Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] (HackYeah) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

mrzasa
November 24, 2018

[PL] (HackYeah) Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa

Slajdy z prezentacji podczas hackatonu HackYeah, Warszawa 24-25.11.2018.

W prezentacji: o tym, jak działają silniki regexpów, jak to wpływa na czas działania regexpa. Oraz o tym, co złego może się stać, jeśli nie dbamy o wydajność regexpów.

mrzasa

November 24, 2018
Tweet

More Decks by mrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ
  NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ
  NAPISANIE WOLNEGO
  NAPISANIE WOLNEGO
  REGEXPA
  REGEXPA
  MACIEK RZĄSA
  MACIEK RZĄSA
  HackYeah, 24.11.2018
  @mjrzasa

  View full-size slide

 2. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex
  together, I never worry about performance;
  I know the target strings will generally be
  far too small to ever cause a problem.
  Jeff Atwood, 2006

  View full-size slide

 3. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA
  JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA
  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW,
  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW,
  DLACZEGO JA POWINIENEM?
  DLACZEGO JA POWINIENEM?

  https://regex-performance.github.io/input.html

  View full-size slide

 4. CO DALEJ?
  CO DALEJ?
  jak właściwie działają regexpy?
  wydajność podstawowych
  elementów
  zastosowania
  co może pójść nie tak?
  czy istnieją szybkie regexpy?

  View full-size slide

 5. RUBY DEVELOPER
  RUBY DEVELOPER
  @ TEXTMASTER
  @ TEXTMASTER
  w pracy:
  Ruby, mongodb, elastic search
  automatyczne przygotowanie tekstu do
  tłumaczeń
  DDD, software that matters, agile
  dzielenie się wiedzą:
  Rzeszów Ruby User Group ( )
  Politechnika Rzeszowska
  rrug.pl

  View full-size slide

 6. JAK WŁAŚCIWIE
  JAK WŁAŚCIWIE
  DZIAŁAJĄ
  DZIAŁAJĄ
  REGEXPY?
  REGEXPY?

  View full-size slide

 7. RUBY
  RUBY
  JAVA
  JAVA
  JAVASCRIPT
  JAVASCRIPT
  pattern = /<.*>/
  pattern.match("text
  ")
  Pattern p = Pattern.compile("<.*>");
  Matcher m = p.matcher("text
  ");
  boolean b = m.matches();
  var pattern = /<.*>/;
  var results = re.exec("text
  ");

  View full-size slide

 8. TEORIA...
  TEORIA...
  gramatyka regularna
  wyrażenie regularne: abab|abbb
  automat skończony
  a b a
  a
  b
  b b b
  źródło:
  A -> abB
  B -> bb
  B -> ab
  https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html

  View full-size slide

 9. ...SPOTYKA PRAKTYKĘ
  ...SPOTYKA PRAKTYKĘ
  w teorii języków formalnych
  w silnikach wyrażeń
  regularnych
  a* a+ a|b a? a(a|b)
  a* a+ a|b a? a(a|b) a*? \d
  \W (/(\w+)\1/ -> papa WikiWiki
  /\(((?R)|\w+)\)/ -> (((12)))

  View full-size slide

 10. DWA RODZAJE SILNIKÓW
  DWA RODZAJE SILNIKÓW
  REGEXPÓW
  REGEXPÓW
  1. Text-directed
  Thompson 1968, 400 linii w C
  grep, awk, sed, go
  oparte na DFA
  2. Regex-directed
  Larry Wall, perl, 1987
  Perl-Compatible Regular Expressions
  (JavaScript, Ruby, .Net,...)
  oparte na NFA

  View full-size slide

 11. PRZYKŁAD
  PRZYKŁAD
  a b a
  a
  b
  b b b
  źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach:
  /abab|abbb/ =~ 'abbb'
  https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html

  View full-size slide

 12. Text-directed abab|abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  abb•b
  a b a
  a
  b
  b b b
  abbb•

  View full-size slide

 13. Regex-directed abab|abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  •abbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  a•bbb
  a b a
  a
  b
  b b b
  ab•bb
  a b a
  a
  b
  b b b
  abb•b
  a b a
  a
  b
  b b b
  abbb•
  failure, backtracking

  View full-size slide

 14. CO JUŻ WIEMY?
  CO JUŻ WIEMY?
  regexpy - osobny język programowania
  dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed,
  regex-directed
  istotna jest ilość kroków i powrotów

  View full-size slide

 15. ANALIZA WYDAJNOŚCI
  ANALIZA WYDAJNOŚCI

  View full-size slide

 16. POWTÓRZENIA
  POWTÓRZENIA
  .* greedy (zachłanne)
  .*? lazy (leniwe)
  /<.*>/=~"
  regexp text "
  => "
  " # so far so good
  /<.*>/=~" regexp text "
  => " regexp text " #hmmm...
  /<[^>]*>/=~" regexp text "
  => "" # great!
  /<.*?>/=~" regexp text "
  => "" # great!

  View full-size slide

 17. WARTO BYĆ LENIWYM?
  WARTO BYĆ LENIWYM?
  " regexp text "
  /<[^>]*>/ /<.*?>/

  View full-size slide

 18. LICZY SIĘ KONTEKST
  LICZY SIĘ KONTEKST
  "
  some really long text"
  <.*> 27 kroków
  <.*?> 7 kroków
  <[^>]*> 4 kroki
  "some really long text

  "
  <.*> 5 kroków
  <.*?> 7 kroków
  <[^>]*> 4 kroki

  View full-size slide

 19. POWTÓRZENIA
  POWTÓRZENIA
  wydajność zależna od kontekstu
  zachłanne .* .+ - wydajność zależna od długości
  nadmiarowo znalezionego tekstu
  leniwe .*? .+? - wydajność zależna od długości
  szukanego tekstu
  testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach
  tekstu
  testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego

  View full-size slide

 20. TO WSZYSTKO TO DROBIAZG
  TO WSZYSTKO TO DROBIAZG
  To nie po to Was tu trzymam

  View full-size slide

 21. CATASTROPHIC
  CATASTROPHIC
  BACKTRACKING
  BACKTRACKING

  View full-size slide

 22. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  /(a+)*b/
  aaaaaaaaaaaaaab

  View full-size slide

 23. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  /(a+)*b/
  aaaaaaaaaaaaaab
  aaaaaaaaaaaaaa

  View full-size slide

 24. 148 z 98301 kroków (0.15%)

  View full-size slide

 25. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU
  ...ale kto pisze takie regexy?
  /(a+)*b/
  aaaaaaaaaaaaaab
  aaaaaaaaaaaaaa

  View full-size slide

 26. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
  DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE
  320-12=
  430-
  32+1=
  /\d+[-+]\d+=/ # v1.0
  /(\d+[-+])+=/ # v2.0-rc
  /(\d+[-+]?)+=/ #v2.0
  /(\d+|[-+])+=/
  "320-12=" # 12 kroków
  "32-12+230=" # 18 kroków
  "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków
  "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki

  View full-size slide

 27. COPY-PASTING
  COPY-PASTING
  (email validation)
  , Java Classname
  RegExLib, id=1757
  ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?
  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1}
  (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$
  OWASP Validation Regex Repository
  ^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$
  'aaaaaaaaaaaaaaa'

  View full-size slide

 28. CZEGO UNIKAĆ?
  CZEGO UNIKAĆ?
  zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/
  odległe, krzyżujące się powtórzenia
  /.*-some text-.*;/
  nachodzące się zakresy /\d+\w*/
  nachodzace się alternatywy
  /(\d+|\w+)/

  View full-size slide

 29. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK
  KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK
  SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000
  SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000
  KROKÓW NIE MA ZNACZENIA!
  KROKÓW NIE MA ZNACZENIA!
  kilka słów o zastosowaniach

  View full-size slide

 30. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  co może być prostszego?
  # liczba
  # 1, 3243, 4323
  pattern = /\d+/
  # liczba z częścią dziesiętną i minusem
  # -1, 1, 32.32, -2.2324
  pattern = /-?(\d+(\.\d+)?/
  # liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek)
  # -23,23 4323.23
  pattern = /-?(\d+([.,]\d+)?)/

  View full-size slide

 31. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE
  # liczba z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy
  # -21,321,321.1111 433.233,12
  greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/
  # j.w., lazy
  lazy = /(-?((\d+?[,.])+?)/
  # j.w., z ograniczeniem backtrackingu
  unrolled = /(-?(\d+[,.])*\d+)/
  # j.w., possesive
  possesive = /(-?((\d++[,.])++)/

  View full-size slide

 32. TESTY
  TESTY
  greedy lazy unrolled possessive
  Ruby 70.4 i/s 65.9 i/s 1,296.1 i/s 1,187.0 i/s
  JavaScript 191 i/s 220 i/s 6,689 i/s -
  iterations per second
  greedy = /(-?(\d+[,.]?)+)/
  lazy = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/
  unrolled = /(-?\d+([,.]\d+)*)/
  possessive = /(-?(\d++[,.]?)++)/
  string = "..." # ~11000 chars
  def count(string, regex)
  # count how many times regex is matched on a string
  end

  View full-size slide

 33. LOG SEARCH
  LOG SEARCH
  NASA webserver, 196 MB
  199.72.81.55 - - [01/Jul/1995:00:00:01 -0400]
  "GET /history/apollo/ HTTP/1.0" 200 6245
  /.* - - \[(.*)\] "((.+) ?)*" (.*) (.*)/
  # 5m18,298s
  /.* - - \[(.*)\] "(.+) (.*) (HTTP\/.*)" (.*) (.*)/
  # 0m10,013s
  /\S* - - \[([^\]]*)\] "(\S+) (\S*) (HTTP\/\d.\d)"
  (\d+) (\d+)/
  # 0m5,897s

  View full-size slide

 34. REDOS - CZYLI CO MOŻE
  REDOS - CZYLI CO MOŻE
  PÓJŚĆ NIE TAK?
  PÓJŚĆ NIE TAK?
  Regular expression Denial of Service

  View full-size slide

 35. JAK ZAMULIĆ FRONTEND?
  JAK ZAMULIĆ FRONTEND?
  vue.js
  https://regex-performance.github.io/vue.html

  View full-size slide

 36. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA?
  JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA?
  Witaj! → ¡Hola! → Salut !
  # Ruby
  # Źródła funkcji
  ::Typography.to_html_french
  # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne
  text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, ' \2\3')
  # Dane
  # <-58 spacji ->
  GET /wp-login.php HTTP/1.1 69
  GET /show.aspx HTTP/1.1 15
  klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona

  View full-size slide

 37. POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ
  POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ
  REGEXPY
  REGEXPY
  feature request
  (<.*>\s*)*

  View full-size slide

 38. DOBRE PRAKTYKI
  DOBRE PRAKTYKI
  .* => [^X]*
  .*? => [^X]*
  (pre-d1|pre-e2|...) => pre-(d1|e2|...)
  (,|;|\.) => [,.;]
  (A*|B?)+ => A+(BA*)*
  \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+), \w+-(?
  =(\d+))\1

  View full-size slide

 39. WNIOSKI
  WNIOSKI
  wyrażenia regularne - teoria (języki formalne) i praktyka
  (języki programowania) nie zawsze idą w parze
  każdy silnik jest inny - sprawdzaj, jak działa Twój
  główne problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy,
  zagnieżdżone powtórzenia
  testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis,
  różne konfiguracje

  View full-size slide

 40. MATERIAŁY
  MATERIAŁY
  Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl,
  2009
  i kolejne części (1-4)
  podziękowania dla kszubrycht
  http://www.rexegg.com
  https://www.regular-expressions.info
  https://regex101.com/
  Russ Cox
  aplikacja testowa - oryginał
  OWASP ReDoS
  Loggly: 5 techniquess
  Loggly: regexes bad better...
  Katafrakt: Regular expression how do they work?
  TextMaster: Performance of Regular Expression

  View full-size slide