Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Kees Cultuurvrijwilligers

Marketing OGZ
PRO
November 18, 2022
11

Kees Cultuurvrijwilligers

Marketing OGZ
PRO

November 18, 2022
Tweet

Transcript

 1. GIJS BERNARD
  Cultureel vrijwilligerswerk - KEES voor training,
  werving & advies. (keescultuurvrijwilligers.nl)

  View Slide

 2. WAT DOET KEES?

  Training

  Werving en Coördinatie

  Advies/Beleid

  View Slide

 3. LOWLANDS,
  DYNAMO, DTRH,
  SPOFFIN,
  HOOGTE80,
  WOO HAH! X
  ROLLING LOUD,
  ROADBURN, E.A.

  View Slide

 4. TRAINING

  Impacttraining voor coördinatoren

  Training op maat

  Gastvrijheidstraining

  View Slide

 5. WAT
  GEBEURDE ER
  IN '21 BIJ DE
  VNPF LEDEN?

  View Slide

 6. WAT
  GEBEURDE ER
  IN '21 BIJ DE
  VNPF LEDEN?

  View Slide

 7. WAT GEB EURD E ER I N '21 I N NED ERLAND ?

  View Slide

 8. FLINKE DALING VRIJWILLIGE INZET IN
  '21
  39% van de Nederlands bevolking van boven de 15
  heeft vrijwilligerswerk gedaan binnen een
  organisatie of vereniging. Voor Corona was dit
  49%.

  View Slide

 9. EN HOE STAAN WE ERVOOR IN '22?

  View Slide