Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

mrzasa
April 09, 2018

[PL] (4dev, JS) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas 4 Developers 2018 o wydajności regexpów, odmiana JavaScript.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

mrzasa

April 09, 2018
Tweet

More Decks by mrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ

  NAPISANIE WOLNEGO NAPISANIE WOLNEGO REGEXPA REGEXPA MACIEK RZĄSA MACIEK RZĄSA 4Developers, 09.04.2018 @mjrzasa
 2. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex

  together, I never worry about performance; I know the target strings will generally be far too small to ever cause a problem. Jeff Atwood, 2006
 3. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA

  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, DLACZEGO JA POWINIENEM? DLACZEGO JA POWINIENEM? <input id="operation" pattern='(\d+[+-]?)+='> https://regex-performance.github.io/input.html
 4. CO DALEJ? CO DALEJ? jak właściwie działają regexpy? wydajność podstawowych

  elementów zastosowania co może pójść nie tak? czy istnieją szybkie regexpy?
 5. RUBY DEVELOPER RUBY DEVELOPER @ TEXTMASTER @ TEXTMASTER w pracy:

  Ruby, Java, mongodb, elastic search automatyczne przygotowanie tekstu do tłumaczeń DDD, software that matters, agile dzielenie się wiedzą: Rzeszów Ruby User Group ( ) Politechnika Rzeszowska rrug.pl
 6. TEORIA... TEORIA... gramatyka regularna wyrażenie regularne: abab|abbb automat skończony a

  b a a b b b b źródło: A -> abB B -> bb B -> ab https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 7. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ ...SPOTYKA PRAKTYKĘ w teorii języków formalnych w silnikach

  wyrażeń regularnych a* a+ a|b a? a(a|b) a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d \W (<!b)a \1 (?R)... /(\w+)\1/ -> papa WikiWiki /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))
 8. DWA RODZAJE SILNIKÓW DWA RODZAJE SILNIKÓW REGEXPÓW REGEXPÓW 1. Text-directed

  Thompson 1968, 400 linii w C grep, awk, sed, go oparte na DFA 2. Regex-directed Larry Wall, perl, 1987 Perl-Compatible Regular Expressions (JavaScript, Ruby, .Net,...) oparte na NFA
 9. PRZYKŁAD PRZYKŁAD a b a a b b b b

  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach: /abab|abbb/.exec('abbb') https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 10. a b a a b b b b •abbb a

  b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb•
 11. a b a a b b b b •abbb a

  b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb• failure, backtracking
 12. CO JUŻ WIEMY? CO JUŻ WIEMY? regexpy - osobny język

  programowania dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed, regex-directed istotna jest ilość kroków i powrotów
 13. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA .* greedy (zachłanne) .*? lazy (leniwe) /<.*>/=~"<br />

  regexp text " => "<br/>" # so far so good /<.*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr> regexp text </abbr>" #hmmm... /<[^>]*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great! /<.*?>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great!
 14. LICZY SIĘ KONTEKST LICZY SIĘ KONTEKST "<br/> some really long

  text" <.*> 27 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki "some really long text <br/> " <.*> 5 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki
 15. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA wydajność zależna od kontekstu zachłanne .* .+ -

  wydajność zależna od długości nadmiarowo znalezionego tekstu leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości szukanego tekstu testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach tekstu testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego
 16. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 320-12= 430- 32+1= /\d+[-+]\d+=/ # v1

  /(\d+[-+])+=/ # v1.0.1 /(\d+[-+]?)+=/ #v2 /(\d+|[-+])+=/ "320-12=" # 12 kroków "32-12+230=" # 18 kroków "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki
 17. COPY-PASTING COPY-PASTING (email validation) , Java Classname RegExLib, id=1757 ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?

  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1} (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$ OWASP Validation Regex Repository ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$ 'aaaaaaaaaaaaaaa'
 18. CZEGO UNIKAĆ? CZEGO UNIKAĆ? nachodzące się zakresy /\d+\w*/ nachodzace się

  alternatywy /(\d+|\w+)/ odległe, krzyżujące się powtórzenia /.*-some text-.*;/ zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/
 19. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK SZYBKIE, ŻE

  NAWET 100 000 SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000 KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! kilka słów o zastosowaniach
 20. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE co może

  być prostszego? // liczba // 1, 3243, 4323 var pattern = /\d+/ // liczba z częścią dziesiętną i minusem // -1, 1, 32.32, -2.2324 var pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/ // liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek) // -23,23 4323.23 var pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/
 21. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE // liczba

  z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy // -21,321,321.1111 433.233,12 var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ // j.w., lazy var lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/ // j.w., z ograniczeniem backtrackingu var unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/
 22. TESTY TESTY greedy lazy unrolled countWhole 191 ops/sec 220 ops/sec

  6,689 ops/sec countSplit 227 ops/sec 231 ops/sec 1,782 ops/sec var greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ var lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/ var unrolled = /(-?\d+([,.]\d+)*)/ var string = "..." // ~11000 chars function countWhole(string, regex) { // count how many times regex is matched on a string } function countSplit(string, regex) { // split string to words, // then check which word is a number }
 23. REDOS - CZYLI CO MOŻE REDOS - CZYLI CO MOŻE

  PÓJŚĆ NIE TAK? PÓJŚĆ NIE TAK?
 24. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? Witaj! →

  ¡Hola! → Salut ! # Ruby # Źródła funkcji ::Typography.to_html_french # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, '&thinsp;\2\3') # Dane # <-58 spacji -> GET /wp-login.php HTTP/1.1 69 GET /show.aspx HTTP/1.1 15 klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona
 25. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI .* => [^X]* .*? => [^X]*

  (A*|B?)+ => (A*B)*A (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...) (,|;|\.) => [,.;] \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(? =(\d+))\1
 26. WNIOSKI WNIOSKI optymalizacja regexpów: minimalizacja ilości kroków i powrotów główne

  problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy, zagnieżdżone powtórzenia testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis, różne konfiguracje każdy silnik jest inny - testuj wydajność na swoim
 27. MATERIAŁY MATERIAŁY Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl, 2009

  i kolejne części (1-4) podziękowania dla kszubrycht :) http://www.rexegg.com https://www.regular-expressions.info https://regex101.com/ Russ Cox aplikacja testowa - oryginał OWASP ReDoS Loggly: 5 techniquess Loggly: regexes bad better...