Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[PL] Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa (RG-dev))

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=47 mrzasa
February 22, 2018

[PL] Nie ma nic prostszego niż napisanie wolnego regexpa (RG-dev))

Prezentacja o wydajności regexpów, RG-Dev, Rzeszów, 22.02.2018

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=128

mrzasa

February 22, 2018
Tweet

Transcript

 1. NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ NIE MA NIC PROSTSZEGO NIŻ

  NAPISANIE WOLNEGO NAPISANIE WOLNEGO REGEXPA REGEXPA MACIEK RZĄSA MACIEK RZĄSA RG-Dev, 22.02.2018 @mjrzasa
 2. None
 3. None
 4. None
 5. I'm definitely guilty of this. When I throw a regex

  together, I never worry about performance; I know the target strings will generally be far too small to ever cause a problem. Jeff Atwood, 2006
 6. JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA JEŚLI JEFF ATWOOD NIE DBA

  OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, OD WYDAJNOŚĆ REGEXPÓW, DLACZEGO JA POWINIENEM? DLACZEGO JA POWINIENEM?
 7. CO DALEJ? CO DALEJ? jak właściwie działają regexpy? wydajność podstawowych

  elementów zastosowania co może pójść nie tak? czy istnieją szybkie regexpy?
 8. RUBY DEVELOPER RUBY DEVELOPER @ TEXTMASTER @ TEXTMASTER w pracy:

  Ruby, Java, mongodb, elastic search automatyczne przygotowanie tekstu do tłumaczeń DDD, software that matters, agile dzielenie się wiedzą: Rzeszów Ruby User Group ( ) Politechnika Rzeszowska rrug.pl
 9. JAK WŁAŚCIWIE JAK WŁAŚCIWIE DZIAŁAJĄ DZIAŁAJĄ REGEXPY? REGEXPY?

 10. REGEXPY REGEXPY JĘZYK PROGRAMOWANIA W JĘZYKU JĘZYK PROGRAMOWANIA W JĘZYKU

  PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIA pattern = /<.*>/ pattern.match("text <br>") Pattern p = Pattern.compile("<.*>"); Matcher m = p.matcher(text <br>); boolean b = m.matches();
 11. WYRAŻENIA REGULARNE WYRAŻENIA REGULARNE I AUTOMATY I AUTOMATY gramatyka regularna

  wyrażenie regularne: abab|abbb automat skończony źródło: A -> abB B -> bb B -> ab https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 12. WYRAŻENIA REGULARNE WYRAŻENIA REGULARNE W JĘZYKACH PROGRAMOWANIA W JĘZYKACH PROGRAMOWANIA

  w teorii języków formalnych w silnikach wyrażeń regularnych a* a+ a|b a? a(a|b) a* a+ a|b a? a(a|b) a*? a++ \d \W (<!b)a \1... /(\w+)\1/` -> `papa WikiWiki`
 13. DWA RODZAJE SILNIKÓW DWA RODZAJE SILNIKÓW REGEXPÓW REGEXPÓW 1. Text

  directed Thompson 1968 grep, awk, sed 400 linii w C 2. Regex-directed Larry Wall, perl, 1987 Perl-Compatible Regular Expressions (java, ruby, .Net,...)
 14. PRZYKŁAD PRZYKŁAD źródło ilustracji na tym i kolejnych slajdach: /abab|abbb/

  =~ 'abbb' https://swtch.com/~rsc/regexp/regexp1.html
 15. None
 16. None
 17. CO JUŻ WIEMY? CO JUŻ WIEMY? regexpy - osobny język

  programowania dwa rodzaje silników (maszyn wirtualnych) - text-directed, regex-directed istotna jest ilość kroków i powrotów
 18. None
 19. WYDAJNOŚĆ WYDAJNOŚĆ PODSTAWOWYCH PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW ELEMENTÓW powtórzenia alternatywa i klasy

 20. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA .* greedy (zachłanne) .*? lazy (leniwe) /<.*>/=~"<br />

  regexp text " => "<br/>" # so far so good /<.*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr> regexp text </abbr>" #hmmm... /<[^>]*>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great! /<.*?>/=~"<abbr> regexp text </abbr>" => "<abbr>" # great!
 21. WARTO BYĆ LENIWYM? WARTO BYĆ LENIWYM? "<abbr> regexp text </abbr>"

  /<[^>]*>/ /<.*?>/
 22. LICZY SIĘ KONTEKST LICZY SIĘ KONTEKST "<br/> some really long

  text" <.*> 27 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki "some really long text <br/> " <.*> 5 kroków <.*?> 7 kroków <[^>]*> 4 kroki
 23. PRAWIE PRAWIE ROBI RÓŻNICĘ ROBI RÓŻNICĘ possesive .++ wyszukiwanie liczb

  z jednostkami a co, jeśli napis prawie pasuje? 123cm; 32kg; 1m3; /^(\d+)(\w+);/ 123cm 32kg 1m3
 24. 19 KROKÓW 19 KROKÓW 9 KROKÓW 9 KROKÓW /^(\d+)(\w+);/ /^(\d++)(\w+);/

  # (Java, Ruby) /^(?>\d+)(\w+)/ #(.Net) /^(?=\d+)\1(\w+)/ #(JavaScript)
 25. POWTÓRZENIA POWTÓRZENIA różne podejścia do powrotów i początkowego zakresu: .*

  .*? .*+ wydajność zależna od kontekstu testy pozytywne: szukany string w różnych miejscach tekstu testy negatywne: napis bardzo podobny do szukanego
 26. ALTERNATYWY ALTERNATYWY

 27. KRÓTKIE ALTERNATYWY... KRÓTKIE ALTERNATYWY... Wyszukiwanie klas CSS product-size product- column

  product-info <div id='product-123' class='product-1200px product-summary'> </div> <div id='product-123' class='product-1200px product-info'> </div> /(product-size|product-column|product-info)/ # 192 kroki /product-(size|column|info)/ # 82 kroki
 28. ...ALBO KLASY ...ALBO KLASY Wyszukiwanie identyfikatorów product-123 <div id='product-123' class='product-1200px

  product-summary'> </div> <div id='product-124' class='product-1200px product-info'> </div> /product-(1|2|3|4|5|6|7|8|9|0)+/ # 29 kroków /product-(\d)+/ # 10 kroków
 29. WYSZUKIWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH WYSZUKIWANIE SŁÓW KLUCZOWYCH albo FlashText /(Jan|Stefan|Marian|...)/ /(Rzeszów|Głogów|Boguchwała|Sokołów|...)/

  /(\.\.\.|\.\.\.|...)/
 30. REGEXPY VS FLASHTEXT - REGEXPY VS FLASHTEXT - WYSZUKIWANIE WYSZUKIWANIE

  źródło: www.analyticsvidhya.com
 31. REGEXPY VS FLASHTEXT - REGEXPY VS FLASHTEXT - ZASTĘPOWANIE ZASTĘPOWANIE

  źródło: www.analyticsvidhya.com
 32. ALTERNATYWY ALTERNATYWY jak najkrótsze podwyrażenia z dobrze określonym początkiem ograniczona

  ilość ścieżek
 33. TO WSZYSTKO TO DROBIAZG TO WSZYSTKO TO DROBIAZG To nie

  po to Was tu trzymam
 34. CATASTROPHIC CATASTROPHIC BACKTRACKING BACKTRACKING

 35. POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU POWTÓRZENIE W POWTÓRZENIU ..ale kto pisze takie

  regexy? /(a+)*b/ aaaaaaaaaab aaaaaaaaaa
 36. DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE DZIAŁANIA ARYTMETYCZNE 320-12= 430- 32+1= /(\d+[-+])+=/ /(\d+[-+]?)+=/ /(\d+|\.?)+=/

  "320-12=" # 12 kroków "32-12+230=" # 18 kroków "32+12-320-2132+32123=" # 28 kroków "32+12-320-2132+32123" # 95 854 kroki
 37. COPY-PASTING COPY-PASTING (email validation) , Java Classname RegExLib, id=1757 ^([a-zA-Z0-9])(([\-.]|[_]+)?

  ([a-zA-Z0-9]+))*(@){1}[a-z0-9]+[.]{1} (([a-z]{2,3})|([a-z]{2,3}[.]{1}[a-z]{2,3}))$ OWASP Validation Regex Repository /^(([a-z])+.)+[A-Z]([a-z])+$/ 'aaaaaaaaaaaaaaa'
 38. CZEGO UNIKAĆ? CZEGO UNIKAĆ? nachodzące się zakresy /\d+\w*/ nachodzace się

  alternatywy (\d+|\w+) odległe,krzyżujące się powtórzenia /.*-some text-.*;/ zagnieżdżone powtórzenia /(\d+)*\w/
 39. None
 40. KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK KOMPUTERY TERAZ SĄ TAK SZYBKIE, ŻE

  NAWET 100 000 SZYBKIE, ŻE NAWET 100 000 KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! KROKÓW NIE MA ZNACZENIA! kilka słów o zastosowaniach
 41. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE co może

  być prostszego? # liczba # 1, 3243, 4323 /\d+\s/ # liczba z częścią dziesiętną i minusem # -1, 1, 32.32, -2.2324 /-?(\d+\(\.\d+)?\s/ # liczba z częścią dziesiętną (kropka albo przecinek) # -23,23 4323.23 /-?(\d+\([.,]\d+)?\s)/
 42. ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE ZLICZANIE LICZB W TEKŚCIE # liczba

  z częścią dziesiętną i separatorami tysięcy # -21,321,321.1111 433.233,12 /(-?(\d+[,.]?)+)\s/ # j.w., lazy /(-?((\d+?[,.])+?)\s/ # j.w., possesive /(-?((\d++[,.])++)\s/
 43. None
 44. TESTY TESTY string = <<TEXT A text with 123.21231.231.23d a

  number: 12,212,234.12 Other 12 43 123.21231.22.22.2.33d Some other 9012,123123 -12 TEXT string =* 100 POSSESIVE = /(-?(\d++[,.]?)++)/ LAZY = /(-?(\d+?[,.]?)+?)/ NORMAL = /(-?(\d+[,.]?)+)/ def count_whole(string, regex) string.scan(/(?<=\s)#{regex}(?=\s)/).count end def count_split(string, regex) string.split.count{|s| s.match(/^#{regex}$/)} end
 45. CZAS I PAMIĘĆ CZAS I PAMIĘĆ whole possesive: 1556.6 i/s

  whole normal: 74.8 i/s - 20.81x slower whole lazy: 72.2 i/s - 21.55x slower split possesive: 49.4 i/s - 31.53x slower split normal: 30.9 i/s - 50.43x slower split lazy: 30.5 i/s - 51.03x slower whole normal: 67834 allocated whole possesive: 67852 allocated - 1.00x more whole lazy: 67852 allocated - 1.00x more split normal: 3020284 allocated - 44.52x more split possesive: 3047284 allocated - 44.92x more split lazy: 3047284 allocated - 44.92x more
 46. WYSZUKIWANIE W LOGACH WYSZUKIWANIE W LOGACH logi webserwera NASA, 196

  MB 199.72.81.55 - - [01/Jul/1995:00:00:01 -0400] "GET /history/apollo/ HTTP/1.0" 200 6245 unicomp6.unicomp.net - - [01/Jul/1995:00:00:06 -0400] "GET /shuttle/countdown/ HTTP/1.0" 200 3985
 47. DŁUGIE REGEXPY DŁUGIE REGEXPY /.* - - \[(.*)\] "((.+) ?)*"

  (.*) (.*)/ # 5m18,298s /.* - - \[(.*)\] "(.+) (.*) (HTTP\/.*)" (.*) (.*)/ # 0m10,013s /\S* - - \[([^\]]*)\] "(\S+) (\S*) (HTTP\/\d.\d)" (\d+) (\d+)/ # 0m5,897s
 48. REDOS - CZYLI CO MOŻE REDOS - CZYLI CO MOŻE

  PÓJŚĆ NIE TAK? PÓJŚĆ NIE TAK?
 49. JAK ZAMULIĆ FRONTEND? JAK ZAMULIĆ FRONTEND? vue.js

 50. JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? JAK ZAJĄĆ 100% PROCESORA? Witaj! →

  ¡Hola! → Salut ! # Źródła funkcji ::Typography.to_html_french # Wstaw cienką spację przed znaki interpunkcyjne text.gsub(/(\s|)+([!?;]+(\s|\z))/, '&thinsp;\2\3') # <-58 spacji -> GET /wp-login.php HTTP/1.1 69 GET /show.aspx HTTP/1.1 15 klient Discourse, opisane przez Sama Saffrona
 51. POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ POZWÓLMY UŻYTKOWNIKOM PISAĆ REGEXPY REGEXPY feature request

  (<.*>\s*)* alternatywne silniki regexpów (text directed) ograniczenie ilości dostępnych funkcji ograniczenie powrotów (backtrackingu) timeouty
 52. None
 53. None
 54. DOBRE PRAKTYKI DOBRE PRAKTYKI .* => [^X]* .*? => [^X]*

  (pre-d1|pre-e2|...) => pre- (d1|e2|...) (,|;|\.) => [,.;] (\d+[+-]?)+ => (\d+[+-])+\d+ \w+-\d+ => \w+-\d++, \w+-(?>\d+)
 55. WNIOSKI WNIOSKI optymalizacja regexpów: minimalizacja ilości kroków i powrotów główne

  problemy: nachodzące się zakresy lub alternatywy, zagnieżdżone powtórzenia testy: poprawny, niepoprawny, prawie poprawny napis, różne konfiguracje każdy silnik jest inny - testuj wydajność na swoim
 56. MATERIAŁY MATERIAŁY Mastering Regular Expressions, 3rd Edition, Jefferey Friedl, 2009

  i kolejne części (1-4) podziękowania dla kszubrycht :) http://www.rexegg.com https://www.regular-expressions.info https://regex101.com/ Russ Cox aplikacja testowa - oryginał OWASP ReDoS Loggly: 5 techniquess Loggly: regexes bad better...
 57. None
 58. None