Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Monsters, brievenbussen en andere onzin @ Amsterdam University of Applied Sciences

Monsters, brievenbussen en andere onzin @ Amsterdam University of Applied Sciences

Monsters, mailboxes and other non-sense. A talk about about combining sensors, switches and displays with different technologies to solve problems that don't really exist and more importantly just to have fun with IoT and make geeky stuff. This talk contains monsters, and lots of them.

Niels Leenheer

April 11, 2017
Tweet

More Decks by Niels Leenheer

Other Decks in Technology

Transcript

 1. monsters, brievenbussen en andere onzin

 2. None
 3. None
 4. een nieuw huis

 5. None
 6. None
 7. 10 meter

 8. het huis 
 van de toekomst

 9. None
 10. IoT is zo ongelofelijk saai

 11. 433MHz

 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. mesh networking

 17. afstand mesh rechtstreeks 2-weg standaard ̣ ✔ ✔ ✔ ̣̣

  ✱ ✔ ✔ ✔ 433 MHz ̣̣̣ ✱ ̣̣̣̣ ✔ ✔ ✱ ̣̣̣̣ ✔ ✔ ✔
 18. raspberry pi met domoticz

 19. None
 20. None
 21. kippenverwarming

 22. brrrr!

 23. kippenwaterdrinkbak

 24. kippenwaterdrinkbakverwarmingselement

 25. kippenwaterdrinkbakverwarmingselementschakelaar

 26. kippenwaterdrinkbakverwarmingselementschakelaarthermometer

 27. None
 28. rfxcom

 29. elke 30 seconden een “ping” met de temperatuur

 30. temperatuur onder nul, zet de verwarming aan

 31. zet klikaanklikuit schakelaar aan

 32. None
 33. The “S” in IoT stands for security

 34. None
 35. de vurige 
 heksenpot

 36. Doe-het-zelf IoT

 37. brains (oftewel microcontrollers)

 38. Arduino Uno
 ATmega238
 16 Mhz
 2 KB RAM
 32 KB

  Flash
 39. ESP-01
 ESP 8266 
 80 Mhz
 128 KB RAM
 512

  KB Flash

 40. NodeMCU
 ESP 8266
 80 Mhz
 128 KB RAM
 4 MB

  Flash

 41. NodeMCU

 42. Neopixel
 24 serieel 
 geschakelde 
 WS2812 RGB 
 LEDs

 43. #include <Adafruit_NeoPixel.h> #define PIN D1 #define PIXELS 24 Adafruit_NeoPixel strip

  = Adafruit_NeoPixel(PIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup(void) { strip.begin(); strip.setBrightness(255); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); } void loop(void) { }
 44. int i = 0; void setup(void) { strip.begin(); strip.setBrightness(255); }

  void loop(void) { i = (i + 1) % PIXELS; strip.setPixelColor(i % PIXELS, strip.Color(0, 0, 0)); strip.setPixelColor((i + 1) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 63)); strip.setPixelColor((i + 2) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 127)); strip.setPixelColor((i + 3) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 195)); strip.setPixelColor((i + 4) % PIXELS, strip.Color(0, 0, 255)); strip.show(); delay(8); }
 45. ?! JavaScript? En C?
 Zo'n beetje hetzelfde. Ongeveer.
 Niet helemaal.

  Nee.
 46. IKEA SOMMAR 2017 theelichthouder

 47. None
 48. None
 49. None
 50. None
 51. WiFi is vast heel moeilijk…

 52. const char* ssid = "........"; const char* password = "........";

  ESP8266WebServer server(80); void setup(void) { WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500); server.on("/on", [](){ server.send(200, "text/plain", "on"); }); server.on("/off", [](){ server.send(200, "text/plain", "off"); }); server.begin(); } void loop(void) { server.handleClient(); }
 53. http:/ /sparkle.local/api?command=power&status
 command=power&on
 command=power&off command=brightness&status
 command=brightness&set=50 command=color&status
 command=color&set=f34d0d

 54. homebridge homebridge-better-http-rgb

 55. siri

 56. pixel monsters

 57. Prolight 12W plafondlamp

 58. None
 59. Neopixel
 64 serieel 
 geschakelde 
 WS2812 RGB 
 LEDs

 60. None
 61. SD card Opslag van monsters Buzzer Piepjes voor een notificatie

  Lichtgevoelige weerstand Nachtstand
 62. None
 63. None
 64. None
 65. None
 66. progressive
 web app

 67. http:/ /pixel.local

 68. http:/ /pixel.local

 69. None
 70. editor.addEventListener('touchstart', handleTouch); editor.addEventListener('touchmove', handleTouch); function handleTouch(e) { for (var i

  = 0; i < e.changedTouches.length; i++) { let elem = document.elementFromPoint( e.changedTouches[i].pageX, e.changedTouches[i].pageY ); if (elem.tagName && elem.tagName == 'TD' && 
 editor.contains(elem)) 
 { drawPixel(elem); } } e.preventDefault(); }
 71. editor.addEventListener('touchstart', handleTouch); editor.addEventListener('touchmove', handleTouch); function handleTouch(e) { for (var i

  = 0; i < e.changedTouches.length; i++) { let elem = document.elementFromPoint( e.changedTouches[i].pageX, e.changedTouches[i].pageY ); if (elem.tagName && elem.tagName == 'TD' && 
 editor.contains(elem)) 
 { drawPixel(elem); } } e.preventDefault(); }
 72. let socket = new WebSocket( "ws://" + window.location.host + "/ws"

  ); function drawPixel(elem) { if (elem.dataset.color != currentColor) { elem.dataset.color = currentColor; elem.style.backgroundColor = '#' + currentColor; socket.send(JSON.stringify({ command: "draw", x: elem.dataset.x, y: elem.dataset.y, color: currentColor })); } }
 73. let socket = new WebSocket( "ws://" + window.location.host + "/ws"

  ); function drawPixel(elem) { if (elem.dataset.color != currentColor) { elem.dataset.color = currentColor; elem.style.backgroundColor = '#' + currentColor; socket.send(JSON.stringify({ command: "draw", x: elem.dataset.x, y: elem.dataset.y, color: currentColor })); } }
 74. {
 "command": "draw",
 "x": 5,
 "y": 5,
 "color": "ffffff"
 }

 75. {
 "command": "draw",
 "x": 5,
 "y": 5,
 "color": "ffffff"
 }

 76. None
 77. None
 78. socket.onmessage = function(msg) { let data = JSON.parse(msg.data); if (data.command

  == "draw") { let elem = document.querySelector( 'td[data-x=' + data.x + ']' + 
 '[data-y=' + data.y + ']' ); elem.dataset.color = data.color; elem.style.backgroundColor = '#' + data.color }; } }
 79. socket.onmessage = function(msg) { let data = JSON.parse(msg.data); if (data.command

  == "draw") { let elem = document.querySelector( 'td[data-x=' + data.x + ']' + 
 '[data-y=' + data.y + ']' ); elem.dataset.color = data.color; elem.style.backgroundColor = '#' + data.color }; } }
 80. demo

 81. het mysterie 
 van de 
 spookbrievenbus

 82. brieven bus

 83. magneetcontact

 84. bij openen van de deksel een signaal

 85. http:/ /pixel.local/api?command=notify&icon=mailbox

 86. None
 87. None
 88. None
 89. oplossing #1 magneetcontact
 combineren met een 
 bewegingsdetector?

 90. oplossing #2 magneetcontact
 uitzetten bij 
 harde westenwind?

 91. oplossing #3

 92. de wispelturige
 wasmachine

 93. None
 94. None
 95. Standby verbruik
 4,6 watt Wasmachine uit
 0,3 watt Begin programma


  24,9 watt
 96. None
 97. De was is klaar!

 98. De was is klaar! De was is klaar! De was

  is klaar! De was is klaar!
 99. None
 100. 2000 watt

 101. 20 - 200 watt

 102. 2 - 5 watt

 103. De was is klaar! De was is klaar! De was

  is klaar! De was is klaar!
 104. None
 105. commandArray = {} if (uservariables['WasmachineBezig'] == 2) then s =

  uservariables_lastupdate['WasmachineBezig'] lastUpdate = os.time{ year=string.sub(s, 1, 4), month=string.sub(s, 6, 7), day=string.sub(s, 9, 10), hour=string.sub(s, 12, 13), min=string.sub(s, 15, 16), sec=string.sub(s, 18, 19) } difference = os.difftime (os.time(), lastUpdate) if (difference > 300) then commandArray['Variable:WasmachineBezig'] = '0' commandArray['OpenURL'] = 'pixel.local/api?command=notify&icon=shirt' end end return commandArray
 106. De was is klaar!

 107. None
 108. None
 109. vragen?