Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Gebruikersdag LS

leonie
September 21, 2017

Gebruikersdag LS

leonie

September 21, 2017
Tweet

More Decks by leonie

Other Decks in Education

Transcript

  1. Ons beleid • Minimale toetsdruk -> focus op het verbeteren

    van de leercultuur – • Het streven is om alle verplichte scholingen binnen 6 maanden na indiensttreding/wisseling van afdeling getoetst te hebben. – • Alles wordt 1 x in de 5 jaar getoetst (zoveel mogelijk op de afdeling). Jaarlijks moeten professionals een bekwaamheidsverklaring afgeven – • Er is een aangepast beleid voor Reanimatie (in ontwerp) en medisch rekenen (jaarlijkse toetsing) 11/10/17
  2. Ons beleid • Minimale toetsdruk -> focus op het verbeteren

    van de leercultuur – Bekwaamheidsverklaringen in laten vullen – Performance support mbv LearningSpaces – Nieuwe toetslijsten 11/10/17
  3. 11/10/17 Deel A Handelingen & medicatieveiligheid Jaarlijks Per 5 jaar

    1. Blaascatheterisatie x 2. Bloedproducten toedienen x 3. Wonddrain verzorgen/verwijderen x 4. Venflon inbrengen/verzorgen/verwijderen x 5. Maagsonde inbrengen/verzorgen/verwijderen/sondevoe ding toedienen x 6. Injecteren Intramusculair en Subcutaan x 7. Centrale lijnen verzorgen/verwijderen/ verwisselen x 8. Epiduraal catheter verzorgen/verwijderen x 9. Vrijheidsbeperkende interventies x Deel B ASz onderwerpen High Risk Medicatie x Medisch rekenen x BLS / ALS / PBLS / ILS / NLS / APLS x Deel C CMT Zie richtlijnen CMT x Deel D Afdelingsspecifiek Voorbeelden: Sedatie Epiduraal verzorgen verwijden ECG maken Mond/keelholte uitzuigen / bronchiaal toilet Tiltechnieken TPV Ambulante compressie therapie x Deel E Op maat Ingevuld door AH voor individuele medewerkers Denk aan BHV; etc.