$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

[PL] EuRuKo 2017 recap

wrzasa
October 12, 2017

[PL] EuRuKo 2017 recap

Slides from my talk on Rzeszów Ruby User Group (http://rrug.pl) with summary of EuRuKo 2017 conference (http://euruko2017.org).

wrzasa

October 12, 2017
Tweet

More Decks by wrzasa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. EURUKO 2017
  Wojciech Rząsa
  @wrzasa

  View Slide

 2. 690 osób

  View Slide

 3. KEYNOTE – FUTURE
  OF RUBY (RUBY 3X3)
  MATZ

  View Slide

 4. HELPING COMMUNITIES &
  PRODUCTS THRIVE BY
  FOSTERING EMPATHY
  I.E. THE DIVERSITY TALK

  View Slide

 5. DATA-DRIVEN PRODUCTION
  APPS
  SAI WARANG (SHOPIFY)
  https://speakerdeck.com/cyprusad/euruko-2017-
  data-driven-production-apps

  View Slide

 6. PROBLEM
  Platforma dla sklepów internetowych
  Dopłaty do najlepszych
  Jak wybrać najlepszych? (automatycznie!)

  View Slide

 7. Problem eksploracji danych
  Osobna hurtownia danych
  Inny schemat bazy
  API udostępniające wyniki

  View Slide

 8. View Slide

 9. CASE STUDY: THE REAL BLACK
  FRIDAY AKA HOW TO SCALE AN
  UNSCALABLE SERVICE
  JUDIT ÖRDÖG-ANDRÁSI (EMARSYS)
  https://euruko2017.org/downloads/slides/the_real_black_friday

  View Slide

 10. Email marketing
  Automatyzacja dla klienta
  Gwałtowny wzrost ruchu
  Black Friday

  View Slide

 11. Automatyzacja konfiguracji
  Dobre praktyki
  Twelve-factor app

  View Slide

 12. INTRODUCING TENSORFLOW
  RUBY API
  ARAFAT KHAN (I AM DOING MY
  BACHELORS DEGREE...)
  https://docs.google.com/presentation/d/1FSfVfwFrWQ5AXgedVo
  usp=sharing

  View Slide

 13. AUTOR
  Student, przyszły licencjat
  Autor tensorflow.rb

  View Slide

 14. TENSORFLOW
  Biblioteka do Machine Learning
  Google
  OpenSource od 21 miesięcy
  C API, bindingi do wielu języków

  View Slide

 15. NARZĘDZIA
  Interfejs pomiędzy językami
  SWIG
  Przekazywanie struktur danych
  Protocol Buffers (Google)

  View Slide

 16. POZA TYM
  Przykłady użycia
  Wyniki
  Narzędzia

  View Slide

 17. DISTRIBUTED SYSTEMS: YOUR
  ONLY GUARANTEE IS
  INCONSISTENCY
  ANTHONY ZACHARAKIS (DIGITALOCEAN)
  https://speakerdeck.com/azach/distributed-systems-
  your-only-guarantee-is-inconsistency

  View Slide

 18. ZADANIA (KONIEC MIESIĄCA)
  Faktury
  Opłaty
  Emaile z powiadomieniami
  Blokowane kont
  Raporty dla sekcji finansowej
  Inne

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. Problem z kolejnością wykonywanych zadań
  Najpierw płatność, potem mail? itp
  Sprawdź warunki wykonując zadanie, nie wrzucając
  je do sidekiq
  Zatrzymać w czasie (to co można)

  View Slide

 22. View Slide

 23. EMBRACE THE INCONSISTENCY

  View Slide

 24. THINGS I LEARNED THE HARD
  WAY BUILDING A SEARCH ENGINE
  KATARZYNA TURBIASZ-BUGAŁA
  (REBASED)
  https://euruko2017.org/downloads/slides/search_engine.pdf

  View Slide

 25. Filolog polski ;-)
  Full text search
  Solidne wprowadzenie

  View Slide

 26. Information Retrieval (IR)
  Full text search
  Krok po kroku
  ...aż do...

  View Slide

 27. "Say hello to the monster. Don't focus on it too much"
  ;-)

  View Slide

 28. KEYNOTE – JRUBY
  CHARLES NUTTER (RED HAT)

  View Slide

 29. FLAME WAR?

  View Slide

 30. KRÓL JEST TYLKO JEDEN ;-)

  View Slide

 31. HOW TO MAKE IT AS A JUNIOR
  DEV AND STAY SANE
  KATELYN HERTEL (NEWSCRED)
  https://www.slideshare.net/KatelynKatieHertel/how-
  to-make-it-as-a-junior-dev/1

  View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. ISSUES WITH ASYNCHRONOUS
  INTERACTION
  ANNA SHCHERBININA (ARTEC3D)
  https://speakerdeck.com/gaar4ica/issues-with-
  asynchronous-interaction

  View Slide

 36. SPOSOBY
  SKALOWANIA
  Clone things
  Split different
  Split similar

  View Slide

 37. Problemy ze skalowaniem
  Monitorowanie
  Logi (agregacja)
  Obsługa wyjątków
  Backupy (macie!? ;-))
  Deployment (reversible)
  Autoskalowanie (up, nie zapomnieć o down ->
  monitoring)

  View Slide

 38. View Slide

 39. THE OVERNIGHT FAILURE
  SEBASTIAN SOGAMOSO (COOKPAD)
  https://speakerdeck.com/sebasoga/the-overnight-
  failure-2

  View Slide

 40. Jak wyczyścili konta i karty kredytowe klientom w
  jeden sobotni poranek
  (wady recurring payment? ;-))

  View Slide

 41. RESCUING LEGACY CODEBASES
  WITH GRAPHQL AND RAILS
  NETTO FARAH (SEGMENT)
  https://speakerdeck.com/nettofarah/rescuing-legacy-
  codebases-with-graphql-1

  View Slide

 42. Rails 3 monolith app
  Wiele wersji API
  Challenging to deploy/iterate/run tests
  Nowe funkcje -> deadline: 9 miesięcy
  Nowy produkt -> problem z itegracją ze starym

  View Slide

 43. GRAPHQL API NA
  MONOLITYCZNEJ APLIKACJI ROR

  View Slide

 44. PROBLEMY
  N+1 queries
  Monitorowanie, wyjątki --> ukrywane przez
  GraphQL :(

  View Slide

 45. PREDICTING PERFORMANCE
  CHANGES OF DISTRIBUTED
  APPLICATIONS
  JA ;-)
  https://speakerdeck.com/wrzasa/predicting-
  performance-changes-of-distributed-applications

  View Slide

 46. WEB SERVER
  program :apache do
  on_event :data_received do |data|
  cpu do |cpu|
  (100 * data.size.in_bytes / cpu.performance).miliseconds
  end
  send_data to: data.src, size: data.size * 10,
  type: :response, content: data.content
  end
  end

  View Slide

 47. View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. HEROKU...
  ...IGNORED ME ;-)

  View Slide

 51. RUBY 4.0: TO INFINITY AND
  BEYOND
  BOZHIDAR BATSOV (TOPTOTAL,
  AUTHOR OF RUBOCOP)
  https://speakerdeck.com/bbatsov/ruby-4-to-infinity-
  and-beyond

  View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. A POZA TALKAMI... ;-)

  View Slide

 60. WPADKI... ;-)

  View Slide

 61. AFTER (MIDDLE) PARTY

  View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. View Slide

 67. View Slide

 68. View Slide

 69. View Slide

 70. View Slide

 71. View Slide

 72. View Slide

 73. EURUKO 2018
  BĘDZIE WE WIEDNIU!

  View Slide