Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Dobry zwyczaj: nie odziedziczaj

Dobry zwyczaj: nie odziedziczaj

Slides for my conference talk from Mobilization 2015, 2015/10/17.

Polish only.

English title would be "Solely on merit: do not inherit"

Krzysztof Siejkowski

October 17, 2015
Tweet

More Decks by Krzysztof Siejkowski

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Dobry zwyczaj
  nie odziedziczaj
  @_siejkowski
  siejkowski.net
  !

  View full-size slide

 2. BaseViewController
  BaseDataFetchingViewController
  :BaseViewController
  BaseFormPresentingViewController
  :BaseDataFetchingViewController

  View full-size slide

 3. Przepraszam, czy mogę
  przeciążyć?

  View full-size slide

 4. NSManagedObject
  https://github.com/rentzsch/mogenerator

  View full-size slide

 5. BaseViewController : UIViewController
  ThirdPartyBehaviorEnablingViewController
  : UIViewController
  UserAccountDetailsViewController : !

  View full-size slide

 6. struct SomeStruct {}
  enum SomeEnum {}
  typealias SomeFunction = (Int -> String)
  class C : SomeFunction
  ❗ Inheritance from non-protocol, non-class type
  'SomeFunction'

  View full-size slide

 7. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View full-size slide

 8. ThirdPartyBehaviorEnablingService
  ThirdPartyBehaviorEnablingDelegate

  View full-size slide

 9. init(accountService: AccountService,
  transactionService: TransactionService,
  sessionService: SessionService,
  favouritesService: FavouritesService,
  locationService: LocationService,
  ...)

  View full-size slide

 10. class *-Utils
  class *-Helper

  View full-size slide

 11. UITableViewDataSource
  UITableViewDelegate

  View full-size slide

 12. code review
  TDD
  style guide
  clean code

  View full-size slide

 13. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View full-size slide

 14. protocol SessionAware
  protocol LocationAware
  protocol FavouritesFetchable
  class MyViewController : UIViewController,
  SessionAware, LocationAware,
  FavouritesFetchable

  View full-size slide

 15. extension
  UIViewController
  : SessionAware

  View full-size slide

 16. protocol SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  }
  extension MyViewController : SessionAware {}
  extension SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())) {
  // domyślna implementacja
  }
  }
  ❗ http://nomothetis.svbtle.com/the-ghost-of-swift-bugs-future

  View full-size slide

 17. protocol FavouritesDataSource : UITableViewDataSource {
  var state: [FavouriteDetails] { get } // "obietnica" stanu
  }
  extension FavouritesDataSource {
  func tableView(_ tableView: UITableView,
  numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
  return state.count
  // ...
  protocol FavouritesTableDelegate : UITableViewDelegate {
  var state: [FavouriteDetails] { get } // "obietnica" stanu
  }
  extension FavouritesTableDelegate {
  func tableView(_ tableView: UITableView,
  heightForRowAtIndexPath indexPath: NSIndexPath) -> CGFloat {
  // ...
  class MyViewController : NSObject, FavouritesDataSource, FavouritesTableDelegate {
  var state: [FavouriteDetails] = Array()
  init(newState: [FavouriteDetails]) {
  state = newState
  }

  View full-size slide

 18. ⬆ dziedziczenie ⬇
  ⬅ protokoły ➡

  View full-size slide

 19. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View full-size slide

 20. func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  func update(view: HeaderView)
  (_ user: UserDetails) -> UserDetails
  func fetchFavourites(user: UserDetails)
  (_ callback: (FavouritesData) -> ())
  func update(source: FavoritesDataSource)
  (_ tableView: UITableView)
  (_ favourites: FavouritesData)

  View full-size slide

 21. class SomeViewController {
  let updateHeader = update(headerView)
  let updateFavourites = update(favouritesDataSource)(tableView)
  override func viewDidLoad() {
  // ..., m.in super.viewDidLoad()
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  fetchFavourites(updateHeader(details))(updateFavourites)
  }
  }

  View full-size slide

 22. infix operator |> { associativity left }
  infix operator <| { associativity right }
  public func |> (a : A, f : A -> B) -> B {
  return f(a)
  }
  public func <| (f : A -> B, a : A) -> B {
  return f(a)
  }

  View full-size slide

 23. infix operator useFor { associativity left }
  details useFor updateHeader

  !

  View full-size slide

 24. login("siejkowski","mobilization") { details in
  fetchFavourites(updateHeader(details))(updateFavourites)
  }
  ⬇ ⬇ ⬇
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  (details |> updateHeader |> fetchFavourites) <| updateFavourites
  }

  View full-size slide

 25. agregacja
  protokoły
  funkcje

  View full-size slide

 26. class SomeViewController {
  let updateHeader = update(headerView)
  let updateFavourites = update(favouritesDataSource)(tableView)
  override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  login("siejkowski","mobilization") { details in
  (details |> updateHeader |> fetchFavourites) <| updateFavourites
  }
  }
  !

  View full-size slide

 27. pure functions
  Swift functions

  View full-size slide

 28. struct FunctionUsingStruct {
  let func: String -> Bool
  init(_ injectedFunc: String -> Bool) {
  // funkcje można wstrzykiwać
  func = injectedFunc
  ...
  }
  }
  !

  View full-size slide

 29. class DIFactory {
  func realFunc(string: String) -> Bool { ... }
  // w produkcyjnym kodzie wstrzykujemy prawdziwą funkcję
  func functionUsingStruct() -> FunctionUsingStruct {
  return FunctionUsingStruct(realFunc)
  }
  class TestCase {
  func testFunc(string: String) -> Bool { return true }
  // w testowym kodzie używamy mockowej funkcji
  let testStruct = FunctionUsingStruct(testFunc)
  !

  View full-size slide

 30. func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ())
  func fullLogin(loginManager: LoginManager)
  (_ username: String,
  _ password: String,
  _ callback(UserDetails) -> ()) -> () {
  loginManager.login(username, password, callback)
  }
  let login = fullLogin(actualLoginManager)
  let mockLogin = fullLogin(mockLoginManager)

  View full-size slide

 31. funkcje ❤ protokoły

  View full-size slide

 32. extension MyViewController : SessionAware {
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ()) {
  // tutaj przekazany jest domyślnie self
  }
  }
  func login(username: String,
  _ password: String,
  _ callback: (UserDetails) -> ()) {
  // tutaj przekazane jest to co w sygnaturze
  }

  View full-size slide

 33. func root(double: Double) -> Double? { ... }
  func root(float: Float) -> Float? { ... }
  func root(int: Int) -> Int? { ... }
  protocol Rootable { func root() -> Self? }
  extension Double : Rootable { ... }
  extension Float : Rootable { ... }
  extension Int : Rootable { ... }
  func useRootable(rootable: Rootable) {
  rootable.root()
  }

  View full-size slide

 34. *-able
  protocol JSONDecodable {
  static func decode(json: JSON) -> Self
  }
  protocol Validatable {
  func validate(validator: Validator) -> Bool
  }
  protocol Hashable : Equatable {
  public var hashValue: Int { get }
  }

  View full-size slide

 35. Co jest problemem?
  nil
  ErrorType
  asynchroniczność
  logowanie
  sekwencja
  callback
  cokolwiek chcesz !

  View full-size slide

 36. func canCauseProblem(input: Int) -> ProblemHiding
  func possibleProblem(input: String) -> ProblemHiding
  func yetAnotherProblem(input: Double) -> ProblemHiding
  let input = 42
  ProblemHiding(input) // udajemy że wszystko gra
  .execute(canCauseProblem) // jakby nic się nie stało
  .execute(possibleProblem) // bez nerwów, bez ifów
  .execute(yetAnotherProblem) // jak kwiat lotosu
  .obtainValue() // sprawdzam!

  View full-size slide

 37. protocol Monad {
  typealias A
  typealias B
  typealias FB
  func bind(f: A -> FB) -> FB
  }
  !

  View full-size slide

 38. extension Optional : Monad {
  typealias A = Wrapped
  typealias B = Any // nil jest problemem
  typealias FB = B?
  func bind(f: A -> B?) -> B? {
  return self.flatMap(f)
  }
  }
  extension Array : Monad {
  typealias A = Element
  typealias B = Any // wiele wartości to problem
  typealias FB = Array
  func bind(f: A -> [B]) -> [B] {
  return self.flatMap(f)
  }
  }

  View full-size slide

 39. enum Result { // możliwy ErrorType to problem
  case Success(Value)
  case Failure(ErrorType)
  }
  extension Result : Monad {
  typealias A = Value
  typealias B = Any
  typealias FB = Result
  func bind(f: A -> Result) -> Result {
  switch self {
  case .Success(let value):
  return f(value)
  case .Failure(let error):
  return .Failure(error)
  }
  }
  }

  View full-size slide

 40. https://github.com/typelift
  Swiftx
  Swiftz
  https://github.com/thoughtbot
  Runes
  Argo
  https://github.com/robrix
  Prelude

  View full-size slide

 41. agregacja

  protokoły

  funkcje

  View full-size slide

 42. agregacja

  protokoły

  funkcje

  dziedziczenie

  View full-size slide

 43. Dziękuję!
  @_siejkowski
  !

  View full-size slide