Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=47 mrzasa
April 09, 2018

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas 4 Developers 2018 o wydajności regexpów, odmiana JavaScript.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=128

mrzasa

April 09, 2018
Tweet

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ

  NAPISANIE WOLNEGO NAPISANIE WOLNEGO REGEXPA REGEXPA MACIEK RZĄSA MACIEK RZĄSA 4Developers, 09.04.2018 @mjrzasa
 2. None
 3. None
 4. None
 5. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex

  together, I never worry about performance; I know the target strings will generally be far too small to ever cause a problem. Jeff Atwood, 2006
 6. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA

  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, DLACZEGO JA POWINIENEM? DLACZEGO JA POWINIENEM? <input id="operation" pattern='(\d+[+-]?)+='> https://regex-performance.github.io/input.html
 7. CO DALEJ? CO DALEJ? jak właściwie działają regexpy? wydajność podstawowych

  elementów zastosowania co może pójść nie tak? czy istnieją szybkie regexpy?
 8. RUBY DEVELOPER RUBY DEVELOPER @ TEXTMASTER @ TEXTMASTER w pracy:

  Ruby, Java, mongodb, elastic search automatyczne przygotowanie tekstu do tłumaczeń DDD, software that matters, agile dzielenie się wiedzą: Rzeszów Ruby User Group ( ) Politechnika Rzeszowska rrug.pl
 9. JAK WŁAŚCIWIE JAK WŁAŚCIWIE DZIAŁAJĄ DZIAŁAJĄ REGEXPY? REGEXPY?

 10. TEORIA... TEORIA... gramatyka regularna wyrażenie regularne: abab|abbb automat skończony a

  b a a b b b b źródło: A -> abB B -> bb B -> ab https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 11. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ ...SPOTYKA PRAKTYKĘ w teorii języków formalnych w silnikach

  wyrażeń regularnych a* a+ a|b a? a(a|b) a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d \W (<!b)a \1 (?R)... /(\w+)\1/ -> papa WikiWiki /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))
 12. DWA RODZAJE SILNIKÓW DWA RODZAJE SILNIKÓW REGEXPÓW REGEXPÓW 1. Text-directed

  Thompson 1968, 400 linii w C grep, awk, sed, go oparte na DFA 2. Regex-directed Larry Wall, perl, 1987 Perl-Compatible Regular Expressions (JavaScript, Ruby, .Net,...) oparte na NFA
 13. PRZYKŁAD PRZYKŁAD a b a a b b b b

  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach: /abab|abbb/.exec('abbb') https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 14. a b a a b b b b •abbb a

  b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb•
 15. a b a a b b b b •abbb a

  b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb• failure, backtracking
 16. CO JUŻ WIEMY? CO JUŻ WIEMY? regexpy - osobny język

  programowania dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed, regex-directed istotna jest ilość kroków i powrotów
 17. None
 18. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA

 19. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA .* greedy (zachłanne) .*? lazy (leniwe) /<.*>/=~"<br />

  regexp text " => "<br/>" # so far so good /<.*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr> regexp text </abbr>" #hmmm... /<[^>]*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great! /<.*?>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great!
 20. WARTO BYĆ LENIWYM? WARTO BYĆ LENIWYM? "<abbr> regexp text </abbr>"

  /<[^>]*>/ /<.*?>/
 21. LICZY SIĘ KONTEKST LICZY SIĘ KONTEKST "<br/> some really long

  text" <.*> 27 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki "some really long text <br/> " <.*> 5 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki
 22. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA wydajność zależna od kontekstu zachłanne .* .+ -

  wydajność zależna od długości nadmiarowo znalezionego tekstu leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości szukanego tekstu testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach tekstu testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego
 23. TO WSZYSTKO TO DROBIAZG TO WSZYSTKO TO DROBIAZG To nie

  po to Was tu trzymam
 24. CATASTROPHIC CATASTROPHIC BACKTRACKING BACKTRACKING

 25. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU ..ale kto pisze takie

  regexy? /(a+)*b/ aaaaaaaaaab aaaaaaaaaa
 26. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 320-12= 430- 32+1= /\d+[-+]\d+=/ # v1

  /(\d+[-+])+=/ # v1.0.1 /(\d+[-+]?)+=/ #v2 /(\d+|[-+])+=/ "320-12=" # 12 kroków "32-12+230=" # 18 kroków "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki
 27. COPY-PASTING COPY-PASTING (email validation) , Java Classname RegExLib, id=1757 ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?

  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1} (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$ OWASP Validation Regex Repository ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$ 'aaaaaaaaaaaaaaa'
 28. CZEGO UNIKAĆ? CZEGO UNIKAĆ? nachodzące się zakresy /\d+\w*/ nachodzace się

  alternatywy /(\d+|\w+)/ odległe, krzyżujące się powtórzenia /.*-some text-.*;/ zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/
 29. None
 30. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK SZYBKIE, ŻE

  NAWET 100 000 SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000 KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! kilka słów o zastosowaniach
 31. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE co może

  być prostszego? // liczba // 1, 3243, 4323 var pattern = /\d+/ // liczba z częścią dziesiętną i minusem // -1, 1, 32.32, -2.2324 var pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/ // liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek) // -23,23 4323.23 var pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/
 32. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE // liczba

  z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy // -21,321,321.1111 433.233,12 var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ // j.w., lazy var lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/ // j.w., z ograniczeniem backtrackingu var unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/
 33. None
 34. TESTY TESTY greedy lazy unrolled countWhole 191 ops/sec 220 ops/sec

  6,689 ops/sec countSplit 227 ops/sec 231 ops/sec 1,782 ops/sec var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ var lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/ var unrolled = /(-?\d+([,.]\d+)*)/ var string = "..." // ~11000 chars function countWhole(string, regex) { // count how many times regex is matched on a string } function countSplit(string, regex) { // split string to words, // then check which word is a number }
 35. REDOS - CZYLI CO MOŻE REDOS - CZYLI CO MOŻE

  PÓJŚĆ NIE TAK? PÓJŚĆ NIE TAK?
 36. JAK ZAMULIĆ FRONTEND? JAK ZAMULIĆ FRONTEND? vue.js

 37. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? Witaj! →

  ¡Hola! → Salut ! # Ruby # Źródła funkcji ::Typography.to_html_french # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, '&thinsp;\2\3') # Dane # <-58 spacji -> GET /wp-login.php HTTP/1.1 69 GET /show.aspx HTTP/1.1 15 klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona
 38. POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ REGEXPY REGEXPY feature request

  (<.*>\s*)*
 39. None
 40. None
 41. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI .* => [^X]* .*? => [^X]*

  (A*|B?)+ => (A*B)*A (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...) (,|;|\.) => [,.;] \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(? =(\d+))\1
 42. WNIOSKI WNIOSKI optymalizacja regexpów: minimalizacja ilości kroków i powrotów główne

  problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy, zagnieżdżone powtórzenia testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis, różne konfiguracje każdy silnik jest inny - testuj wydajność na swoim
 43. MATERIAŁY MATERIAŁY Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl, 2009

  i kolejne części (1-4) podziękowania dla kszubrycht :) http://www.rexegg.com https://www.regular-expressions.info https://regex101.com/ Russ Cox aplikacja testowa - oryginał OWASP ReDoS Loggly: 5 techniquess Loggly: regexes bad better...
 44. None
 45. None