Testing Ruby

Testing Ruby

Slides for my presentation at HackBulgaria Ruby course - coreruby.github.io

7a0e72a6f55811246bb5d9a946fd2e49?s=128

Radoslav Stankov

December 04, 2014
Tweet

Transcript

 1. Testing Ruby Radoslav Stankov 04/12/2014

 2. Кой съм аз? @rstankov http://rstankov.com http://github.com/rstankov

 3. None
 4. • 2002 - първия ми “професионален проект” (flash) • 2008

  - първи PHP unit test • 2009 - първи Ruby on Rails проект • 2009 - първи Ruby unit test • 2010 - официално Ruby developer • 2010 - първи selenium acceptance test • 2014 - все още пиша главно на Ruby … :P
 5. None
 6. I have a plan!

 7. • За какво са ни нужни тестове? • Какво е

  автоматичен тест? • Какви видове тестове има? • Какво е добър тест? • Как да пишем добри тестове? • Какво трябва да тестваме? • Какво са “Mocks”? • Какво е “RSpec”? • Какво е “Test Driven Development”? • Какво е “Fragile tests”?
 8. За какво са ни нужни тестове?

 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. None
 16. puts "1 + 1 = #{Calculation.new("1 + 1").value}" puts "2

  - 1 = #{Calculation.new("2 - 1").value}" puts "3 * 2 = #{Calculation.new("3 * 2").value}"
 17. class Calculation # ... def to_s "#{expression} = #{value}" end

  end
 18. puts Calculation.new("1 + 1") puts Calculation.new("2 - 1") puts Calculation.new("3

  * 2")
 19. raise "INVALID" unless Calculation.new("1 + 1").value == 2 raise "INVALID"

  unless Calculation.new("2 - 1").value == 1 raise "INVALID" unless Calculation.new("3 * 2").value == 6 puts 'Everything okay :)'
 20. def assert_calculation(expression, expected) calculation = Calculation.new(expression) if calculation.value != expected

  raise "#{calculation}, but expected #{expected}" end end
 21. assert_calculation '1 + 1', 2 assert_calculation '2 - 1', 1

  assert_calculation '3 * 2', 6 puts 'Everything okay :)'
 22. • code task 1 • check task 1
 • code

  task 2 • check task 2 • check task 1
 • code task 3 • check task 3 • check task 2 • check task 1
 • code task 4 • check task 4 • check task 3 • check task 2 • check task 1 • code task 1 • code task 1 test • run tests
 • code task 2 • code task 2 test • run tests
 • code task 3 • code task 3 test • run tests
 • code task 4 • code task 4 test • run tests Manual Automatic
 23. • code task 1 • check task 1
 • code

  task 2 • check task 2 • check task 1
 • code task 3 • check task 3 • check task 2 • check task 1
 • code task 4 • check task 4 • check task 3 • check task 2 • check task 1 • code task 5 • check task 4 • check task 4 • check task 3 • check task 2 • code task 1 • code task 1 test • run tests
 • code task 2 • code task 2 test • run tests
 • code task 3 • code task 3 test • run tests
 • code task 4 • code task 4 test • run tests • code task 5 • code task 5 test • run tests Manual Automatic
 24. • Safety net • Reduces bugs in new or existing

  features • Forces you to understand the features and communication between components • Reduces the cost for new features • Making code testable decreases complexity and modularity
 25. Какво е автоматичен тест?

 26. class CalculationTest < Minitest::Test def test_add assert_equal 2, Calculation.new('1 +

  1').value end def test_subtract assert_equal 1, Calculation.new('2 - 1').value end def test_multiply assert_equal 6, Calculation.new('3 * 2').value end end
 27. None
 28. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 29. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end Test Suite
 30. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 31. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end Test Setup
 32. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 33. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end Test Case
 34. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 35. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end Assertion
 36. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 37. Kent Beck • based on SUnit (Smalltalk) • released around

  1998 xUnit
 38. Какви видове тестове има?

 39. System under test (SUT) Tests Unit test Integration test Acceptance

  test SUD
 40. Unit Test Integration Test Acceptance Test Tests one object Tests

  one “component” Tests the whole stack Isolated with mocks Some times uses stubs Uses the UI
 Expresses domain terms Fast Slow Very slow Helps for good design Helps for verification Helps for verification
 41. Какво е добър тест?

 42. “Не трябва да губя енергия за пускане на тестове ”

  Лесни за пускане
 43. “Пускането на тестове не трябва да ме разсейва от проблема,

  който решавам ” Бързи
 44. “Не трябва да губя излишна енегрия зада разбера даден тест”

  Прости
 45. “Трябва да имам чувството, че ако тестовете ми минават, значи

  кода ми работи” Надежни
 46. “Не трябва да се налага да се пренаписват при всяка

  промяна ” Гъвкави
 47. “Когато даден тест се счупи, трябва да знам точно кой

  тест се е счупил и защо” Локализирани
 48. Как да пишем добри тестове?

 49. None
 50. 4 Phase testing

 51. 4 Phase testing Setup

 52. 4 Phase testing Setup Action

 53. 4 Phase testing Setup Action Assertion

 54. 4 Phase testing Setup Action Assertion Teardown

 55. 4 Phase testing Setup Action Assertion Teardown

 56. class OrderTest < Minitest::Test def test_proccess order = Order.new assert_equal

  Date.today, order.initiated_at.to_date assert_nil order.user assert order.empty? product = Product.new order << product assert_equal 1, order.size assert !order.valid? user = User.new order.user = user assert_equal user, order.user assert !order.valid?
 57. assert !order.valid? user = User.new order.user = user assert_equal user,

  order.user assert !order.valid? def Order.can_be_processed_today? true end assert order.valid? order.cancel assert_equal :canceled, order.state end end
 58. class OrderTest < Minitest::Test def test_proccess order = Order.new assert_equal

  Date.today, order.initiated_at.to_date assert_nil order.user assert order.empty? product = Product.new order << product assert_equal 1, order.size assert !order.valid? user = User.new order.user = user assert_equal user, order.user assert !order.valid? def Order.can_be_processed_today? true end assert order.valid? order.cancel assert_equal :canceled, order.state end end
 59. None
 60. None
 61. None
 62. class OrderTest < Minitest::Test def setup @order = Order.new end

  def around(&block) Order.stub :can_be_processed_today?, true, &block end def test_initiated_at assert_equal Date.today, @order.initiated_at.to_date end def test_add_product product = Product.new @order << product assert_equal [product], @order.products assert_equal 1, @order.size assert !@order.empty? end
 63. def test_add_product product = Product.new @order << product assert_equal [product],

  @order.products assert_equal 1, @order.size assert !@order.empty? end def test_valid @order.user = User.new @order << Product.new assert @order.valid? end def test_valid_when_no_user @order << Product.new assert !@order.valid? end
 64. def test_valid_when_no_user @order << Product.new assert !@order.valid? end def test_valid_when_no_products

  @order.user = User.new assert !@order.valid? end def test_cancel @order.cancel assert_equal :canceled, @order.state end end
 65. class OrderTest < Minitest::Test def setup @order = Order.new end

  def around(&block) Order.stub :can_be_processed_today?, true, &block end def test_initiated_at assert_equal Date.today, @order.initiated_at.to_date end def test_add_product product = Product.new @order << product assert_equal [product], @order.products assert_equal 1, @order.size assert !@order.empty? end def test_valid @order.user = User.new @order << Product.new assert @order.valid? end def test_valid_when_no_user @order << Product.new assert !@order.valid? end def test_valid_when_no_products @order.user = User.new assert !@order.valid? end def test_cancel @order.cancel assert_equal :canceled, @order.state end end
 66. None
 67. Какво трябва да тестваме?

 68. Query method car.top_speed user.name array.empty?

 69. Command method car.drive_to(supermarket) user.destroy! array << “1”

 70. Object Incomming Outgoing Send to self

 71. Incomming Send to self Outgoing object.method() def method private_method() end

  def other_method(object) object.method() end
 72. Query Command ▶︎ Incomming Check result directly Check side effects

  via public api Send to self (private) ✕ No tests ✕ No tests ◀ Outgoing ✕ 
 No tests Check with expect to send (mock)
 73. ▶︎ Incomming query class ArrayTest < Minitest::Test def test_empty array

  = [1] assert !array.empty? end 
 end
 74. ▶︎ Incomming command class ArrayTest < Minitest::Test def test_empty array

  = [1] assert !array.empty? end end
 75. ◀ Outgoing command class MyObjectTest < Minitest::Test def test_my_method array

  = Minitest::Mock.new array.expect :clear, :returned custom = MyObject.new custom.clear array array.verify end end
 76. RSpec

 77. Dave Astels David Chelimsky
 release as 0.0.10 - July 2,

  2008
 78. class ArrayTest < Minitest::Test def setup @array = [] end

  def test_empty assert @array.empty? end def test_push @array << 1 assert_equal [1], @array end end
 79. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end
 80. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end Example Group
 81. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end
 82. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end Setup
 83. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end
 84. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end Example
 85. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end
 86. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end Expectation
 87. describe Array do before do @array = [] end it

  "can tell when it is empty" do expect(@array).to be_empty end it "can filled with items" do @array << 1 expect(@array).to eq [1] end end
 88. describe Array do let(:array) { [] } it "can tell

  when it is empty" do expect(array).to be_empty end it "can filled with items" do array << 1 expect(array).to eq [1] end end
 89. describe Array do let(:array) { [] } it "can tell

  when it is empty" do expect(array).to be_empty end it "can filled with items" do array << 1 expect(array).to eq [1] end end
 90. describe Array do describe "#empty?" do it "returns true when

  empty" do expect(array).to be_empty end it "returns false when not empty" do array = [1] expect(array).to be_empty end end end
 91. None
 92. Mocks

 93. None
 94. Fake Used as a simpler implementation, e.g. using an in-memory

  database in the tests instead of doing real database access.
 95. Dummy Used when a parameter is needed for the tested

  method but without actually needing to use the parameter.
 96. Stub Test stubs are objects with pre-programmed behaviour.

 97. Spy Records arguments, return value, the value of this and

  exception thrown (if any) for all its calls.
 98. Mock Mocks are fake methods (like spies) with pre-programmed behaviour

  (like stubs) as well as pre-programmed expectations. A mock will fail your test if it is not used as expected.
 99. Test double Stub Spy Mock Fake Dummy

 100. describe PostsController do stub_rendering stub_current_user let(:post) { double 'Post' }

  describe "GET 'index'" do it "responds with posts of a given category" do allow(Post).to receive(:for_category).with(‘1’).and_return [post] get :index, category_id: '1' expect(controller).to respond_with [post] end end describe "POST 'create'" do it "creates new post" do allow(Post).to receive(:create).and_return post post :create, post: {title: 'test'} expect(Post).to have_received(:create).with(user: current_user, title: 'tes end end end
 101. Test Driven Development

 102. Automated Testing Test Driven Development

 103. Test Driven Development

 104. Test Driven Development 1 Добавя се тест ... за несъществуващ

  код
 105. Test Driven Development 1 Добавя се тест ... за несъществуващ

  код 2 Пише се код ... колкото само тестът да мине
 106. Test Driven Development 1 Добавя се тест ... за несъществуващ

  код 3 Правят се подобрения ... подобрява се качеството на кода 2 Пише се код ... колкото само тестът да мине
 107. Test Driven Development 1 Добавя се тест ... за несъществуващ

  код 3 Правят се подобрения ... подобрява се качеството на кода 2 Пише се код ... колкото само тестът да мине
 108. describe Calculation do it "can sum numbers" do calculation =

  Calculation.new('1 + 1') expect(calculation.value).to eq 2 end end
 109. uninitialized constant Calculation (NameError)

 110. class Calculation def initialize(expression) end def value end end

 111. None
 112. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end def value

  a, b = @expression.split '+' a.to_i + b.to_i end end
 113. None
 114. describe Calculation do # . . . it "can subtract

  numbers" do calculation = Calculation.new('2 - 1') expect(calculation.value).to eq 1 end end
 115. None
 116. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end def value

  a, operation, b = @expression.split ' ' if operation == '+' a.to_i + b.to_i elsif operation == '-' a.to_i - b.to_i end end end
 117. None
 118. describe Calculation do # . . . it "can multiply

  numbers" do calculation = Calculation.new('3 * 2') expect(calculation.value).to eq 6 end end
 119. None
 120. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end def value

  a, operation, b = @expression.split ' ' if operation == '+' a.to_i + b.to_i elsif operation == '-' a.to_i - b.to_i elsif operation == '*' a.to_i * b.to_i end end end
 121. None
 122. describe Calculation do # . . . it "raises an

  error on unknown operation" do calculation = Calculation.new('3 ~ 2') expect { calculation.value }.to raise_error end end
 123. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end def value

  a, operation, b = @expression.split ' ' if operation == '+' a.to_i + b.to_i elsif operation == '-' a.to_i - b.to_i elsif operation == '*' a.to_i * b.to_i else raise "Can't parse expression - #{@expression}" end end end
 124. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end OPERATIONS =

  { '+' => ->(a, b) { a + b }, '-' => ->(a, b) { a - b }, '*' => ->(a, b) { a * b } } def value a, operand, b = @expression.split ' ' operation = OPERATIONS[operand] raise "Can't parse expression - #{@expression}" unless operation operation.call a.to_i, b.to_i end end
 125. describe Calculation do # . . . it "can divide

  numbers" do calculation = Calculation.new('6 / 3') expect(calculation.value).to eq 2 end end
 126. None
 127. class Calculation def initialize(expression) @expression = expression end OPERATIONS =

  { '+' => ->(a, b) { a + b }, '-' => ->(a, b) { a - b }, '*' => ->(a, b) { a * b }, '/' => ->(a, b) { a / b } } def value a, operand, b = @expression.split ' ' operation = OPERATIONS[operand] raise "Can't parse expression - #{@expression}" unless operation operation.call a.to_f, b.to_f end end
 128. None
 129. class Calculation OPERATIONS = { '+' => ->(a, b) {

  a + b }, '-' => ->(a, b) { a - b }, '*' => ->(a, b) { a * b }, '/' => ->(a, b) { a / b } } attr_reader :expression def initialize(expression) @expression = expression end def value @value ||= calculate_value end def to_s “#{expression} = #{value}" end private def calculate_value left, operand, right = expression.split ' ' operation = OPERATIONS[operand] raise "Can't parse expression - #{@expression}" unless operation operation.call left.to_f, right.to_f end end
 130. Fragile Tests

 131. Bad fixture (fragile test)

 132. class OrderTest < Minitest::Test def test_expired order = Order.new( user:

  User.new, product: [Product.new] town: 'Sofia' initiated_at: 5.days.ago ) assert order.expired? end end ✗
 133. class OrderTest < Minitest::Test def test_expired order = create_order initiated_at:

  5.days.ago assert order.expired? end end ✔
 134. Behaviour changes (fragile test)

 135. class OrderTest < Minitest::Test def setup @order = Order.new end

  def test_valid @order.user = User.new @order << Product.new assert @order.valid? end def test_valid_when_no_user @order << Product.new assert !@order.valid? end def test_valid_when_no_products @order.user = User.new assert !@order.valid? end end ✗
 136. class OrderTest < Minitest::Test def setup @order = Order.new( user:

  User.new, products: [Product.new] ) end def test_valid assert @order.valid? end def test_valid_when_no_user @order.user = nil assert !@order.valid? end def test_valid_when_no_products @order.products = [] assert !@order.valid? end end ✔
 137. Indirection (fragile test)

 138. describe "Task" do describe ".complete_all" do it "completes a task

  by text mask" do task = create_task text: 'Create slides' other = create_task text: 'Create examples' Task.complete_all query: 'slides' expect(Task.ongoing).to eq [task] end end end ✗
 139. describe "Task" do describe ".complete_all" do it "completes tasks who

  match query" do task = create_task text: 'Create slides' Task.complete_all query: 'slides' expect { task.reload }.to change { task.completed? }.to true end it "doesn't complete tasks who don't match query" do task = create_task text: 'Create examples' Task.complete_all query: 'slides' expect { task.reload }.not_to change { task.completed? } end end end ✔
 140. describe "Task" do # . . . describe ".ongoing" do

  it "selects ongoing tasks" do ongoing = create_task state: :ongoing completed = create_task state: :completed expect(Task.ongoing).to eq ongoing end end end ✔
 141. Coupling (fragile test)

 142. describe Wallet do describe "#buy" do amount = true gateway

  = double 'Gateway' processor = double 'Processor' allow(gateway).to receive(:active?).and_return true allow(gateway).to receive(:processor).and_return processor allow(processor).to receive(:enough_money?).and_return true allow(processor).to receive(:process) Wallet.new(gateway).buy amount: 5 expect(processor).to have_received(:process).with(5) end end ✗
 143. class Wallet def initialize(gateway) @gateway = gateway end def buy(amount:

  amount) return false if @gateway.active? processor = @gateway.processor return false if processor.enough_money?(amount) processor.process amount end end
 144. describe Wallet do describe "#buy" do amount = true processor

  = double 'Processor' allow(gateway).to receive(:process) Wallet.new(gateway).buy amount: 5 expect(processor).to have_received(:process).with(5) end end ✔
 145. class Wallet def initialize(gateway) @gateway = gateway end def buy(amount:

  amount) @gateway.process amount end end
 146. Tools

 147. • Rspec • FactoryGirl • Timecop • DatabaseCleaner • Capybara

 148. Книги

 149. None
 150. None
 151. Обобщение

 152. • За какво са ни нужни тестове? • Какво е

  автоматичен тест? • Какви видове тестове има? • Какво е добър тест? • Как да пишем добри тестове? • Какво трябва да тестваме? • Какво са “Mocks”? • Какво е “RSpec”? • Какво е “Test Driven Development”? • Какво е “Fragile tests”?
 153. https://speakerdeck.com/rstankov/testing-ruby

 154. https://github.com/rstankov/talks-code

 155. None
 156. None
 157. @rstankov Благодаря за вниманието :)

 158. Въпроси?