Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Agil Filosofi

08c078c65bf16c1d6684c65dec6bf19d?s=47 pra
April 24, 2012

Agil Filosofi

Varför funkar det vi gör? Om brottet med traditionell västerlänsk filosofi som ligger bakom kärnan i agil kunskapsteori. Från Agila Sverige 2012.

08c078c65bf16c1d6684c65dec6bf19d?s=128

pra

April 24, 2012
Tweet

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Agil filosofi I iterate, therefore I am tisdag den 24

  april 2012
 2. De grundläggande filosofiska frågorna 2 Hur är världen beskaffad? (ontologi)

  Hur får jag kunskap om världen? (epistemologi) tisdag den 24 april 2012
 3. Varför berör det oss? De flesta av oss arbetar i

  någon form av kunskapsföretag Vi använder kunskap skapar kunskap förmedlar kunskap paketerar kunskap Programvara är frusen kunskap 3 tisdag den 24 april 2012
 4. Budskap 4 tisdag den 24 april 2012

 5. Budskap 4 Agil metodik innebär delvis ett brott mot mainstream

  västerländsk filosofi* tisdag den 24 april 2012
 6. Budskap 4 Agil metodik innebär delvis ett brott mot mainstream

  västerländsk filosofi* * Vilket kan skapa grava problem när man försöker införa det i traditionella västerländska företag tisdag den 24 april 2012
 7. Scrums japanska fäder håller med, så här menar de att

  västerländska företag fungerar 5 Antingen en liten elitklick som tänker åt alla andra som utför (rationalism, reduktionism, Descartes) Eller projektledda taskforce som inte systematiskt skapar och sprider någon ny kunskap (empiricism, reduktionism, Locke) tisdag den 24 april 2012
 8. Filosofihistorien på två minuter 6 Realism Nominalism Rationalism Empiricism Platon

  Descartes Aristoteles Locke Ockham Popper Sextus Empiricus Hume Vad ÄR kunskap? Hur UPPNÅS kunskap? Idé Form Begrepp Tanke Ord Argumentera Erfara Tänka Undersöka tisdag den 24 april 2012
 9. Två (kontroversiella) mot-hypoteser Kunskap uppstår inte genom enbart tänkande (därför

  fungerar inte ritningsdriven utveckling) 7 Kunskap är inte en generalisering av enskilda iaktagelser (därför fungerar inte excelldriven utveckling, eller naiv TDD) tisdag den 24 april 2012
 10. Vad är kunskap (personlig)? Förståelse av hur något fungerar/hänger ihop

  Att förstå är att se mönster 8 tisdag den 24 april 2012
 11. Hur uppstår kunskap? Varje människa måste lära sig allt från

  0 Genom aktivitet i världen ”Den ensamme gör inga genombrott”, Liedman Typiska egenskaper Iterativt Kommunikativt Empiriskt Hypotesprövande 9 tisdag den 24 april 2012
 12. Hur förmedlas kunskap? Kunskap är en individuell egenskap Kräver aktivt

  lärande Praktisk kunskap: övning Teoretisk kunskap: studier Skapas och förmedlas i sociala sammanhang 10 tisdag den 24 april 2012
 13. Veta hur - imitation 11 tisdag den 24 april 2012

 14. Veta att - inlärning av förmedlad kunskap 12 tisdag den

  24 april 2012
 15. Veta varför - förståelse 13 tisdag den 24 april 2012

 16. Veta hur man vet - att undersöka 14 tisdag den

  24 april 2012
 17. Kunskapsspiralen - en emergent process* 15 * Att det i

  en viss totalitet kan uppstå beteenden som inte skulle finnas utan totaliteten och som direkt återverkar på vad de ingående individer kan och förmår (icke reduktionism) tisdag den 24 april 2012
 18. Kunskap är en social process Kunskap och social organisation hör

  ihop Hur detta organiseras påverkar kunskapstillväxten Organisation i sig kan utgöra skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag. 16 tisdag den 24 april 2012
 19. Vad är kunskap (sanning)? 17 Karl Popper (1902 - 1994)

  En serie kreativa hypoteser som ännu inte blivit motbevisade när de testats/utövats mot verkligheten tisdag den 24 april 2012
 20. Induktion är logiskt inte sanning Det visste redan Hume Från

  en serie iaktagelser går inte logiskt att härleda en lag (måste ju grundas på ännu en iaktagelse, in ad finitum) 18 tisdag den 24 april 2012
 21. Hypoteser skapas inte enbart från empiriska iaktagelser Kritiska diskussioner Kunskap

  är en artefakt i sig själv (3:e värld) Förmedlas abstrakt via språk Iaktagelser en källa till hypoteser Fantasi en annan Tidigare teorier en tredje 19 tisdag den 24 april 2012
 22. Validerad kunskap Antaganden om verkligheten som skapas i en social

  process Formulerade så att de kan ”falsifieras” av empiriska undersökningar (”verkligheten”) En tillfällig, best-effort 20 tisdag den 24 april 2012
 23. Agil kunskapsteori 21 Skapa kunskap Validera kunskap Team Autonomi Motivation

  Iteration Backlog User Story Scrum Board Demonstration Increment Iterera Feedback User Stories DOD Tests Increment Förmedla kunskap Sprint tisdag den 24 april 2012