Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

mrzasa
April 09, 2018

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas 4 Developers 2018 o wydajności regexpów, odmiana JavaScript.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

mrzasa

April 09, 2018
Tweet

More Decks by mrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ
  NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ
  NAPISANIE WOLNEGO
  NAPISANIE WOLNEGO
  REGEXPA
  REGEXPA
  MACIEK RZĄSA
  MACIEK RZĄSA
  4Developers, 09.04.2018
  @mjrzasa

  View full-size slide

 2. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex
  together, I never worry about performance;
  I know the target strings will generally be
  far too small to ever cause a problem.
  Jeff Atwood, 2006

  View full-size slide

 3. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA
  JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA
  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW,
  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW,
  DLACZEGO JA POWINIENEM?
  DLACZEGO JA POWINIENEM?

  https://regex-performance.github.io/input.html

  View full-size slide

 4. CO DALEJ?
  CO DALEJ?
  jak właściwie działają regexpy?
  wydajność podstawowych
  elementów
  zastosowania
  co może pójść nie tak?
  czy istnieją szybkie regexpy?

  View full-size slide

 5. RUBY DEVELOPER
  RUBY DEVELOPER
  @ TEXTMASTER
  @ TEXTMASTER
  w pracy:
  Ruby, Java, mongodb, elastic search
  automatyczne przygotowanie tekstu do
  tłumaczeń
  DDD, software that matters, agile
  dzielenie się wiedzą:
  Rzeszów Ruby User Group ( )
  Politechnika Rzeszowska
  rrug.pl

  View full-size slide

 6. JAK WŁAŚCIWIE
  JAK WŁAŚCIWIE
  DZIAŁAJĄ
  DZIAŁAJĄ
  REGEXPY?
  REGEXPY?

  View full-size slide

 7. TEORIA...
  TEORIA...
  gramatyka regularna
  wyrażenie regularne: abab|abbb
  automat skończony
  a b a
  a
  b
  b b b
  źródło:
  A -> abB
  B -> bb
  B -> ab
  https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html

  View full-size slide

 8. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ
  ...SPOTYKA PRAKTYKĘ
  w teorii języków formalnych
  w silnikach wyrażeń
  regularnych
  a* a+ a|b a? a(a|b)
  a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d
  \W (/(\w+)\1/ -> papa WikiWiki
  /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))

  View full-size slide

 9. DWA RODZAJE SILNIKÓW
  DWA RODZAJE SILNIKÓW
  REGEXPÓW
  REGEXPÓW
  1. Text-directed
  Thompson 1968, 400 linii w C
  grep, awk, sed, go
  oparte na DFA
  2. Regex-directed
  Larry Wall, perl, 1987
  Perl-Compatible Regular Expressions
  (JavaScript, Ruby, .Net,...)
  oparte na NFA

  View full-size slide

 10. PRZYKŁAD
  PRZYKŁAD
  a b a
  a
  b
  b b b
  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach:
  /abab|abbb/.exec('abbb')
  https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html

  View full-size slide

 11. a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  abb•b
  a b a
  a
  b
  b b b
  abbb•

  View full-size slide

 12. a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  abb•b
  a b a
  a
  b
  b b b
  abbb•
  failure, backtracking

  View full-size slide

 13. CO JUŻ WIEMY?
  CO JUŻ WIEMY?
  regexpy - osobny język programowania
  dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed,
  regex-directed
  istotna jest ilość kroków i powrotów

  View full-size slide

 14. POWTÓRZENIA
  POWTÓRZENIA

  View full-size slide

 15. POWTÓRZENIA
  POWTÓRZENIA
  .* greedy (zachłanne)
  .*? lazy (leniwe)
  /<.*>/=~"
  regexp text "
  => "
  " # so far so good
  /<.*>/=~" regexp text "
  => " regexp text " #hmmm...
  /<[^>]*>/=~" regexp text "
  => "" # great!
  /<.*?>/=~" regexp text "
  => "" # great!

  View full-size slide

 16. WARTO BYĆ LENIWYM?
  WARTO BYĆ LENIWYM?
  " regexp text "
  /<[^>]*>/ /<.*?>/

  View full-size slide

 17. LICZY SIĘ KONTEKST
  LICZY SIĘ KONTEKST
  "
  some really long text"
  <.*> 27 kroków
  <.*?> 7 kroków
  <[^>]*> 4 kroki
  "some really long text

  "
  <.*> 5 kroków
  <.*?> 7 kroków
  <[^>]*> 4 kroki

  View full-size slide

 18. POWTÓRZENIA
  POWTÓRZENIA
  wydajność zależna od kontekstu
  zachłanne .* .+ - wydajność zależna od długości
  nadmiarowo znalezionego tekstu
  leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości
  szukanego tekstu
  testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach
  tekstu
  testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego

  View full-size slide

 19. TO WSZYSTKO TO DROBIAZG
  TO WSZYSTKO TO DROBIAZG
  To nie po to Was tu trzymam

  View full-size slide

 20. CATASTROPHIC
  CATASTROPHIC
  BACKTRACKING
  BACKTRACKING

  View full-size slide

 21. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  ..ale kto pisze takie regexy?
  /(a+)*b/
  aaaaaaaaaab
  aaaaaaaaaa

  View full-size slide

 22. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
  DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
  320-12=
  430-
  32+1=
  /\d+[-+]\d+=/ # v1
  /(\d+[-+])+=/ # v1.0.1
  /(\d+[-+]?)+=/ #v2
  /(\d+|[-+])+=/
  "320-12=" # 12 kroków
  "32-12+230=" # 18 kroków
  "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków
  "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki

  View full-size slide

 23. COPY-PASTING
  COPY-PASTING
  (email validation)
  , Java Classname
  RegExLib, id=1757
  ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?
  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1}
  (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$
  OWASP Validation Regex Repository
  ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$
  'aaaaaaaaaaaaaaa'

  View full-size slide

 24. CZEGO UNIKAĆ?
  CZEGO UNIKAĆ?
  nachodzące się zakresy /\d+\w*/
  nachodzace się alternatywy
  /(\d+|\w+)/
  odległe, krzyżujące się powtórzenia
  /.*-some text-.*;/
  zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/

  View full-size slide

 25. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK
  KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK
  SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000
  SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000
  KROKÓW NIE MA ZNACZENIA!
  KROKÓW NIE MA ZNACZENIA!
  kilka słów o zastosowaniach

  View full-size slide

 26. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  co może być prostszego?
  // liczba
  // 1, 3243, 4323
  var pattern = /\d+/
  // liczba z częścią dziesiętną i minusem
  // -1, 1, 32.32, -2.2324
  var pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/
  // liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek)
  // -23,23 4323.23
  var pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/

  View full-size slide

 27. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  // liczba z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy
  // -21,321,321.1111 433.233,12
  var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/
  // j.w., lazy
  var lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/
  // j.w., z ograniczeniem backtrackingu
  var unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/

  View full-size slide

 28. TESTY
  TESTY
  greedy lazy unrolled
  countWhole 191 ops/sec 220 ops/sec 6,689 ops/sec
  countSplit 227 ops/sec 231 ops/sec 1,782 ops/sec
  var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/
  var lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/
  var unrolled = /(-?\d+([,.]\d+)*)/
  var string = "..." // ~11000 chars
  function countWhole(string, regex) {
  // count how many times regex is matched on a string
  }
  function countSplit(string, regex) {
  // split string to words,
  // then check which word is a number
  }

  View full-size slide

 29. REDOS - CZYLI CO MOŻE
  REDOS - CZYLI CO MOŻE
  PÓJŚĆ NIE TAK?
  PÓJŚĆ NIE TAK?

  View full-size slide

 30. JAK ZAMULIĆ FRONTEND?
  JAK ZAMULIĆ FRONTEND?
  vue.js

  View full-size slide

 31. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA?
  JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA?
  Witaj! → ¡Hola! → Salut !
  # Ruby
  # Źródła funkcji
  ::Typography.to_html_french
  # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne
  text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, ' \2\3')
  # Dane
  # <-58 spacji ->
  GET /wp-login.php HTTP/1.1 69
  GET /show.aspx HTTP/1.1 15
  klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona

  View full-size slide

 32. POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ
  POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ
  REGEXPY
  REGEXPY
  feature request
  (<.*>\s*)*

  View full-size slide

 33. DOBRE PRAKTYKI
  DOBRE PRAKTYKI
  .* => [^X]*
  .*? => [^X]*
  (A*|B?)+ => (A*B)*A
  (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...)
  (,|;|\.) => [,.;]
  \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(?
  =(\d+))\1

  View full-size slide

 34. WNIOSKI
  WNIOSKI
  optymalizacja regexpów: minimalizacja ilości kroków i
  powrotów
  główne problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy,
  zagnieżdżone powtórzenia
  testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis,
  różne konfiguracje
  każdy silnik jest inny - testuj wydajność na swoim

  View full-size slide

 35. MATERIAŁY
  MATERIAŁY
  Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl,
  2009
  i kolejne części (1-4)
  podziękowania dla kszubrycht
  :)
  http://www.rexegg.com
  https://www.regular-expressions.info
  https://regex101.com/
  Russ Cox
  aplikacja testowa - oryginał
  OWASP ReDoS
  Loggly: 5 techniquess
  Loggly: regexes bad better...

  View full-size slide