Watson Studio Watson APIハンズオン事前説明 / Watson Studio Watson API Hands-on

Watson Studio Watson APIハンズオン事前説明 / Watson Studio Watson API Hands-on

2019-06-15 (土) 13:00〜16:00に開催の
「Watson API を使ったセッション・ハンズオン」の
「Watson Studio Watson APIハンズオン事前説明」の資料です。
(2019-06-15更新しました)

Ca7e4f1680e175e6462a039923e71fc5?s=128

Kyoko Nishito

June 15, 2019
Tweet