Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Уроци от търкаляне на (средноголеми уеб) приложения в продукция

Уроци от търкаляне на (средноголеми уеб) приложения в продукция

* Какво (и как) да мерим
* Кога да мерим изобщо 🙈
* За какво да внимаваме в продукция
* Infrastructure-friendly apps
* Cost-saving & друга мешана скара

Dimitar Dimitrov

March 06, 2023
Tweet

More Decks by Dimitar Dimitrov

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Mysterious infrastructure
  talk
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 2. Уроци от търкаляне на
  (средноголеми уеб)
  приложения в продукция
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 3. Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 4. Отгоре-отгоре
  Какво (и как) да мерим
  Кога да мерим изобщо
  За какво да внимаваме в продукция
  Infrastructure-friendly apps
  Cost-saving & друга мешана скара
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 5. Модерно observability
  Front-end, backend, analytics
  RUM (Real user monitoring)
  (Distributed) Tracing
  APM
  Unified view / single pane of glass
  Сервирано с дресинг от маркетинг сосове
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 6. Размерът има значение
  Колкото по-голямо (или "важно"), толкова повече
  грижа ще изисква.
  За хоби проекти и тепърва прохождащи неща, няма
  голямо значение.
  За по-големи проекти, всяка минута downtime, или
  дори забавяне в заявките, са от значение.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 7. Къде сте вие?
  Не се престаравайте.
  Прегърнете прагматизма! (Мързела )
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 8. За контекст (Dext Prepare)
  Уеб заявки: 100 мил./седмица, 10 хил./минута, 160 в
  секунда.
  10-15к уникални потребителя, цъкащи из сайта в
  рамките на 30 минути през "деня".
  2 TB основна база (PostgreSQL), иначе
  няколкостотин TB данни из S3 кофи.
  Деплойват се промени по няколко пъти на ден
  (zero-downtime).
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 9. /cpanel/index.php
  30-ина уеб сървиса (over HTTP) и един основен
  user-facing web app
  Контейнеризирани
  Търкалят се в home-grown Kubernetes cluster
  В AWS
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 10. Като си говорим за
  downtime...
  7 минути downtime за цялата 2022 г.
  Това включва и 3 пълни смени (upgrade) на базата.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 11. По темата уроци и
  downtime...
  "Поуки от 15 години инциденти в продукция":
  Слайдове | Видео
  Но днес ще говорим за друго
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 12. Откъде да започнем?
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 13. Разбиране на всяко звено
  от стека
  1. Load balancer, ако има
  2. App server (puma, passenger, ...)
  3. App code (Rails) + deployment модела ви (процеси,
  нишки, ...)
  4. Обикновено има и още.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 14. Как е при нас
  1. AWS Application Load Balancer
  2. Nginx като L7 per-request LB (работещ на група от
  няколко машини)
  3. Nginx вътре във всеки app pod
  4. Puma или Passenger
  5. Rails + app code
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 15. Всяко с неговите си
  Таймаути
  Лимити (на headers, bodies)
  Кой как, какво и кога буферира
  Кое как се чупи и какви грешки генерира
  Всяко звено продуцира метрики и логове, които
  може да ви интересуват
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 16. To buffer or not to buffer?
  Буферирането "забавя" – в Релсата пристига
  "готов" request
  Понякога яде повече памет (разумните буфериращи
  неща пазят във файл от един размер нагоре)
  Искам ли го изобщо?
  Обикновено да. Пази ви от т.нар. "slow clients"
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 17. Deployment models
  Всеки от следващите може да ползва и предишните:
  1. Multi-process
  2. Multi-threaded
  3. Event-based
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 18. Deployment models
  Всеки от следващите може да ползва и предишните:
  1. Multi-process
  2. Multi-threaded ← Rails is stuck here
  3. Event-based ← Falcon #хубавоенонееготово
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 19. Как е при нас
  Смесица от multi-process (Dext Prepare) и multi-
  threaded (други по-малки апове)
  Разгледахме Falcon (async/evented сървър), но на
  практика не ни огря
  Отскоро имаме и event-based неща, ама са на
  nodejs
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 20. Мониториране
  Всеки deployment model си има особености за
  мониториране.
  Multi-process е най-простият и лесен.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 21. Какво да следя?
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 22. Какво да следя?
  1. Uptime (UptimeRobot or whatever)
  2. Error tracking (по имейл, или някоя услуга – Sentry,
  Bugsnag, HoneyBadger, ...)
  3. Логове на всяко от звената по пътя
  4. Метрики от (повечето) звена по пътя ← ние сме тук
  5. APM
  6. Tracing
  7. Ad-hoc/realtime profiling/troubleshooting
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 23. Какво да следя?
  Точки 1) и 2) са санитарният минимум.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 24. Uptime
  Нещо външно (за вашата инфра) ви пингва на всеки
  Х минути и ви известява, ако не успее да получи
  желаният резултат
  Добре е да пази история и статистика, поне за
  вътрешна употреба
  Бонус: да може да покаже публичен uptime/status
  page
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 25. Error tracking
  Може дълго време да избутате с грешки по имейл
  ...до момента, в който ви избухне пощенската кутия
  от някой хахо, който ви бомби сайта с глупости
  Error tracking services имат смислена употреба
  Внимавайте за квотата им и какво става, когато я
  достигнете
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 26. Логове – златната мина
  Може да стигнете много далеч само с логове
  APM и tracing си имат цена (за нея – след малко)
  Важно: от всяко звено!
  Poor-man's-APM, ако логвате и неща като CPU &
  mem usage per request
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 27. Логове – какво?
  Времена: целия request (duh), DB, view, external calls
  Идентификатори и параметри на request/response-а
  Брой алокации GC.stat[:total_allocated_objects]
  Diff на паметта: /proc/#{Process.pid}/status
  CPU burn: Process.clock_gettime
  с
  Process::CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 28. Метрики – за web requests
  Времена (сурови и/или percentiles, напр. max, 90th,
  95th, 99th)
  Beware of averages!
  Брой responses per status code (може и агрегирани)
  Наличен и "зает" капацитет (полезно за autoscaling)
  Системни ресурси на вашите звена (CPU, memory,
  traffic, ...)
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 29. Метрики за фонови задачи
  Размери на опашките
  Време на чакане (възраст на най-стария job)
  Време на обработка
  Наличен и "зает" капацитет
  Системни ресурси на вашите звена (CPU, memory,
  traffic, ...)
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 30. Demo
  rails-request-tracker
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 31. APM & tracing
  Не са "безплатни" (memory, CPU, traffic, storage, ...)
  "Какво искам да виждам?"
  Ако ще го правите, търсете tail-based sampling
  (сигурно искате да виждате с приоритет най-
  бавните си заявки)
  И умната
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 32. За какво да внимаваме в
  продукция
  1. Rate-limits
  2. Circuit-breakers
  3. Memory usage & bloat
  4. Гневни админи
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 33. Infrastructure-friendly apps
  Или: как да пазим админите от дълбока депресия.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 34. Easy to maintain code
  https://12factor.net/
  Поддържайте graceful shutdown ( TERM
  ) (не е
  толкова лесно, колкото звучи)
  async > sync
  Внимавайте за паметта
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 35. Memory bloating
  File.read(...)
  не четете файлове наведнъж
  IO.copy_stream
  е ваш приятел
  (streaming) JSON parsing
  Lots of AR objects vs сурови DB resultsets и POROs
  Винаги с лимит и/или обработвайте на бачове
  "Рестартирай и ще се оправи" (process recycling)
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 36. Rate limits (за външни APIs)
  Или, що е то "SMS pumping fraud"
  Twilio "инцидента", който ни струва $40k.
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 37. Circuit breakers
  Protect yourself from others'
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 38. Cost-saving
  Деликатният баланс: cost vs availability
  Queueing (& waiting) vs early errors
  Autoscaling, spot машини и подобни
  Use the ARM, Luke!
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 39. Use the ARM, Luke!
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 40. Use the ARM, Luke!
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 41. Kъде бих хоствал аз
  1. Статичен сайт! (GitHub Pages, render.com, S3...)
  2. render.com > heroku.com, но и Heroku става.
  3. Any VPS (AWS Lightsail anyone?) или на домашния
  Raspberry Pi
  4. AWS/GCP/whatever-floats-your-boat
  5. Bare metal?
  6. Psst: no
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide

 42. Created with Marp with
  Ruby Banitsa
  Ruby Banitsa 2023-03-06 – by
  2023-03-06 – by @mitio
  @mitio от
  от Dext
  Dext

  View Slide