Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hayata Destek

Taha Eren
November 15, 2021
350

Hayata Destek

Taha Eren

November 15, 2021
Tweet

Transcript

 1. Mülteci Koruması Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları Arasındaki Bilgi Paylaşımı

  Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 2. 1 EKİP Sunum Planı ARKA PLAN 2 PROBLEM TANIMI 3

  İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 4 ÇÖZÜM 5 ÇÖZÜM ORTAKLARI 6 VERİ İÇERİĞİ / ANALİZ SÜRECİ 7 Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021 YOL HARİTASI 8
 3. 1. EKİP Hasan Güler Sena Ayvacı Proje ve Harita Uzmanı

  Bilgisayar Mühendisi Mehmet Yeğin Araştırmacı İsmail Sizer Uğur Avşar Hukukçu ve Sosyoloji Doktora Öğrencisi Ekonomist Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 4. Mülteci Destek Kapasite Geliştirme Acil Yardım ve Müdahale Mevsimlik Tarımda

  Çocuk Koruma Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021 1.1. ANA PAYDAŞ
 5. Mülteci Destek Kapasite Geliştirme Acil Yardım ve Müdahale Mevsimlik Tarımda

  Çocuk Koruma Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021 1.1. ANA PAYDAŞ
 6. 2013 2015 2017 2013 ile 2021 yılları arasında mülteci koruması

  alanında faaliyet yürüten STK sayısındaki büyük artış Hangi STK’nın nerede, hangi hizmeti, hangi kapasite ile sunduğuna dair bilgi asimetrisi Sivil toplum sektöründe geniş iş birliğine duyulan ihtiyaç AB’den gelen “Türkiye’deki Mülteciler için Mali Destek (FRIT) Programı”nın 2022 yılında sonlanacak olmasının getirdiği 2. ARKA PLAN Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021 224.655 2.503.549 3.426.786 3.576.370 2019 3.576.370 2021 3.723.674 *Yıllara göre Suriyeli Sığınmacı Sayısındaki Artış (GİGM,2021)
 7. 3. PROBLEM TANIMI Veri toplama ve birleştirme eksiklikleri Görselleştirme ve

  haritalandırma eksiklikleri Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi paylaşımı eksikliği Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 8. 4. İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Urban Refuge App Services Advisor Platformu

  Boston Üniversitesi UNHCR Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 9. 4.1. İyi Uygulama Örneği: Urban Refuge App Sosyal Fayda için

  Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 10. 4.2. İyi Uygulama Örneği: Services Advisor Platformu Sosyal Fayda için

  Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 11. 6. ÇÖZÜM MODELİ Bilgi Paylaşım Platformu Faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirmesi

  Koruma Risk Haritası /Müdahale Analizleri Veri Toplama / Mevcut verinin eklenmesi için teknik altyapı İletişim Araçları Kayıt Sistemi Gerekli teknik altyapı oluşursa STK’lar hem veri girmek hem de bilgi almak amacıyla sistemi kullanabilir Mülteci koruması sunan STK faaliyetlerinin ulusal çapta dağılımı görünür hale getirir Faaliyetlerin görünür olmasıyla korumaya ihtiyaç duyulan bölgelerin görünür olması STK’ları ve kurumları yönlendirir Karar Destek Mekanizması Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021 Sivil toplum faaliyetleri ve kurumlar arasında koordinasyon
 12. 6. ÇÖZÜM ORTAKLARI Bilgi Paylaşım Platformu Faaliyetlerin İzleme ve Değerlendirmesi

  Sivil toplum faaliyetleri ve kurumlar arasında koordinasyon BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU PROTOTİPİ / KAPASİTE GELİŞTİRME CADS-TEDU İstasyon-TEDU Hayata Destek PLATFORMUN POTANSİYEL KULLANICILARI / BİLGİ SAĞLAYICILAR Mülteci Koruması Alanında Çalışan STK’Lar MÜLTECİ İLİŞKİLİ EKOSİSTEMDE DOLAYLI FAYDALANICILAR Belediyeler İl Göç İdareleri UNHCR, ILO, IOM, World Bank Vatandaşlar / Mülteciler İGAM SGDD Mülteci Hakları Merkezi Mülteci Derneği Kızılay KEDV Mavi Kalem ÇTO Dünya Doktorları WHR Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 13. 7. VERİ İÇERİĞİ 28 İL 34 UYRUKTAN MÜLTECİ % 56.3

  Kadın % 47.7 Erkek 10.116 ULAŞILAN KİŞİ 6 ANA MÜDAHALE Koruma, Sağlık, Eğitim, Temel İhtiyaçlar, Geçim Kaynakları, Barınma 2018 -2021 Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 14. 04 Veri Görselleştirme ve Analiz 05 Veriyi Hikayeleştirme 06 Dashboard

  Oluşturma 01 Veri İnceleme ve Keşif 02 Veriyi Anonimleştirme 03 Veri Temizleme 7. ANALİZ SÜRECİ Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 15. 8. YOL HARİTASI Gelecek Planlarımız: • Veri girişi yapmak isteyen

  STK’lar için kullanıcı kayıt ve giriş ekranları • Veri toplama ve aktarma araçları • Her STK’nın harita üzerinde görüntülenmesi • Müdahalelerin gerçekleştirilmesi için ortalama süre hesabı ve bu süreyi geçen durumlarda uyarı sistemi Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021
 16. KAYNAKLAR • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), 2021. • Helsinki

  Yurttaşlar Derneği, 2017, Türkiye’de Sivil Toplum ve Mülteciler Raporu • Özçürümez ve İçduygu, 2020, Zorunlu göç Deneyimi ve Toplumsal Bütünleşme: Kavramlar, Modeller ve Uygulamalar ile Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. • https://turkey.servicesadvisor.org/en/search?category=2020 Sosyal Fayda için Veri Bilimi Programı – DSPG Ankara, Temmuz 2021