Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Microservice Everything Redux

Microservice Everything Redux

Refreshed version (after 2years) of the Microservice Everything presentation.

Jakub Marchwicki

October 24, 2017
Tweet

More Decks by Jakub Marchwicki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 1/107
  MIKROSERWISY, WSZĘDZIE
  MIKROSERWISY, WSZĘDZIE
  MIKROSERWISY
  MIKROSERWISY
  Jakub Marchwicki [@kubem]

  View Slide

 2. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 2/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  the 5 why’s of microservices
  the 5 why’s of microservices
  Mikroserwisy?
  Mikroserwisy?
  Mikroserwisy?
  Mikroserwisy?
  Mikroserwisy?
  Dlaczego?
  Dlaczego?
  (ง •̀
  ω•́
  )ง✧, dlaczego?
  ●.◉, dlaczego?
  ༼☯

  ☯༽! Dlaczego?

  View Slide

 3. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 3/107
  Software engineer
  Chief Mob O cer
  Jakub Marchwicki <@kubem>
  http://jakub.marchwicki.pl

  View Slide

 4. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 4/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  dlaczego mikroserwisy?
  dlaczego mikroserwisy?
  Całkiem prawdopodobna historia, chociaż wszystkie wydarzenia i postacie przedstawione poniżej są kcyjne.

  View Slide

 5. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 5/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  dnia pierwszego, siedział architekt
  dnia pierwszego, siedział architekt

  View Slide

 6. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 6/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  w swojej wieży z kości słoniowej
  w swojej wieży z kości słoniowej
  w smutku i niepewności

  View Slide

 7. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 7/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  i architekt rzekł
  i architekt rzekł

  View Slide

 8. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 8/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  niech nastaną mikroserwisy
  niech nastaną mikroserwisy

  View Slide

 9. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 9/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  niech nastaną małe usługi
  niech nastaną małe usługi
  zmieniające się z jednego tylko powodu

  View Slide

 10. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 10/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  niech usługi komunikują się
  niech usługi komunikują się
  z wykorzystaniem otwartych interfejsów

  View Slide

 11. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 11/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  i niech wyjście jednego będzie wejściem dla kolejnego
  i niech wyjście jednego będzie wejściem dla kolejnego

  View Slide

 12. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 12/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  uczyniwszy to architekt dał temu nazwę
  uczyniwszy to architekt dał temu nazwę

  View Slide

 13. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 13/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  nazwał to systemem rozproszonym
  nazwał to systemem rozproszonym

  View Slide

 14. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 14/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  i programiści widzieli to
  i programiści widzieli to
  i było to dobre

  View Slide

 15. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 15/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  i tak upłynął wieczór i poranek
  i tak upłynął wieczór i poranek
  (Rodz. 1, 4-13)

  View Slide

 16. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 16/107

  View Slide

 17. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 17/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  mikroserwisy
  mikroserwisy
  — Sam Newman
  “Mikroserwisy to koncept architektoniczny który w założeniu ma
  na celu rozprzęgnięcie rozwiązania poprzez jego dekompozycje
  funkcjonalną na mniejsze elementy, komunikujące się między
  sobą poprzez lekkie mechanizmy, często HTTP

  View Slide

 18. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 18/107

  View Slide

 19. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 19/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  mikroserwisy
  mikroserwisy
  Niewielki problem biznesowy
  Niezależny; niezależnie wdrażany
  Działający we własnym procesie
  Zarządzający swoimi danymi
  Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów

  View Slide

 20. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 20/107

  View Slide

 21. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 21/107
  monolit to zło - mmkey?
  monolit to zło - mmkey?

  View Slide

 22. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 22/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  mikroserwisy są fajne
  mikroserwisy są fajne
  Czysty kod
  Tworzymy moduły które mają pojedynczą odpowiedzialność
  Są szybsze niż monolity
  Łatwiejsze w zarządzaniu
  Łatwiejsze do skalowania
  Docker, docker, docker, docker
  potencjalnie
  szybsze do wdrożenia, szybsze w działaniu
  nie wszyscy pracują na pojedynczym code-basie
  tutaj gdzieś powinien pojawić się Docker

  View Slide

 23. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 23/107
  mikroserwisy są fajne - mmmkey?
  mikroserwisy są fajne - mmmkey?

  View Slide

 24. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 24/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  (… ) collection of task-oriented or dedicated systems that pool their resources and capabilities
  together to create a new, more complex system which offers more functionality and performance
  than simply the sum of the constituent systems

  View Slide

 25. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 25/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  system of systems
  system of systems
  (… ) collection of task-oriented or dedicated systems that pool their resources and capabilities
  together to create a new, more complex system which offers more functionality and performance
  than simply the sum of the constituent systems

  View Slide

 26. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 26/107

  View Slide

 27. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 27/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  co może pójść nie tak?
  co może pójść nie tak?

  View Slide

 28. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 28/107

  View Slide

 29. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 29/107

  View Slide

 30. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 30/107
  // Exibit A
  +-------------+
  | |
  | Resources |
  | service |
  | |
  +-------------+
  //

  View Slide

 31. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 31/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | | Access control |
  | Resources | | |
  | service | +------------------+
  | |
  +-------------+
  //

  View Slide

 32. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 32/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | | Access control |
  | Resources | | |
  | service | +------------------+
  | |
  +-------------+
  +----------------+
  | |
  | Users |
  | repository |
  | |
  +----------------+
  //

  View Slide

 33. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 33/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | | Access control |
  | Resources | | |
  | service | +------------------+
  | |
  +-+-----------+
  ^
  |
  | +----------------+
  | | |
  | | Users |
  | | repository |
  | | |
  | +----------------+
  (1)
  +
  //

  View Slide

 34. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 34/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | | Access control |
  | Resources | | |
  | service | +------------------+
  | |
  +-+-------+---+
  ^ |
  | |
  | | +----------------+
  | | | |
  | | | Users |
  | | (2) | repository |
  | +-----------> | |
  | +----------------+
  (1)
  +
  //

  View Slide

 35. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 35/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | | Access control |
  | Resources | | |
  | service | +------------------+
  | +<---------+
  +-+-------+---+ (3) |
  ^ | |
  | | |
  | | +----------------+
  | | | |
  | | | Users |
  | | (2) | repository |
  | +-----------> | |
  | +----------------+
  (1)
  +
  //

  View Slide

 36. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 36/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | (4) | Access control |
  | Resources +------------>+ |
  | service | +------------------+
  | +<---------+
  +-+-------+---+ (3) |
  ^ | |
  | | |
  | | +----------------+
  | | | |
  | | | Users |
  | | (2) | repository |
  | +-----------> | |
  | +----------------+
  (1)
  +
  //

  View Slide

 37. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 37/107
  // Exibit A
  +------------------+
  +-------------+ | |
  | | (4) | Access control |
  | Resources +------------>+ |
  | service | +------------------+
  | +<---------+
  +-+-------+---+ (3) |
  ^ | | |
  | | | |
  | | | +----------------+
  | | | | |
  | | | | Users |
  | | | (2) | repository |
  | | +-----------> | |
  | | +----------------+
  (1) |
  + |
  (.?.)
  v
  //

  View Slide

 38. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 38/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  droga ku mikroserwisom
  droga ku mikroserwisom

  View Slide

 39. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 39/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  droga ku mikroserwisom
  droga ku mikroserwisom
  — Christopher Alexander
  “ Piecemeal Growth to proces budowy krok po kroku,
  umożliwiający ciągłą ewaluację istniejącego systemu oraz
  elastyczne podejmowanie decyzji jaki powinien być kolejny
  krok.

  View Slide

 40. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 40/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  a scoring engine
  EXIBIT B
  EXIBIT B
  -- 2009

  View Slide

 41. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 41/107
  +-----------------------------------------------+
  | |
  | +-----------------------------------+ |
  | | | |
  | | Boundary: SOAP | |
  | | | |
  | +-----------------------------------+ |
  | | | |
  | | EJB | |
  | | | |
  | +-----------------------------------+ |
  | |
  | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | | | | | | | |
  | | JAX-WS | | JPA | | DROOLS | |
  | | | | | | | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | |
  | |
  | JBoss 4.2.x |
  | |
  +-----------------------------------------------+

  View Slide

 42. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 42/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Można to jakoś to wizualizować?
  Trudno jest sprzedać webservice.
  cel biznesowy?
  cel biznesowy?

  View Slide

 43. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 43/107
  +-----------------------------------------------+
  | |
  | +--------------------+--------------+ |
  | | | | |
  | | Boundary: SOAP | JSF | |
  | | | | |
  | +--------------------+--------------+ |
  | | | |
  | | EJB | |
  | | | |
  | +-----------------------------------+ |
  | |
  | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | | | | | | | |
  | | JAX-WS | | JPA | | DROOLS | |
  | | | | | | | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | |
  | |
  | JBoss 4.2.x |
  | |
  +-----------------------------------------------+

  View Slide

 44. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 44/107
  +-----------------------------------------------+
  | |
  | +-----------------+-----------------+ | +---------------+
  | | | | | | |
  | | Boundary: SOAP | REST endpoint | <--------------+ | Dedicated |
  | | | | | | mobile |
  | +-----------------+-----------------+ | | Single Page |
  | | | | | Application |
  | | EJB | | | |
  | | | | | |
  | +-----------------------------------+ | +---------------+
  | |
  | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | | | | | | | |
  | | JAX+WS | | JPA | | DROOLS | |
  | | | | | | | |
  | +--------+ +-------+ +----------+ |
  | |
  | |
  | JBoss 4.2.x |
  | |
  +-----------------------------------------------+

  View Slide

 45. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 45/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Rzeczy
  odmienne
  trzymaj
  oddzielnie
  ZAPAMIĘTAĆ
  ZAPAMIĘTAĆ

  View Slide

 46. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 46/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  microservices checklist
  microservices checklist
  Niewielki problem biznesowy
  Niezależny; niezależnie wdrażany
  Działający we własnym procesie
  Zarządzający swoimi danymi
  Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów

  View Slide

 47. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 47/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  retrospekcja
  retrospekcja

  View Slide

 48. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 48/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  — James Lewis
  “ We define libraries as components that are linked into a
  program and called using in-memory calls, while services are
  out-of-process components who communicate with remote
  procedure calls

  View Slide

 49. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 49/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  consumer driven contracts
  consumer driven contracts
  (… ) drives the development of the Provider from its Consumers point of view,
  which means consumer describes what and how it wants to receive the
  information (in a form of a contract) and then provider implements the service
  following the given contract.

  View Slide

 50. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 50/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  huge image repository
  EXIBIT C
  EXIBIT C
  -- 2007

  View Slide

 51. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 51/107
  +--------------------------------------+
  | |
  | web / controllers |
  | |
  +-----------+--------------------------+
  |
  | (1)
  |
  v
  +-------------------------------------+
  | |
  | application logic |
  | |
  +--+-------------------------+--------+
  | |
  | (2) ^ | (4)
  | | |
  v | (3) v
  |
  +----------+--+ +------------------+
  | | | |
  | MySQL | | filesystem |
  | | | |
  +-------------+ +------------------+

  View Slide

 52. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 52/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  że nie da się pracować
  Szukajka jest taaaaaaka wolna
  cel biznesowy?
  cel biznesowy?

  View Slide

 53. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 53/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Jak nie - polub!
  Nie ma czegoś takiego jak legacy
  Gdy nikt nie używa - wyrzuć
  MIĘTAĆ
  MIĘTAĆ

  View Slide

 54. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 54/107
  Proxy
  +-----+ +------------------+
  | | /* | |
  +----------------+--------------------------> | |
  | | | | The Old stuff |
  | | | | +--------+
  | | | | | |
  | | | +------------------+ |
  | | | |
  | | | | Elastic Search
  | | | | data push
  | | | |
  | | | |
  | | | +------------------+ |
  | | | /search | | |
  | | +--------------------------> | | <------+
  | | | Elastic Search |
  | | | index |
  | | | |
  +-----+ +------------------+

  View Slide

 55. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 55/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  microservices checklist
  microservices checklist
  Niewielki problem biznesowy
  Niezależny; niezależnie wdrażany
  Działający we własnym procesie
  Zarządzający swoimi danymi
  Integrujący się z wykorzytaniem powszechnych interfejsów

  View Slide

 56. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 56/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  retrospekcja
  retrospekcja

  View Slide

 57. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 57/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Andrew Tanenbaum
  — Consistency protocols (2007)
  “(… ) as every parent of a small child knows, converting a large
  object into small fragments is considerably easier than the
  reverse process.

  View Slide

 58. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 58/107
  Write through
  update query +--------------------------+ +----------------------------------+
  -------------------->| update denormalized view |-------->| update persistent (master) store |
  +--------------------------+ +----------------------------------+
  Write behind
  update query +----------------------------------+ +---------------------------+
  ---------------->| update persistent (master) store |----------->| update denormalized views |
  +----------------------------------+ +---------------------------+
  Read through
  read query +--------------------------+ +---------------------------+
  <---------------------| update denormalized view |<--------------| read persistent store |
  +--------------------------+ +---------------------------+

  View Slide

 59. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 59/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  co zapamiętać
  co zapamiętać
  z tych
  wszystkich
  projeków

  View Slide

 60. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 60/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  metoda małych kroków
  metoda małych kroków

  View Slide

 61. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 61/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  przestaną działać
  kiedyś
  monility to systemy
  "troszkę mniej rozproszone"

  View Slide

 62. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 62/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  nie rysuj - śledź i wizualizuj
  nie rysuj - śledź i wizualizuj

  View Slide

 63. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 63/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  niech aplikacja sama mówi
  gdzie spędza czas

  View Slide

 64. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 64/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  automatyzuj, automatyzuj
  automatyzuj, automatyzuj

  View Slide

 65. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 65/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  nawet pojedynczego JAR’a
  nie wdrażaj
  ręcznie

  View Slide

 66. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 66/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  a jeżeli już się zdecydujemy
  a jeżeli już się zdecydujemy
  to co robią nasze mikro serwisy kiedy nikt nie patrzy?

  View Slide

 67. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 67/107

  View Slide

 68. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 68/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  distributed computing
  distributed computing
  Leslie Lamport
  — Jakaś mailing lista Microsoft 1987
  A distributed system is one in which the failure of a computer you didn’t even know existed can
  render your own computer unusable.

  View Slide

 69. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 69/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  distributed computing
  distributed computing

  View Slide

 70. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 70/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  fallacies of distributed computing
  fallacies of distributed computing
  — 1994 - 1998
  (is) a set of assertions made by L Peter Deutsch and others at Sun Microsystems describing false
  assumptions that programmers new to distributed applications invariably make

  View Slide

 71. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 71/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl

  View Slide

 72. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 72/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  innymi słowy
  innymi słowy

  View Slide

 73. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 73/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  sieć
  ścierwi

  View Slide

 74. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 74/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  load balance
  load balance
  all the things

  View Slide

 75. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 75/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  … który load balancer wybrać?
  … który load balancer wybrać?

  View Slide

 76. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 76/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  AWS Elastic Load Balancer
  nginx
  Ribbon + Eureka
  Ribbon + Consul
  Kubernetes

  View Slide

 77. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 77/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  load balancing
  load balancing

  View Slide

 78. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 78/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  server-side load balancing
  server-side load balancing

  View Slide

 79. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 79/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  client-side load balancing
  client-side load balancing

  View Slide

 80. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 80/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Client-Side Service Discovery / Load balancing
  Server-Side Service Discovery / Load balancing

  View Slide

 81. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 81/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Client-Side Service Discovery / Load balancing
  Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium, gdzie inne
  serwisy szukają informacji o dostępności usług.
  Pozostałe serwisy samodzielnie decydują z którą z dostępnych instancji
  odbywa się komunikacja.
  Server-Side Service Discovery / Load balancing

  View Slide

 82. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 82/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Client-Side Service Discovery / Load balancing
  Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium, gdzie inne
  serwisy szukają informacji o dostępności usług.
  Pozostałe serwisy samodzielnie decydują z którą z dostępnych instancji
  odbywa się komunikacja.
  Server-Side Service Discovery / Load balancing
  Każdy serwis rejestruje się w centralnym repozytorium.
  Pozostałe serwisy odwołują się do repozytorium (pojedynczy adres
  sieciowy), które wewnętrznie przekierowuje ruch do jednej z dostępnych
  instancji.

  View Slide

 83. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 83/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  … który load balancer wybrać?
  … który load balancer wybrać?

  View Slide

 84. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 84/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  brewer’s theorem (cap theorem)
  brewer’s theorem (cap theorem)
  — 1998
  (… ) it is impossible for a distributed computer system to simultaneously provide all three of the
  following guarantees: Consistency, Availability and Partition tolerance.

  View Slide

 85. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 85/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Consistency
  Availability
  Partition tolerance

  View Slide

 86. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 86/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Consistency
  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd.
  Availability
  Partition tolerance

  View Slide

 87. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 87/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Consistency
  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd.
  Availability
  Dostępność. Każdy odczyt zakończony jest sukcesem,
  nie ma gwarancji że dane które otrzymaliśmy są najświeższe.
  Partition tolerance

  View Slide

 88. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 88/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  Consistency
  Spójność. Każdy odczyt to najświeższe, ostatnio zapisane dane lub błąd.
  Availability
  Dostępność. Każdy odczyt zakończony jest sukcesem,
  nie ma gwarancji że dane które otrzymaliśmy są najświeższe.
  Partition tolerance
  Odporność na podział. System kontynuuje działanie pomimo awarii sieci i
  braku komunikacji pomiędzy węzłami.

  View Slide

 89. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 89/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  cap + network fallacies
  cap + network fallacies

  View Slide

 90. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 90/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  either Consistent
  or
  Available
  when Partitioned

  View Slide

 91. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 91/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  consistency vs availability
  consistency vs availability
  CP
  Wszystkie dane są spójne (przechowywane w
  atomowym repozytorium)

  View Slide

 92. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 92/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  consistency vs availability
  consistency vs availability
  AP
  Dane są rozproszone (na wzór sieci peer-to-
  peer)

  View Slide

 93. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 93/107

  View Slide

 94. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 94/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  … który load balancer wybrać?
  … który load balancer wybrać?

  View Slide

 95. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 95/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  cap + network latencies
  cap + network latencies

  View Slide

 96. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 96/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  in the absence of partitions, one
  has to choose between

  View Slide

 97. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 97/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  pacelc theorem
  pacelc theorem
  — Daniel J. Abadi 2012
  Ignoring the consistency/latency tradeoff of replicated systems is a major oversight [in CAP], as it is
  present at all times during system operation, whereas CAP is only relevant in the arguably rare case
  of a network partition.

  View Slide

 98. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 98/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  latency w ludzkim ujęciu
  latency w ludzkim ujęciu

  View Slide

 99. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 99/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  One CPU cycle 0.4 ns 1 s
  Level 1 cache access 0.9 ns 2 s
  Main memory access (DDR DIMM) ~100 ns 4 min
  SSD I/O 50–150 μs 1.5–4 days
  Rotational disk I/O 1–10 ms 1–9 months
  Internet call SF to NYC 65 ms 5 years

  View Slide

 100. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 100/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  innymi słowy
  innymi słowy

  View Slide

 101. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 101/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  sieć
  zawsze ścierwi

  View Slide

 102. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 102/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  … który load balancer wybrać?
  … który load balancer wybrać?

  View Slide

 103. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 103/107
  mikroserwisy są proste…
  mikroserwisy są proste…

  View Slide

 104. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 104/107
  … ale nie są łatwe
  … ale nie są łatwe

  View Slide

 105. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 105/107
  pytania?
  pytania?

  View Slide

 106. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 106/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  @kubem .
  http://speakerdeck.com/kubamarchwicki/microservice-everything-redux
  [email protected]
  http://jakub.marchwicki.pl/

  View Slide

 107. 4/11/2019 Mikroserwisy, wszędzie mikroserwisy
  file:///home/jakub/workspaces/slides/microservices-microservice_everything/pl/slides.html?print-pdf#/ 107/107
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  @kubem ~ http://jakub.marchwicki.pl
  SegFault - wszystko co potrzebujesz wiedzieć aby awansować
  26.04.2019 - Łódź http://segfault.events
  “ absolutnie niedogmatyczne podejście do programistycznych
  mód, alergia na bullshit, olewczy stosunek dla autortetów

  View Slide