Pry intro

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=47 mrzasa
September 16, 2017

Pry intro

PL: Wprowadzenie do pry - wygodnej konsoli Rubiego. Prezentacja z Rails Girls Rzeszów 2017

Ba17945a06aac247b06548d5afe341e8?s=128

mrzasa

September 16, 2017
Tweet

Transcript

 1. PRY WYGODNA KONSOLA RUBIEGO Maciek Rząsa @mjrzasa

 2. INSTALACJA Z konsoli: $ gem install pry pry-doc W projekcie:

  # Gemfile gem 'pry-rails' gem 'pry-doc' # Konsola: $ bundle install
 3. EKSPERYMENTY Przydatne funkcje dopełnianie składni (Tab) podświetlanie składni

 4. POZNAWANIE RUBIEGO pry> help # wyświetl opis komend pry pry>

  name = "rails girls" pry> ls # wyświetl dostępne funckcje i zmienne pry> ls name # wyświetl metody obiektu pry> show-doc name.size # wyświetl opis metody pry> show-source name.size # wyświetl kod metody pry> wtf? # informacje o ostatnim błędzie
 5. PODGLĄD APLIKACJI Aby zatrzymać wykonywanie programu: $ rails console pry>

  User.count pry> User.find(1) pry> User.where(email: 'stefan@rex.gov.pl')
 6. SZUKANIE BŁĘDÓW Aby zatrzymać wykonywanie programu: require 'pry' binding.pry #

  wyświetla kod otaczający bieżące miejsce pry> whereami
 7. PO CO PRY - PODSUMOWANIE szybkie eksperymenty poznawanie dokumentacji i

  źródeł szukanie błędów