Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dobry zwyczaj: nie odziedziczaj

Dobry zwyczaj: nie odziedziczaj

Slides for my conference talk from Mobilization 2015, 2015/10/17.

Polish only.

English title would be "Solely on merit: do not inherit"

Krzysztof Siejkowski

October 17, 2015
Tweet

More Decks by Krzysztof Siejkowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Dobry zwyczaj
  nie odziedziczaj
  @_siejkowski
  siejkowski.net
  !

  View Slide

 2. View Slide

 3. class A : B

  View Slide

 4. BaseViewController
  BaseDataFetchingViewController
  :BaseViewController
  BaseFormPresentingViewController
  :BaseDataFetchingViewController

  View Slide

 5. Przepraszam, czy mogę
  przeciążyć?

  View Slide

 6. super
  ?

  View Slide

 7. View Slide

 8. NSManagedObject
  https://github.com/rentzsch/mogenerator

  View Slide

 9. BaseViewController : UIViewController
  ThirdPartyBehaviorEnablingViewController
  : UIViewController
  UserAccountDetailsViewController : !

  View Slide

 10. struct SomeStruct {}
  enum SomeEnum {}
  typealias SomeFunction = (Int -> String)
  class C : SomeFunction
  ❗ Inheritance from non-protocol, non-class type
  'SomeFunction'

  View Slide

 11. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View Slide

 12. ThirdPartyBehaviorEnablingService
  ThirdPartyBehaviorEnablingDelegate

  View Slide

 13. init(accountService: AccountService,
  transactionService: TransactionService,
  sessionService: SessionService,
  favouritesService: FavouritesService,
  locationService: LocationService,
  ...)

  View Slide

 14. class *-Utils
  class *-Helper

  View Slide

 15. UITableViewDataSource
  UITableViewDelegate

  View Slide

 16. code review
  TDD
  style guide
  clean code

  View Slide

 17. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View Slide

 18. protocol SessionAware
  protocol LocationAware
  protocol FavouritesFetchable
  class MyViewController : UIViewController,
  SessionAware, LocationAware,
  FavouritesFetchable

  View Slide

 19. extension
  UIViewController
  : SessionAware

  View Slide

 20. protocol SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  }
  extension MyViewController : SessionAware {}
  extension SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())) {
  // domyślna implementacja
  }
  }
  ❗ http://nomothetis.svbtle.com/the-ghost-of-swift-bugs-future

  View Slide

 21. protocol FavouritesDataSource : UITableViewDataSource {
  var state: [FavouriteDetails] { get } // "obietnica" stanu
  }
  extension FavouritesDataSource {
  func tableView(_ tableView: UITableView,
  numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
  return state.count
  // ...
  protocol FavouritesTableDelegate : UITableViewDelegate {
  var state: [FavouriteDetails] { get } // "obietnica" stanu
  }
  extension FavouritesTableDelegate {
  func tableView(_ tableView: UITableView,
  heightForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> CGFloat {
  // ...
  class MyViewController : NSObject, FavouritesDataSource, FavouritesTableDelegate {
  var state: [FavouriteDetails] = Array()
  init(newState: [FavouriteDetails]) {
  state = newState
  }

  View Slide

 22. ⬆ dziedziczenie ⬇
  ⬅ protokoły ➡

  View Slide

 23. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View Slide

 24. func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  func update(view: HeaderView)
  (_ user: UserDetails) -> UserDetails
  func fetchFavourites(user: UserDetails)
  (_ callback: (FavouritesData) -> ())
  func update(source: FavoritesDataSource)
  (_ tableView: UITableView)
  (_ favourites: FavouritesData)

  View Slide

 25. class SomeViewController {
  let updateHeader = update(headerView)
  let updateFavourites = update(favouritesDataSource)(tableView)
  override func viewDidLoad() {
  // ..., m.in super.viewDidLoad()
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  fetchFavourites(updateHeader(details))(updateFavourites)
  }
  }

  View Slide

 26. infix operator |> { associativity left }
  infix operator <| { associativity right }
  public func |> (a : A, f : A -> B) -> B {
  return f(a)
  }
  public func <| (f : A -> B, a : A) -> B {
  return f(a)
  }

  View Slide

 27. infix operator useFor { associativity left }
  details useFor updateHeader

  !

  View Slide

 28. login("siejkowski","mobilization") { details in
  fetchFavourites(updateHeader(details))(updateFavourites)
  }
  ⬇ ⬇ ⬇
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  (details |> updateHeader |> fetchFavourites) <| updateFavourites
  }

  View Slide

 29. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View Slide

 30. class SomeViewController {
  let updateHeader = update(headerView)
  let updateFavourites = update(favouritesDataSource)(tableView)
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  (details |> updateHeader |> fetchFavourites) <| updateFavourites
  }
  }
  !

  View Slide

 31. pure functions
  Swift functions

  View Slide

 32. struct FunctionUsingStruct {
  let func: String -> Bool
  init(_ injectedFunc: String -> Bool) {
  // funkcje można wstrzykiwać
  func = injectedFunc
  ...
  }
  }
  !

  View Slide

 33. class DIFactory {
  func realFunc(string: String) -> Bool { ... }
  // w produkcyjnym kodzie wstrzykujemy prawdziwą funkcję
  func functionUsingStruct() -> FunctionUsingStruct {
  return FunctionUsingStruct(realFunc)
  }
  class TestCase {
  func testFunc(string: String) -> Bool { return true }
  // w testowym kodzie używamy mockowej funkcji
  let testStruct = FunctionUsingStruct(testFunc)
  !

  View Slide

 34. func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  func fullLogin(loginManager: LoginManager)
  (_ username: String,
  _ password: String,
  _ callback(UserDetails) -> ()) -> () {
  loginManager.login(username, password, callback)
  }
  let login = fullLogin(actualLoginManager)
  let mockLogin = fullLogin(mockLoginManager)

  View Slide

 35. funkcje ❤ protokoły

  View Slide

 36. extension MyViewController : SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ()) {
  // tutaj przekazany jest domyślnie self
  }
  }
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ()) {
  // tutaj przekazane jest to co w sygnaturze
  }

  View Slide

 37. func root(double: Double) -> Double? { ... }
  func root(float: Float) -> Float? { ... }
  func root(int: Int) -> Int? { ... }
  protocol Rootable { func root() -> Self? }
  extension Double : Rootable { ... }
  extension Float : Rootable { ... }
  extension Int : Rootable { ... }
  func useRootable(rootable: Rootable) {
  rootable.root()
  }

  View Slide

 38. *-able
  protocol JSONDecodable {
  static func decode(json: JSON) -> Self
  }
  protocol Validatable {
  func validate(validator: Validator) -> Bool
  }
  protocol Hashable : Equatable {
  public var hashValue: Int { get }
  }

  View Slide

 39. Co jest problemem?
  nil
  ErrorType
  asynchroniczność
  logowanie
  sekwencja
  callback
  cokolwiek chcesz !

  View Slide

 40. func canCauseProblem(input: Int) -> ProblemHiding
  func possibleProblem(input: String) -> ProblemHiding
  func yetAnotherProblem(input: Double) -> ProblemHiding
  let input = 42
  ProblemHiding(input) // udajemy że wszystko gra
  .execute(canCauseProblem) // jakby nic się nie stało
  .execute(possibleProblem) // bez nerwów, bez ifów
  .execute(yetAnotherProblem) // jak kwiat lotosu
  .obtainValue() // sprawdzam!

  View Slide

 41. protocol Monad {
  typealias A
  typealias B
  typealias FB
  func bind(f: A -> FB) -> FB
  }
  !

  View Slide

 42. extension Optional : Monad {
  typealias A = Wrapped
  typealias B = Any // nil jest problemem
  typealias FB = B?
  func bind(f: A -> B?) -> B? {
  return self.flatMap(f)
  }
  }
  extension Array : Monad {
  typealias A = Element
  typealias B = Any // wiele wartości to problem
  typealias FB = Array
  func bind(f: A -> [B]) -> [B] {
  return self.flatMap(f)
  }
  }

  View Slide

 43. enum Result { // możliwy ErrorType to problem
  case Success(Value)
  case Failure(ErrorType)
  }
  extension Result : Monad {
  typealias A = Value
  typealias B = Any
  typealias FB = Result
  func bind(f: A -> Result) -> Result {
  switch self {
  case .Success(let value):
  return f(value)
  case .Failure(let error):
  return .Failure(error)
  }
  }
  }

  View Slide

 44. https://github.com/typelift
  Swiftx
  Swiftz
  https://github.com/thoughtbot
  Runes
  Argo
  https://github.com/robrix
  Prelude

  View Slide

 45. agregacja

  protokoły

  funkcje

  View Slide

 46. agregacja

  protokoły

  funkcje

  dziedziczenie

  View Slide

 47. Dziękuję!
  @_siejkowski
  !

  View Slide