Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Praktyczne wprowadzenie do TDD

Praktyczne wprowadzenie do TDD

Chcielibyśmy pokazać Test Driven Development od praktycznej strony poprzez wykonanie z uczestnikami krótkich zadań programistycznych. Warsztat składać się będzie z: 1. Wprowadzenie do techniki TDD 2. Praktyczna prezentacja procesu TDD 3. Ćwiczenia z uczestnikami (code kata) Wymagania: 1 laptop na 2 osoby PHP >= 5.4 Zapraszamy szczególnie osoby początkujące

Leszek Prabucki

November 14, 2015
Tweet

More Decks by Leszek Prabucki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Wprowadzenie do
  TDD

  View full-size slide

 2. * proces - Red Green Refactor
  * korzyści wynikające ze stosowania TDD
  * code kata - ciągłe doskonalnie
  * composer - pobieranie bibliotek i
  zarządzanie ich zależnościami
  * phpspec - narzędzie do specyfikacji
  jednostek w kodzie
  O czym powiemy?

  View full-size slide

 3. * wytwarzanie oprogramowania sterowane
  testsami
  * test first
  * Kent Beck
  * specyfikacja vs test
  * London TDD vs Classic TDD
  TDD

  View full-size slide

 4. 1. Nie pisz kodu produkcyjnego bez
  specyfikacji (testu)
  2. Pisz tylko tyle specyfikacji (testów) ile jest
  potrzebne do ukazania problemów w kodzie
  produkcyjnym
  3. Pisz tylko tyle kodu produkcyjnego ile jest
  potrzebne do spełnienia specyfikacji
  3 prawa wujka Boba

  View full-size slide

 5. 1. Mniejszy czas debugowania
  2. "Żyjąca" dokumentacja
  3. Wymusza tworzenie kodu
  łatwotestowalnego = słabo powiązanego
  (low coupling)
  4. Testy regresji - odwaga do zmian w
  projekcie
  Korzyści ze stosowania TDD

  View full-size slide

 6. 1. Specyfikacja powstaje po kodzie – to nie
  TDD
  2. Testowanie i 120% pokrycia testami
  3. Testy przywiązane do implementacji
  utrudniają zmianę (beton)
  4. Testy to też kod (czytelność i utrzymanie)
  Błędy w TDD

  View full-size slide

 7. 1. Krótkie, proste zadania programistyczne
  (~30min)
  2. Ciągłe potwarzanie
  3. Trenowanie nawyków
  4. Bowling game, Prime Factors, String
  calculator, FizzBuzz
  Code Kata

  View full-size slide

 8. Rozkład liczby na czynniki pierwsze
  Przykład
  1 -> []
  2 -> [2]
  3 -> [3]
  4 -> [2,2]
  6 -> [2,3]
  8 -> [2, 2, 2]
  9 -> [3,3]
  12 -> [2,2,3]
  15 -> [3,5]
  Przykład – Prime Factors

  View full-size slide

 9. @cocoders
  Composer

  https://getcomposer.org/down
  load/

  https://packagist.org

  Zarządzanie zależnościami

  Autoloading (PSR-0, PSR-4)

  composer.json

  View full-size slide

 10. {
  "require-dev": {
  "phpspec/phpspec": "~2.3"
  },
  "config": {
  "bin-dir": "bin"
  },
  "autoload": {
  "psr-0": {"": "src"}
  }
  }
  composer.json

  View full-size slide

 11. php bin/phpspec desc "Moja\NazwaKlasy"
  php bin/phpspec run
  it_*, its_*
  $this jako testowany obiekt
  phpspec

  View full-size slide

 12. $this->getRating()->shouldBe(5);
  $this->getTitle()->shouldBeEqualTo("Star Wars");
  $this->getReleaseDate()->shouldReturn(233366400);
  $this->getRating()->shouldBeLike('5');
  $this->shouldThrow('\InvalidArgumentException')-
  >during('setRating', -3);
  $this->shouldHaveType('Movie');
  $this->getTitle()->shouldBeString();
  phpspec matchers

  View full-size slide

 13. Code Kata Time!

  View full-size slide

 14. https://goo.gl/T4geV6

  View full-size slide

 15. Dziękujemy!
  @skowii @karolsojko @l3l0

  View full-size slide