Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Serverless PHP @ SymfonyLive Warszawa 2019

Serverless PHP @ SymfonyLive Warszawa 2019

#serverless nie był do tej pory gorącym tematem w świecie PHP, ponieważ żaden z dostawców usług chmurowych nie wspiera natywnie PHP w środowisku tego typu. Pod koniec zeszłego roku AWS udostępniło dwie nowe usługi (Lambda Runtime API oraz Lambda Layers), które pozwalają na samodzielne dodanie PHP do środowiska typu #serveless. Podczas prezentacji omówię poszczególne elementy takiej architektury oraz pokażę kod PHP działąjacy na AWS Lambda.

Sebastian Grodzicki

June 14, 2019
Tweet

More Decks by Sebastian Grodzicki

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Serverless PHP
  Sebastian Grodzicki @ SymfonyLive Warszawa 2019
  [email protected]

  View Slide

 2. phpinfo()
  Sebastian Grodzicki

  • Team Lead at
  • PHP developer for 15+ years
  • #serverless
  [email protected]

  View Slide

 3. Serverless
  • storage as a service (e.g. Amazon S3),
  • database as a service (e.g. Amazon Aurora),
  • message queue as a service (e.g. Amazon SQS),
  • etc.

  View Slide

 4. Serverless replaces the traditional
  approaches to running applications.

  View Slide

 5. Platform options
  Physical servers
  Virtual machines
  Containers
  Platform
  Serverless
  Abstraction Control

  View Slide

 6. Why serverless?
  • We don't manage, update, configure, provision servers or
  containers,
  • We don't reserve or scale servers or containers, instead
  they are scaled automatically and transparently for us,
  • We don't pay for fixed resources, instead we pay for what
  we actually use (e.g. execution time).

  View Slide

 7. Serverless can provide more scalable, affordable
  and reliable architectures for less effort.

  View Slide

 8. Data center evolution
  DC

  View Slide

 9. Data center evolution
  DC
  VM VM
  VM
  VM
  VM VM
  VM
  VM
  VM VM
  VM
  VM

  View Slide

 10. Data center evolution
  DC
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C
  VM
  C C
  C C
  C C

  View Slide

 11. Data center evolution

  DNS

  CDN

  View Slide

 12. Data center evolution
  PaaS
  IaaS SaaS

  View Slide

 13. Function as a Service (FaaS)

  View Slide

 14. FaaS
  AWS Lambda
  Microsoft Azure Functions Google Cloud Functions

  View Slide

 15. Bref

  View Slide

 16. $ composer require bref/bref
  CLI

  View Slide

 17. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init
  CLI

  View Slide


 18. require __DIR__.'/vendor/autoload.php';


  lambda(function (array $event) {

  return 'Hello ' . ($event['name'] ?? 'world');

  });
  index.php

  View Slide

 19. AWSTemplateFormatVersion: '2010-09-09'

  Transform: AWS::Serverless-2016-10-31

  Description: ''


  Resources:

  MyFunction:

  Type: AWS::Serverless::Function

  Properties:

  FunctionName: 'my-function'

  Description: ''

  CodeUri: .

  Handler: index.php

  Timeout: 10

  MemorySize: 1024

  Runtime: provided

  Layers:

  - 'arn:aws:lambda:eu-
  central-1:209497400698:layer:php-73:6'
  template.yaml

  View Slide

 20. View Slide

 21. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init
  $ aws s3 mb s3://symfonylive
  CLI

  View Slide

 22. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init
  $ aws s3 mb s3://symfonylive
  $ sam package \

  --output-template-file .stack.yaml \

  --s3-bucket symfonylive
  CLI

  View Slide

 23. $ composer require bref/bref
  $ vendor/bin/bref init
  $ aws s3 mb s3://symfonylive
  $ sam package \

  --output-template-file .stack.yaml \

  --s3-bucket symfonylive
  $ sam deploy \

  --template-file .stack.yaml \

  --capabilities CAPABILITY_IAM \

  --stack-name SymfonyLive
  CLI

  View Slide

 24. View Slide

 25. View Slide

 26. $ vendor/bin/bref invoke my-function


  START RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3
  Version: $LATEST


  END RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3


  REPORT RequestId: 745a76df-fddc-4cb4-b826-e169d43c67d3
  Duration: 13.65 ms Billed Duration: 100 ms Memory
  Size: 1024 MB Max Memory Used: 63 MB 


  "Hello world"
  CLI

  View Slide


 27. require __DIR__.'/vendor/autoload.php';


  lambda(function (array $event) {

  return 'Hello ' . ($event['name'] ?? 'world');

  });
  index.php

  View Slide

 28. $ vendor/bin/bref invoke my-function --event
  '{"name":"SymfonyLive"}'


  START RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42
  Version: $LATEST


  END RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42


  REPORT RequestId: e44bd988-16aa-4a36-abf1-3924acfb7d42
  Duration: 13.27 ms Billed Duration: 100 ms Memory
  Size: 1024 MB Max Memory Used: 63 MB 


  "Hello SymfonyLive"
  CLI

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. Benchmarks: Cold starts
  128 512 1024 2048
  PHP function 600 ms 280 ms 225 ms 215 ms
  HTTP
  application
  500 ms 270 ms 270 ms 215 ms
  Symfony 5.6 s 1.7 s 850 ms 550 ms

  View Slide

 32. Benchmarks: Average (warm) execution time
  128 512 1024 2048
  PHP function 130 ms 32 ms 20 ms 17 ms
  HTTP
  application
  13 ms 5 ms 3 ms 2 ms
  Symfony 56 ms 12 ms 6 ms 5 ms

  View Slide

 33. Benchmarks: CPU performance
  128 512 1024 2048
  bench.php 6 s 1.8 s 0.8 s 0.4 s

  View Slide

 34. Simplicity Performances Reliability
  Jobs, Cron ⬤ ⬤ ⬤
  API ⬤ ⬤ ⬤
  API with MySQL /
  PostgreSQL
  ⬤ ⬤ ⬤
  Website ⬤ ⬤ ⬤
  Website with MySQL /
  PostgreSQL
  ⬤ ⬤ ⬤
  Legacy application ⬤ ⬤ ⬤

  View Slide

 35. Runtime

  View Slide

 36. PrettyCI

  View Slide

 37. PrettyCI

  View Slide

 38. PrettyCI

  View Slide

 39. Questions?

  View Slide

 40. Thank you!

  View Slide