Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Презентацията от втория ден на Rails Girls Sofia 6.0, март 2016 г.

Повече инфо: http://railsgirls.com/sofia

9d3a04d8252ce89d5edbb0268af7ad8e?s=128

Dimitar Dimitrov

March 26, 2016
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 6.0 25-26 март 2016 г. Ден 1

 2. Здравейте! (отново)

 3. Процедурни

 4. WiFi: RailsGirls2016
 Без парола

 5. WC

 6. Гардероб

 7. None
 8. #RailsGirlsSofia

 9. Игра на VMware 1. Намерете специалното табло на VMware и

  довършете изречениеето “Coding makes my life…” 2. Снимайте се с надписа 3. Споделете снимката в Twitter или Facebook с хештаг #railsgirlssofia и #vmwomen до 13 ч. в събота
 10. bit.ly/rgs6games

 11. None
 12. Вчера

 13. None
 14. None
 15. None
 16. Днес

 17. None
 18. None
 19. None
 20. План

 21. 1. 10:10 – 10:50 Увод в програмирането 2. 10:50 –

  13:00 Уъркшоп 1 3. 13:00 – 13:30 Обяд (тук, от спонсорите) 4. 13:30 – 13:45 Бентобокс игра 5. 13:45 – 14:00 Кратки презентации 6. 14:00 – 18:00 Уъркшоп 2 (и една кафепауза) 7. 18:30 – 22:00 ПАРТИ!
 22. Що е то програмиране?

 23. bit.ly/blitzcoding

 24. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

 25. None
 26. Ruby?

 27. None
 28. Език за програмиране

 29. Език за програмиране = Купчина правила, с които управлявате компютър

 30. Сходно на естествените езици, но с (доста) по-стриктни правила.

 31. Не е трудно да се научите.

 32. Езици за програмиране • Ruby (Руби) е език за програмиране

  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript, Clojure, Scheme и още 2783...) • Можем да ползваме произволен* език, за да правим това, което ще правим днес • Руби е готин и ще ползваме него • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)
 33. Нещата, които ще научите, важат и за други езици.

 34. Show me the code!

 35. Ето ви малко Ruby 5.times  {      puts  "Здравейте!"

    }
 36. Внимание - термини • Код = съвкупност от команди и

  данни • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за програмиране) се пази в текстови файлове • Изпълнява се от програма (интерпретатор), кръстена “ruby” • Може да си играете с Ruby и в т.нар. “интерактивна конзола” (REPL) – irb
 37. Основи на програмирането 1. Данни 2. Имена 3. Действия 4.

  Условия 5. Цикли 6. Изрази
 38. 1. Данни • Всичко се върти около данните – зареждате

  данни, манипулирате данни, произвеждате данни. • Програмиране = зареждане на данни, манипулация на данни, произвеждане на данни (по автоматизиран начин)
 39. 1. Данни – зареждане 1. “Зареждане” на данни – прочитане

  от файлове, вход от потребителя, прочитане от друга програма (база данни, интернет и т.н.) 2. Вмъкване на данните в самата програма
 40. 1. Данни – типове 1. Данните имат различни типове 2.

  Всеки тип поддържа определен набор операции 3. Например, числата поддъжат деление: 42 / 2 4. Какво става, ако разделим “бетон” / “небе”?
 41. 1. Данни – типове 1. Текст – без ограничение в

  дължината 2. Числа – цели, с плаваща запетая, рационални, комплексни 3. Съставни типове данни – списъци от неща, речници с неща 4. Наши собствени типове данни – “продукт”, “поръчка”, “потребител”, …
 42. 2. Имена 1. Механизъм да реферираме към определени данни 2.

  Името си го избираме ние и го “насочваме” към някакви данни 3. Може да сменяме накъде сочи името 4. Правим манипулации с името, реално работейки с данните зад него 5. Имената наричаме променливи (variables)
 43. Имена (променливи) и данни (стойности): някакво_име  =  данни   Например:

  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia”   coaches  =  50   accepted_participants  =  coaches  *  2 2. Имена
 44. 3. Действия Всички данни (стойности) поддържат определени операции/действия: данни.действие  

  данни.друго_действие()   данни.пак_действие(други_данни)   данни.друго_действие(и,  разни,  опции)
 45. 3. Действия Шаблонът е:     данни.име_на_действие(опции)

 46. 3. Действия Например: “Радостина”.length   6  *  7   Date.today

    participants.first(5)
 47. 3. Действия Например: “Радостина”.length()   6.*(7)   Date.today()   participants.first(5)

 48. Обекти? 1. Обекти = тип данни + операциите, които можем

  да правим с тях. 2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са взаимозаменяеми.
 49. 4. Условия Начин за взимане на решения по време на

  работа на програмата.
 50. 4. Условия if  условие      изпълни  това,  ако  условието

   е  истина   else      иначе  изпълни  тази  част   end
 51. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  ‘Пешо')  

 52. 4. Условия братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')   if  братчеда.гладен?  

     братчеда.иди_да_обядваш   else      братчеда.изиграй_едно_хоро   end
 53. 5. Цикли • Начини да повтаряте едно и също действие

  многократно (т. нар. "цикли") • Повече от един начин да стане това; избираме си различни, според ситуацията • Принципът е еднакъв в повечето езици за програмиране
 54. 5. Цикли 30.times  do      направи_коремна_преса   end

 55. 5. Цикли 5.times  {      puts  "Здравейте!"   }

 56. 5. Цикли 5.times  do      puts  "Здравейте!"   end

 57. 5. Цикли while  cat.alive?      cat.eat      cat.sleep

       cat.purr_for_diversion      cat.plot_for_world_domination   end
 58. 6. Изрази • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно

  парче код, което можете да пуснете самостоятелно в irb и да не получите грешка. • Всеки израз си има резултат (някаква стойност) • Ще наричаме тази стойност “оценка” • Ще видите това по-късно в irb
 59. Най-важният шаблон данни.име_на_действие(опции)   обект.име_на_действие(опции)

 60. Приложението (приложение ≈ уебсайт)

 61. Уебсайт? Мътно понятие…

 62. http://bit.ly/about-web

 63. Речник • Сървър – компютър, закачен за интернет • Уеб

  сървър – програма, обслужваща сайта ни • Клиент – браузърът на потребителя • Интернет – компютри, свързани един с друг • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …, преточващи се от сървъра към клиента
 64. Статични vs. динамични сайтове • Статични — едно и също,

  во веки веков • Динамични — шаблони, попълвани с данни; може и да има интеракция с потребител, може и да няма • Приложението, което ще правим днес, попада във втората категория • И за двата вида имаме нужда от помощната програма “сървър” и от компютър, на който тя да работи
 65. Как разработваме сайт? • Обикновено имаме “локално” копие • Файлове,

  код, картинки + сървър + БД • Редактираме си кода и файловете локално • Разглеждаме си промените локално • Когато сме готови, копираме новия код, картинки, файлове на реалния сървър • Nitrous.io ще замества вашия компютър
 66. Динамични уеб сайтове • Още — приложения (applications, apps) •

  За тях имаме нужда от “логика” на сървър • “Логика” = програма, написана на език за програмиране • Ще се забавляваме с това днес, използвайки Ruby
 67. Приложение за гласуване

 68. None
 69. Sinatra?

 70. Sinatra • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),

  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в направата на уеб приложения • Sinatra е написана на Ruby • Можем да я ползваме безплатно • Sinatra има някои вградени неща, вкл. и уеб сървър • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече • Няма да използваме Ruby on Rails днес
 71. Чакай малко…

 72. Събитието се казва “Rails Girls”, не “Sinatra Girls”! ВЪРНЕТЕ М

  И ПАРИТЕ!!!!
 73. Ruby on Rails vs. Sinatra

 74. Защо тогава не сме Sinatra Girls?

 75. Раждането на едно приложение • Звучи сложно, докато не го

  раздробите на по-малки проблеми • Най-важното — • Започвате с малки стъпки и надграждате на итерации • Експериментирате • Учите се от грешките си • Подобрявате и повтаряте цикъка
 76. None
 77. Уъркшоп 1

 78. Да си изцапаме ръцете!

 79. Не бързайте. Задавайте въпроси. Експериментирайте. Грешете смело. Питайте за термините.

  Забавлявайте се!
 80. None
 81. • Опознайте инструментите си (Nitrous.io) — конзола, текстов редактор, браузър

  • Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки • HTML, CSS и следвайте ръководството • http://bit.ly/railsgirlssofia6 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и; HTTP Уъркшоп 1
 82. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (невъзможно кратък) (~1800 секунди)

 83. None
 84. ห౰

 85. Бенто бокс

 86. Speak Geek. Or how to teach the language of web

  Friday, March 23, 12
 87. None
 88. None
 89. 4 Friday, March 23, 12

 90. HTML AJAX CSS RUBY, PYTHON, PHP, SCALA MYSQL, MONGODB RUBY

  ON RAILS, DJANGO, CAKEPHP, JETTY , LIFT…. XML JAVASCRIPT DOM UNICORN Friday, March 23, 12
 91. Etsy: “We use a number of different programming languages (including

  Matlab!) but are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which are MySQL and some of which are PostgreSQL. “ Friday, March 23, 12
 92. 7 PHP + Matlab MySQL PostgeSQL Friday, March 23, 12

 93. 8 Foursquare: “Server code is written in scala running on

  the lift web framework using jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in between. MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been migrated off PostgreSQL yet). Friday, March 23, 12
 94. 9 MongoDB and PostresSQL Nginx + HAProxy Lift Scala Friday,

  March 23, 12
 95. R #1 HTML/CSS #2 JQUERY #3 Unicorn Friday, March 23,

  12
 96. HTML CSS Friday, March 23, 12

 97. HTML AJAX CSS XML JAVASCRIPT DOM Friday, March 23, 12

 98. UNICORN Friday, March 23, 12

 99. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in the right place.. There might be false friends and doubles. Googling allowed! You have five minutes – wrong answers will be removed, the team with most post-its wins! #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Friday, March 23, 12
 100. 5 minutes. Game on! Friday, March 23, 12

 101. HTML PHP SaaS RoR MongoDB CSS Apache Django nginx MySQL

  Friday, March 23, 12
 102. R #1 PHP #2 SaaS #3 RoR #4 HTML #5

  MongoDB #6 Apache #7 CSS #8 Django #9 MySQL #10 nginx Logic. PHP is a very popular language designed to produce dynamic Web pages. It goes well with HTML. - What makes PHP special? - Why it’s so popular? No where. Software as a service. Not a technical term - more a business/delivery model, in which software is hosted centrally, not by the user themselves and they often pay a subscription fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs.. - What other buzzwords are there that are not technical? Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool you! Style & structure. Especially structue: HTML is what describes the structure and the (static) content of the website. - What is XHTML? HTML5? - Scripting language vs. markup? Database. An open source database system. Stores the web app data in a little different way than MySQL, making it easier and faster for certain types of apps. - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular? Infrastructure. A popular open source HTTP server software. Servers can be hardware or software - here we’re focusing on the latter. Servers are the piece of software that deliver the web page to you. - What is HTTP? What is the role of the browser? Style and structure. Especially style, designed to describe the look of webpages, including elements such as the layout, colors and fonts. - Why is CSS important when building bigger sites? - What is CSS3? Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for Python. - What other examples of popular frameworks are there? For Ruby? Database. Worlds most popular open source database system, used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many software stacks like LAMP - Talk about LAMP and other software stacks - Talk a little about open source Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP server. Said to be faster than Apache - in many ways like MongoDB is for MySQL. - What are proxies? - Talk about Friday, March 23, 12
 103. Lightning Talks

 104. Димитър Шалварджиев

 105. Предразсъдъците в програмирането

 106. Видове стереотипи 1. Аз съм жена 2. Не бих се

  вписал 3. Програмирам за пари 4. Вече знам всичко
 107. Но аз съм жена!

 108. Но аз съм жена! #jesuisжена

 109. Не бих се вписал!

 110. Не бих се вписал! #IStandwithAhmed

 111. Програмирам за пари!

 112. Програмирам за пари! Една работна седмица Работа Транспорт, обяд и

  др. "Свободно време", вкл. Задължения Сън А защо не за удоволствие?
 113. Вече знам всичко!

 114. Боряна Манолова

 115. None
 116. ...a year ago

 117. Sofia

 118. None
 119. None
 120. None
 121. Rails Girls So a Study Group

 122. None
 123. HTML

 124. None
 125. CSS

 126. None
 127. None
 128. ???

 129. None
 130. Java & JavaScript Oil & Water ===

 131. None
 132. None
 133. None
 134. None
 135. None
 136. Rails Girls So a

 137. София Такева

 138. Rails  Girls  Sofia  6.0
 А  сега  накъде?

 139. Rails  Girls  Sofia  3.0 Rails  Girls  Sofia     Study

   Groups
 140. The  Result   Meet  the  2015  Teams  of  Rails  Girls

   Summer  of  Code     Our  2015  sponsored  teams  are  spread  all  over  the  globe!
 141. Rails  Girls  Enthusiasts  Team

 142. Едно  незабравимо  лято

 143. RGSoC  rаffle  -­‐  dotJS  Conference  (Paris)

 144. Let`s  do  it!  
 Rails  Girls  Sofia  6.0
 To  be

   continued…
 145. Мариян Маринов

 146. Why it is important to FAIL ? Marian Marinov

 147. How do children learn?

 148. None
 149. None
 150. None
 151. None
 152. SOMETHING IS WRONG!

 153. None
 154. None
 155. Димитър Смилянов

 156. 8 рентгенови снимки 2 извода и 1 монтанчанин Как си

  счупих ръката и станах по-добър програмист*
 157. None
 158. None
 159. None
 160. None
 161. None
 162. None
 163. None
 164. None
 165. - Как си прекара на Банско? - Направо се гипсирах

 166. None
 167. None
 168. None
 169. None
 170. None
 171. None
 172. Васил Йосков + 25 см + 25 кг + 8

  години гр. Монтана ?
 173. None
 174. None
 175. Опит

 176. None
 177. Не се страхувайте да чупите ръцете* си *мислене

 178. None
 179. None
 180. None
 181. Чупете на воля! Гипс има за всички!

 182. Благодаря!

 183. Уъркшоп 2 • http://bit.ly/railsgirlssofia6 + http://bit.ly/cheat-rails • http://www.sinatrarb.com/intro.html • Изгледи;

  шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML) • URL-и; HTTP и цикълът request-response • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…” • Външни библиотеки (gems) и управлението им.
 184. Как да продължим? 1. Продължете да пишете (и четете (код))

  2. Работете над нещо реално 3. Поддържайте връзка помежду си 4. Забавлявайте се!
 185. Study групи

 186. None
 187. Study групи • Седмични срещи в местния хакерспейс • Има

  поне един инструктор • Без задължителна “домашна” работа • Трупаме реални знания чрез практика • С начинаещи ще се започва от нулата • Индивидуална “програма”
 188. Study групи • Поне един ден седмично, след 19:30 •

  Малки групи - под 10 човека • Не е фатално, ако понякога изпускате • Ако има повече желаещи, ще се измисли • Доброволни и безплатни
 189. Study групи • Напълно възможно е да се научите •

  Няма тайна – трябва да отделяте време • Ще получавате помощ, но трябва да сте мотивирани да изкачите планината сами
 190. https://www.facebook.com/groups/ RailsGirlsSofiaStudyGroup/

 191. Ресурси

 192. CoderDojo

 193. Афтърпарти! • След 18:30 ч. тук! • Пиенето и хапването

  са от нас • Имате задача :)
 194. None
 195. Благодарности • На г-жа Паси и ДНК • На Ади,

  Марта, Ели, Сабина, Марти, другия Димитър • На доброволците ни • На Владо – нашият фотограф • На спонсорите и партньорите ни • На всички инструктори • На вас!
 196. None