Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Презентацията от втория ден на Rails Girls Sofia 6.0, март 2016 г.

Повече инфо: http://railsgirls.com/sofia

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

March 26, 2016
Tweet