Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Małe co nieco Sequela

Małe co nieco Sequela

TRUG#37 presentation about one of Ruby gems - Sequel. Slides are in polish.

Marta Buda

May 20, 2015
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Małe co nieco
  Sequela
  .BSUB#VEB
  536(

  View Slide

 2. Sequel?
  • Narzędzie do korzystania z relacyjnych baz
  danych.
  • Obsługuje: ADO, Amalgalite, CUBRID,
  DataObjects, IBM_DB, JDBC, MySQL, Mysql2,
  ODBC, Oracle, PostgreSQL, SQLAnywhere,
  SQLite3, Swift oraz TinyTDS.
  • https://github.com/jeremyevans/sequel
  • http://sequel.jeremyevans.net

  View Slide

 3. Historia
  • 1. wersja: 4. marca 2007.
  • Do tej pory 168 wydań.
  • Obecnie 4.22.0 najnowsza.
  • Na początku każdego miesiąca uaktualnienia.
  • TL;DR Rozwija się regularnie od ponad 8 lat.

  View Slide

 4. Od czego zacząć?
  • Od połączenia z bazą danych.
  • Można nawiązać więcej niż jedno połączenie.
  • Obiekt Sequel::Database
  • Więcej na: http://sequel.jeremyevans.net/rdoc/files/
  doc/opening_databases_rdoc.html

  View Slide

 5. Migracje
  • Podobne do ActiveRecord, zmieniają schemat
  bazy danych. Dodawanie tabel, zmiany kolumn,
  indeksy, itd. itp.
  • Sequel Migrator odpalany w terminalu:
  sequel -m path/to/migrations postgres://host/database
  • Rollback do początku:
  sequel -m path/to/migrations -M 0 postgres://host/database

  View Slide

 6. Sequel::Dataset
  • Obiekt reprezentujący zapytania SQL do bazy.
  • Może zawierać całą tabele
  DB[:table_name]
  • lub wybrany zbiór rekordów
  DB.from(“table_name”).where(:column => “value”)
  .order(:another_column).all

  View Slide

 7. Sequel::Model
  class Example < Sequel::Model(FIRST_DB[:examples])
  end
  class Other < Sequel::Model(SECOND_DB[:others])
  end
  • Model powiązany ze swoim Dataset.
  • Walidacja:
  def validate
  super
  errors.add(:column, ‘cannot be empty’) if !column ||
  column.empty?
  end

  View Slide

 8. Pluginy
  • Rozszerzają możliwości Sequela.
  • Przykłady:
  - validation_helpers
  - timestamps
  • Sequel::Model.plugin :timestamps

  View Slide

 9. Testy, testy
  • DatabaseCleaner:
  DatabaseCleaner[:sequel, {:connection => Sequel.connect(uri)}]
  • Sequel.mock
  Sequel.mock(:fetch => [ {:column => “value”, :another =>
  “other” }, { :column => “blabla”, :another => “other” } ]) }

  View Slide

 10. Pytania?
  Uwagi?
  Spostrzeżenia?

  View Slide

 11. Dziękuję
  Thank you
  㗂㘊㗌㗨㗆

  View Slide