Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Wat is een bedrijventerrein ons waard?

Wat is een bedrijventerrein ons waard?

5 June 2014. Analysis of the sustainability of Dutch regional Governments' strategies regarding locations of industrial area development. I presented as an invited speaker during the Summer School on Sustainable Society organized by the University Campus Friesland (the Netherlands).

Michiel Daams

June 05, 2014
Tweet

Other Decks in Research

Transcript

 1. | Date 21-05-2013 1 Wat is een bedrijventerrein ons waard?

  UCF Summerschool: Sustainable Society 14/05/2014 Michiel Daams Economische Geografie & Vastgoedkunde Date 05-06-2014
 2. | Date 21-05-2013 Een vraag uit het programmaboek “Moeten economische

  activiteiten zich concentreren op enkele grote locaties of juist kleinschalig zijn met een grotere verspreiding in de regio?” 2 Date 05-06-2014
 3. | Date 21-05-2013 Inhoud 1 – Bedrijventerreinen: perspectief op Friesland

  2 – Economische waarde van natuur en landschap 3 – Tool voor betere integratie natuur in afweging bedrijventerrein-ontwikkeling 3 Date 05-06-2014
 4. | Date 21-05-2013 Definitie bedrijventerrein (IBIS) Wat het niet is:

  - zeehaventerrein - economische zone - kantorenlocatie - grondstoffen / olie- en gas / water winning - agrarische doeleinden - afvalstort 5 Date 05-06-2014
 5. | Date 21-05-2013 6 -150 -100 -50 0 50 100

  150 › verandering aantal bedrijventerreinen 2004-2013 (Berekening o.b.v. IBIS) Date 05-06-2014
 6. | Date 21-05-2013 › totaal aantal bruto hectares (2013) 7

  0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 (Bron: IBIS) Date 05-06-2014
 7. | Date 21-05-2013 › # bruto hectares per bedrijventerrein (2013)

  8 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 (Berekening o.b.v. IBIS) Date 05-06-2014
 8. | Date 21-05-2013 Bruto hectares oppervlak Gemiddeld opp. St.dev. Max.

  Friesland 15,4 31 300 Groningen 18,5 28 218 Drenthe 26,7 61 600 11 Bedrijventerreinen in 2013 (GIS-berekening o.b.v. IBIS) Date 05-06-2014
 9. | Date 21-05-2013 Bruto hectares oppervlak Gemiddeld opp. St.dev. Max.

  Friesland 15,4 31 300 Groningen 18,5 28 218 Drenthe 26,7 61 600 13 Bedrijventerreinen in 2013 Waarom zo versnipperd in Friesland? - werkgelegenheid voor leefbaarheid dorpen 2 kanttekeningen (GIS-berekening o.b.v. IBIS) Date 05-06-2014
 10. | Date 21-05-2013 Waar werken Ferwerderadiel’ers? 14 › Bijna de

  helft in Leeuwarden Pendeldata CBS 2008 Date 05-06-2014
 11. | Date 21-05-2013 Ruimtelijke veroudering › 61% van de Friese

  bedrijventerreinen in 2013 (berekening o.b.v. IBIS) Veroudering volgens IBIS: - inrichting en lay-out - ruimtelijke inpassing in de omgeving - conflict tussen grondgebruiksfuncties  Dus herstructurering? 16 Date 05-06-2014
 12. | Date 21-05-2013 Historie: ontwikkeling uitleglocaties › Situatie anno 2014:

   overschot versnipperde laagwaardige terreinen 17 Date 05-06-2014 (IBIS, 2013)
 13. | Date 21-05-2013 Inhoud 1 – Bedrijventerreinen: perspectief op Friesland

  2 – Economische waarde van natuur en landschap 3 – Tool voor betere integratie natuur in afweging bedrijventerrein-ontwikkeling 19 Date 05-06-2014
 14. | Date 21-05-2013 › Waarom niet:  Bedrijventerreinen concentreren bij

  steden?  Herontwikkelen i.p.v. uitleglocaties ontwikkelen? › : › : 20 Date 05-06-2014 “Onduidelijk is wanneer de verkiezing ‘mooiste provincie van Nederland’ herhaald gaat worden, maar ondanks de genoemde bedreigingen [Utrecht] zal bij gelijkblijvende criteria Fryslân waarschijnlijk toch weer als beste scoren, gezien ook de voorsprong op nummer twee Utrecht.” (p.17)
 15. | Date 21-05-2013 › Afwegingskader: waarde van natuur › Vergelijking

  waarde bedr.terr. en natuur lastig - Marktwaarde en niet-marktwaarde › Dominante waarderingsmethoden - Contingente waardering - Hedonische beprijzing 21 Date 05-06-2014 Indien ontwikkelen uitleglocaties
 16. | Date 21-05-2013 › Afwegingskader: waarde van natuur › Vergelijking

  waarde bedr.terr. en natuur lastig - Marktwaarde en niet-marktwaarde › Dominante waarderingsmethoden - Contingente waardering - Hedonische beprijzing 22 Date 05-06-2014 Indien ontwikkelen uitleglocaties
 17. | Date 21-05-2013 › Afwegingskader: waarde van natuur › Vergelijking

  waarde bedr.terr. en natuur lastig - Marktwaarde en niet-marktwaarde › Dominante waarderingsmethoden (kanttekeningen) - Contingente waardering - Hedonische beprijzing 23 Date 05-06-2014 Indien ontwikkelen uitleglocaties
 18. | Date 21-05-2013 Mooie gebieden in Friesland 24 Bron: Staat

  van Friesland, 2013, p.15 › 73% van het oppervlak ‘mooi’ - Cultuurhistorische landschappen - Bossen - Natuur Oordeel deskundigen (niet de markt – de ‘gebruikers’!) Date 05-06-2014
 19. | Date 21-05-2013 Inhoud 1 – Bedrijventerreinen: perspectief op Friesland

  2 – Economische waarde van natuur en landschap 3 – Tool voor betere integratie natuur in afweging bedrijventerrein-ontwikkeling 25 Date 05-06-2014
 20. | Date 21-05-2013 28 Date 05-06-2014 Begin 2014: 13.000 respondenten

  (NL, DE, DK) www.hotspotmonitor.eu Nationale markers
 21. | Date 21-05-2013 Mooie gebieden in Friesland 29 Date 05-06-2014

  Staat van Friesland, 2013, p.15 Hotspotmonitor database (12/2013) Volgens experts Volgens de markt (de ‘gebruikers’)
 22. | Date 21-05-2013 31 Date 05-06-2014 Lokale waardering Door 50

  inwoners van Leeuwarden gewaardeerde natuur
 23. | Date 21-05-2013 32 Date 05-06-2014 Regionale waardering Door 50

  inwoners van Leeuwarden gewaardeerde natuur
 24. | Date 21-05-2013 Wat weten we nu m.b.t. bedrijventerrein-planning? 33

  › Indien uitbreiding: welvaarts-efficiënte locatiekeuze › Per locatie te beoordelen:  relatieve waarde van natuur en landschap Date 05-06-2014
 25. | Date 21-05-2013 Een vraag uit het programmaboek “Moeten economische

  activiteiten zich concentreren op enkele grote locaties of juist kleinschalig zijn met een grotere verspreiding in de regio?” 34 Date 05-06-2014