Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Nội dung tương tác được tạo ra bằng Unity và thiết bị ngoại vi / dotFes 2018 Session2 VN

Taki corp
September 09, 2018

Nội dung tương tác được tạo ra bằng Unity và thiết bị ngoại vi / dotFes 2018 Session2 VN

Taki corp

September 09, 2018
Tweet

More Decks by Taki corp

Other Decks in Design

Transcript

 1. Nội dung tương tác được tạo ra bằng
  Unity và thiết bị ngoại vi

  View full-size slide

 2. 4IJO.BUTVNVSB
  $&0%JSFDUPS%FWFMPQFS
  .BP5BLBHJ
  %JSFDUPS%FWFMPQFS
  ʮtạo nên những sản phẩm thú vị hơn nhờ sử dụng kĩ
  thuật và designʯ và còn hơn thế nữa, ngoài công
  việc của trường học, Cshool Là công ty hỗ trợ tất cả
  các công việc liên quan đến giáo dục như tạo ứng
  dụng, thiết kế Web, tổ chức các buổi hội thảo, ɻ
  Chúng tôi muốn tạo ra những nội dung sống động với
  nhiều người bằng nhiều hình thức với tư cách là nhà
  tổ chức các buổi hội thảo, hay giáo viên, người chế
  tácɻ
  Takikoubou có tổng cộng 225 nhân viên chế tác
  chuyên nghiệp, là công ty thiết kế được thành lập
  cách đây 57 nămɻNhiều nhân tài như là Designer,
  developer, copywriter, producer hội tụ thành một
  nhóm, mở rộng các lĩnh vực sáng tạo như là
  Graphics, websites, events và promotion planningɺ
  thực hiện các giải pháp tối tân bằng sức mạnh của
  design.ɻ
  TQFBLFST

  View full-size slide

 3. Cài đặt
  5IJếUCịWÁTựCJểVEJễO
  USPOHLIÔOHHJBODIP
  ʮOHườJOÁPʯʮUSảJOHIJệNʯʮDÂJHÌ㶟Óʯ
  Nội dung tương tác
  ʹ

  View full-size slide

 4. Người nào đó Cái gì đó Trải nghiệm
  ʴ ʴ
  Vui vẻʂ
  Lại muốn làm
  lần nữaʂ
  Tuyệt vờiʂ
  Thú vịʂ

  View full-size slide

 5. Trải nghiệm
  gần với bản
  thân
  ăn
  Đi bộ
  Nói
  chuyện
  OÉN
  7JếU
  Trải nghiệm mà mọi người
  đều có thể
  Mở rộng
  trải nghiệm đã biết
  Sáng tạo ra
  trải nghiệm chưa biết
  Trải nghiệm mà một số người đã làm
  hoặc chưa có ai làm
  Trải nghiệm
  Trải nghiệm
  không gần
  với bản thân
  Biến đổi
  Cơ thể
  Chỉ đạo
  robot
  Nhảy lên
  bầu trời
  Thế giới
  micro
  Du lịch
  vũ trụ

  View full-size slide

 6. JEFB JEFB JEFB JEFB JEFB
  DPSFJEFB T

  View full-size slide

 7. DPSFJEFB T

  QMBO

  View full-size slide

 8. DSFBUJWFQSPDFTT

  View full-size slide

 9. LFZXPSE LFZJUFN

  View full-size slide

 10. QMBOOJOH
  Ý tưởng của 10 người×số lần
  Sử dụng
  toàn thân
  Bộ điều khiển
  lớn
  PMZNQJD

  View full-size slide

 11. DPODFQUJNBHF

  View full-size slide

 12. QSPEVDUJPO
  1SPKFDU.BOBHFNFOU
  (JU

  View full-size slide

 13. 4ZTUFN
  JOQVU SFDFJWF
  XJp
  TFSJBM

  View full-size slide

 14. LFZXPSE LFZJUFN

  View full-size slide

 15. QMBOOJOH
  Ánh sáng
  và bóng
  Hạt nhỏ Ninja

  View full-size slide

 16. SPMF
  EFTJHOFS EFWFMPQFS EFWFMPQFS EFWFMPQFS
  %$(6*
  HBNF
  TZTUFN
  TIBEFST
  F⒎FDUT
  TPVOE
  NJDSPCJU
  TFOTPS

  View full-size slide

 17. 4ZTUFN
  JOQVU
  USBODFJWFS
  TFSJBM
  JOQVU
  04$
  04$
  1MBZFSQPTJUJPO
  IFBSUSBUF

  View full-size slide

 18. 4ZTUFN
  USBODFJWFS
  TFOE HFU

  View full-size slide

 19. %$(
  ɾStage
  ɾChướng ngại vật
  ɾCamera animation
  ɾCác animation khác
  Các đối tượng như hành tinh

  View full-size slide

 20. TVNNBSZ
  ɾ$IJBTẻIÌOIảOIDVốJDØOH
  ɾGiao tiếp chặt chẽ giữa các nhà thiết kế và nhà phát triển
  ɾ Kiểm tra người dùng

  View full-size slide