[4Developers 2014] Współczesna architektura serwera web w oparciu o Microsoft Web Stack - Wprowadzenie do OWIN i Katana

[4Developers 2014] Współczesna architektura serwera web w oparciu o Microsoft Web Stack - Wprowadzenie do OWIN i Katana

OWIN to specyfikacja interfejsu pomiędzy serwerem web opartym o .Net Framework a aplikacją webową, natomiast projekt Katana to obecnie jego najbardziej popularna implementacja.

W ramach tej sesji przedstawione zostaną szczegóły specyfikacji OWIN, jej rozszerzenie a także pojęcia i zasady przyjęte przez społeczność. Następnie omówiony zostanie projekt Katana, a w szczególności udostępniane w jego ramach opcje hostowania aplikacji oraz moduły. Oczywiście nie zabraknie przykładów.

C211943499bd2297623789a22427466e?s=128

Tomasz Pęczek

April 07, 2014
Tweet