Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Poszły konie po betonie

Tomasz Borek
September 10, 2020

Poszły konie po betonie

Gdy w 1967 Gene Amdahl pisał artykuł, który dał początek prawu Amdahla, zaczął go z grubej rury: “Przez ponad dekadę prorocy głosili, że osiągnięto kres możliwości organizacji pojedynczego komputera i że prawdziwie znaczące postępy mogą być poczynione tylko łącząc komputery” (tłumaczenie - i uproszczenie - cytatu moje). W 1967. Cóż. Teraz, pół wieku później, faktycznie ciężko się z tymi prorokami nie zgodzić. Moore sam stwierdził, że jego “prawo” umrze w ciągu dekady w marcu 2015., Popatrzmy zatem jak możemy wycisnąć coś z naszych maszyn i co nam może w tym przeszkodzić i dlaczego.

Czyli:

Podstawowe (i nie tylko) informacje o tym jak procesory pracują.
Kod na wiele procków na kilka sposobów.
Paradygmaty takiego kodowania: ich siły i słabości.
Różne języki.
Dobre praktyki.
Ciekawe biblioteki.

Tomasz Borek

September 10, 2020
Tweet

More Decks by Tomasz Borek

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Poszły konie po betonie Czyli jak utrzymać lejce gdy ciągniesz

  na wiele procków? Co przeszkadza, co ratuje i co w Jawie piszczy. @LAFK_pl
 2. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl
 3. O mnie @LAFK_pl Konsultant @ Tomasz Borek Założyciel @ MITORIDAFI

  Wkrótce: (nie)bezpieczna Jawa! https://www.linkedin.com/in/tjborek/
 4. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl
 5. Najważniejsze @LAFK_pl TestNG, OpenHFT itp., Awaitility, JVSTM, Quasar/Pulsar, Akka •

  Wątki i zamki → STM → CSP / Aktory • Książki, publikacje • Linux: lsof, pidstat, vmstat... • Von Neumann → Moore → Amdahl → USL • Sprzęt: procki, MESI
 6. Najważniejsze @LAFK_pl • Kod • Dokumentacja • Wikipedia • man

  • How do it know • Jak działa sprzęt • Zrozumieć programowanie • Jak działa Linux • JCIP • Sztuka programowania wieloprocesorowego • SCKRK
 7. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl @LAFK_pl
 8. Architektura von Neumanna • Wejście • Procesor • Pamięć •

  Wyjście @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 9. Jak wykonuje się program? CPU BEGIN int a = 0;

  int b = 0; readln(”Podaj a: ”, a); readln(”Podaj b: ”, b); writeln(a+b); END. @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 10. Jak wykonuje się program? CPU: int a = 0; BEGIN

  int a = 0; int b = 0; readln(”Podaj a: ”, a); readln(”Podaj b: ”, b); writeln(a+b); END. @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 11. Jak wykonuje się program? CPU: int b = 0; BEGIN

  int a = 0; int b = 0; readln(”Podaj a: ”, a); readln(”Podaj b: ”, b); writeln(a+b); END. Pamięć: a → 0xe13 = 0x00 @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 12. Słowo o sprzęcie CPU: int b = 0; BEGIN int

  a = 0; int b = 0; readln(”Podaj a: ”, a); readln(”Podaj b: ”, b); writeln(a+b); END. SZYNA Pamięć: a → 0xe13 = 0x00 @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 13. Słowo o sprzęcie CPU: wiele komponentów Czas dostępu: 1-9ns Kolejka

  instrukcji – rejestr Czas dostępu: 1ns SZYNA!!! Wąskie gardło Pamięć zdolna do losowego odczytu Czas dostępu: ~100ns @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 14. Współbieżność a równoległość 1. Jakiś wątek idzie do przodu 2.

  Możliwość zagłodzenia 3. W Jawie nie zawsze takie znaczenie 1. Niezależni wykonawcy 2. Architektura staje się kluczowa 3. Wiele możliwych porządków programu @LAFK_pl
 15. Jak działa równoległość? (2) @LAFK_pl FF startuje FF dalej FF

  karta 1 FF karta 2 FF karta n Możliwe są różne porządki programu
 16. Jak działa przydział zasobów? @LAFK_pl FF startuje FF dalej FF

  karta 1 FF karta 2 FF karta n Możliwe są różne porządki programu Czemu te dwa?
 17. Jak działa planista? • O(n) → O(1) → CFS (kernel

  2.6.23, X.2007) • Dostajesz kwant czasu • Czerwono-czarne drzewo wg czasu A priorytet procesu? @LAFK_pl
 18. Planista i priorytet • CFS; `man nice` → <-20; 19>

  • Dostajesz kwant czasu zawsze • Priorytet obniża czas, • Im niższy, tym bardziej: 120 + nice = <100, 139> • Czerwono-czarne drzewo wg czasu @LAFK_pl
 19. Jak działają potoki? • Pobierz (fetch) • Odcyfruj (decode) •

  Czasem też pobierz argumenty (operands fetch) czy rejestry • Wykonaj (execute) • Zapisz (store, write-back, retire) • Im pełniejsza rura, tym szybsze przepychanie (prostsze czipy) • Intel Core miał 14 etapów, nie 4, Nehalem >30 OIDP • Idealnie, 1 instrukcja to 1 cykl
 20. MESI Czytaj jak angielskie „messy” @LAFK_pl • Na wyłączność (E)

  – procek czyta → wciąż E – procek pisze → zmienione (M) – szyna czyta → dzielone (S)
 21. MESI Czytaj jak angielskie „messy” @LAFK_pl • Usuwasz gdy: –

  Po zmianie szyna pisze – Dzielone i szyna pisze – Masz usunąć a szyna pisze i czyta – Wyłączne a szyna pisze • I→E gdy procek pisze
 22. Intelowskie procesory 1. Modele: Core i3, i5, i7 (i i9)

  2. Architektury: Nehalem, Sandy/Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby lake 3. Bez rewolucji, wciąż monopolista 4. Kuźnie półprzewodników 5. OOOE → HyperThreading @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 23. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 24. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli 2. L3 to max ~60 cykli (~20ns, max bo zmienione w L3 a nie w pamięci „dirty hit”) @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 25. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli 2. L3 to max ~60 cykli (~20ns, max bo zmienione w L3 a nie w pamięci „dirty hit”) 3. Szyna QPI ~40ns @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 26. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli 2. L3 to max ~60 cykli (~20ns, max bo zmienione w L3 a nie w pamięci „dirty hit”) 3. Szyna QPI ~40ns 4. MC per gniazdo, czyli QPI problem przy rozmowach między gniazdami @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 27. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli 2. L3 to max ~60 cykli (~20ns, max bo zmienione w L3 a nie w pamięci „dirty hit”) 3. Szyna QPI ~40ns 4. MC per gniazdo, czyli QPI problem przy rozmowach między gniazdami 5. Po Nehalemie (czyli Sandy Bridge i dalsze) na czipie jest też PCI-express, 1GB/s przy PCI3 @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 28. Sandy Bridge 1. Cykl < ~4 cykle < ~12 cykli

  < ~40-60 cykli 2. L3 to max ~60 cykli 3. Szyna QPI ~40ns 4. MC per gniazdo, 5. PCI-express na czipie 6. Sandy Bridge NIE jest w pełni potokowy! @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 29. Hiperwątkowość 1. Udawany procesor dla SO 2. W rzeczywistości duplikowana

  infra, nie procek @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 30. Hiperwątkowość 1. Udawany procesor dla SO 2. W rzeczywistości duplikowana

  infra, nie procek: 1. Flagi procka 2. Rejestry ogólnego przeznaczenia 3. Rejestry kontrolne @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 31. Hiperwątkowość 1. Udawany procesor dla SO 2. W rzeczywistości duplikowana

  infra, nie procek: 1. Flagi procka 2. Rejestry ogólnego przeznaczenia 3. Rejestry kontrolne 3. Dzięki temu można ładować do procków z dwóch kolejek, czyli potoki poza kolejnością @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 32. Hiperwątkowość 1. Udawany procesor dla SO 2. W rzeczywistości duplikowana

  infra, nie procek: 1. Flagi procka 2. Rejestry ogólnego przeznaczenia 3. Rejestry kontrolne 3. Dzięki temu można ładować do procków z dwóch kolejek, czyli potoki poza kolejnością @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI M oże obniżyć w ydajność!
 33. Jak co działa: sprzęt • Procek jest szybki, pamięć wolna

  (główna mniej niż dyskowa) • Wąskie gardło von Neumanna – Pytanie pamięci gdzie dane a potem o dane – Wielowątkowość czy pamięć podręczna pozwala to ukryć – Potoki, hiperwątki, makro- i mikroinstrukcje itp. też • Pamięci podręczne: – Per rdzeń (tylko rdzeń widzi) – Per czip (wszyscy widzą) – Różne wielkości – Jednostką danych są linie! Nie bajty. – Wymiana danych wg MESI, instrukcje barier sygnałem @LAFK_pl
 34. Jak co działa: system • System: – Proces ma stan

  (bity w pamięci) – Program użytkownika→ Jądro → Sprzęt – Planista wywłaszcza / przydziela • Wielowątkowość – Współbieżnie lub równolegle, zależnie od ilości wykonawców – Problem widoczności @LAFK_pl
 35. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl
 36. Wąskie gardło von Neumanna CPU: wiele komponentów Czas dostępu: 1-9ns

  Kolejka instrukcji – rejestr Czas dostępu: 1ns SZYNA!!! Wąskie gardło Pamięć zdolna do losowego odczytu Czas dostępu: ~100ns @LAFK_pl Konsultant @ Założyciel @ MITORIDAFI
 37. Hiperwątkowość 1. Udawany procesor dla SO 2. W rzeczywistości duplikowana

  infra, nie procek: 1. Flagi procka 2. Rejestry ogólnego przeznaczenia 3. Rejestry kontrolne 3. Dzięki temu można ładować do procków z dwóch kolejek, czyli potoki poza kolejnością @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI M oże obniżyć w ydajność!
 38. Hiperwątkowość 1.W skrócie: dwa źródła instrukcji dla procka 2.Mając mocno

  matematyczne obliczenia 3.Nie pomaga! Kontestacja, rywalizacja o zasoby 4.Dobre przy rozgałęzionym kodzie @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 39. Potoki poza kolejnością • W kolejności za wolno, zatem poza

  • Cały czas wąskie gardło von Neumanna @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 40. Potoki poza kolejnością • W kolejności za wolno, zatem poza

  • Cały czas wąskie gardło von Neumanna • Ale czasem też kwestia długotrwałej operacji • Dzielenie, zmiennoprzecinkowość, gniazda procków i wymiana danych via QPI... @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 41. Potoki poza kolejnością • W kolejności za wolno, zatem poza

  • Cały czas wąskie gardło von Neumanna • Ale czasem też kwestia długotrwałej operacji @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 42. Potoki w kolejności? • W kolejności za wolno, zatem poza

  • Cały czas wąskie gardło von Neumanna • Ale czasem też kwestia długotrwałej operacji @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 43. Potoki poza kolejnością! • W kolejności za wolno, zatem poza

  • Cały czas wąskie gardło von Neumanna • Ale czasem też kwestia długotrwałej operacji @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 44. 3 typy problemów z danymi • WAW – write after

  write (I 2 →I 4 ) • RAW – read after write (I 2 →I 3 ) • WAR – write after read (I 3 →I 4 ) @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 45. 3 typy problemów z danymi • WAW – write after

  write (I 2 →I 4 ) • RAW – read after write (I 2 →I 3 ) • WAR – write after read (I 3 →I 4 ) @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 46. 3 typy problemów z danymi • WAW – write after

  write (I 2 →I 4 ) • RAW – read after write (I 2 →I 3 ) • WAR – write after read (I 3 →I 4 ) @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 47. Ratunkiem dla OOOE i widoczności • Sprzęt: • Bąbel, zmiana

  nazw rejestrów, `forwarding` • Algorytm szeregujący (Tomasulo) • BUFORY i BARIERY – model spójności pamięci @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 48. Ratunkiem dla OOOE i widoczności • Sprzęt: • Bąbel, zmiana

  nazw rejestrów, `forwarding` • Algorytm szeregujący (Tomasulo) • BUFORY i BARIERY – model spójności pamięci • Program: • Model spójności pamięci: happens-before, final, synchronized, volatile • Synchronizacja: zamki, atomowość, inne konstrukty • Czekanie, powiadomienia • Zmiana programu: uniezależnienie operacji, MVCC @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI
 49. @LAFK_pl Matma prawa Amdahla • program potrzebuje 100 minut (1

  wykonawca) • część nie do zrównoleglenia zajmuje 5 minut • czyli MOŻNA zrównoleglić 95% programu • ile procków nie rzucimy, 5 minut nie przeskoczymy • przyspieszenie =< 1/(1 - ułamekNieszeregowy) Tutaj: 1/(1-95%)=100/5=20
 50. Ratunkiem... • Struktura danych: HashMap → ConcurrentHashMap → wyspecjalizowana mapa

  (z Koloboke czy OpenHFT czy...) • Algorytm: A* czy sort przez scalanie → w- wątkowe wersje → test algorytmu +CALem @LAFK_pl
 51. Ratunkiem... • Struktura danych: HashMap → ConcurrentHashMap → wyspecjalizowana mapa

  (z Koloboke czy OpenHFT czy...) • Algorytm: A* czy sort przez scalanie → w- wątkowe wersje → test algorytmu +CALem @LAFK_pl
 52. Ratunkiem... • Struktura danych: HashMap → ConcurrentHashMap → wyspecjalizowana mapa

  (z Koloboke czy OpenHFT czy...) • Algorytm: A* czy sort przez scalanie → w- wątkowe wersje → test algorytmu +CALem • API: Random → ThreadLocalRandom, Date → LocalDate… @LAFK_pl
 53. Ratunkiem... • Struktura danych: HashMap → ConcurrentHashMap → wyspecjalizowana mapa

  (z Koloboke czy OpenHFT czy...) • Algorytm: A* czy sort przez scalanie → w- wątkowe wersje → test algorytmu +CALem • API: Random → ThreadLocalRandom, Date → LocalDate… @LAFK_pl
 54. Ratunkiem... • Nie miej stanu, bezstanowość • Niezmienność, niemutowalność •

  Nie dziel stanu (aktory, MVCC) • Kodzenie bezpieczne wątkowo • Zmienne lokalne dla wątku • ThreadLocal @LAFK_pl
 55. Matma za USL? P(N) = N / (1 + α(N

  – 1) + ((β* N) * (N – 1))) P = przepustowość N = ilość procesorów (użytkowników w apce) α = cena rywalizacji (np. kolejkowanie) β = cena spójności (synchro i opóźnienia) @LAFK_pl
 56. @LAFK_pl • Wątki i zamki nie skalują się tak dobrze

  • MapReduce alias ForkJoin • STM i CSP – Quasar, Pulsar, Clojure, Haskell • Aktorzy alias Akka, Quasar, Pulsar (Clojure) lub Erlang • Korutyny – Go • Równoległość danych, architektura lambda... Ratunkiem inne paradygmaty
 57. Model Aktorowy • Wszystko jest aktorem • Niech się pali,

  niech się wali • Asynchroniczny przekaz wiadomości • Nie ważne GDZIE jest aktor • Ważne, czy mam jego adres • Sposób rozumowania, model obliczeniowy, sposób komunikacji @LAFK_pl
 58. Aktor? • Jednostka obliczeniowa – może procesować • Ma pamięć

  – może coś przechować • Rozmawia z innymi – są jak mrówki, zawsze wiele • Ma adres, nie do podrobienia • Ma skrzynkę pocztową, tam trafiają wiadomości • Kompletna izolacja, nie współdzieli pamięci, ma prywatny stan, nie do zmiany przez innego aktora (bezpośrednio) @LAFK_pl
 59. Aktor ma wiadomość... • Sekwencyjne procesowanie wiadomości • Współbieżnie? To

  do różnych aktorów • Znasz adres, możesz gadać • Wysyłka asynchroniczna • Masz wiadomość! – Prześlij dalej do innego aktora – Stwórz aktora – Dla następnej wiadomości, stan będzie wyglądać... @LAFK_pl
 60. @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI Duża tablica Arrays.parallelSort(ints); // szybciej, na

  wielu prockach, UWAGA: OOME przy -Xmx12G (zwykłe sortowanie przeszło) UWAGA 2: pula wątków brana z forkJoin!
 61. @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI Duża tablica zrównoleglona! • API JDK

  • Rozkłada na wiele procków, gotowy algorytm • Te same parametry startowe (-Xmx12G)
 62. @LAFK_pl Założyciel @ MITORIDAFI Równoległe strumienie • Pula wątków ForkJoin

  • Metody parallelStream, parallelSort • Biblioteki i inne zależności? • ForkJoin po prostu • Nie wszystko dobrze się strumieniuje równolegle! (Paul Sandoz, Java One I have a Java 8 Stream)
 63. TestNG • invocationCount • timeOut • invocationTimeOut • singleThreaded •

  threadPoolSize • dependsOnMethods • dataProvider @LAFK_pl
 64. ThreadAffinity • Kontra na wywłaszczanie wątków • Przypina wątek do

  procka • Jak? – Wymaga biblioteki JNA w systemie – Zczytuje z /proc układ / topologię – Szuka odizolowanego, tam przypina • @LAFK_pl
 65. JVSTM • STM dla JVMa • Adnotacja @Atomic • Pojemniki

  synchronizowane • Współdzielona pamięć z transakcyjną semantyką – Dodajcie MVCC i jazda! • Albo idźcie w Clojure, Akkę, Quasara, też mają @LAFK_pl
 66. Quasar • Fiber – włókna, czyli lekkie wątki • Fiber

  i Thread to Strand (wymienne użycie) • Reaktywne strumienie • Disruptor Channels • STM • Aktory • Dla Clojure: Pulsar @LAFK_pl
 67. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl
 68. Książki • Gynvael Coldwind, Zrozumieć programowanie • Brian Ward, Jak

  działa Linux. Podręcznik administratora • J. Scott, How do it know • Woolfe, Jak działa sprzęt • Brian Goetz i inni, JCIP • Maurice Herlihy, Nir Shavit, Sztuka programowania wieloprocesorowego • Wikibooks, Designing microprocessors • Ulrich Drepper, What every programmer should know about memory • Paul Butcher, 7 modeli współbieżności w 7 tygodni @LAFK_pl
 69. Publikacje autorów • Leslie Lamport • Sarita Adve • Martin

  Thompson • Gene Amdahl – i Rock – i Little – i Gustafsson… • Neil J. Gunther @LAFK_pl
 70. Tomasulo i inne źródła • https://www.cs.umd.edu/~meesh/cmsc411/website/ projects/dynamic/tomasulo.html • https://www.youtube.com/watch?v=zS9ngvUQPNM •

  https://www.youtube.com/watch?v=GRiw40MApi8 • http://berb.github.io/diploma-thesis/original/ 054_actors.html • https://www.coursera.org/learn/concurrent- programming-in-java?action=enroll @LAFK_pl
 71. Planiści: CFS, O(1), O(n) • https://developer.ibm.com/tutorials/l-completely-fair-scheduler/ • https://people.redhat.com/mingo/cfs-scheduler/sched-design- CFS.txt •

  https://kernelnewbies.org/LinuxVersions? action=fullsearch&context=180&value=scheduler • https://www.ibm.com/developerworks/library/l-scheduler/index.html • https://blog.acolyer.org/2016/04/26/the-linux-scheduler-a-decade- of-wasted-cores/ • https://www.linuxjournal.com/article/3910 • https://martin-thoma.com/linux-scheduler/ @LAFK_pl
 72. Quasar • http://docs.paralleluniverse.co/quasar/ • http://blog.paralleluniverse.co/2013/05/02/quasar- pulsar/ • http://docs.paralleluniverse.co/comsat/ • Dla

  Clojure jest Pulsar • Loom w nowej Javie jest robiony na bazie tej biblioteki (włókna – Fibers) • https://github.com/puniverse/quasar @LAFK_pl
 73. Intel • Wikipedia (intelowskie mikroarchitektury) • WFCTech, Materiały promocyjne Intela

  • ArsTechnica, opis architektury Skylake • 7th Generation Intel Processor Families for S Platforms and Intel CoreTM X-Series Processor Family • Intel Architecture Introduction Basics whitepaper • Intel Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference • Slideshare, Sssuhasa prezentacja o prockach Intela • Strona Intela o HT @LAFK_pl
 74. Agenda • O mnie • Najważniejsze • Jak co działa

  – Sprzęt, jądro, planista, system, wielowątkowość • Co przeszkadza i co z tym zrobić • Źródła • Podsumowanie @LAFK_pl