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl distributed

  computing distributed computing Leslie Lamport — Jakaś mailing lista Microsoft 1987 A distributed system is one in which the failure of a computer you didn’t even know existed can render your own computer unusable.
 69. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 69/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl distributed

  computing distributed computing
 70. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 70/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl fallacies

  of distributed computing fallacies of distributed computing — 1994 - 1998 (is) a set of assertions made by L Peter Deutsch and others at Sun Microsystems describing false assumptions that programmers new to distributed applications invariably make
 71. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 71/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl

 72. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 72/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl innymi

  słowy innymi słowy
 73. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 73/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl sieć

  ścierwi
 74. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 74/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl load

  balance load balance all the things
 75. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 75/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl …

  który load balancer wybrać? … który load balancer wybrać?
 76. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 76/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl AWS

  Elastic Load Balancer nginx Ribbon + Eureka Ribbon + Consul Kubernetes
 77. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 77/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl load

  balancing load balancing
 78. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 78/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl server-side

  load balancing server-side load balancing
 79. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 79/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl client-side

  load balancing client-side load balancing
 80. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 80/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Client-Side

  Service Discovery / Load balancing Server-Side Service Discovery / Load balancing
 81. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 81/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Client-Side

  Service Discovery / Load balancing Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium, gdzie inne serwisy szukają informacji o dostępności usług. Pozostałe serwisy samodzielnie decydują z którą z dostępnych instancji odbywa się komunikacja. Server-Side Service Discovery / Load balancing
 82. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 82/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Client-Side

  Service Discovery / Load balancing Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium, gdzie inne serwisy szukają informacji o dostępności usług. Pozostałe serwisy samodzielnie decydują z którą z dostępnych instancji odbywa się komunikacja. Server-Side Service Discovery / Load balancing Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium. Pozostałe serwisy odwołują się do repozytorium (pojedynczy adres sieciowy), które wewnętrznie przekierowuje ruch do jednej z dostępnych instancji.
 83. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 83/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl …

  który load balancer wybrać? … który load balancer wybrać?
 84. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 84/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl brewer’s

  theorem (cap theorem) brewer’s theorem (cap theorem) — 1998 (… ) it is impossible for a distributed computer system to simultaneously provide all three of the following guarantees: Consistency, Availability and Partition tolerance.
 85. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 85/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Consistency

  Availability Partition tolerance
 86. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 86/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Consistency

  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd. Availability Partition tolerance
 87. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 87/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Consistency

  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd. Availability Dostępność. Każdy odczyt zakończony jest sukcesem, nie ma gwarancji że dane które otrzymaliśmy są najświeższe. Partition tolerance
 88. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 88/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl Consistency

  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd. Availability Dostępność. Każdy odczyt zakończony jest sukcesem, nie ma gwarancji że dane które otrzymaliśmy są najświeższe. Partition tolerance Odporność na podział. System kontynuuje działanie pomimo awarii sieci i braku komunikacji pomiędzy węzłami.
 89. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 89/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl cap

  + network fallacies cap + network fallacies
 90. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 90/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl either

  Consistent or Available when Partitioned
 91. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 91/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl consistency

  vs availability consistency vs availability CP Wszystkie dane są spójne (przechowywane w atomowym repozytorium)
 92. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 92/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl consistency

  vs availability consistency vs availability AP Dane są rozproszone (na wzór sieci peer-to- peer)
 93. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 93/107

 94. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 94/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl …

  który load balancer wybrać? … który load balancer wybrać?
 95. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 95/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl cap

  + network latencies cap + network latencies
 96. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 96/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl in

  the absence of partitions, one has to choose between
 97. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 97/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl pacelc

  theorem pacelc theorem — Daniel J. Abadi 2012 Ignoring the consistency/latency tradeoff of replicated systems is a major oversight [in CAP], as it is present at all times during system operation, whereas CAP is only relevant in the arguably rare case of a network partition.
 98. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 98/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl latency

  w ludzkim ujęciu latency w ludzkim ujęciu
 99. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 99/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl One

  CPU cycle 0.4 ns 1 s Level 1 cache access 0.9 ns 2 s Main memory access (DDR DIMM) ~100 ns 4 min SSD I/O 50–150 μs 1.5–4 days Rotational disk I/O 1–10 ms 1–9 months Internet call SF to NYC 65 ms 5 years
 100. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 100/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl innymi

  słowy innymi słowy
 101. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 101/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl sieć

  zawsze ścierwi
 102. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 102/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl …

  który load balancer wybrać? … który load balancer wybrać?
 103. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 103/107 mikroserwisy są proste… mikroserwisy

  są proste…
 104. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 104/107 … ale nie są

  łatwe … ale nie są łatwe
 105. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 105/107 pytania? pytania?

 106. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 106/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl @kubem

  . http://speakerdeck.com/kubamarchwicki/microservice-everything-redux kuba.marchwicki@gmail.com http://jakub.marchwicki.pl/
 107. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 107/107 @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl @kubem

  ~ http://jakub.marchwicki.pl SegFault - wszystko co potrzebujesz wiedzieć aby awansować 26.04.2019 - Łódź http://segfault.events “ absolutnie niedogmatyczne podejście do programistycznych mód, alergia na bullshit, olewczy stosunek dla autortetów