Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Rails Girls Sofia 6.0 March 2016 Day 2

Презентацията от втория ден на Rails Girls Sofia 6.0, март 2016 г.

Повече инфо: http://railsgirls.com/sofia

Dimitar Dimitrov

March 26, 2016
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Rails Girls Sofia 6.0
  25-26 март 2016 г.
  Ден 1

  View full-size slide

 2. Здравейте!
  (отново)

  View full-size slide

 3. Процедурни

  View full-size slide

 4. WiFi: RailsGirls2016

  Без парола

  View full-size slide

 5. Гардероб

  View full-size slide

 6. #RailsGirlsSofia

  View full-size slide

 7. Игра на VMware
  1. Намерете специалното табло на
  VMware и довършете изречениеето
  “Coding makes my life…”
  2. Снимайте се с надписа
  3. Споделете снимката в Twitter или
  Facebook с хештаг #railsgirlssofia и
  #vmwomen до 13 ч. в събота

  View full-size slide

 8. bit.ly/rgs6games

  View full-size slide

 9. 1. 10:10 – 10:50 Увод в програмирането
  2. 10:50 – 13:00 Уъркшоп 1
  3. 13:00 – 13:30 Обяд (тук, от спонсорите)
  4. 13:30 – 13:45 Бентобокс игра
  5. 13:45 – 14:00 Кратки презентации
  6. 14:00 – 18:00 Уъркшоп 2 (и една кафепауза)
  7. 18:30 – 22:00 ПАРТИ!

  View full-size slide

 10. Що е то програмиране?

  View full-size slide

 11. bit.ly/blitzcoding

  View full-size slide

 12. https://twitter.com/fjsteele/status/434249935316615168

  View full-size slide

 13. Език за програмиране

  View full-size slide

 14. Език за програмиране
  =
  Купчина правила, с
  които управлявате
  компютър

  View full-size slide

 15. Сходно на естествените
  езици, но с (доста)
  по-стриктни правила.

  View full-size slide

 16. Не е трудно да се
  научите.

  View full-size slide

 17. Езици за програмиране
  • Ruby (Руби) е език за програмиране
  • Има и други (C#, Java, C++, PHP, JavaScript,
  Clojure, Scheme и още 2783...)
  • Можем да ползваме произволен* език, за да
  правим това, което ще правим днес
  • Руби е готин и ще ползваме него
  • Може да си изкарвате прехраната с Ruby :)

  View full-size slide

 18. Нещата, които ще
  научите, важат и за
  други езици.

  View full-size slide

 19. Show me the code!

  View full-size slide

 20. Ето ви малко Ruby
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 21. Внимание - термини
  • Код = съвкупност от команди и данни
  • Кодът на Ruby (а и повечето други езици за
  програмиране) се пази в текстови файлове
  • Изпълнява се от програма (интерпретатор),
  кръстена “ruby”
  • Може да си играете с Ruby и в т.нар.
  “интерактивна конзола” (REPL) – irb

  View full-size slide

 22. Основи на
  програмирането
  1. Данни
  2. Имена
  3. Действия
  4. Условия
  5. Цикли
  6. Изрази

  View full-size slide

 23. 1. Данни
  • Всичко се върти около данните – зареждате
  данни, манипулирате данни, произвеждате
  данни.
  • Програмиране = зареждане на данни,
  манипулация на данни, произвеждане на
  данни (по автоматизиран начин)

  View full-size slide

 24. 1. Данни – зареждане
  1. “Зареждане” на данни – прочитане от
  файлове, вход от потребителя, прочитане от
  друга програма (база данни, интернет и т.н.)
  2. Вмъкване на данните в самата програма

  View full-size slide

 25. 1. Данни – типове
  1. Данните имат различни типове
  2. Всеки тип поддържа определен набор
  операции
  3. Например, числата поддъжат деление: 42 / 2
  4. Какво става, ако разделим “бетон” / “небе”?

  View full-size slide

 26. 1. Данни – типове
  1. Текст – без ограничение в дължината
  2. Числа – цели, с плаваща запетая,
  рационални, комплексни
  3. Съставни типове данни – списъци от неща,
  речници с неща
  4. Наши собствени типове данни – “продукт”,
  “поръчка”, “потребител”, …

  View full-size slide

 27. 2. Имена
  1. Механизъм да реферираме към определени
  данни
  2. Името си го избираме ние и го “насочваме”
  към някакви данни
  3. Може да сменяме накъде сочи името
  4. Правим манипулации с името, реално
  работейки с данните зад него
  5. Имената наричаме променливи (variables)

  View full-size slide

 28. Имена (променливи) и данни (стойности):
  някакво_име  =  данни  
  Например:
  event_name  =  "Rails  Girls  Sofia”  
  coaches  =  50  
  accepted_participants  =  coaches  *  2
  2. Имена

  View full-size slide

 29. 3. Действия
  Всички данни (стойности) поддържат
  определени операции/действия:
  данни.действие  
  данни.друго_действие()  
  данни.пак_действие(други_данни)  
  данни.друго_действие(и,  разни,  опции)

  View full-size slide

 30. 3. Действия
  Шаблонът е:
     
  данни.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 31. 3. Действия
  Например:
  “Радостина”.length  
  6  *  7  
  Date.today  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 32. 3. Действия
  Например:
  “Радостина”.length()  
  6.*(7)  
  Date.today()  
  participants.first(5)

  View full-size slide

 33. Обекти?
  1. Обекти = тип данни + операциите, които
  можем да правим с тях.
  2. Днес ще приемем, че “данни” и “обекти” са
  взаимозаменяеми.

  View full-size slide

 34. 4. Условия
  Начин за взимане на решения
  по време на работа на програмата.

  View full-size slide

 35. 4. Условия
  if  условие  
     изпълни  това,  ако  условието  е  истина  
  else  
     иначе  изпълни  тази  част  
  end

  View full-size slide

 36. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  ‘Пешо')  

  View full-size slide

 37. 4. Условия
  братчеда  =  Човек.нов(name:  'Пешо')  
  if  братчеда.гладен?  
     братчеда.иди_да_обядваш  
  else  
     братчеда.изиграй_едно_хоро  
  end

  View full-size slide

 38. 5. Цикли
  • Начини да повтаряте едно и също действие
  многократно (т. нар. "цикли")
  • Повече от един начин да стане това; избираме
  си различни, според ситуацията
  • Принципът е еднакъв в повечето езици за
  програмиране

  View full-size slide

 39. 5. Цикли
  30.times  do  
     направи_коремна_преса  
  end

  View full-size slide

 40. 5. Цикли
  5.times  {  
     puts  "Здравейте!"  
  }

  View full-size slide

 41. 5. Цикли
  5.times  do  
     puts  "Здравейте!"  
  end

  View full-size slide

 42. 5. Цикли
  while  cat.alive?  
     cat.eat  
     cat.sleep  
     cat.purr_for_diversion  
     cat.plot_for_world_domination  
  end

  View full-size slide

 43. 6. Изрази
  • Всичко в Ruby е израз. Всяко валидно парче код,
  което можете да пуснете самостоятелно в irb и
  да не получите грешка.
  • Всеки израз си има резултат (някаква стойност)
  • Ще наричаме тази стойност “оценка”
  • Ще видите това по-късно в irb

  View full-size slide

 44. Най-важният шаблон
  данни.име_на_действие(опции)  
  обект.име_на_действие(опции)

  View full-size slide

 45. Приложението
  (приложение ≈ уебсайт)

  View full-size slide

 46. Уебсайт?
  Мътно понятие…

  View full-size slide

 47. http://bit.ly/about-web

  View full-size slide

 48. Речник
  • Сървър – компютър, закачен за интернет
  • Уеб сървър – програма, обслужваща сайта ни
  • Клиент – браузърът на потребителя
  • Интернет – компютри, свързани един с друг
  • Уебсайт – HTML + CSS + картинки + …,
  преточващи се от сървъра към клиента

  View full-size slide

 49. Статични vs. динамични
  сайтове
  • Статични — едно и също, во веки веков
  • Динамични — шаблони, попълвани с данни;
  може и да има интеракция с потребител,
  може и да няма
  • Приложението, което ще правим днес,
  попада във втората категория
  • И за двата вида имаме нужда от помощната
  програма “сървър” и от компютър, на който
  тя да работи

  View full-size slide

 50. Как разработваме сайт?
  • Обикновено имаме “локално” копие
  • Файлове, код, картинки + сървър + БД
  • Редактираме си кода и файловете локално
  • Разглеждаме си промените локално
  • Когато сме готови, копираме новия код,
  картинки, файлове на реалния сървър
  • Nitrous.io ще замества вашия компютър

  View full-size slide

 51. Динамични уеб сайтове
  • Още — приложения (applications, apps)
  • За тях имаме нужда от “логика” на сървър
  • “Логика” = програма, написана на език за
  програмиране
  • Ще се забавляваме с това днес, използвайки
  Ruby

  View full-size slide

 52. Приложение за
  гласуване

  View full-size slide

 53. Sinatra
  • Sinatra е името на една купчина код (“фреймуърк”),
  която някой е написал вместо нас, за да ни улесни в
  направата на уеб приложения
  • Sinatra е написана на Ruby
  • Можем да я ползваме безплатно
  • Sinatra има някои вградени неща, вкл. и уеб сървър
  • Можем и без Sinatra, но ще се поизпотим повече
  • Няма да използваме Ruby on Rails днес

  View full-size slide

 54. Чакай малко…

  View full-size slide

 55. Събитието се казва
  “Rails Girls”, не
  “Sinatra Girls”!
  ВЪРНЕТЕ
  М
  И
  ПАРИТЕ!!!!

  View full-size slide

 56. Ruby on Rails vs. Sinatra

  View full-size slide

 57. Защо тогава не сме
  Sinatra Girls?

  View full-size slide

 58. Раждането
  на едно приложение
  • Звучи сложно, докато не го раздробите на по-малки
  проблеми
  • Най-важното —
  • Започвате с малки стъпки и надграждате на
  итерации
  • Експериментирате
  • Учите се от грешките си
  • Подобрявате и повтаряте цикъка

  View full-size slide

 59. Уъркшоп 1

  View full-size slide

 60. Да си изцапаме ръцете!

  View full-size slide

 61. Не бързайте.
  Задавайте въпроси.
  Експериментирайте. Грешете смело.
  Питайте за термините.
  Забавлявайте се!

  View full-size slide

 62. • Опознайте инструментите си (Nitrous.io) — конзола, текстов
  редактор, браузър
  • Поиграйте си с Ruby в irb и с микро-програмки
  • HTML, CSS и следвайте ръководството
  • http://bit.ly/railsgirlssofia6 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и; HTTP
  Уъркшоп 1

  View full-size slide

 63. ОБЯД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  (невъзможно кратък)
  (~1800 секунди)

  View full-size slide

 64. Бенто бокс

  View full-size slide

 65. Speak Geek.
  Or how to teach the language of web
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 66. 4
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 67. HTML
  AJAX
  CSS
  RUBY, PYTHON, PHP, SCALA
  MYSQL,
  MONGODB
  RUBY ON RAILS, DJANGO,
  CAKEPHP, JETTY , LIFT….
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 68. Etsy:
  “We use a number of different programming languages (including Matlab!) but
  are primarily a PHP shop. We have a number of databases, some of which
  are MySQL and some of which are PostgreSQL. “
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 69. 7
  PHP + Matlab
  MySQL
  PostgeSQL
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 70. 8
  Foursquare:
  “Server code is written in scala running on the lift web framework using
  jetty for a webserver. We front everything with nginx, and use HAProxy in
  between.
  MongoDB handles most of our data storage needs (though a bit hasn't been
  migrated off PostgreSQL yet).
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 71. 9
  MongoDB and
  PostresSQL
  Nginx + HAProxy
  Lift
  Scala
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 72. R
  #1 HTML/CSS
  #2 JQUERY
  #3 Unicorn
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 73. HTML CSS
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 74. HTML
  AJAX
  CSS
  XML
  JAVASCRIPT
  DOM
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 75. UNICORN
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 76. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  Rules: Figure out the term and place it on the bentobox in
  the right place..
  There might be false friends and doubles.
  Googling allowed!
  You have five minutes – wrong answers will be removed,
  the team with most post-its wins!
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 77. 5 minutes.
  Game on!
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 78. HTML
  PHP
  SaaS
  RoR
  MongoDB
  CSS
  Apache
  Django
  nginx
  MySQL
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 79. R
  #1 PHP
  #2 SaaS
  #3 RoR
  #4 HTML
  #5 MongoDB
  #6 Apache
  #7 CSS
  #8 Django
  #9 MySQL
  #10 nginx
  Logic. PHP is a very popular language designed to produce
  dynamic Web pages. It goes well with HTML.
  - What makes PHP special?
  - Why it’s so popular?
  No where. Software as a service. Not a technical term - more a
  business/delivery model, in which software is hosted centrally,
  not by the user themselves and they often pay a subscription
  fee. Examples range from Salesforce, Spotify, Google Docs..
  - What other buzzwords are there that are not technical?
  Logic. Ruby on Rails. Sometimes abbreviations might fool
  you!
  Style & structure. Especially structue: HTML is what
  describes the structure and the (static) content of the
  website.
  - What is XHTML? HTML5?
  - Scripting language vs. markup?
  Database. An open source database system. Stores the web
  app data in a little different way than MySQL, making it
  easier and faster for certain types of apps.
  - What are noSQLs? Why is MongoDB so popular?
  Infrastructure. A popular open source HTTP server software.
  Servers can be hardware or software - here we’re focusing on
  the latter. Servers are the piece of software that deliver the
  web page to you.
  - What is HTTP? What is the role of the browser?
  Style and structure. Especially style, designed to describe the
  look of webpages, including elements such as the layout, colors
  and fonts.
  - Why is CSS important when building bigger sites?
  - What is CSS3?
  Logic. A similar framework as Rails is for Ruby, Django is for
  Python.
  - What other examples of popular frameworks are there? For
  Ruby?
  Database. Worlds most popular open source database system,
  used by Facebook, Twitter, Wordpress etc. Well baked into many
  software stacks like LAMP
  - Talk about LAMP and other software stacks
  - Talk a little about open source
  Infrastructure. Pronounced “Engine X”. An open source HTTP
  server. Said to be faster than Apache - in many ways like
  MongoDB is for MySQL.
  - What are proxies?
  - Talk about
  Friday, March 23, 12

  View full-size slide

 80. Lightning Talks

  View full-size slide

 81. Димитър Шалварджиев

  View full-size slide

 82. Предразсъдъците
  в програмирането

  View full-size slide

 83. Видове стереотипи
  1. Аз съм жена
  2. Не бих се вписал
  3. Програмирам за пари
  4. Вече знам всичко

  View full-size slide

 84. Но аз съм жена!

  View full-size slide

 85. Но аз съм жена!
  #jesuisжена

  View full-size slide

 86. Не бих се вписал!

  View full-size slide

 87. Не бих се вписал!
  #IStandwithAhmed

  View full-size slide

 88. Програмирам за пари!

  View full-size slide

 89. Програмирам за пари!
  Една работна седмица
  Работа Транспорт, обяд и др. "Свободно време", вкл. Задължения Сън
  А защо не за удоволствие?

  View full-size slide

 90. Вече знам всичко!

  View full-size slide

 91. Боряна Манолова

  View full-size slide

 92. ...a year ago

  View full-size slide

 93. Rails Girls Soa
  Study Group

  View full-size slide

 94. Java &
  JavaScript
  Oil &
  Water
  ===

  View full-size slide

 95. Rails Girls Soa

  View full-size slide

 96. София Такева

  View full-size slide

 97. Rails  Girls  Sofia  6.0

  А  сега  накъде?

  View full-size slide

 98. Rails  Girls  Sofia  3.0 Rails  Girls  Sofia    
  Study  Groups

  View full-size slide

 99. The  Result  
  Meet  the  2015  Teams  of  Rails  Girls  Summer  of  Code    
  Our  2015  sponsored  teams  are  spread  all  over  the  globe!

  View full-size slide

 100. Rails  Girls  Enthusiasts  Team

  View full-size slide

 101. Едно  незабравимо  лято

  View full-size slide

 102. RGSoC  rаffle  -­‐  dotJS  Conference  (Paris)

  View full-size slide

 103. Let`s  do  it!  

  Rails  Girls  Sofia  6.0

  To  be  continued…

  View full-size slide

 104. Мариян Маринов

  View full-size slide

 105. Why it is important to
  FAIL ?
  Marian Marinov

  View full-size slide

 106. How do children learn?

  View full-size slide

 107. SOMETHING
  IS WRONG!

  View full-size slide

 108. Димитър Смилянов

  View full-size slide

 109. 8 рентгенови снимки
  2 извода и
  1 монтанчанин
  Как си счупих ръката и станах по-добър програмист*

  View full-size slide

 110. - Как си прекара на Банско?
  - Направо се гипсирах

  View full-size slide

 111. Васил Йосков
  + 25 см
  + 25 кг
  + 8 години
  гр. Монтана
  ?

  View full-size slide

 112. Не се страхувайте да
  чупите ръцете* си
  *мислене

  View full-size slide

 113. Чупете на воля!
  Гипс има за всички!

  View full-size slide

 114. Благодаря!

  View full-size slide

 115. Уъркшоп 2
  • http://bit.ly/railsgirlssofia6 + http://bit.ly/cheat-rails
  • http://www.sinatrarb.com/intro.html
  • Изгледи; шаблони; ERB (embedded Ruby и HTML)
  • URL-и; HTTP и цикълът request-response
  • Бази от данни – “Big data is when Excel crashes…”
  • Външни библиотеки (gems) и управлението им.

  View full-size slide

 116. Как да продължим?
  1. Продължете да пишете (и четете (код))
  2. Работете над нещо реално
  3. Поддържайте връзка помежду си
  4. Забавлявайте се!

  View full-size slide

 117. Study групи

  View full-size slide

 118. Study групи
  • Седмични срещи в местния хакерспейс
  • Има поне един инструктор
  • Без задължителна “домашна” работа
  • Трупаме реални знания чрез практика
  • С начинаещи ще се започва от нулата
  • Индивидуална “програма”

  View full-size slide

 119. Study групи
  • Поне един ден седмично, след 19:30
  • Малки групи - под 10 човека
  • Не е фатално, ако понякога изпускате
  • Ако има повече желаещи, ще се измисли
  • Доброволни и безплатни

  View full-size slide

 120. Study групи
  • Напълно възможно е да се научите
  • Няма тайна – трябва да отделяте време
  • Ще получавате помощ, но трябва да сте
  мотивирани да изкачите планината сами

  View full-size slide

 121. https://www.facebook.com/groups/
  RailsGirlsSofiaStudyGroup/

  View full-size slide

 122. Ресурси

  View full-size slide

 123. Афтърпарти!
  • След 18:30 ч. тук!
  • Пиенето и хапването са от нас
  • Имате задача :)

  View full-size slide

 124. Благодарности
  • На г-жа Паси и ДНК
  • На Ади, Марта, Ели, Сабина, Марти, другия
  Димитър
  • На доброволците ни
  • На Владо – нашият фотограф
  • На спонсорите и партньорите ни
  • На всички инструктори
  • На вас!

  View full-size slide