Speaker Deck

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

by Dimitar Dimitrov

Published March 26, 2016 in Programming

Презентацията от втория ден на Rails Girls Sofia 6.0, март 2016 г.

Повече инфо: http://railsgirls.com/sofia