Speaker Deck

GoCon2017Spring_Arista-MakotoNoda

by Makoto Noda

Published March 25, 2017 in Technology

Go Conference 2017 Spring 発表資料
"Go言語はインフラの世界でも熱いんです!"

Other Presentations by this Speaker

Thumb_slide_0

Makoto Noda

Feb 13, 2017 by Makoto Noda