Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (HackYeah) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=47 mrzasa
November 24, 2018

[PL] (HackYeah) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas hackatonu HackYeah, Warszawa 24-25.11.2018.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=128

mrzasa

November 24, 2018
Tweet

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ

  NAPISANIE WOLNEGO NAPISANIE WOLNEGO REGEXPA REGEXPA MACIEK RZĄSA MACIEK RZĄSA HackYeah, 24.11.2018 @mjrzasa
 2. None
 3. None
 4. None
 5. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex

  together, I never worry about performance; I know the target strings will generally be far too small to ever cause a problem. Jeff Atwood, 2006
 6. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA

  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, DLACZEGO JA POWINIENEM? DLACZEGO JA POWINIENEM? <input id="operation" pattern='(\d+[+-]?)+='> https://regex-performance.github.io/input.html
 7. CO DALEJ? CO DALEJ? jak właściwie działają regexpy? wydajność podstawowych

  elementów zastosowania co może pójść nie tak? czy istnieją szybkie regexpy?
 8. RUBY DEVELOPER RUBY DEVELOPER @ TEXTMASTER @ TEXTMASTER w pracy:

  Ruby, mongodb, elastic search automatyczne przygotowanie tekstu do tłumaczeń DDD, software that matters, agile dzielenie się wiedzą: Rzeszów Ruby User Group ( ) Politechnika Rzeszowska rrug.pl
 9. JAK WŁAŚCIWIE JAK WŁAŚCIWIE DZIAŁAJĄ DZIAŁAJĄ REGEXPY? REGEXPY?

 10. RUBY RUBY JAVA JAVA JAVASCRIPT JAVASCRIPT pattern = /<.*>/ pattern.match("text

  <br>") Pattern p = Pattern.compile("<.*>"); Matcher m = p.matcher("text <br>"); boolean b = m.matches(); var pattern = /<.*>/; var results = re.exec("text <br>");
 11. TEORIA... TEORIA... gramatyka regularna wyrażenie regularne: abab|abbb automat skończony a

  b a a b b b b źródło: A -> abB B -> bb B -> ab https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 12. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ ...SPOTYKA PRAKTYKĘ w teorii języków formalnych w silnikach

  wyrażeń regularnych a* a+ a|b a? a(a|b) a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d \W (<!b)a \1 (?R)... /(\w+)\1/ -> papa WikiWiki /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))
 13. DWA RODZAJE SILNIKÓW DWA RODZAJE SILNIKÓW REGEXPÓW REGEXPÓW 1. Text-directed

  Thompson 1968, 400 linii w C grep, awk, sed, go oparte na DFA 2. Regex-directed Larry Wall, perl, 1987 Perl-Compatible Regular Expressions (JavaScript, Ruby, .Net,...) oparte na NFA
 14. PRZYKŁAD PRZYKŁAD a b a a b b b b

  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach: /abab|abbb/ =~ 'abbb' https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 15. Text-directed abab|abbb a b a a b b b b

  •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb•
 16. Regex-directed abab|abbb a b a a b b b b

  •abbb a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b •abbb a b a a b b b b a•bbb a b a a b b b b ab•bb a b a a b b b b abb•b a b a a b b b b abbb• failure, backtracking
 17. None
 18. CO JUŻ WIEMY? CO JUŻ WIEMY? regexpy - osobny język

  programowania dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed, regex-directed istotna jest ilość kroków i powrotów
 19. ANALIZA WYDAJNOŚCI ANALIZA WYDAJNOŚCI

 20. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA .* greedy (zachłanne) .*? lazy (leniwe) /<.*>/=~"<br />

  regexp text " => "<br/>" # so far so good /<.*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr> regexp text </abbr>" #hmmm... /<[^>]*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great! /<.*?>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great!
 21. WARTO BYĆ LENIWYM? WARTO BYĆ LENIWYM? "<abbr> regexp text </abbr>"

  /<[^>]*>/ /<.*?>/
 22. LICZY SIĘ KONTEKST LICZY SIĘ KONTEKST "<br/> some really long

  text" <.*> 27 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki "some really long text <br/> " <.*> 5 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki
 23. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA wydajność zależna od kontekstu zachłanne .* .+ -

  wydajność zależna od długości nadmiarowo znalezionego tekstu leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości szukanego tekstu testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach tekstu testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego
 24. TO WSZYSTKO TO DROBIAZG TO WSZYSTKO TO DROBIAZG To nie

  po to Was tu trzymam
 25. CATASTROPHIC CATASTROPHIC BACKTRACKING BACKTRACKING

 26. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU /(a+)*b/ aaaaaaaaaaaaaab

 27. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU /(a+)*b/ aaaaaaaaaaaaaab aaaaaaaaaaaaaa

 28. None
 29. None
 30. None
 31. 148 z 98301 kroków (0.15%)

 32. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU ...ale kto pisze takie

  regexy? /(a+)*b/ aaaaaaaaaaaaaab aaaaaaaaaaaaaa
 33. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 320-12= 430- 32+1= /\d+[-+]\d+=/ # v1.0

  /(\d+[-+])+=/ # v2.0-rc /(\d+[-+]?)+=/ #v2.0 /(\d+|[-+])+=/ "320-12=" # 12 kroków "32-12+230=" # 18 kroków "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki
 34. COPY-PASTING COPY-PASTING (email validation) , Java Classname RegExLib, id=1757 ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?

  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1} (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$ OWASP Validation Regex Repository ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$ 'aaaaaaaaaaaaaaa'
 35. CZEGO UNIKAĆ? CZEGO UNIKAĆ? zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/ odległe, krzyżujące się

  powtórzenia /.*-some text-.*;/ nachodzące się zakresy /\d+\w*/ nachodzace się alternatywy /(\d+|\w+)/
 36. None
 37. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK SZYBKIE, ŻE

  NAWET 100 000 SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000 KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! kilka słów o zastosowaniach
 38. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE co może

  być prostszego? # liczba # 1, 3243, 4323 pattern = /\d+/ # liczba z częścią dziesiętną i minusem # -1, 1, 32.32, -2.2324 pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/ # liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek) # -23,23 4323.23 pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/
 39. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE # liczba

  z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy # -21,321,321.1111 433.233,12 greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ # j.w., lazy lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/ # j.w., z ograniczeniem backtrackingu unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/ # j.w., possesive possesive = /(-?((\d++[,.])++)/
 40. None
 41. TESTY TESTY greedy lazy unrolled possessive Ruby 70.4 i/s 65.9

  i/s 1,296.1 i/s 1,187.0 i/s JavaScript 191 i/s 220 i/s 6,689 i/s - iterations per second greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/ lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/ unrolled = /(-?\d+([,.]\d+)*)/ possessive = /(-?(\d++[,.]?)++)/ string = "..." # ~11000 chars def count(string, regex) # count how many times regex is matched on a string end
 42. LOG SEARCH LOG SEARCH NASA webserver, 196 MB 199.72.81.55 -

  - [01/Jul/1995:00:00:01 -0400] "GET /history/apollo/ HTTP/1.0" 200 6245 /.* - - \[(.*)\] "((.+) ?)*" (.*) (.*)/ # 5m18,298s /.* - - \[(.*)\] "(.+) (.*) (HTTP\/.*)" (.*) (.*)/ # 0m10,013s /\S* - - \[([^\]]*)\] "(\S+) (\S*) (HTTP\/\d.\d)" (\d+) (\d+)/ # 0m5,897s
 43. REDOS - CZYLI CO MOŻE REDOS - CZYLI CO MOŻE

  PÓJŚĆ NIE TAK? PÓJŚĆ NIE TAK? Regular expression Denial of Service
 44. JAK ZAMULIĆ FRONTEND? JAK ZAMULIĆ FRONTEND? vue.js https://regex-performance.github.io/vue.html

 45. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? Witaj! →

  ¡Hola! → Salut ! # Ruby # Źródła funkcji ::Typography.to_html_french # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, '&thinsp;\2\3') # Dane # <-58 spacji -> GET /wp-login.php HTTP/1.1 69 GET /show.aspx HTTP/1.1 15 klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona
 46. POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ REGEXPY REGEXPY feature request

  (<.*>\s*)*
 47. None
 48. None
 49. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI .* => [^X]* .*? => [^X]*

  (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...) (,|;|\.) => [,.;] (A*|B?)+ => A+(BA*)* \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(? =(\d+))\1
 50. WNIOSKI WNIOSKI wyrażenia regularne - teoria (języki formalne) i praktyka

  (języki programowania) nie zawsze idą w parze każdy silnik jest inny - sprawdzaj, jak działa Twój główne problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy, zagnieżdżone powtórzenia testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis, różne konfiguracje
 51. MATERIAŁY MATERIAŁY Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl, 2009

  i kolejne części (1-4) podziękowania dla kszubrycht http://www.rexegg.com https://www.regular-expressions.info https://regex101.com/ Russ Cox aplikacja testowa - oryginał OWASP ReDoS Loggly: 5 techniquess Loggly: regexes bad better... Katafrakt: Regular expression how do they work? TextMaster: Performance of Regular Expression
 52. None
 53. None