Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Goaze geven met Varnish

Goaze geven met Varnish

Slides for my Varnish talk at the April 2017 meetup of PHP West-Vlaanderen. See https://talks.feryn.eu/talks/168/goaze-geven-met-varnish-php-west-vlaanderen-april-meetup-brugge for more details

Ca901ddcea38854b9783781c91fc87c9?s=128

Thijs Feryn

April 18, 2017
Tweet

Transcript

 1. Goaze geven Deur Thijs Feryn met Varnish

 2. Trage websites suckn

 3. De mensjn en gèren rappe sites User Experience

 4. No de kloten Trage ~ plat

 5. Yo gastjes, 't is ier Thijs

 6. 165

 7. 'k Zien @ThijsFeryn ip Twitter

 8. 'k Zien Evanhelist bie

 9. ’k Weunen in Diksmude

 10. Aan de Pluum’n

 11. Juuste niet bachten de Kupe

 12. None
 13. Mo money Mo servers Meer kluitn, meer servers

 14. Cache

 15. Nie herbereken ot niet veranderd is

 16. None
 17. Geweunlijk Gebruker Server

 18. With Varnish Gebruker Varnish Server

 19. None
 20. Worom is 't zo goed?

 21. Slimme kernel trucs

 22. Bewoart HTTP output in't heheuhn*

 23. Respecteert HTTP best practices

 24. Varnish Configuration Language

 25. Hoe scheid da met TLS/SSL?

 26. 't goat hier over Varnish 4 hé !

 27. Installeern & configureern

 28. apt-get install apt-transport-https curl https://repo.varnish-cache.org/GPG-key.txt | apt-key add - echo

  "deb https://repo.varnish-cache.org/debian/ jessie varnish-4.1"\ >> /etc/apt/sources.list.d/varnish-cache.list apt-get update apt-get install varnish Ip Debian Ubuntu & CentOS is ook meugelik
 29. -a :80 \ -a :81,PROXY \ -T localhost:6082 \ -f

  /etc/varnish/default.vcl \ -S /etc/varnish/secret \ -s malloc,3g Simpele configuroasje
 30. vcl 4.0; backend default { .host = "localhost"; .port =

  "8080"; } Minimale VCL
 31. Varnish klapt HTTP

 32. ✓Idempotensje ✓Toestand ✓Vervallen ✓Conditionele requests ✓Cache varioasjes Varnish klapt HTTP

 33. ✓GET ✓HEAD -POST -PUT -PATCH -DELETE -TRACE -OPTIONS Idempotencsje Ollene

  GET & HEAD
 34. ✓Cacht gin cookies ✓Cacht gin set-cookies ✓Cacht gin Authorization headers

  Toestand User- specific content wordt standoard niet gecachet Helpt je hit rate no de kloten
 35. Vervallen Expires: Sat, 09 Sep 2017 14:30:00 GMT Cache-control: public,

  max-age=3600, s-maxage=86400 Cache-control: private, no-cache, no-store
 36. Voorrang 1. beresp.ttl (VCL) 2. s-maxage 3. max-age 4. expires

  5. 120 seconden
 37. Conditionele requests HTTP/1.1 200 OK Host: localhost Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27 Content-type:

  text/html; charset=UTF-8 Hello world output GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0
 38. Conditionele requests HTTP/1.0 304 Not Modified Host: localhost Etag: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27

  GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0 If-None-Match: 7c9d70604c6061da9bb9377d3f00eb27
 39. Conditionele requests HTTP/1.1 200 OK Host: localhost Last-Modified: Fri, 22

  Jul 2016 10:11:16 GMT Content-type: text/html; charset=UTF-8 Hello world output GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0
 40. Conditionele requests HTTP/1.0 304 Not Modified Host: localhost Last-Modified: Fri,

  22 Jul 2016 10:11:16 GMT GET /if_none_match.php HTTP/1.1 Host: localhost User-Agent: curl/7.48.0 If-Modified-Since: Fri, 22 Jul 2016 10:11:16 GMT
 41. ✓Hostname (of IP) ✓URL Cache varioasjes Object identificeren in cache

 42. Cache varioasjes GET / HTTP/1.1 Host: localhost Accept-Language: nl HTTP/1.1

  200 OK Host: localhost Vary: Accept-Language Hallo, deze pagina is in het Nederlands geschreven.
 43. Built-in VCL cheat sheet

 44. ✓Ollene GET & HEAD ✓Gin Cookie ✓Gin Authorization Built-in VCL

  (voorkant) Ipzoekn in cache Anders "pass" en nie cachen
 45. ✓Gin Set-Cookie ✓TTL > 0 ✓Gin "no-cache", "private", "no-store" Built-in

  VCL (achterkant) Ipsloan in cache Anders blacklist voe 120s
 46. D'echte VCL code

 47. sub vcl_recv { if (req.method == "PRI") { /* We

  do not support SPDY or HTTP/2.0 */ return (synth(405)); } if (req.method != "GET" && req.method != "HEAD" && req.method != "PUT" && req.method != "POST" && req.method != "TRACE" && req.method != "OPTIONS" && req.method != "DELETE") { /* Non-RFC2616 or CONNECT which is weird. */ return (pipe); } if (req.method != "GET" && req.method != "HEAD") { /* We only deal with GET and HEAD by default */ return (pass); } if (req.http.Authorization || req.http.Cookie) { /* Not cacheable by default */ return (pass); } return (hash); }
 48. sub vcl_pipe { # By default Connection: close is set

  on all piped requests, to stop # connection reuse from sending future requests directly to the # (potentially) wrong backend. If you do want this to happen, you can undo # it here. # unset bereq.http.connection; return (pipe); } sub vcl_pass { return (fetch); } sub vcl_hash { hash_data(req.url); if (req.http.host) { hash_data(req.http.host); } else { hash_data(server.ip); } return (lookup); }
 49. sub vcl_purge { return (synth(200, "Purged")); } sub vcl_hit {

  if (obj.ttl >= 0s) { // A pure unadultered hit, deliver it return (deliver); } if (obj.ttl + obj.grace > 0s) { // Object is in grace, deliver it // Automatically triggers a background fetch return (deliver); } // fetch & deliver once we get the result return (miss); } sub vcl_miss { return (fetch); } sub vcl_deliver { return (deliver); }
 50. sub vcl_backend_fetch { return (fetch); } sub vcl_backend_response { if

  (beresp.ttl <= 0s || beresp.http.Set-Cookie || beresp.http.Surrogate-control ~ "no-store" || (!beresp.http.Surrogate-Control && beresp.http.Cache-Control ~ "no-cache|no- store|private") || beresp.http.Vary == "*") { /* * Mark as "Hit-For-Pass" for the next 2 minutes */ set beresp.ttl = 120s; set beresp.uncacheable = true; } return (deliver); }
 51. De werkelijkheid suckt

 52. None
 53. None
 54. Cache-control ?

 55. Oede briel

 56. Schrieft VCL

 57. Normaliseren

 58. vcl 4.0; import std; sub vcl_recv { set req.http.Host =

  regsub(req.http.Host, ":[0-9]+", ""); set req.url = std.querysort(req.url); if (req.url ~ "\#") { set req.url = regsub(req.url, "\#.*$", ""); } if (req.url ~ "\?$") { set req.url = regsub(req.url, "\?$", ""); } if (req.restarts == 0) { if (req.http.Accept-Encoding) { if (req.http.User-Agent ~ "MSIE 6") { unset req.http.Accept-Encoding; } elsif (req.http.Accept-Encoding ~ "gzip") { set req.http.Accept-Encoding = "gzip"; } elsif (req.http.Accept-Encoding ~ "deflate") { set req.http.Accept-Encoding = "deflate"; } else { unset req.http.Accept-Encoding; } } } }
 59. sub vcl_recv { if (req.url ~ "^/status\.php$" || req.url ~

  "^/update\.php$" || req.url ~ "^/admin$" || req.url ~ "^/admin/.*$" || req.url ~ "^/user$" || req.url ~ "^/user/.*$" || req.url ~ "^/flag/.*$" || req.url ~ "^.*/ajax/.*$" || req.url ~ "^.*/ahah/.*$") { return (pass); } } URL blacklist
 60. sub vcl_recv { if (req.url ~ "^/products/?" return (hash); }

  } URL whitelist
 61. Koekn

 62. vcl 4.0; sub vcl_recv { set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "has_js=[^;]+(;

  )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__utm.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "_ga=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "_gat=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmctr=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmcmd.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "utmccn.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__gads=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__qc.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "__atuv.=[^;]+(; )?", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^;\s*", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; } } Tracking cookies wegdoen
 63. vcl 4.0; sub vcl_recv { if (req.http.Cookie) { set req.http.Cookie

  = ";" + req.http.Cookie; set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";"); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(PHPSESSID)=", "; \1="); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; } } } Ollene session cookie bewoaren
 64. sub vcl_recv { if (req.http.Cookie) { set req.http.Cookie = ";"

  + req.http.Cookie; set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "; +", ";"); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";(language)=", "; \1="); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, ";[^ ][^;]*", ""); set req.http.Cookie = regsuball(req.http.Cookie, "^[; ]+|[; ]+$", ""); if (req.http.cookie ~ "^\s*$") { unset req.http.cookie; return(pass); } return(hash); } } sub vcl_hash { hash_data(regsub( req.http.Cookie, "^.*language=([^;]*);*.*$", "\1" )); } Cache variaosje op language cookie
 65. Of gebruukt vmod_cookie

 66. Alternatieve taal cache varioasje

 67. sub vcl_hash { hash_data(req.http.Accept-Language); } HTTP/1.1 200 OK Host: localhost

  Vary: Accept-Language Hash de tale Of gebruukt
 68. Wuk doej met koekn?

 69. ✓Nie olles in een session smietn ✓Gebruukt vaste cookies ✓Doe

  tracking cookies weg uut VCL ✓Gebruukt cookies in VCL voe beslissingen te pakn ✓Cache varioasjes met cookies ✓Gebruukt ollene mo session cookies ot echt nodig is ✓Gebruikt JWT voe session state client- side ip te sloan Wuk doej met koekn?
 70. Blokn cachen

 71. None
 72. Code spuugt één HTTP response uut

 73. Bie gevolg: nie cachen

 74. <esi:include src="/header" /> Edge Side Includes ✓Placeholder ✓Geparsed deur Varnish

  ✓Output is è compoziesje van blokn ✓Toestand per blok ✓TTL per blok
 75. sub vcl_recv { set req.http.Surrogate-Capability = "key=ESI/1.0"; } sub vcl_backend_response

  { if (beresp.http.Surrogate-Control ~ "ESI/1.0") { unset beresp.http.Surrogate-Control; set beresp.do_esi = true; } } Edge Side Includes
 76. ESI vergeleken met AJAX

 77. <esi:include src="/header" /> Peist goed, kiest verstandig <hx:include src="/header"></hx:include> ESI,

  geparsed duer Varnish HInclude, geparsed deur Javascript
 78. Druk ip de ketel

 79. ✓Varnishlog ✓Varnishtop ✓Varnishstat Druk ip de ketel

 80. Nieuws dat er niet deure komt

 81. Purge

 82. acl purge { "localhost"; "127.0.0.1"; "::1"; } sub vcl_recv {

  if (req.method == "PURGE") { if (!client.ip ~ purge) { return (synth(405, “Not allowed.”)); } return (purge); } } Purge
 83. acl purge { "localhost"; "127.0.0.1"; "::1"; } sub vcl_backend_response {

  set beresp.http.x-url = bereq.url; set beresp.http.x-host = bereq.http.host; } sub vcl_deliver { unset resp.http.x-url; unset resp.http.x-host; } sub vcl_recv { if (req.method == "PURGE") { if (!client.ip ~ purge) { return (synth(405, "Not allowed")); } if(req.http.x-purge-regex) { ban("obj.http.x-host == " + req.http.host + " && obj.http.x-url ~ " + req.http.x-purge-regex); } else { ban("obj.http.x-host == " + req.http.host + " && obj.http.x-url == " + req.url); } return (synth(200, "Purged")); } } Ban
 84. Ban curl -XPURGE "http://example.com/products" curl -XPURGE -H "x-purge-regex:/products" \ "http://example.com"

  varnishadm> ban obj.http.x-host == example.com && obj.http.x-url ~ ^/product/[0-9]+/details
 85. Minder VCL Betere code

 86. https://github.com/ThijsFeryn/ cacheable-site-silex/tree/v2

 87. None
 88. None
 89. https://twitter.com/thijsferyn https://instagram.com/thijsferyn https://blog.feryn.eu https://talks.feryn.eu https://book.feryn.eu https://youtube.com/thijsferyn https://soundcloud.com/thijsferyn http://itunes.feryn.eu