$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Gebruikersdag LS

leonie
September 21, 2017

Gebruikersdag LS

leonie

September 21, 2017
Tweet

More Decks by leonie

Other Decks in Education

Transcript

 1. Bewust Bekwaam in het ASz

  View Slide

 2. Ons beleid
  • Minimale toetsdruk -> focus op het verbeteren van de
  leercultuur
  – • Het streven is om alle verplichte scholingen binnen 6 maanden na
  indiensttreding/wisseling van afdeling getoetst te hebben.
  – • Alles wordt 1 x in de 5 jaar getoetst (zoveel mogelijk op de
  afdeling). Jaarlijks moeten professionals een
  bekwaamheidsverklaring afgeven
  – • Er is een aangepast beleid voor Reanimatie (in ontwerp) en
  medisch rekenen (jaarlijkse toetsing)
  11/10/17

  View Slide

 3. Ons beleid
  • Minimale toetsdruk -> focus op het verbeteren van de
  leercultuur
  – Bekwaamheidsverklaringen in laten vullen
  – Performance support mbv LearningSpaces
  – Nieuwe toetslijsten
  11/10/17

  View Slide

 4. 11/10/17
  Deel A Handelingen & medicatieveiligheid Jaarlijks Per 5 jaar
  1. Blaascatheterisatie x
  2. Bloedproducten toedienen x
  3. Wonddrain verzorgen/verwijderen x
  4. Venflon inbrengen/verzorgen/verwijderen x
  5. Maagsonde
  inbrengen/verzorgen/verwijderen/sondevoe
  ding toedienen
  x
  6. Injecteren Intramusculair en Subcutaan x
  7. Centrale lijnen verzorgen/verwijderen/
  verwisselen
  x
  8. Epiduraal catheter verzorgen/verwijderen x
  9. Vrijheidsbeperkende interventies x
  Deel B ASz onderwerpen
  High Risk Medicatie x
  Medisch rekenen x
  BLS / ALS / PBLS / ILS / NLS / APLS x
  Deel C CMT
  Zie richtlijnen CMT x
  Deel D Afdelingsspecifiek
  Voorbeelden:
  Sedatie
  Epiduraal verzorgen verwijden
  ECG maken
  Mond/keelholte uitzuigen / bronchiaal toilet
  Tiltechnieken
  TPV
  Ambulante compressie therapie
  x
  Deel E Op maat
  Ingevuld door AH voor individuele
  medewerkers
  Denk aan BHV; etc.

  View Slide

 5. LearningSpaces: het onderzoek
  11/10/17
  Content ontwikkeling
  Onderzoek naar implementatie

  View Slide

 6. Ontwikkelen met de werkvloer
  11/10/17

  View Slide

 7. Demonstratie
  • Link
  11/10/17

  View Slide

 8. 11/10/17

  View Slide