Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Using Symmetric Cryptography in Ruby

wrzasa
December 16, 2016

Using Symmetric Cryptography in Ruby

Presentation from my talk during RRUG (Rzeszów Ruby User Group, http://rrug.pl) meetup on 16 Dec. 2016.

wrzasa

December 16, 2016
Tweet

More Decks by wrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Using Symmetric Cryptography in Ruby
  Rzeszów Ruby User Group #3
  Wojciech Rząsa
  [email protected]
  @wrzasa
  Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
  http://www.kia.prz.edu.pl/
  16.12.2016
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 1/26

  View Slide

 2. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 2/26

  View Slide

 3. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Plan
  1 Symmetric encryption
  Cipher types
  Cipher modes
  Characteristics
  In Ruby
  2 Cryptographic hash functions
  3 Password based cryptography
  4 Summary
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 3/26

  View Slide

 4. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Why use cryptography?
  Confidentiality (data privacy)
  Authenticity (who wrote it?)
  Integrity (was it changed along the way?)
  Non-repudiation
  . . .
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 4/26

  View Slide

 5. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Bitwise XOR operation
  Frequently used in cryptography
  Simple
  Cheap
  Easily reversible
  a b a ⊕ b
  1 1 0
  0 0 0
  1 0 1
  0 1 1
  a ⊕ b ⊕ a = b (1)
  a ⊕ b ⊕ b = a (2)
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 5/26

  View Slide

 6. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Symmetric cryptography
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 6/26

  View Slide

 7. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Cipher types
  Stream cipher
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 7/26

  View Slide

 8. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Cipher types
  Stream cipher
  Block cipher
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 7/26

  View Slide

 9. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Cipher modes – Electronic Code Book (ECB)
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 8/26

  View Slide

 10. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Electronic Code Book (ECB) – example
  Original
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Tux the Penguin, the Linux mascot. Created in 1996 by Larry Ewing with The GIMP.
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 9/26

  View Slide

 11. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Electronic Code Book (ECB) – example
  Original ECB encrypted
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Tux the Penguin, the Linux mascot. Created in 1996 by Larry Ewing with The GIMP.
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 9/26

  View Slide

 12. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Electronic Code Book (ECB) – example
  Original ECB encrypted Securely encrypted
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Tux the Penguin, the Linux mascot. Created in 1996 by Larry Ewing with The GIMP.
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 9/26

  View Slide

 13. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Cipher modes – Cipher Block Chaining (CBC)
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 10/26

  View Slide

 14. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Cipher modes – Counter (CTR)
  [https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_of_operation]
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 11/26

  View Slide

 15. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  Characteristics
  Shared key
  Only the key must be kept secret
  Initialization vector (IV) required
  Never reuse IV with the same key!
  Check how to chose IV
  Consciously!
  Randomly?
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 12/26

  View Slide

 16. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  In Ruby – stream cipher
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 c = OpenSSL :: Cipher.new ’AES -256 - CTR ’ # CTR makes stream cipher
  4 c.encrypt
  5
  6 #key = "Litwo Ojczyzno moja , ty jesteś jak zdrowie"
  7 key = "\x02\x9A\x04h\xED\xC1 |\ xAE\ xABTE9ZknO\x82\xB9\xD9W" +
  8 "\xD9\x9A\x03\x80\x9B\xC6 -\ xE1\xE3O -\ x1D"
  9 c.key = key
  10 #key = c. random_key
  11 iv = c.random_iv
  12
  13 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  14 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  15 wszystkie inne szanowany."
  16
  17 encrypted = c.update message
  18
  19 puts "ENCRYPTED :\n#{ encrypted}"

  ¦ ¥
  Symmetric encryption in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 13/26

  View Slide

 17. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  In Ruby – stream cipher
  §
  21 d = OpenSSL :: Cipher.new(’AES -256 - CTR ’)
  22 d.decrypt
  23 d.iv = iv
  24 d.key = key
  25
  26 decrypted = d.update(encrypted)
  27 decrypted. force_encoding (’utf -8’)
  28
  29 puts "DECRYPTED :\n#{ decrypted}"

  ¦ ¥
  Symmetric decryption in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 13/26

  View Slide

 18. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  In Ruby – block cipher
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 c = OpenSSL :: Cipher.new ’AES -256 - CBC ’ # a block cipher
  4 c.encrypt
  5
  6 #key = "Litwo Ojczyzno moja , ty jesteś jak zdrowie"
  7 key = "\x02\x9A\x04h\xED\xC1 |\ xAE\ xABTE9ZknO\x82\xB9\xD9W" +
  8 "\xD9\x9A\x03\x80\x9B\xC6 -\ xE1\xE3O -\ x1D"
  9 c.key = key
  10 #key = c. random_key
  11 iv = c.random_iv
  12
  13 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  14 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  15 wszystkie inne szanowany."
  16
  17 encrypted = c.update message
  18 encrypted += c.final # rest of last ( incomplete ) block

  ¦ ¥
  Symmetric encryption in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 14/26

  View Slide

 19. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary Cipher types Cipher modes Characteristics In Ruby
  In Ruby – block cipher
  §
  21
  22 d = OpenSSL :: Cipher.new(’AES -256 - CBC ’)
  23 d.decrypt
  24 d.iv = iv
  25 d.key = key
  26
  27 decrypted = d.update(encrypted)
  28 decrypted. force_encoding (’utf -8’)
  29
  30 puts "DECRYPTED :\n#{ decrypted}"

  ¦ ¥
  Symmetric decryption in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 14/26

  View Slide

 20. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Plan
  1 Symmetric encryption
  2 Cryptographic hash functions
  3 Password based cryptography
  4 Summary
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 15/26

  View Slide

 21. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Cryptographic hash functions
  arbitrary-length message
  fixed-size result
  one-way function (hopefully ;-))
  e.g. MD5, SHA1, SHA2 (SHA256, SHA384, SHA512)
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 16/26

  View Slide

 22. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  In Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  4 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  5 wszystkie inne szanowany."
  6
  7 h = OpenSSL :: Digest.digest(’SHA256 ’, message)
  8 puts h.inspect
  9
  10 puts OpenSSL :: Digest.hexdigest(’SHA256 ’, message)

  ¦ ¥
  Compute digest in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 17/26

  View Slide

 23. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  In Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  4 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  5 wszystkie inne szanowany."
  6
  7 h = OpenSSL :: Digest.digest(’SHA256 ’, message)
  8 puts h.inspect
  9
  10 puts OpenSSL :: Digest.hexdigest(’SHA256 ’, message)

  ¦ ¥
  Compute digest in Ruby
  "\xC0p\xB92O\x8F\xF4\x18\xFCn\x89k\x97\x9B\xEF5\"\xEC’|\x8A\x8F\xAE\xC4\xDF\xC6
  c070b9324f8ff418fc6e896b979bef3522ec277c8a8faec4dfc658a0efc9881f
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 17/26

  View Slide

 24. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  In Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 digest = OpenSSL :: Digest.new(’SHA256 ’)
  4
  5 5. times do
  6 digest.update gets
  7 end
  8
  9 puts digest.hexdigest

  ¦ ¥
  Compute digest in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 17/26

  View Slide

 25. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  In Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 digest = OpenSSL :: Digest.new(’SHA256 ’)
  4
  5 5. times do
  6 digest.update gets
  7 end
  8
  9 puts digest.hexdigest

  ¦ ¥
  Compute digest in Ruby
  Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
  Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
  899b352ef6b61bd08a2872a912908c2a54837efc1853c5458c08e9b2f17550bf
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 17/26

  View Slide

 26. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Plan
  1 Symmetric encryption
  2 Cryptographic hash functions
  3 Password based cryptography
  4 Summary
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 18/26

  View Slide

 27. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Passwords as keys?
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 c = OpenSSL :: Cipher.new ’AES -256 - CTR ’ # CTR makes stream cipher
  4 c.encrypt
  5
  6 #key = "Litwo Ojczyzno moja , ty jesteś jak zdrowie"
  7 key = "\x02\x9A\x04h\xED\xC1 |\ xAE\ xABTE9ZknO\x82\xB9\xD9W" +
  8 "\xD9\x9A\x03\x80\x9B\xC6 -\ xE1\xE3O -\ x1D"
  9 c.key = key
  10 #key = c. random_key
  11 iv = c.random_iv
  12
  13 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  14 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  15 wszystkie inne szanowany."
  16
  17 encrypted = c.update message
  18
  19 puts "ENCRYPTED :\n#{ encrypted}"

  ¦ ¥
  Symmetric encryption in Ruby
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 19/26

  View Slide

 28. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Password-Based Key Derivation Function (PBKDF)
  Use password as input
  Generate binary (pseudorandom) key
  Use a lot of CPU time
  salt
  hash function
  XOR
  a lot of iterations (from 1000 in year 2000 to 10,000 in IOS 4,
  and even 100,000 now, serverside)
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 20/26

  View Slide

 29. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  PBKDF2 in Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 password = "Litwo Ojczyzno moja , Ty jesteś jak zdrowie"
  4
  5 salt = OpenSSL :: Random. random_bytes (16) # save with ciphertext
  6 iter = 10 _000
  7 key_len = 32 # e.g. for AES -256
  8
  9 digest = OpenSSL :: Digest.new(’SHA512 ’)
  10 key = OpenSSL :: PKCS5. pbkdf2_hmac (password , salt , iter ,
  11 key_len , digest)

  ¦ ¥
  Generate password-based key
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 21/26

  View Slide

 30. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  PBKDF2 and symmetric encryption in Ruby
  §
  1 require ’openssl ’
  2
  3 message = "Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga
  4 się wywodzący , wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad
  5 wszystkie inne szanowany."
  6 password = "Litwo Ojczyzno moja , Ty jesteś jak zdrowie"
  7
  8 # Generate key from password
  9 salt = OpenSSL :: Random. random_bytes (16) # save with ciphertext
  10 iter = 10 _000
  11 key_len = 32 # e.g. for AES -256
  12 digest = OpenSSL :: Digest.new(’SHA512 ’)
  13 key = OpenSSL :: PKCS5. pbkdf2_hmac (password , salt , iter ,
  14 key_len , digest)
  15 # Encrypt message
  16 c = OpenSSL :: Cipher.new ’AES -256 - CTR ’ # CTR makes stream cipher
  17 c.encrypt
  18 c.key = key
  19 iv = c.random_iv
  20 encrypted = c.update message
  21 # deliver ciphertext with salt and IV
  22 puts "ENCRYPTED :\n#{ encrypted}"

  ¦ ¥
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 22/26

  View Slide

 31. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  PBKDF2 and symmetric decryption in Ruby
  §
  24 # Generate key from password
  25 # use salt delivered with ciphertext
  26 iter = 10 _000
  27 key_len = 32 # e.g. for AES -256
  28 digest = OpenSSL :: Digest.new(’SHA512 ’)
  29 key = OpenSSL :: PKCS5. pbkdf2_hmac (password , salt , iter ,
  30 key_len , digest)
  31
  32 # Decrypt message
  33 d = OpenSSL :: Cipher.new(’AES -256 - CTR ’)
  34 d.decrypt
  35 d.iv = iv # use IV delivered with ciphertext
  36 d.key = key
  37
  38 decrypted = d.update(encrypted)
  39 decrypted. force_encoding (’utf -8’)
  40
  41 puts "DECRYPTED :\n#{ decrypted}"

  ¦ ¥
  Secure use of password for decryption
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 23/26

  View Slide

 32. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Summary
  Symmetric algorithms
  Cryptographic hashes
  Password-based cryptography
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 24/26

  View Slide

 33. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Summary
  Hard topic
  Be sure to know what you do before you do it!
  No ”but it works... somehow...” approach!
  Next: asymmetric cryptography
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 24/26

  View Slide

 34. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  References
  Ruby OpenSSL rdoc
  Samolej, Rząsa, Rzońca, Sadolewski: Wprowadzenie do
  informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych,
  sieci komputerowe, systemy operacyjne i bazy danych, Oficyna
  Wyd. PRz., 2014.
  RFC 2898 PKCS #5: Password-Based Cryptography
  Specification Version 2.0
  https://tools.ietf.org/html/rfc2898#section-5.2
  https://en.wikipedia.org/wiki/Block_cipher_mode_
  of_operation
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz RRUG#3, Symmetric Cryptography in Ruby 25/26

  View Slide

 35. Symmetric encryption Hash Passwords as keys Summary
  Questions?
  Wojciech Rząsa
  [email protected]
  @wrzasa
  Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
  http://www.kia.prz.edu.pl/
  Wojciech Rząsa, @wrzasa, KIiA PRz Questions? 26/26

  View Slide