$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Agil Filosofi

pra
April 24, 2012

Agil Filosofi

Varför funkar det vi gör? Om brottet med traditionell västerlänsk filosofi som ligger bakom kärnan i agil kunskapsteori. Från Agila Sverige 2012.

pra

April 24, 2012
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Agil filosofi I iterate,
  therefore I am
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 2. De grundläggande filosofiska frågorna
  2
  Hur är världen beskaffad?
  (ontologi)
  Hur får jag kunskap om världen?
  (epistemologi)
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 3. Varför berör det oss?
  De flesta av oss arbetar i någon form av
  kunskapsföretag
  Vi
  använder kunskap
  skapar kunskap
  förmedlar kunskap
  paketerar kunskap
  Programvara är frusen kunskap
  3
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 4. Budskap
  4
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 5. Budskap
  4
  Agil metodik innebär delvis ett brott
  mot mainstream västerländsk filosofi*
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 6. Budskap
  4
  Agil metodik innebär delvis ett brott
  mot mainstream västerländsk filosofi*
  * Vilket kan skapa grava problem när man försöker införa det
  i traditionella västerländska företag
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 7. Scrums japanska fäder håller med, så här menar de
  att västerländska företag fungerar
  5
  Antingen en liten
  elitklick som tänker åt
  alla andra som utför
  (rationalism,
  reduktionism,
  Descartes)
  Eller projektledda
  taskforce som inte
  systematiskt skapar och
  sprider någon ny
  kunskap (empiricism,
  reduktionism, Locke)
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 8. Filosofihistorien på två minuter
  6
  Realism
  Nominalism
  Rationalism Empiricism
  Platon
  Descartes
  Aristoteles
  Locke
  Ockham
  Popper
  Sextus Empiricus
  Hume
  Vad ÄR kunskap?
  Hur UPPNÅS kunskap?
  Idé Form
  Begrepp
  Tanke
  Ord
  Argumentera Erfara
  Tänka Undersöka
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 9. Två (kontroversiella) mot-hypoteser
  Kunskap uppstår inte genom enbart tänkande (därför
  fungerar inte ritningsdriven utveckling)
  7
  Kunskap är inte en generalisering av
  enskilda iaktagelser (därför fungerar
  inte excelldriven utveckling, eller naiv
  TDD)
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 10. Vad är kunskap (personlig)?
  Förståelse av hur något fungerar/hänger ihop
  Att förstå är att se mönster
  8
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 11. Hur uppstår kunskap?
  Varje människa måste lära sig allt från 0
  Genom aktivitet i världen
  ”Den ensamme gör inga genombrott”, Liedman
  Typiska egenskaper
  Iterativt
  Kommunikativt
  Empiriskt
  Hypotesprövande
  9
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 12. Hur förmedlas kunskap?
  Kunskap är en individuell egenskap
  Kräver aktivt lärande
  Praktisk kunskap: övning
  Teoretisk kunskap: studier
  Skapas och förmedlas i sociala sammanhang
  10
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 13. Veta hur - imitation
  11
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 14. Veta att - inlärning av förmedlad kunskap
  12
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 15. Veta varför - förståelse
  13
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 16. Veta hur man vet - att undersöka
  14
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 17. Kunskapsspiralen - en emergent process*
  15
  * Att det i en viss totalitet kan uppstå beteenden som inte skulle finnas utan totaliteten
  och som direkt återverkar på vad de ingående individer kan och förmår (icke reduktionism)
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 18. Kunskap är en social process
  Kunskap och social organisation hör ihop
  Hur detta organiseras påverkar kunskapstillväxten
  Organisation i sig kan utgöra skillnaden mellan
  framgångsrika och mindre framgångsrika företag.
  16
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 19. Vad är kunskap (sanning)?
  17
  Karl Popper (1902 - 1994)
  En serie kreativa hypoteser som ännu inte
  blivit motbevisade när de testats/utövats
  mot verkligheten
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 20. Induktion är logiskt inte sanning
  Det visste redan Hume
  Från en serie iaktagelser går inte logiskt att härleda
  en lag (måste ju grundas på ännu en iaktagelse, in ad
  finitum)
  18
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 21. Hypoteser skapas inte enbart från empiriska
  iaktagelser
  Kritiska diskussioner
  Kunskap är en artefakt i sig själv (3:e värld)
  Förmedlas abstrakt via språk
  Iaktagelser en källa till hypoteser
  Fantasi en annan
  Tidigare teorier en tredje
  19
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 22. Validerad kunskap
  Antaganden om verkligheten som skapas i en social
  process
  Formulerade så att de kan ”falsifieras” av empiriska
  undersökningar (”verkligheten”)
  En tillfällig, best-effort
  20
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide

 23. Agil kunskapsteori
  21
  Skapa kunskap Validera kunskap
  Team
  Autonomi
  Motivation
  Iteration
  Backlog
  User Story
  Scrum Board
  Demonstration
  Increment
  Iterera
  Feedback
  User Stories
  DOD
  Tests
  Increment
  Förmedla kunskap
  Sprint
  tisdag den 24 april 2012

  View Slide