Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Partisipper

Montgomerie
December 08, 2018

 Partisipper

Norske partisipper

Montgomerie

December 08, 2018
Tweet

More Decks by Montgomerie

Other Decks in Education

Transcript

 1. Partisipper

 2. Verbene har to partisipper: presens partisipp og perfektum partisipp. 

  Presens partisipp har aktiv betydning: en spisende sau er en sau som spiser.  Perfektum partisipp har vanligvis passiv betydning: en spist sau er en sau som noen har spist.
 3. Presens partisipp Presens partisipp får -(e)nde lagt til infinitiv: syngende,

  smilende, irriterende, gående, leende. Noen ganske få verb danner presens partisipp av en eldre infinitivsform: blivende (å bli), tiltakende (å ta), livgivende (å gi).
 4. Sammen med bli kan presens partisipp uttrykke at en tilstand

  fortsetter: Hun ble liggende til sengs i ei uke. De ble boende der i to år. Sammen med komme kan presens partisipp fortelle om en bevegelse: De kom gående i ro og mak. Hun kom løpende nedover bakken.
 5. Presens partisipp brukes mest som adjektiv og adverb, og det

  bøyes ikke: Filmen var deprimerende. Dette er en frustrerende situasjon. De oppførte seg irriterende. De satt smilende og ventet.
 6. Perfektum partisipp Perfektum partisipp er lik presens perfektum uten hjelpeverb.

  Perfektum partisipp brukes dessuten i alle tempusformer av passiv: ble spist, vil bli sett, er blitt skrevet.
 7. Partisipper brukt som adjektiv Både presens partisipp og perfektum partisipp

  brukes som adjektiv. Presens partisipp bøyes ikke: en skremmende film, skremmende nyheter Foran et substantiv i bestemt form får vi bestemt artikkel: den skremmende filmen, de skremmende nyhetene
 8. Når perfektum partisipp står foran et substantiv, blir det bøyd

  i flertall og i bestemt form: et skremt barn, to skremte barn, det skremte barnet, de skremte barna Bøyningen av partisippene varierer noe, avhengig av hvilke verbgrupper ordene hører til.
 9. Perfektum partisipp som ender på –t eller -d

 10. Perfektum partisipp som ender på -et  Svake verb: vasket,

  hentet, forurenset, ventet, savnet, såret
 11.  Sterke verb: drukket, fimnet, truffet, sprukket, kommet, skrevet

 12. Spørsmål  Hvor mange partisipper har de norske verbene? Hva

  er de?  Hvelket partisipp har aktiv betydning? Og passiv?  Kan partisipp brukes som adjektiv?  Hvordan varierer bøyning av partisipper?